The periodic table Osmium (Os)

A series of articles on the different elements. The Lego blocks with which we, our earth and the matter of the universe are built all have their own specific properties. In this series we go through each element step by step and we look at some useful things the wikipedia has to say about it, along with an interesting video of the University of Nottingham with which various experiments are done with the element in question.

Vandaag nummer 76 van de 118 elementen, Osmium (Os).

Click on this to go to the wikipedia version where you can easily click through to the different elements

Applications

Bij aanwezigheid van oxygen gaat zuiver osmium over in het uiterst poisonous en stinkende osmium(VIII)oxide. Daarom wordt osmium vrijwel nooit in zuivere vorm gebruikt. In alloys wordt osmium echter wel regelmatig gebruikt bij toepassingen waar slijtvastheid belangrijk is. Andere toepassingen zijn:

Voor chirurgische implantaten zoals pacemakers worden legeringen van 90% platina en 10% osmium gebruikt.

Remarkable features

In metallische vorm is osmium een blauw getint, breekbaar en glanzend metaal met een zeer grote dichtheid. In poedervorm reageert het snel met zuurstof en vormt daarbij het giftige osmiumtetraoxide dat herkenbaar is aan de geur en een kookpunt heeft van 130°C.

Veelal wordt osmium gezien als het element met de hoogste dichtheid, maar dat is afhankelijk van de gebruikte methode om de dichtheid te bepalen. Soms wordt iridium gezien als het element met de hoogste dichtheid. Van alle metalen uit de platinum group heeft osmium het hoogste smeltpunt en de laagste dampdruk. De meest voorkomende oxidatietoestanden zijn +3 en +4, maar +1 en +8 worden ook wel aangetroffen.

Appearance

Osmium wordt onder andere aangetroffen in de in de nature voorkomende alloy iridiosmium; een legering van iridium en osmium welke voorkomt in de Urals and in Noord- and Zuid-Amerika. In Ontario in Canada wordt osmium aangetroffen in nikkelmijnen samen met andere metalen uit de platinagroep.

Leave a Comment

English