Found evidence for other universes

Analysis of the cosmic microwave background radiation has demonstrated that there are at least four large ring-shaped structures in the universe, each about four degrees wide - eight times the apparent diameter of the sun or full moon. This is far too great to have been caused by known astrophysical processes. The most logical explanation, according to most cosmologists, is that these are other universes that have collided with ours.

Astronomers discovered four puzzling spots in the cosmic microwave background (lower right quadrant). Evidence for collisions with other universes? Source: P. Feeney et al.

Are these indeed other universes?
The spots show all the features that universes that collide with ours would show.

Already in 2007, a huge gaping hole, a billion light-years across, was found in which the background temperature turned out to be lower than in the rest of the universe. There are hardly any galaxies in the hole.

A lower background temperature means that the engulfed universe was expanded further than ours, ie older, when it collided with ours. One of the other three areas has a higher background temperature than the rest of the universe. So this was of a younger age when the collision took place.

In any case, it is remarkable that there is no spherical symmetry: the spots are not perfectly round. In many cosmological theories this spherical symmetry is assumed. If these theories are indeed other universes, they can be thrown away in their current form.

Waiting for confirmation
The Planck satellite of the European space agency ESA is currently carrying out measurements. These were completed in 2012. Planck measures polarization, the direction in which photons from the cosmic background radiation vibrate. This is zero from standard cosmic background radiation: all directions occur at random. Due to the violent distortion of spacetime upon collision, if the 'spots' are indeed remnants of sister universes, the polarization direction will also deviate in a certain way.

Consequences for us
The existence of alternate universes has huge implications. No longer will we be trapped in this universe, which, according to almost all cosmological theories, is ultimately doomed. We may be able to find a way to escape to a young universe and build a new existence there.

7 thoughts on “Bewijs voor andere universa gevonden”

  1. Bijvoorbeeld :)
   Ik zit me af te vragen of andersom ook niet zou kunnen: een ander universum produceren en dat in een later stadium, als zich materie gevormd heeft, met het onze laten samensmelten. Zo krijg je een gebied met nog jonge, verse materie.

 1. Germen,

  Ik heb een keer een reactie gegeven op een artikel waarbij ik stelde dat voorbij de uitdijingsgrens de mogelijkheid bestaat voor nieuwe Big Bangs omdat dat gebied hetzelfde gebied is waarin de welbekende Big Bang is ontstaan.Niet lang erna schreef jij een artikel waar je een foto erbij plaatste hoe ons huidige universum eruit zou moeten zien. Ons universum vol met deuken, deuken gecreeerd door andere Big Bangs. De gebieden met nog jonge verse materie bestaan dus al en het is ook niet zonder reden dat er zo´n groot verschil is in de hoeveelheid tussen donkere materie en donkere energie. Precies op de uitdijingsgrens is de samensmelting dus al bezig. Om een comment op bovenstaand artikel te geven, nee ontsnappen naar een jonger universum is niet mogelijk om de hele simpele reden dat er nog teveel sterren zijn in zo´n jong universum die nog moeten ontploffen, er zou geen menselijk leven mogelijk zijn in zo´n sterk gamma veld.Ik denk wel dat het mogelijk is om te ontsnappen naar een ouder universum ervanuitgaand dat er meerdere Big Bangs zijn geweest,27.4 miljard jaar geleden of ouder.

 2. Ik ben zeer verheugd over dit artikel, het is een bevestiging dat het multiversum sowieso in de praktische zin aantoonbaar moet zijn. Daarnaast is het voor mij interessant, voor wat betreft mijn theorie, dat hier sprake is geweest van witte gaten. In een al eerder door mij gepubliceerd stuk, heb ik aangegeven, dat het de aanwas in de acretieschijf om een zwart gat is, die het zwaartekrachts evenwicht verstoord. De theorie is zeer simpel:
  De Big Bang theorie gaat uit van een singulariteit zonder begeleider, dus ook geen acretieschijf, want die schijf kan alleen ontstaan als er instroom van materie is. Ik ben er vanuit gegaan dat we te maken hebben met een multiversum, waarvan de grenzen in elkaar overvloeien. Restmaterie uit het ene heelal, vloeit bijeen tot een singulariteit, die volgers krijgt, in de vorm van een acretieschijf. De acretieschijf groeit qua dichtheid steeds verder, onder invloed van kleinere inkomende zwarte gaten, maar ook oude sterrenmaterie en overige. Op het moment dat de acretieschijf, zwaartekrachts invloeden uit gaat oefenen die groter zijn dan die van de oorspronkelijke singulariteit, is het evenwicht verstoort, en ontstaat een wit gat. Het is deze explosieve situatie die ons heelal heeft doen ontstaan, en die we kennen als de Big Bang. De Big Bang theorie schiet tekort waar deze een verklaring moet geven voor het spontaan uiteenbarsten van een zwart gat, of singulariteit. In feite kun je ons heelal zien als één van de vele bellen die in elkaar overvloeien. Bellen vol restmaterie, afkomstig uit een andere bel, oneindig en eeuwig zonder grenzen gaat dit door. De vooronderstelde grens die wij aan ons heelal kunnen stellen en waarnemen, is slechts getuige van een reactierestant, de uitbarsting van een wit gat.

 3. Over ruimtetijdkromming gesproken:

  Lottovoorspelling voor zaterdag 27 augustus 2011:

  15-17-23-25-27-30 rood zat. 27 aug. 2011

  8-15-20-26-34-42 groen

  18-20-21-25-28-37 geel

  Doet u uw voordeel ermee ;)

Leave a Comment

English