Video: Evolution versus God

Meningsverschillen tussen evolutionisten en creationisten, of de intelligent design aanhangers, verlopen doorgaans verre van vreedzaam. Ter leringh ende vermaeck, hieronder een video met daarin de controverse vanaf creationistisch-christelijk standpunt.

Het wetenschappelijke bewijs voor de evolutietheorie is overweldigend: er zijn zelfs meerdere gevallen (Londense metro, Amerikaanse appelwants, cichliden in het Victoriameer) vastgesteld waarin soortvorming optrad onder de ogen van wetenschappelijk onderzoekers. Gelovigen zijn vaak echter minder onder de indruk. Geen wonder dat het er heet aan toe gaat tussen beide groepen. Dit standpunt is echter niet het standpunt van alle christenen. Veel onder hen kunnen de evolutietheorie uitstekend verzoenen met hun geloof.

27 gedachten over “Video: Evolution versus God”

 1. Jaap Hermsen

  De video zou eigenlijk ‘Abiogenesis versus God’ moeten heten in plaats van ‘Evolution versus God’, dan kun je als creationist pas echt gaten schieten in wetenschappelijke kennis. Omgekeerd kunnen de verkondigers van ‘de blije boodschap’ geen plausibel antwoord geven op de vraag hoe God dan weer is ontstaan of gecreëerd. Ik denk dat mensen die bereidt zijn zo logisch mogelijk na te denken kiezen voor een naturalistisch wereldbeeld. En de wetenschappelijke methode biedt de mogelijkheid om vragen te blijven stellen. Immers, de empirische wetenschappen hebben nog geen antwoorden gevonden voor alle mysteries uit de natuur. Daarnaast geldt dat één dwaas meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden dus het steekspel tussen evolutionisten en creationisten gaat nog wel een tijdje duren. Toch geloof ik dat de waarheid boven tafel zal komen en de mensheid hun wereldbeeld zullen aanpassen. Niet dat dit mee zal vallen, want cultuurgebonden eigenschappen laten zich niet gemakkelijk lossen.

 2. Virussen, bacterien en andere kleine beestjes die resistent worden tegen medicijnen of andere bestrijdingsmiddelen is ook evolutie onder je neus.
   
   

 3. De hele discussie is inmiddels wel een beetje achterhaald, evolutietheorie en geloof gaan prima samen. Ze hebben elkaar zelfs nodig.. om de “loopholes” te dichten.. :)

   1. Geloof heeft in mijn beleving niets met religie te maken.
    Ik bedoel dat er niet 1 theorie is die waterdicht is en dat je (in je eigen beleving) ze samen  kan gebruiken om een aantal gaten te dichten. Wil niet zeggen dat het dan sluitend is.

    1. Goed,  maar noem eens een voorbeeld dan, waar wetenschap een gat heeft dat op redelijke wijze opgevuld of zelfs maar aangevuld wordt door geloof?

 4. Jaap Hermsen

  Ik kan mij trouwens behoorlijk storen aan de naïefheid die creationisten (ook in de video) aan de dag leggen. Natuurlijk bewonder ik ook de natuurverschijnselen, maar de ignorantie waarmee creationisten omgaan met de Oerknal en chaos waaruit alle fascinerende natuurfenomenen voortgekomen zijn zal ik maar duiden als ‘definities achteraf’. Dus seizoenen, bloemen, vogels, bomen, zon, maan, sterren tot en met het menselijk lichaam zijn geweldig, maar ze hadden ook in andere gedaanten of helemaal niet kunnen bestaan. Allemaal definities achteraf. Wij nemen als het ware met een enorme telescoop microscopisch waar met onze eigen ogen op planeet Aarde. En hiermee wil ik maar zeggen dat we de neiging hebben alle waarnemingen op Aarde sterk uitvergroot en subjectief te interpreteren. Dit betekent ook dat het leven ontstaan op deze planeet ansich een mirakel is, maar aannemelijker wordt het als je kunt kiezen uit letterlijk triljarden (21 nullen) hemellichamen waarop iets uitzonderlijks kon en kan gebeuren in ook nog een enorme tijdspanne. Zo’n lastige opgave hoeft dit toch niet te zijn voor een creationist?

 5. @ lukas
  Als je bijvoorbeeld kijkt naar het ontstaan van ons heelal dan zijn veel (theoretische) wetenschappers er over eens dat er een externe energiebron moet zijn geweest. Extern als in niet uit dit heelal of deze dimensie. Dan kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die geloven dat dat gods werk is.
  God als metafoor voor iets bovennatuurlijks. Iets wat wetenschappelijk (nog) niet te verklaren is. Je zou dan kunnen zeggen dat geloof het gat opvult waar de wetenschap te kort schiet.

  1. Ja, je *kan* een god introduceren. Maar het lost niets op. God is veel problematischer dan de big bang. Het verschil is dat wetenschappers de problemen centraal stellen terwijl gelovigen de problemen liever onder het tapijt veegt. Je belandt van de regen in de drup als je hier een god bij haalt. En als je naar gelovigen kijkt, merk je dat ze god ook niet gebruiken als opvulling. Ze proberen juist ruimte te vinden in de wetenschap om hin god aan op te hangen. Bv creationisme.

 6. Het feit blijft dat er een beginpunt moet zijn geweest, dit beginpunt is voor mij God. Het is niet mogelijk dat steeds iets het ander heeft gecreëerd (erdoor is ontstaan) want dan is er geen begin en bestaat er helemaal niets (je gaat eindeloos terug naar een ‘begin’). En zonder tijd wordt dit nog problematischer (voor de oerknal geen tijd).

  1. Als je kijkt naar alle (theoretische) modellen dan zou het logischer zijn om te veronderstellen dat er geen tijd is buiten deze dimensie. Dan kom je uit op een soort “iets vanuit niets”. En dat niets zou je dan god kunnen noemen. En god iets wat we (nog) niet kunnen verklaren.

   1. Tijd en ruimte is volgens Bashar een soort masker gecreeerd door bewustzijn om proces beter te kunnen begrijpen maar tijd op zichzelf bestaat idd niet. Of het idee van lineaire tijd niet iig. Voor de liefhebbers wat filmpjes met inzichten van Bashar in deze materie. Misschien kan het helpen een betere wetenschappelijk experiment op te zetten om het een en ander te gaan testen. 

    Bashar Frequency and Time

    http://youtu.be/WvTEVM7GgXc

     

    Bashar on time – Darryl Anka

    https://www.youtube.com/watch?v=8Db5VBEXKAE

     

    Bashar – Reality is in your consciousness

    http://youtu.be/5LLq96yzONo

    1. Onze realitieit is idd een projectie van het bewustzijn, maar dat is lastig uit te leggen voor degene die zich niet verdiept hebben in dit soort materie.                                  
     Er zullen niet zo heel veel mensen zijn die daadwerkelijk begrijpen wat Bashar allemaal probeert uit te leggen. 
     Om het in een wetenschappelijk experiment te gaan testen lijkt mij next to impossible :)  Alhoewel “het bewijs” overal om ons heen is ;)
      
     Misschien kan het helpen een betere wetenschappelijk experiment op te zetten om het een en ander te gaan testen. 

    2. Ik begrijp zelf de concepten die hij uitlegt ook maar zelden totaal maar ik vind het wel zeer interessant informatie om eens goed over na te denken. Ik hoop dat het meer mensen kan inspireren. :D

 7. Waarom zou tijd buiten deze dimensie ophouden? En wie zegt dat daar niets is? bestaat er wel niets? Is het bewustzijn niet extern als het maar een masker is (zoals in de matrix)?

  1. Bewustzijn is, en in bewustzijn kan de ervaring van lineaire tijd worden ervaren maar het is een soort constructie om process beter te leren begrijpen. Tijd zelf bestaat niet, er is altijd alleen maar nu. 

   Althans dat is wat ik tot zover van Bashar heb begrepen. Maar bewustzijn ligt dus onder, achter en rond onze hele fysieke realiteit. Fysieke realiteit is een frequentie van bewustzijn. Bewustzijn zelf heeft echter een veel grotere frequentie range dan onze fysieke realiteit.  

   Net zoals zichtbaar licht een kleine band van frequentie vormt in de hele frequentie range, zo is fysieke realiteit ook een relatief kleine band van frequentie bekeken vanuit de totale range van bewustzijn. 

   1. Ons lichaam geeft ons de gelegenheid om via ons geheugen de tijd als lineair te ervaren.  Zonder het lichaam is tijd non-lineair zoals je dat al deels ervaart als je droomt.
    Zonder bewustzijn zou deze realiteit niet bestaan, maar goed denk dat we al aardig off-topic gaan :)

 8. Einstein zegt dat tijd zelf een dimensie is.. die een vast deel uitmaakt van de ruimte=samen ruimtetijd.

  Zonder ruimte is er geen dimensie(=ruimte) dus ook geen tijd. En zonder tijd dus geen ruimte. Er zou dan zonder ruimtetijd ook niets bestaan en moet het ontstaan (ruimtetijd) door iets van buitenaf (van iets) zijn gekomen. Hier knoopt men dan de oerknal theorie aan.. uit het ‘niets’ een knal.. lijkt mij niet mogelijk gewoon. Er moet iets bestaan buiten ruimtetijd. Het is allemaal een simulatie zoals de matrix, de christenen zeggen ziel het boeddhisme heeft reïncarnatie, je wordt in alle gevallen ‘geïnjecteerd’ in de ruimtetijd / leven simulator.

  1. Dit lijkt idd sterk overeen te komen wat mensen op bepaalde psychedelica ook zelf letterlijk kunnen ervaren en komt ook overeen met wat Bashar zegt. 

   Zie het fysieke universum als een soort machine die gebouwd is en waar het albewustzijn stukjes van zichzelf in kan injecteren en die stukjes kunnen zich vervolgens als “individu” identificeren zodat je hetzelfde moment vanuit tal van gezichtspunten kunt bekijken. 

   Het is een beetje een soort virtual reality machine om ervaringen in op te doen. En als het ritje ophoudt versmelt het stukje albewust zijn weer met de rest of het houdt op zich als “individu” te identificeren en de ervaringen worden gedeeld in het albewustzijn. 

   Bashar legt best veel over uit en het klinkt allemaal best aannemelijk, in ieder geval voor mij aannemelijker dan idd iets als een oerknal waar opeens het niets explodeert en zo onze fysieke unversum zou hebben geschapen. 

   Wat echter interessant en belangrijk is, is hoe je dit soort theorien eventueel zou kunnen verifieren, of wetenschappelijk of eventueel voor jezelf. Wetenschappelijk weet ik niet maar voor jezelf kunnen middelen als Ayahuasca en DMT wellicht uitkomst bieden. 

 9. Wie weet hebben we zelf de ruimtetijd gecreëerd en injecteren wij ons nog experimenteel. Zoals je soms leest dat kinderen hun vorige leven nog kunnen herinneren waarbij dat zeldzaam is maar die misschien meer geluk hebben of geavanceerder zijn met het injectie proces in de ruimtetijd, dat als je het zou perfectioneren je uiteindelijk je vorige leven kunt mee injecteren en zo eindeloos kunt voortbestaan (en je altijd het gewenste wezen kan). Je weet maar nooit ;)

  1. Je denkt de verkeerde kant op, Lacsap.  Dat wat jij ‘ik’ noemt dat sterft onherroepelijk.  Dat is namelijk gebonden aan je fysieke voorkomen.  Maar je bewust-zijn kan niet verdwijnen omdat je bewustheid voortkomt uit je ‘zijn’.  En dat ‘zijn’ verschijnt in een veld wat je ‘niet-zijn’ zou kunnen noemen.  Bewust-zijn komt niet voort uit het denken, jij bent dus ook niet je denken.
    
   Bewustzijn is ontijdelijk, omdat het geen materie is.  Alleen dat wat wij materie noemen kan ruimtetijd ervaren, zodoende beleeft je ‘zijn’ via je fysieke verschijning de tijd.  Anders gezegd: je tijdsloze bewust-zijn ervaart via je fysieke tijdelijke verschijning de tijd.
    
   Deze zaken kunnen tot op zekere hoogte verstandelijk begrepen worden, maar zonder een naar binnen gerichte blik kunnen zij niet doorgrond worden en blijft de denkende mens dwalen in zijn illusies.

 10. Evolutie en creatie kunnen perfect naast elkaar bestaan en sluiten elkaar niet uit. Er kan aanvankelijk een creatie zijn geweest (uiteraard niet zoals creationisten beweren en beschreven in de bijbel). Die creatie kan daarna geovolueerd zijn. De creatie zou ook een injectie via bezoek van buitenuit kunnen zijn geweest, die de eerste DNA-kiem naar de aarde heeft gebracht. Het feit dat alle levende wezens, zowel planten als dieren, dezelfde manier van DNA codering gebruiken, doen vermoeden dat er een allereerste DNA “kiem” is binnengebracht/gecreëerd naar/op de aarde.
  Een banaan deelt 50% van zijn DNA met dat van de mens. Elk levend organisme, hoe verschillend ook (door evolutie), gebruikt hetzelfde mechanisme van genetische codering om zichzelf te repliceren. Darwin’s evolutietheorie verklaart weliswaar helder en aannemelijk dat uit één soort door evolutie verschillende andere soorten kunnen ontstaan.
  Natuurlijke evolutie is bovendien de oorzaak van de overvloed aan soorten levende organismen. Evolutie verklaart echter niet het mechanisme zelf van de genetische codering. Als de evolutietheorie van Darwin zou doorgetrokken worden, dan zouden er naast het mechanisme van genetische codering nog veel andere soorten levende organismen moeten aanwezig zijn die andere mechanismen gebruiken dan genetische codering. Toch is dat niet zo. Er is slechts één oer-mechanisme dat door alle levende organismen wordt gedeeld. “What creates life out of the inanimate compounds that make up living things? No one knows. How were the first organisms assembled? Nature hasn’t given us the slightest hint. If anything, the mystery has deepened over time.” schreef Gregg Easterbrook (“Wired Magazine”, feb. 2007, p. 108).
  Darwin’s theorie steunt op het feit dat er replicatie mogelijk moet zijn. Vóór het eerste leven was er geen replicatie. Wetenschappers die trachten de sprong te maken van de eerste primitieve molecules waaruit leven is opgebouwd naar een zelf-replicerend systeem, moeten het mechanisme ontrafelen dat een losse groep moleculen transformeert naar een zelf-replicerende groep moleculen. Het is pas door replicatie dat evolutie kan ontstaan, de stap van niet-replicatie naar replicatie kan daarom alleen plots, misschien toevallig, ontstaan zijn, want een niet-replicerende moleculeorganisatie kan geen informatie doorgeven aan een volgende om zo het mechanisme te verfijnen, zoals Darwin het beschrijft.
  Zomaar wat pre-biotische organische chemische elementen bij elkaar voegen, in omstandigheden zoals op de vroege aarde, met de hoop om daaruit primitieve replicerende molecules te doen ontstaan, hebben tot nog toe geen succes gehad. Stanley Miller, theoretisch onderzoeker naar de oorsprong van het leven, stelde: “Making compounds and making life are two different things.”  (“UCSD Origins of Life seminar”, 19 Jan. 1999).
  Zelfs al zouden we de eerste zelf-replicerende molecules kunnen doen ontstaan, dan zitten we vervolgens met het probleem dat DNA codering een niet te reduceren complex mechanisme is gebaseerd op opgeslagen DNA informatie, een aantal enzymen dat de DNA replicatie en protectie chemisch tot stand brengt, een beschermend celmembraan en een zeer complex systeem dat de informatie opgeslagen in het DNA over-schrijft en vertaalt naar proteïnes. Dit mechanisme is ondeelbaar, zoals bioloog Frank Salisbury het stelde: “The entire system must come into being as one unit, or it is worthless. There may well be ways out of this dilemma, but I don’t see them at the moment” (“Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution”, sept. 1971, p. 338).
  Biologen John Maynard Smith en Eors Szathmary verklaarden: “Accounting for the origin of this system remains perhaps the most perplexing problem in evolutionary biology, because the existing translational machinery is at the same time so complex, so universal and so essential that it is hard to see how it could have come into existence or how life could have existed without it.” (“The Major Transitions in Evolution” 1995, p. 81) 

Laat een reactie achter