Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Vervangers zeldzame aarden gevonden

China heeft een bijna-monopolie op zeldzame aardmetalen (voor de techneuten onder u: lanthaniden, scandium en ytttrium). Dit doordat in China wat minder nauw om wordt gesprongen met milieuregels, waardoor de goedkope Chinese mijnen de rest van de wereld van de markt drukten. Vervelend nieuws, want elektromotoren (en de dynamo’s in windturbines) werken vaak met sterke permanente magneten waar deze zeldzame aardmetalen een essentieel onderdeel van vormen. Tot voor kort geen probleem, maar China heeft de export van de zeldzame aarden nu aan banden gelegd om zo buitenlandse fabrikanten te dwingen hun fabrieken naar China te verplaatsen. Gelukkig heeft GE Global Research nu een doorbraak bereikt: een sterke natuurlijke magneet bestaande uit veel voorkomende elementen.

Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.
Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Vooral essentieel is het metaal neodymium dat met ijzer en boor in permanente magneten wordt verwerkt. Andere zeldzame aarden, waaronder dysprosium en terbium worden gebruikt om nog sterkere magnetische mengsels van te bakken. Op alle drie elementen heeft China een wurggreep. In de nieuwe materialen wordt gebruik gemaakt van nanostructuren: op zeer kleine schaal verandert de structuur van het materiaal de magnetische eigenschappen totaal. Hierdoor worden de magneten veel sterker. Op dit moment experimenteert de groep met verschillende combinaties van neodymium (toch), ijzer en kobalt. Alhoewel de onderzoekers niet verder zijn gekomen dan een dun laagje van het nieuwe nanomateriaal, zou dit wel eens de technische doorbraak kunnen zijn waardoor de afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen wordt doorbroken – en hiermee de opmars van alternatieve energie door kan gaan. Ook buiten China…

Bron: Technology Review

3 gedachten over “Vervangers zeldzame aarden gevonden”

  1. Het antwoord op een tekort aan deze elementen is natuurlijk de ruimte ingaan, daar zijn dit soort stoffen in overvloed, en zelfs oneindig aanwezig. Ervan uitgaande dat een overvloed aan zeldzame stoffen de prijs voor beleggers onaantrekkelijk zal maken, ga ik ervan uit dat dit een oorzakelijk verband kan zijn met betrekking tot een zekere rem op ontwikkelingen in de ruimtevaart. Kunstmatige vervaardiging van alternatieve stoffen op aarde daarentegen, is dan juist een stimulans voor zeker met name China en Japan, om de eerste stappen naar de commerciële ruimtevaart te zetten. Dit ter compensatie van verlies van een duidelijke bron van economische groei. Het spreekt vanzelf dat ze hierdoor de markt voor deze stoffen opnieuw zullen gaan beheersen, en hun produkt tegen dumpprijzen zullen afzetten, om het elders gevonden alternatief onaantrekkelijk te maken. Het staat voor mij vast dat ze daarin zullen slagen. Het zijn culturen met een onverdeelt doel en een sterke regering, die eenheid afdwingt met harde maatregelen tegen versplintering van volksmentaliteit, door parasitaire stromingen als religies en andere ontwikkelingen van gelijke uitwerking. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het leven in een kolonie, juist als gevolg van de regerende mentaliteit, die ze tot een sociale eenheid dwingt. Het saamhorendheids gevoel en de sociale tolerantie is bij deze volkeren ongekend. Om enkele voorbeelden te noemen: Ze kennen geen vooroordelen tegen persoonlijke sexuele voorkeuren, tenzij deze schadelijk zijn voor de medemens, worden ze verder terecht als normaal beschouwd. Het belang van zelfstandigheid staat voorop, je ziet dan ook geen chinees of japanner in de bijstand of op een uitkering teren, tenzij natuurlijk sprake is van invaliditeit, maar daar springt de familie weer in. Het resultaat is, dat ze wereldwijd vertegenwoordigd zijn, en zich overal kunnen vestigen, omdat ze zich aan elke politieke en cultuurgebonden plaatselijke regel aanpassen zonder openlijke kritiek. Zij hebben hun eigen mening over ons, maar houden die bescheiden voor zich, wat een waarlijke kroon op hun voorkomen is. Ik heb misschien mede daarom wel een persoonlijke voorkeur voor aziatische vrouwen. Ze zijn klein, vriendelijk, warmhartig, en trouw, en hun grootte geeft mij het gevoel ze te moeten beschermen, wat ik als natuurlijk ervaar en waardeer. Als ik überhaupt ooit nog aan een relatie begin na alle teleurstellingen, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk een lieve aziatische dame, en geen versplintert europees kreng, met de eigenbelangen op de eerste plaats.

  2. Niet lang geleden zag ik een documentaire waarbij een professor het leven zelf creeerde door wat chemische stoffen bij elkaar te gooien, dat liet hij 6 dagen pruttelen en op de 7e dag waren er opeens eiwitten die zich gingen opsplitsen. En de “vonk“ die nodig was voor leven was er ook opeens.

    Pas geleden zag ik een commentaar op 1 van deze artikelen dat het te duur is om goud te maken, ik blijf erbij als visionair of uitvinder moet je helemaal niet denken in termen als geld, duur, kosten/baten enz. Je moet alleen denken aan het feit of iets mogelijk is of niet en daar op verder doorgaan. M.a.w, alhoewel ik het er helemaal mee eens ben dat we moeten uitzwermen in het heelal om grondstoffen te vinden is het ook al mogelijk om (ik denk) elke grondstof die er maar bestaat kunstmatig na te maken. Als geld niet meer zou bestaan zou echt alles mogelijk zijn.

Laat een reactie achter