De publieke omroep wordt bedreigd door een zware bezuiniging. Is dat erg?

Wat als er geen publieke omroep zou zijn?

De regering wil bezuinigen op de publieke omroep en de omroepbazen zijn hier vanzelfsprekend niet blij mee. Is het een ramp voor de Nederlandse samenleving als de publieke omroep ophoudt te bestaan? Of kunnen we heel goed zonder een publieke omroep?

De functies van een publieke omroep
Volgens de publieke omroepen vervullen zij een essentiële waakhondrol voor democratie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld commerciële omroepen, die zich puur door kijkcijfers en de winst laten leiden, vormen de publieke omroepen een waarborg voor kwaliteit en objectiviteit. Zij zorgen ervoor dat de kiezers over goede en gedegen analyses beschikken, waardoor zij een weloverwogen keuze kunnen maken bij het kiezen van een nieuwe regering. Ook zorgen de publieke omroepen ervoor dat allerlei misstanden aan het licht worden gebracht, zodat hier door de politiek tijdig wordt ingegrepen. Andere functies van de publieke omroep zijn het onderwijzen van de bevolking en de klankbordfunctie voor de maatschappij. Twee vragen liggen dan voor de hand. De eerste vraag is: voldoet de publieke omroep inderdaad aan deze eisen? De tweede vraag is: is een publieke omroep de beste oplossing voor dit probleem?


Alternatieve geluiden zijn niet welkom op de demonstratie van de publieke omroep.


De anders zo brutale verslaggevers van PowNed worden nu zelf stevig aan de tand gevoeld door We Are Change Holland.

Wat is de publieke omroep?
De Nederlandse publieke omroep bestaat uit een aantal omroepverenigingen en twee wettelijkek taakomroepen, de NOS en de NTR. De omroepverenigingen zijn een afspiegeling van de verzuilde maatschappij zoals die in Nederland 50 jaar geleden heerste. De katholieken (KRO), de protestanten (NCRV), de socialisten (VARA), de liberalen(AVRO) en de vrijzinnigen (VPRO) hadden allemaal hun eigen omroep. Deze omroepen vertolkten de heersende mening binnen deze zuilen. Vormde zich een nieuwe zuil, zoals bijvoorbeeld de evangelische christenen, dan werd een nieuwe omroep (in dit geval de EO) opgericht. In de jaren ’70 werden twee lastige piratenzenders, Veronica en TROS, ingekapseld in het systeem (hoewel zij geen zuil vertegenwoordigden). Dit proces stopte in de jaren ’80. De traditionele zuilen lossen zich steeds meer op. Als relicten uit een vervlogen tijdperk bleven de omroepverenigingen bestaan. De nieuwe zuilen, zoals de wereldverbeteraars en de populisten  hebben geprobeerd een eigen omroep op te richten, met wisselend succes. Zo is er nu na veel pijn en moeite wel een boeddhistische omroep, maar ging de idealistische omroep Llink na geldproblemen ten onder. Wakker Nederland en Powned zijn Telegraafklonen. Groepen als complotters  en nieuwe spiritualiteit-aanhangers, op internet en in de samenleving nadrukkelijk aanwezig, zijn helemaal niet vertegenwoordigd, op een enkele VPRO-documentaire na.  We kunnen dus veilig concluderen dat het inteeltgehalte bij de publieke omroep vrij hoog is.

De publieke omroep wordt bedreigd door een zware bezuiniging. Is dat erg?
De publieke omroep wordt bedreigd door een zware bezuiniging. Is dat erg?

Komt wat de publieke omroepen tonen overeen met wat wij van de publieke omroep verwachten?
Wie een programmagids (ook zo’n onzinnig monopolie) of het programma in de krant of op internet raadpleegt, ziet dat een groot deel van de programmering bestaat uit sport en amusement. Hier wordt ook veel geld aan besteed. De uitzendrechten voor het voetbal bijvoorbeeld zijn uitermate prijzig.  Ook worden zogeheten bekende Nederlanders, zoals de alomtegenwoordige Paul de Leeuw, voor bedragen die de Balkenendenorm doen verbleken ingehuurd. De commerciële omroep kan dit ook, zonder dat dit de belastingbetaler een cent kost. Er zijn overigens genoeg getalenteerde presentatoren te vinden die het voor veel minder ook graag willen doen.

Dit geldt ook voor nieuws en actualiteiten. Ook de commerciëlen brengen dit. De commerciële talkshow Barend en van Dorp, bijvoorbeeld, was vergelijkbaar van kwaliteit met de gemiddelde talkshow op de publieke omroep. In het buitenland, zoals in de Verenigde Staten, zijn er zelfs speciale commerciële nieuwszenders. Hier kennen wij bijvoorbeeld BNR Nieuwsradio. Ook de klankbordfunctie is vrij gebrekkig. Bij opinieprogramma’s als bijvoorbeeld Pauw en Witteman worden vooral PvdA kopstukken uitgenodigd. Alleen de VPRO geeft soms aandacht aan dissidente meningen, zij het vooral die aan de linkerzijde.

Het is voor de vrij gevestigde documentairemaker heel lastig om een rapportage te verkopen aan de publieke omroep, zoals ik weet uit de ervaringen van mijn collega’s van Grenswetenschap.nl, die toch een heel aardige documentaire hebben gemaakt over hun ontmaskering van de Bosnische Pyramide hoax.


Met dit soort spotjes slaat de publieke omroep terug.

Onderzoeksjournalistiek
Iets waar de publieke omroep in uit zou kunnen blinken is onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalistiek is misschien wel de belangrijkste taak van de publieke omroep. Commerciële zenders hebben niet de middelen en de motivatie om iets tot de bodem toe uit te zoeken. Nu het verdienmodel van de kranten door het oprukken van gratis internetnieuws steeds meer faalt en de oplages teruglopen, hebben ook zij niet meer de financiële middelen om een journalist wekenlang onderzoek te laten doen. Wel zullen er objectieve criteria moeten komen voor onderzoeksjournalistiek, om bijvoorbeeld te voorkomen dat vooral wordt afgerekend met politieke vijanden. Als een basisinkomen wordt ingevoerd, kunnen vrijwilligers of werklozen tegen een laag tarief het nodige recherchewerk doen.

Bijzondere programma’s
Ook kunnen er dan veel meer bijzondere programma’s worden gemaakt. Misschien niet allemaal van cinematografische kwaliteit, maar wel inhoudelijk zeer divers en representatief voor de bevolking. Een raad met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking zal hierop het beste toe kunnen zien. Dit zou ook in samenwerking kunnen met mensen uit andere landen. Zo ontstaat een wereldwijd citizens reporters netwerk van wereldburgers met unieke onderwerpen.
Vertegenwoordigers van de publieke omroep zouden dan de rol kunnen vervullen die NASA nu in toenemende mate vervult in de Amerikaanse ruimtevaart: als coördinator en om amateur filmmakers te helpen een hogere kwaliteit te bereiken. Dit kan de zorgwekkende inteelt bij de publieke omroep stoppen.

32 gedachten over “Wat als er geen publieke omroep zou zijn?”

 1. Stel dat er ergens een muur staat waar we met z’n allen tegenaan lopen, na het opruimen van de slachtoffers proberen we terug opnieuw met hetzelfde resultaat. Dit blijven we herhalen, onze doelstelling blijft hetzelfde en dat is voorbij die muur geraken. Plots komt er iemand op het idee om een gat in die muur te hakken, hij plaatst er ook een deur in. We proberen opnieuw en het resultaat is exact hetzelfde dan voorheen. Het gat en de deur heeft dus niet geholpen, het idee gaat de prullenmand in en we doen verder zoals voorheen, slachtoffers opruimen en nog eens proberen, slachtoffers opruimen en nog eens proberen … Aan de andere kant van de muur staan een aantal te roepen dat men eerst die deur moet opendoen vooraleer men door de muur kan, ook niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk maar één voor één.

   1. Als er geen ontvankelijkheid en aandacht is voor fundamenteel bevrijdende alternatieven dan verwordt media tot een machine die berichten verstuurt zonder dat er ooit een doorbraak komt. Het gaat nu blijkbaar zo ver dat media zelf geen middelen meer krijgt, moest men dus wel de alternatieven bespreekbaar stellen dan zou men ook zichzelf kunnen redden. Het is dus steeds tegen diezelfde muur aanlopen of gewoon door de deur wandelen waardoor het probleem vanzelf oplost. Visionairen die aan de andere kant van de muur staan weten dat. Ze zien dan ook het tragische lot van een maatschappij die met zichzelf in conflict leeft maar wel de alternatieven verwerpt en krachtdadig tegenwerkt.    

    1. Daarom moet denk ik de publieke omroep een meer open structuur krijgen. Als een voldoend grote groep Nederlanders ergens aandacht voor wil, dan moet die aandacht er komen. Helaas zijn ideeën die een doorbraak vertegenwoordigen maar onder een klein groepje gemeengoed.

 2. Ik ben voorstander van de publieke omroep.  Maar dat is meer omdat de commercieele omroepen nog slechter zijn.  Alleen werkt de huidige manier niet (meer) Een omroep als de TROS voegt niks meer toe dan RTL4 zou doen.  Toch zijn de pulpprogramma’s op de publieke omroep van waarde.  (mits het niet van SBS niveau wordt)
  Laat de mensen maar “boer zoekt vrouw”  kijken.  Dat kan een mooi kader zijn voor een informatief programma van een (mini)omroep welke daadwerkelijk is gestoeld op een (levens)visie.  Dergelijke omroep(jes) hebben nu geen bestaansrecht omdat er dure programma’s gemaakt moeten worden.  Omdat er een dure aansturing nodig schijnt te zijn.
   
  Mijn idee zou zijn om het kader intact te laten.  (nieuws, sport, amusement)  Dit is nodig om publiek te trekken, anders kan je net zo goed op internet gaan zitten.  En geef daartussen ruimte aan omroepjes die klein zijn, maar ook met een klein budget toe kunnen.  Aan die mini-omroepjes mag je wel eisen stellen.  Dat ze bijvoorbeeld wel een bepaalde groep representeren.  Of een visie willen uitdragen.  En dat ze kwalitatief wel aan bepaalde norm voldoen.
   
  En het kader waarin dit allemaal gebeurd kan het beste door 1 grote (neutrale) omroep gebeuren.
   
  Dus als voorbeeld.  Ned.1 zendt eerst boer zoekt vrouw uit.  In dat programma wordt verwezen naar het programma wat er na komt.  Bij voorkeur iets wat aansluiting vindt bij het amusement.  Dit wordt verzorgd door een mini-omroep.  En zo’ n programma moet niet al te lang duren.  Het is de kunst van zo’ n mini-omroep om de ingeschakelde kijker vast te houden met een niet al te zwaar programma van niet meer dan een half uur.
  Maar tegenwoordig hebben steeds meer mensen internet op hun TV.  Op internet kan zo’ n omroepje dan verder en dieper op het onderwerp in gaan.  Ondertussen kan de publieke omroep weer een amusementsprogramma uitzenden.
   
  Het is de taak van de P.O. om kijkers te trekken (amusement, nieuws) en om voor geinteresseerden en kleine(re) groeperingen uit te diepen.  

 3. In mijn opinie is een publieke omroep er voor om het democratische gehalte van de democratie te toetsen. Maar dat uitgangspunt heeft de publieke omroep nooit waar gemaakt. Het is schrijnend om te zien dat men daar nu onder aanvoering van ene jan slagter van alles uit de kast trekt om de publieke omroep overeind te houden. Ik constateer dat de programmamakers van de publieke omroep in hun interne debatjes over wat de publieke omroep zou moeten zijn volledig voorbij gaan aan het gegeven dat de publieke omroep een toestssteen voor het democratische gehalte van een democratie kunnen zijn.
  Een massamedium als de publieke omroep is van grote waarde geweest voor de zittende machten omdat het als spreekbuis fungeerde van de regering en daarnaast entertainment en verstrooiing bood. Zaken die de commercieele omroepen inmiddels veel beter kunnen en waar de overheid ook geen geld in hoeft te steken.
  De publieke omroep heeft sinds haar ontstaan gefaald in haar taak. Ook nu op het moment dat ze zich aan het beraden is op haar toekomst blijft ze zich verschuilen in een ivoren toren. In plaats daarvan zou ze het volk eens kunnen raadplegen wat de ideeen van de burger is  inzake de rol van de publieke omroep en het toetsen van het democratisch gehalte van de democratie.
  Een volwassen democratie zou moeten investeren in het toetsen van haar democratische gehalte. En dat kan alleen door de burgers een stem te geven via een massamedium dat haar taak serieus neemt. De overheid heeft daar blijkbaar geen belang bij, de publieke omroep ook niet, dus zien we nu de eerste aanzet tot een volledige ontmanteling van de publieke omroep.
   
   

  1. “Een volwassen democratie zou moeten investeren in het toetsen van haar democratische gehalte. En dat kan alleen door de burgers een stem te geven via een massamedium dat haar taak serieus neemt.”
    
   Niet dat ik het met je oneens ben.  Maar ik denk dat als de omroepen een consessie zouden krijgen via verkiezingen, dat we dan nog veel meer TROS en WNL zouden krijgen…
   Kijk naar de papieren media en kijk wat er populair is.  Dit is van oudsher zo.  Omroepen die aan verdieping doen zullen geen kijkersaandacht krijgen.

 4. I,k snap wat je bedoelt. Het enige wat Nederlanders bindt, allemaal, is de democratie. De Tros, de WNL, het christendom, de islam of welke andere stroming dan ook bindt ons niet maar verdeeld ons. 17.000.000 Nederlanders worden verbonden door middel van democratie, niet door verschillende richtingen of stromingen. En daar moet op worden ingezet. Een publieke omroep die door die 17 000 000 Nederlanders betaald wordt en voor die 17.000.000 Nederlanders bedoelt is die één ding gemeen hebben, namelijk democratie, moet geen enkele concessie doen. Het zou de burgers moeten betrekken in hoe en op welke wijze deze verbondenheid waar wij allemaal deel van zijn, vorm gegeven wordt. Voor oppervlakkigheid zijn andere kanalen dan de publieke omroep beschikbaar.

 5. Enkel  een mediakanaal dat mensen correct inlicht over de toestand zou ons al lichtjaren verder brengen. We zijn er nog lang niet, men doet het tegenovergestelde door nuttige informatie te verdonkeremanen. We vrezen het ergste op die manier. 

  1. Wat is er verdonkeremaand aan de informatie die jullie tegenkomen op het vrije, open internet? Ik bedoel maar, niet één van jullie is journalist, of gaat zelf op onderzoek naar nieuws uit. Alle informatie die jullie kunnen brengen, komt uit de open mainstream media. Zonder de MSM waren activisten allemaal monddood.

   1. Klopt… een van de weinige clubs die dat bijvoorbeeld wel doet is We Are Change Holland. Zolang de nieuwsverzameling en filtering in handen is van de MSM, en activisten zelf het vertikken alternatieve nieuwskanalen op te zetten, is kritiek hierop vrij gratuit. 

    1. Inderdaad Germen, er wordt de bevolking heel wat nuttige informatie onthouden en dat wordt gekaderd binnen allerhande rationaliseringen die uiteindelijk niets te maken hebben met de inhoud. Het is dan ook makkelijk te begrijpen waarom mensen spreken over een ’tragische absurditeit’. Het is alsof we bewust wachten tot de bom barst om dan te kunnen zeggen dat we het wel wisten wat er zou gebeuren. Voor media speelt dat geen rol, zij vinden in ‘miserie’ veel stof om over te schrijven, ook dat lijkt me logisch. 

    2. @Germen: wat bedoel je precies met ‘die DAT bijvoorbeeld wel doet’?

     We Are Change is een leuk initiatief, maar ze doen vooral guerrilla journalism. Dat is niet per se slecht, maar het is in mijn ogen ook geen goede journalistiek. Zeker dat filmpje hierboven niet, waar ze op geenstijl-achtige wijze proberen de boel te jennen en schijnbaar willekeurige conclusies uit trekken. Als de NPO demonstreert en je gaat er staan voor je eigen parochie – stel, Greenpeace zou daar tegen vervuiling gaan staan protesteren – dan ben je inderdaad een ander geluid dan dat de organisatie voor ogen had. Dan is het toch niet raar als je verwijderd wordt? Ga zelf een keer met je eigen doel protesteren, maar ga niet mensen jennen en dan zeggen dat ze tegen een ander geluid zijn. Te makkelijk, te Telegraaf (of GeenStijl).

    3. @Niek

     WACHO is een van de weinige clubs die wél zelf nieuws produceert en zelf met de camera op pad gaat. Overigens doet ook de filmploeg van Grenswetenschap wat dat betreft goed werk. Zo deed Jurgen  een interview met de gevreesde Shariah4Belgium rakkers. Ik denk dat er meer citizens reporters moeten komen die parttime betaald of op vrijwillige basis werken als globaal inlichtingennetwerk voor de Nederlandstalige bevolking.

    4. Bij Grenswetenschap zijn ze kortgeleden gestopt, je komt daar alleen nog artikelen van reageerders tegen.
     Een soort Nujij zeg maar.

   2. Beste Antares, op internet kunnen we inderdaad alle antwoorden vinden, zelfs eeuwige wijsheidstradities die een tijdloos kenmerk hebben. Mainstream media is nog heel wat anders en geef een praktisch voorbeeld met een onmiddellijke weerslag op wat we de ‘economische crisis’ noemen.
     
    Wat zegt het Chicago Plan?
    Het Chicago Plan Revisited dateert uit de jaren ’30 maar werd destijds genegeerd met bijzonder zware gevolgen (WOII), de crisis vandaag is vergelijkbaar waardoor het plan werd opgevist in de hoop dat beleidsmakers niet terug dezelfde fout maken. In volledige tegenstelling tot hedendaagse politieke berichtgeving volstaat het ons bewust te worden van volgende kernpunten:
     
    (1) Het doorbreken van traditionele economische cycli
    (2) Het technisch aflossen van staatsschulden
    (3) Het technisch aflossen van private schulden
    (4) De eliminatie van de vrees voor bankruns
    (5) Geen verantwoording voor hyperinflatoire toestanden
    (6) De installatie van een evenwichtig monetair beleid
     
    Waarom horen/lezen we dit niet in de mainstream media? Begrijpen ze dit niet en/of verdonkeremanen ze dat? Een mens hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen wat daar staat, het is daarentegen kristalhelder.
     

    1. En waar heb jij die informatie vandaan? Juist, uit de mainstream media, verzameld door diezelfde bevolking welke men zogenaamd voor onwetend verslijt. Journalisten maken namelijk ook een functioneel effectief deel uit van die bevolking.  

    2. Van de website van het IMF, je zal ook lezen dat het plan (nog) niet officieel geratificeerd werd door het IMF, het belet media echter niet om dat wel te doen. In deze zin ’ter dialoog’ te stellen opdat meer mensen hierover kunnen reflecteren. Op dat moment zal je zien dat er nog andere factoren meespelen waardoor ons probleem nog veel zwaarwichtiger is dan we misschien willen denken. De getuigenissen zijn legio. 

    3. Ik zie hier alleen maar weer, dat het zo een vicieuze cirkel redenering blijft. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.

    4. Inderdaad Antares, dat is exact wat er gebeurt, mensen gaan totaal voorbij aan de inhoud van belangrijke berichtgeving, ze blijven dan ook in cirkeltjes draaien. In dit geval neerwaarts.

    5. Nee, mensen moeten zelf bepalen welk nieuws in de berichtgeving voor hen, op elk zelf gekozen moment prioriteit heeft. In deze hectische maatschappij slaan mensen anders door op teveel belasting van hun geest. Dat is pas een neerwaartse spiraal. Het is precies om die reden dat het nieuws zorgvuldig gefilterd wordt, en toch toegankelijk blijft voor elke volwassene.

    6. Zou wel eens kunnen kloppen, het is beter om mensen geen correcte informatie te verschaffen, ze zouden wel eens kunnen wakker worden.  Op naar WOIII, daar kennen we wel iets van. :)

    7. WO111 is prominent bekend bij paranoïde activistische complot theoretici, en daar heb ik totaal niets mee, de tijd zal het deze vaak geïsoleerde schreeuwers dan ook leren. Nou ja, hun dan ingestorte tunnel visies kan men dan natuurlijk weer wel voor hen als WO111 zien, maar de ggz heeft prima pillen hoor. :)

    8. Zo zijn er genoeg inderdaad en dat terwijl de alternatieven erbij worden gegeven om dat te verhinderen, ik denk dat velen lijden aan een soort van agnosie, bijzonder om zien hoe media daarop reageert. Of misschien beter in dit geval, vooral niet op reageert. Zo men zegt, het is altijd al zo geweest, blijkt nog waar te zijn ook.

 6. Helaas wordt de nu ook de publieke omroep ingezet als verlengde van de macht, wat van de ene kant begrijpelijk is maar aan de andere kant als het de democratie kan ondermijnen een iets is wat zeker niet wenselijk is. Men zou de term politiek correct eens goed onder loep moeten nemen. Men verstaat het als politiek correct om elkaar niet af te vallen in het publiekelijke domein, dat is ook omdat als men dat doet, het/dat politieke gevolgen kan hebben voor de carrière die men ambieert. Ik versta onder politiek correct handelen, handelen in de naam van de democratie en zo handelen dat het ten goede komt aan de democratie, met dezelfde ambitie waarvoor men voor die baan koos. Elkaar niet voor rotte vis uitmaken heet respect en beleefdheid. En dat men elkaar in en met waardigheid benaderd, men vertegenwoordigd het volk, is correct gedrag. Maar politiek correct gedrag is dat men de democratie op zijn stinkende best vertegenwoordigd, men krijgt daar een zeer goed salaris voor afkomstig van het volk dat men vertegenwoordigt.
  Men ambieerde het (politica) om verbeteringen te kunnen aanbrengen in de samenleving(en). Nu werkt dit concept, politiek correct, soms misschien wel vaker als een blokkade om de juiste beslissingen democratisch gezien naar voren te brengen en op de agenda in de kamers te kunnen plaatsen. Evenals het beleid wat men voert in het publieke omroep bestel, het zou een taak moeten waarborgen en als waakhond moeten dienen ten behoeve van het functioneren van de democratie. Ik zie dat nu in onze democratie meer als een gemuilkorfde waakhond, die daarom niet meer kan blaffen en daarom ook niet meer kan bijten, metaforisch laat het gelijk zien wat politiek gewenst is. Dat is niet echt altijd politiek correct te noemen in de oprechte context van het gebruik van de term politiek correct gezien en misschien kan men beamen dat ik me dan nog gematigd uitdruk.
  Zou het niet eens tijd worden om de publieke omroep de democratie te laten dienen zoals het oorspronkelijk bedoelt was? Entertainment heeft men genoeg op de commerciële omroepen men bediend die vraag namelijk vanuit de commercie. Dat zou niet de hoofdzaak moeten vormen voor het domein waar de democratie ter discussie gesteld mag worden en dat zou juist politiek correct moeten plaatsvinden en dat in die context gezien van het juiste gebruik van dat concept, dus ten behoeve en ten dienste van de democratie. De publieke omroep behoort het volk toe men betaald daar samen voor. Men zou op postbus 51 eens goed moeten toelichten waartoe de publieke omroep kan dienen, dan zal men zich ook bewust zijn welk een belang het kan dienen, dan zal de vraag om entertainment door de bewustheid ervan dalen. Mvg.Jasper.

  1. “Zou het niet eens tijd worden om de publieke omroep de democratie te laten dienen zoals het oorspronkelijk bedoelt was?”

   En waar denk je dat het voor bedoelt was? In de volgende zin spreek je jezelf dan ook tegen:

   “Entertainment heeft men genoeg op de commerciële omroepen men bediend die vraag namelijk vanuit de commercie.”

   De NPO is niet oorspronkelijk bedoelt om jou te pleasen, maar het volk. Dus juist ook voor een groot deel entertainment.

   “De publieke omroep behoort het volk toe men betaald daar samen voor.”

   Precies, dus moet het ook programma’s als Boer zoekt vrouw uitzenden. Voor mij hoeft het niet, maar dat behoort wel tot de taken van de NPO, as far as I know. Dat er crap tussen zit daar heb ik het niet over, er zou wat mij betreft heel veel weg kunnen op de NPO. Maar de NPO is er niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Vandaar ook de slogan van NTR: speciaal voor iedereen.

    

   “Helaas wordt de nu ook de publieke omroep ingezet als verlengde van de macht”

   Kun je dit toelichten in de discussie over het KORTEN op de NPO? Dat klinkt voor mij namelijk tegenstrijdig.

   1. Hoi Niek,
    Ter toelichting, onder de commerciële omroepen versta ik zenders zoals sbs 6 rtl , ed. Niet ned 1,2, 3  dus de NPO hetgeen ook gelijk het eerste gedeelte beantwoord.
    Betreffende het tweede gedeelte,  ” De NPO is niet oorspronkelijk bedoelt om jou te pleasen, maar het volk “.  Als je mijn reactie goed leest zal men als men echt op de hoogte zal zijn van het mogelijke nut van de NPO niet persee kiezen voor alleen entertainment, voor de NPO kent het geen hoofdzaak om alleen entertainment te bieden, hetgeen ik ook aanhaal.
    ” Kun je dit toelichten in de discussie over het KORTEN op de NPO? Dat klinkt voor mij namelijk tegenstrijdig”
    Dat zou zo kunnen klinken en bezit een mogelijkheid in die context zoals jij het hier tracht aan te halen. Ik beschrijf het vanuit die gedachte dat als de NPO een functie als waakhond van de democratie heeft een belang kent, misschien kun je het vanuit dat oogpunt ook zien als beperking van de mogelijke macht van die waakhond. Mvg.Jasper
     

 7. Misschien zie ik het verkeerd, maar als dit artikel op de huidige discussie over het korten op de NPO aanhaakt, zou het het sieren als bijvoorbeeld de discussie bij Pauw en Witteman aandacht kreeg. Of een filmpje als dit of een artikeltje als dit (en zo zijn er nog wel meer).

   

  “Iets waar de publieke omroep in uit zou kunnen blinken is onderzoeksjournalistiek. ”
  Daar ben ik het zeker mee eens, en volgens mij de NPO ook wel, gelukkig. Ik weet alleen niet of een basisinkomen kan bijdragen aan goede onderzoeksjournalistiek, omdat dat toch wel een vak apart is. Ik denk dat niet iedereen dat kan, omdat je best wel sterk in je schoenen moet staan en het denk ik ook wel beter is als je bij een grote organisatie aangesloten bent. Denk bijvoorbeeld aan het blootleggen van de problemen bij SNS Reaal of de onthullingen van de bouwfraude. Ik denk niet dat iedereen dat zo maar kan. Maar wie weet :)

  1. Het zal voornaam zijn dat die posities dan bekleed worden door mensen die veel passie voor dat vak voelen, en dat mag goed betaald worden, prima. Maar dat mag niet ondermijnt worden door de afhankelijkheid in die positie die men voor de betaling van dat hogere salaris zou kunnen hebben b.v. dat men daardoor concessies zal gaan doen om iets anders te dienen dan het brengen van waarheidsgetrouw nieuws. Ik volg je er in dat men zeker sterk in de schoenen zal moeten staan.

  2. Toch deel ik niet je mening dat ook de NPO uit zou willen blinken in onderzoeksjournalistiek. De NOS heeft ten tijde van de Syrië crisis als een propaganda-kanaal gediend vóór bombardementen. Alle deskundigen, belanghebbenden die geinterviewd werden waren grotendeels terug te voeren op deze uitgesproken voorkeur. De NOS heeft daarin een keuze te maken, maar als de keuze naar één partij overhelt dan kan van onafhankelijkheid in berichtgeving geen sprake meer zijn. Het wonderlijke is nu dat in haar taakomschrijving staat vermeldt dat de NOS ‘onafhankelijke berichtgeving’ mogelijk maakt.

Laat een reactie achter