Ontdekkers Schaller en Wright tonen het rotsmonster. bron: Rutgers Univ.

Klimaatverandering kan al in enkele jaren plaatsvinden

Stel je wordt geboren in een land als Nederland. Als je de middelbare school verlaat, is het klimaat zo warm geworden dat er palmen in Nederland kunnen groeien. Het kan, bewijst onderzoek van Rutgers Universiteit, de staatsuniversiteit van het Amerikaanse kuststaatje New Jersey. Reden om ons zorgen te maken…

Spaans klimaat in tien jaar
Een dag zoals alle andere, 55 miljoen jaar geleden. Het tijdperk van de reuzendinosaurussen is al zeven miljoen jaren voorbij. De aarde heeft zich hersteld van de catastrofale asteroïdeinslag die de dino’s en andere grote dieren uitroeide. Wat er die dag gebeurde weten wij niet. Sommigen denken een komeetinslag, anderen denken meer aan het plotseling vrijkomen van methaanhydraten uit de diepzee. Wel weten we dat in korte tijd het CO2-gehalte van de atmosfeer verdubbelde. Tot nu toe dachten geologen dat deze “korte tijd” 20.000 jaar bedroeg. Uit nieuw onderzoek van Rutgers University blijkt deze periode extreem kort te zijn geweest: slechts 13 jaar. In deze 13 jaar kwam de kooldioxide, naar schatting 3000 miljard ton, vrij. Gedurende deze 13 jaar steeg de temperatuur op aarde tot gemiddeld 5 graden meer. Ter vergelijking: dan zal de jaartemperatuur in Nederland gemiddeld 15 graden zijn, zoals in Barcelona. In feite steeg de temperatuur in die tijd op hoge breedtegraden zoals die in Nederland nog veel meer: de palmen groeiden tot boven de poolcirkel, weten we uit fossielen. De oceaan verzuurde sterk, wat desastreuze effecten had op onder meer het koraal en op zeediertjes met een schelp van kalk dat oplost in zuurder oceaanwater.

Ontdekkers Schaller en Wright tonen het rotsmonster. bron: Rutgers Univ.
Ontdekkers Schaller en Wright tonen het rotsmonster. bron: Rutgers Univ.

De onderzoekers deden deze ontdekking, door naar sedimenten uit deze periode te kijken. Ze troffen in sedimenten van 55 miljoen jaar oud meerdere keren achter elkaar een versteende kleilaag van ongeveer twee centimeter dik aan. Alleen seizoenswisselingen konden deze regelmatige, ritmische afzetting en bijbehorende isotoopverhoudingen verklaren[1]. De kleilaagjes vormden als het ware geologische groeiringen. Vandaar het precieze aantal van 13 jaren: dit is het aantal kleilaagjes dat aangetroffen werd.

Catastrofale gevolgen
Voor ons mensen vallen de directe gevolgen mee. Wij kunnen ons vrij gemakkelijk aan een warme of kouder klimaat aanpassen. Ecosystemen kunnen dat echter niet. Vooral voor langzaam groeiende gewassen, zoals bomen, zijn de gevolgen catastrofaal. Het is voor planten bijna ondoenlijk om per jaar honderden kilometers te reizen. Alleen kosmopolitische soorten, die tolerant zijn voor een breed spectrum aan temperaturen, overleven het onder die omstandigheden. Lage temperatuurplanten stierven uit of trokken zich terug in de bergen. Ook met dieren die afhankelijk waren van deze planten liep het slecht af. Dit geldt natuurlijk ook voor onze landbouwgewassen. Als het klimaat plotseling verandert, betekent dat grote misoogsten en wereldwijde hongersnood. Voor de preppers onder onze lezers: gerst is een gewas dat zowel in Scandinavië als in de tropen gedijt. Ook bladgroenten als spinazie, Azolla of eendenkroos zijn een goede keus. Adelaarsvaren niet: deze weliswaar kosmopolitische soort, die in Japan en Korea gegeten wordt bevat een carcinogene stof.
Een vergelijkbaar scenario dreigt nu. Het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt snel. Als de oceanen niet meer in staat zijn CO2 op te nemen, een punt dat we getuige de verzuring nu aan het bereiken zijn, komt er een kantelpunt met snelle temperatuursstijging. We moeten stoppen met verdere uitstoot van kooldioxide en zo snel mogelijk overgaan op kernenergie en duurzame energiebronnen als zonne-energie, willen we een ramp voorkomen. De tijd om ons met kolderieke pseudo-oplossingen als schaliegas te vermeien is nu echt voorbij.

Bronnen
1. James D. Wright and Morgan F. Schaller, Evidence for a rapid release of carbon at the Paleocene-Eocene thermal maximum
PNAS 2013 110 (40) 15908-15913

2. New Finding Shows Climate Change Can Happen in a Geological Instant, Rutgers University Research News (2013)

5 gedachten over “Klimaatverandering kan al in enkele jaren plaatsvinden”

 1. Palmen in Nederland? Alleen mogelijk met zeer hoge en brede dijken.
  Misschien was er een supervulkaan uitgebarsten zoals de Siberische trappen.
  In Indonesië of in Yellowstone misschien.

 2. Klimatologen spreken allang niet meer van Global Warming, maar van Global Wierding. Het klimaat wordt steeds extremer. En Nederland zou in het genoemde scenario hier wel eens het perfecte voorbeeld van kunnen zijn. Klimatologisch gezien zitten we net op of onder de gordel waar de depressies langskomen (de depressie boven Schotland is wereldberoemd). Hierdoor hebben we de beroemde nederlandse luchten, maar ook ons natte weer. Dat komt door de combinatie van de depressies en het feit dat we ten oosten van de zee liggen. De depressies komen uit het westen en de bijbehorende fronten moeten dus eerst over de noordzee. Op de noordzee kunnen ze nog wat extra vocht opnemen, wat bij frontaal weer versterkend werkt. Wat ook versterkend werkt is het verschil in temperatuur tussen zee en land.
   
  Dit laatste brengt het verschijnsel “zeewind” met zich mee, dat onder molenaars aan de kust berucht is: de warmte boven land laat de lucht opstijgen, die door de koude lucht boven zee wordt aangevuld. Je krijgt daarbij een extra westenwind. Als je een oostenwind had (dan heb je de meeste kans op zon!), kan dat betekenen dat binnen 10 minuten de wind volledig om is, en nog hard waait ook. En molens zijn niet echt berekend op achteruitlopen…
   
  Afgezien van het molengevaar is die zeewind trouwens gunstig, want die zorgt ervoor dat ons land, in ieder geval in de kustprovincies, vochtig blijft.
   
  Je ziet, er kan door opwarming echt heel wat gaan gebeuren.

 3. Men kan zich afvragen hoeveel invloed de chemtrails hebben op het weirdo gedrag van het weer? Ik geloof dat er morgen weer een wereld protest dag plaatsvind door diegenen die er het wel in hun wereldbeeld meenemen, maar dat kan ook desinfo zijn. Jammer dat er zo weinig aandacht voor is in de msm, ik geloof dat deze zaken inderdaad wel invloed zouden kunnen hebben vanwege de langduringe verstoring van de samenstelling van de luchtlagen door deze valse wolken en de stoffen die het gehele klimaat bij zeker 20 jaar toepassing van global engeneering zou kunnen ondervinden : – http://www.abovetopsecret.com/forum/mem/Aloysius%20the%20Gaul&fid=174http://chemtruth.ning.com/leaderboards/topcontent/month

 4. Abrupte stijging van het kooldioxide gehalte, kan door het plotselinge verdwijnen van veel plantaardige begroeiing gekomen zijn. Daar ligt dan als mogelijke oorzaak weer de vulkanisch, extreme verzuring van het milieu aan ten grondslag. Terugrekenend scenario; de asteroïde inslag heeft al plaatsgevonden, een algehele verzuring door de gevolgen van de inslag, vulkanisme, heeft zich homogeen door de atmosfeer verdeeld. Tegelijkertijd hebben spanningen in de aardkorst door diezelfde inslag een breekpunt bereikt. Uitgebreide zeebevingen als gevolg daarvan, brengen grote hoeveelheden methaan ijs in beweging. Methaangas is het broeikasgas bij uitstek hier op aarde. De Bermuda driehoek is berucht geworden om haar raadselachtige verdwijningen van schepen en vliegtuigen, ten gevolge van het opstijgen van methaan uit de zeebodem. De borrelende, opstijgende gasbellen, doen de volume verplaatsing / dragend gewicht verhouding voor schepen teniet. Archimedes had dan ook geen bubbelbad moeten hebben. De opwaartse kracht in vloeistoffen is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Het in de atmosfeer opstijgende gas, (methaan heeft een lagere soortelijke massa) verdringt de zuurstof voor vliegtuigbemanningen, en de motoren. Jammer, maar dan houdt het voor hen wel op, ze verdwijnen bewusteloos in zee. Terug komend op de verzuurde ecologie; niet alleen schelpdieren hebben exoskeletten van kalk, alle ei leggende soorten zijn gedoemd tot uitsterven, omdat hun eieren oplossen in de zure omgeving. Ik geloof daarom ook niet dat de dinosaurussen in één grote wereldbrand verdwenen, maar geleidelijk, omdat er geen nageslacht meer voor ze was. Kleine zoogdieren hebben het dan gemakkelijker, zij dragen hun kroost, en voedsel wordt gespeend en dus gefilterd aangeboden. Een hoeraatje voor onze voorouders dus, die een pijnlijke, maar evolutionair veiliger voortplantings methode hadden ontwikkeld. Efficiëntie door natuurlijke selectie is wreed, maar doeltreffend gebleken. Een snel stijgende kooldioxide spiegel, zal zeker op de temperatuur, maar ook een grote atmosferische invloed hebben. Door de stijgende temperaturen neemt de atmosferische activiteit sterk toe, het gaat erg onrustig worden, we merken het duidelijk nu al. Droogte steekt steeds vaker enorme natuurgebieden in de brand, het kooldioxide gehalte neemt daardoor toe, en het proces werkt katalytisch. Juist door de branden neemt daardoor de verzuring toe, wat op een gegeven moment de overlevingskansen van het broedsel, van o.a de vogelsoorten, en reptielen zal gaan aantasten. Insecten idem dito, (eierleggende) en die zijn weer onmisbaar voor de bestuiving, en dus vruchtbaarheid van bomen, planten, en de bloemen daarvan. Op wereldschaal betekend dit natuurlijk honger, en de strijd om andermans voorraden. Nou, daar zijn we uitstekend op voorbereid…… Gaan we lekker zo door, of gaan we voor het milieu dat ons allen zonder uitzondering dient? De kop in het zand steken (religieuze, of oppertunistische pet) zal ons zeker niet redden, dus de nuchtere wetenschap zal dit moeten doen. Leer en maak je jezelf, of wij hebben het gehad.  ;)    

Laat een reactie achter