De Vier Ruiters van de Apocalyps, zoals geschreven door Vasnetsov. - Public domain

De vijf ruiters van de Apocalyps: is de ondergang nabij?

Uit historische gegevens blijkt, dat de samenloop van vijf dodelijke processen leidt tot collaps van de beschaving. Hoe dicht zitten Europa en het globale systeem bij de ineenstorting? Wat kunnen weer aan doen?

De val van een rijk en de val van een beschaving
Het is al vele malen in de geschiedenis voorgekomen dat een groot rijk uit elkaar viel. In de meeste gevallen heeft dat geen drastische gevolgen. De middeleeuwse beschaving bleef voortbestaan nadat het keizerrijk van Karel de Grote in brokstukken uit elkaar viel. Dat gold ook voor de Hindoe-beschaving na de val van het Maurya-rijk, dat bijna heel India omvatte. Soms bleek de instorting zo diep, dat de bijbehorende cultuur totaal verdween. Denk aan de instorting van de raadselachtige Harappa-beschaving rond de nu drooggevallen Sarasvati-rivier. Of van de ‘stad der wijzen’ Teotihuacán, of de Maya-steden in Yucatán. Dit betekende de totale ineenstorting van de bijbehorende cultuur. Wat er voor in de plaats kwam, was niet meer te herkennen als de voorgaande cultuur – we kunnen nog steeds niet het Harappaanse schrift ontcijferen, bijvoorbeeld.

Donkere Eeuwen
Na deze ineenstortingen duurde het gemiddeld 500 tot 1000 jaar tot de beschaving weer het voorgaande peil had bereikt.  Deze perioden worden in het Engels Dark Ages genoemd, vrij vertaald donkere eeuwen, omdat er weinig vondsten uit deze perioden zijn en de leefomstandigheden erbarmelijk waren.

De Vier Ruiters van de Apocalyps, zoals geschreven door Vasnetsov. - Public domain
De Vier Ruiters van de Apocalyps, zoals geschreven door Vasnetsov. – Public domain

De Vijf Ruiters van de Apocalyps
Bij al deze catastrofale ineenstortingen, die tot de ondergang van een complete beschaving leidden, bleken er vijf factoren tegelijkertijd op te treden. Vanwege het fatale effect dat ze in combinatie hebben, worden deze factoren door historicus Ian Morris aangeduid als de Vijf Ruiters van de Apocalyps (naar de [vier] gelijknamige ruiters uit het laatste bijbelboek Openbaringen die volgens christenen in de laatste dagen dood en verderf zullen zaaien). Deze zijn: massa-immigratie (altijd), zware epidemieën (ontstaan omdat de immigranten nieuwe ziektekiemen met zich meebrengen), instorting van de staat, instorting van de handel (of in andere bronnen: hongersnood) en klimaatverandering.

Hoe dicht staan we bij een ineenstorting?
Op dit moment maken we onderdeel uit van een wereldomspannende beschaving, die wordt beheerst door de machtige militaire paraplu van de Verenigde Staten. Dit systeem,dat ontstond door de val van de Sovjet-Unie in 1989, loopt nu op zijn laatste benen. De instandhouding van een enorm militair apparaat brengt de Verenigde Staten ernstig in de problemen, omdat er onvoldoende geldstroom is van de perifere gebieden naar de Verenigde Staten (het tekort op de handelsbalans).

Presidentskandidaat Trump wil dit oplossen door een vorm van neo-imperialisme, waarbij onderworpen gebieden schatting gaan betalen, of neo-feodalisme, waarbij ze zelf hun eigen militaire broekriem ophouden.

De problemen zijn groter in Europa als onderdeel van de Amerikaanse periferie. Als we de EU als staat zien, begint deze te desintegreren. Er is ook sprake van een enorme instroom van hoofdzakelijk islamitische immigranten, die in Zweden en Duitsland al tot ernstige problemen leidde. Epidemieën als zika, vogelgriep en dergelijke grijpen steeds vaker om zich heen, al kunnen de uitbraken tot nu toe binnen de perken worden gehouden.
De EU rafelt uiteen. Daardoor dreigt ook het handelsverkeer af te nemen. De klimaatsverandering grijpt steeds meer om zich heen. Hierdoor worden oogsten onzekerder. Kortom: alle vijf factoren voor het ontstaan van een totale ineenstorting zijn aanwezig.

Is de ineenstorting onvermijdelijk?
Uit de geschiedenis blijkt dat in bepaalde perioden sterke, effectieve leiders het verschil kunnen maken tussen de ineenstorting en het voortleven van de beschaving. Ian Morris noemt het voorbeeld van de eerste twee keizers van de Chinese Tang-dynastie, die na de instorting van de Sui-dynastie er in slaagden de invasies van Turkse volkeren af te wenden en het Chinese keizerrijk tot nieuwe bloei te brengen.

Op dit moment worden enkele Europese landen geleid door leiders met dit soort kaliber: Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Bij liberalen staan Orbán en Duda in een slechte reuk – de beschuldiging van populisme en nazisme wordt vaak gehoord – maar ze lijken uitstekend te begrijpen wat er op dit moment dreigt. Als de massa-immigratie van doorgaans anti-westerse en vijandige migranten wordt gestopt, kan de belangrijkste “ruiter” ten val worden gebracht. De EU is hier duidelijk niet toe in staat. Orbán slaagde hier vrijwel in zijn eentje en ondanks het getier van eurocraten als Timmermans wel in, door in eerste instantie een hek rond Hongarije te plaatsen en daarna Macedonië te assisteren met het plaatsen van goede hekken. Zeer effectieve internationale samenwerking buiten de EU om.

Wat kunnen wij doen als burgers?
De ineenstorting van de EU kunnen wij niet voorkomen en de vraag is ook, of we dat moeten willen. Wat we wel kunnen voorkomen is dat onze lokale gemeenschappen en in mindere mate onze landen desintegreren. Het vaak verketterde “maatschappelijk middenveld” zou onze redding kunnen zijn. Verder moeten we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Hongersnoden zijn de effectiefste manier om een samenleving te ontwrichten, dus zelfvoorzienend worden in voedsel en energie moet absoluut de eerste prioriteit krijgen.

De import van migranten – hoe zielig ook en hoe fascistisch, neonazistisch en racistisch stoppen met opvang ook is – moet stoppen. Nu. Voel je je sociaal bewogen, help dan de vluchtelingen in Libanon en Jordanië, niet de migranten hier. Partijen die deze import niet willen stoppen, bedreigen rechtstreeks ons voortbestaan. Dat geldt ook voor partijen, die het conflict met Rusland op de spits drijven. Poetin heeft maar één middel om de veel sterkere NAVO van zich af te slaan, en hij heeft hier ook herhaaldelijk mee gedreigd: de inzet van kernwapens. Vooral het toepassen van EMP – een elektromagnetische puls door middel van de explosie van een kernwapen boven Centraal-Europa – zou het grootste deel van de elektronica laten doorbranden. Dit zou de directe instorting van Europa betekenen. Organiseer dus actiegroepen die protesteren tegen de massa-immigratie en de escalatie tegen Rusland. Er moet verder een buffer van welvarende landen rond Europa komen en het zinloze conflict in Syrië moet stoppen.  Hier zijn tips om een EMP te overleven.

Hongersnoden veroorzaken direct totale ontwrichting. De landbouw moet daarom bestendig worden tegen klimaatsveranderingen. Dit betekent: overstappen op landbouwgewassen met een wijde ecologische range, zoals gerst, en ontwikkelen van intensieve teeltsystemen onder glas en op zee.

 

18 gedachten over “De vijf ruiters van de Apocalyps: is de ondergang nabij?”

 1. “Soms bleek de instorting zo diep, dat de bijbehorende cultuur totaal verdween. Denk aan de instorting van het Romeinse Rijk.”

  Is de Romeinse cultuur totaal verdwenen?? Overal en elke dag kom je die tegen. De Westerse beschaving rust hier nog immer zeer sterk op.

  Over de verdere bedenkelijke inhoud wil ik het dan niet eens meer hebben.

  1. Visionair denken betekent denken op een hoog abstract niveau. Klaarblijkelijk kan of wil je dat niet. Geen nood, er zijn genoeg websites die voor niet-visionair denkenden zoals jij geschikter zijn.

    1. Je bent een duidelijk voorbeeld van een “gutmensch” die denkt de menselijke geschiedenis te kunnen herschrijven op basis van aangenomen waandenkbeelden.
     We zijn nu getuige van een ongekend groot sociaal experiment het multiculturalisme gebaseerd op massa-immigratie waarvan niemand weet waartoe het leidt en als we naar de geschiedenis kijken dan ziet het er niet rooskleurig uit.
     Jajajajaja, ik weet het alle mensen worden gelijk geboren en Richard Lynn is een racist https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/lynn-race-differences-in-intelligence.pdf

 2. Open deur misschien maar ik denk dat als de immigratie zo door was gegaan als afgelopen jaar dan was de ineenstorting inderdaad heel hard, steeds dichterbij gekomen. Niet alleen omdat dat onbetaalbaar was geworden maar ook omdat de islamitische ideologie haaks op de democratische orde staat.
  Nu is die ondergang even afgewend maar er staat ons een nog veel grotere immigratiedreiging te wachten: vanuit West Afrika waar deze eeuw de bevolking met 1,5 miljard mensen zal toenemen en de eersten van hen stromen al in een continue stroom richting de EU. Die ramp kan volgens mij alleen gestopt worden met geboortebeperking waaronder sterilisatie en abortus. Dus we moeten onder meer heel snel af van die katholieke pausen die blind zijn voor deze ramp en geboortebeperking in dat grotendeels katholieke deel van de wereld, niet willen bevorderen.

  1. Ja razor. Idd. Hopelijk komen er op heel korte termijn Duitse, Nederlandse en Franse leiders aan de macht die net zo verstandig handelen als hun Poolse en Hongaarse collega’s. Ik heb soms wel eens discussies met poolse collega’s over ‘onze’ politieke elite en die veklaren ons voor gek en onverantwoordelijk tegenover onze kleinkinderen. En ik kan ze helaas geen ongelijk geven…..

 3. Je kunt althans hypothetisch verdedigbaar stellen dat: Wanneer het merendeel van de groepen immigranten hier in Europa, met weinig cultuur/religieuze geschillen zouden kunnen integreren door zich soepel aan te passen aan de plaatselijke culturen, het rechtse kamp in theorie weinig zou kunnen beginnen met haar kortzichtige, haatdragende, weinig doordachte idealen. Maar goed, probeer op de eerste plaats maar eens iemand van diens overtuiging, geloof, of ideaal af te brengen, dat lukt in de meeste gevallen met geen enkel empirisch bewezen, wetenschappelijk bewijs. We worden dus geconfronteerd met niet één, maar hele kuddes van cultuur/religieuze trojaanse paarden. Tel dat maar op bij wat de psychotisch, materialistisch georiënteerde elite van ons verlangt en afpakt, dan komt een ander scenario naar boven, want dankzij dezen komen wij zelf ook tekort.

  Het gaat om een stukje patroon herkenning. Van diegenen die aangemerkt kunnen worden als rechtmatige vluchteling is het merendeel aanhanger van de Islaam. Waarom is dat zo? Het zijn juist deze religieus georiënteerden die steeds getroffen worden door extreem geweld, daardoor op de vlucht slaan en bij ons aankomen. Het is zeker onze plicht als medemens om deze mensen op te vangen en onderdak te bieden vind ik. Dit ondanks de tekorten die we in Europa hebben dankzij het elitair georganiseerd bewind waaronder ook wij vallen, en het rechts inzichtloos racistisch, egoïstisch, stupide, inhumane verzet waar wij mee te kampen hebben. Wat zou daar toch achter kunnen zitten……….

  Lees eerst eens het volgende artikel, en dan mijn commentaar daarop:

  http://www.sciencealert.com/global-warming-may-trigger-a-climate-exodus-in-parts-of-the-middle-east-and-north-africa

  Naar aanleiding van dit artikel het volgende:
  Ook in het midden oosten weten ze dat ze dit te wachten staat. Hun conservatief hiërarchisch, religieuze structuren komen absoluut niet met de onze overeen. Wat men daar in de toekomst nodig heeft, is aanpassing van waar wij op ingesteld zullen zijn. Elke democratie heeft hetzelfde zwakke punt in dat opzicht in haar verdediging, de meeste stemmen gelden. Persoonlijk denk ik zelf althans dat wat we nu beleven, het wel doordacht banen van paden is, die zullen leiden tot een nieuwe religieuze onderdrukking van de democratisch georiënteerde gastvolkeren.

 4. De ineenstorting van de EU nee, gewoon een herhaling van de geschiedenis de mens heeft namelijk niets geleerd van het verleden.
  In dit informatietijdperk kunnen ‘onze’ leiders straks echter onmogelijk opnieuw met het ‘wir haben es nicht gewuβt’ excuus komen. Recht voor hun ogen, in alle openheid en brutaliteit, spelen zich in aspirant EU-lid Turkije dezelfde levensgevaarlijke ontwikkelingen af als destijds in Hitler Duitsland. In de komende jaren zal Erdogan hoe dan ook hetzelfde doen als zijn Duitse voorganger, en al zijn tegenstanders oppakken, gevangen zetten, laten vermoorden of spoorloos laten verdwijnen.
  Je zou je eigenlijk af moeten vragen waarom laten we dit toe.
  We worden verblind door de propaganda die de gehele dag op ons afkomt.
  De waarheid is wat de meerderheid gelooft en dit is vaak niet de waarheid.

 5. ongelovige Thomas

  Oorlog me Iran en Rusland zitten er nog aan te komen als Hillary eenmaal als president is geinstalleerd door het Wallstreet-kapitaal…De chaos zal dan compleet zijn.
  De oplossing is ; .totale vernietiging van het militaire apparaat v.d. VS .
  Merk ook op dat de VS apocalyptische ruiters op ons aan het loslaten is..
  De vluchtelingenstromen zijn het gevolg v.d.oorlogen in het midden Oosten veroorzaakt door de VS.
  De financiele crisis van 2008 tot anno nu was made in the US.
  De petrodollar houdt ons afhankelijk van vervuilende fossiele brandstoffen..

  interessante site over deze materie ;http://www.globalresearch.ca/

  1. ongelovige Thomas

   Meesten in m’n directe omgeving ontkennen klimaatverandering of halen er de schouders bij op….het interesseert hen niet..
   Oneindig veel belangrijke rvoor hen zijn die paar terreuraanslagen in Europa die honderden malen minder doden kosten per jaar dan de doden door bijv. fijnstof…Fijnstof interesseert niemand.
   Mensen reageren op klassieke vijanden en zijn niet in staat adequaat te reageren op onzichtbare vijanden in hun leefmilieu…

Laat een reactie achter