Bioluminescentie komt veel voor bij diepzeedieren. Een extreme vorm van een natuurlijk proces?

Brein werkt mogelijk deels op licht

Biofotonica, een ooit fel omstreden theorie kostte menig wetenschapper de kop. Ten onrechte, blijkt steeds meer.  

Het veronderstellen dat fotonen, lichtdeeltjes, een cruciale rol speelden in levende organismen, kostte onderzoekers als de omstreden Rus Alexander Gurwitsch en de Duitser Fritz-Albert Popp bijna hun carrière. Nu duikt steeds meer bewijs op dat licht wel degelijk een essentiële rol speelt in levende organismen, mogelijk zelfs in ons bewustzijn.

Bioluminescentie komt veel voor bij diepzeedieren. Een extreme vorm van een natuurlijk proces?
Bioluminescentie komt veel voor bij diepzeedieren. Een extreme vorm van een natuurlijk proces?

Na zijn dood is gebleken dat Gurwitsch’ waarnemingen juist waren (al is het morfogenetisch veld, waar hij fervent in geloofde, onzin volgens vrijwel alle wetenschappers). Hij wordt nu erkend als de ontdekker van biofotonen. Popps werk, ooit verguisd door ‘respectabele’ wetenschappers, staat nu in het centrum van een zich snel ontwikkelend nieuw wetenschappelijk veld: biofotonica.

Oplichtende bacteriën en ingewikkelder organismen zijn minder uitzonderlijk dan het lijkt. In feite komt er bij biochemische reacties voortdurend licht vrij, zij het met een zeer zwakke intensiteit, denk aan honderd fotonen per vierkante centimeter per seconde. Tot voor kort werd dit gezien als een curieus bijverschijnsel.

Het lijkt er steeds meer op dat dat niet klopt en dat de verguisde biofotonen wel degelijk een belangrijke rol spelen. Uit onderzoek eerder in 2010 bleek dat de ruggemergzenuwen van ratten licht kunnen geleiden. Het brein van ratten in werking blijkt op te lichten. Biofysicus Majid Rahnama aan de Shahid Bahonar University te Kerman, Iran en een groep collega’s van over de hele wereld denken nu te weten waarom.

Verschillende celonderdelen van hersencellen blijken namelijk fotoactief te zijn, op licht te reageren. Ze bevatten bijvoorbeeld porphyrine-ringen, flaviniden, pyridine-ringen, lipide (vettige) chromoforen and aromatische (betekent: voorzien van een ring van zes koolstofatomen) aminozuren. Mitochondriën, de energiecentrales van de cel, bevatten verschillende chromoforen, stukken molecuul die de rest van het molecuul een kleur geven.

Het brein in werking baadt in zeer zwak licht. Toeval? Integendeel volgens een aantal onderzoekers.
Het brein in werking baadt in zeer zwak licht. Toeval? Integendeel volgens een aantal onderzoekers.

Volgens de theorie van de onderzoekers dienen microtubuli, een netwerk binnen cellen, naast transportnetwerk voor biomoleculen, ook als ‘wave guides’, lichtgolfgeleiders. Zeg maar een biologische glasvezelkabel. De onderzoekers toonden een significant verband aan tussen de frequentie van hersengolven, zoals alfa- bèta- en thetagolven en de activiteit van optisch actieve moleculen.

Dit kan verklaren hoe alfa-, bèta- en thetagolven het brein kunnen synchroniseren. Elektrische ontladingen door het ompolen van het celmembraan, het bekende proces waarmee zenuwcellen onderling communiceren, zijn daar te traag voor. Vijftien jaar eerder suggereerde de visionaire wiskundige Roger Penrose  al dat het netwerk van neuronale microtubuli een soort kwantumcomputers vormen, de Orch-OR theorie.

Alhoewel vervolgonderzoek niet veel heel liet van zijn theorie, zo zou de kwantumverstrengeling in microtubuli waar zijn theorie op berustte maar miljardsten van seconden overleven, heeft Penrose misschien toch wel een beetje gelijk. Penrose, blijkt uit zijn werk aan twistors, het ontdekken van ringvormige structuren in de achtergrondstraling en nu dus het kwantumbrein, heeft in ieder geval een zeldzaam talent om anderen op het juiste spoor te zetten.

17 gedachten over “Brein werkt mogelijk deels op licht”

 1. Brein werkt deels op licht en reageert op licht

  Bewustzijn en licht gaan samen..er gaat mij een lichtje branden de mens weet t all eeuwen.

  Wees praktisch maak er gebruik van …dit leven is te kort om te dralen ..adem licht in …gewoon door de neus naar ….
  Ivanhof doet t met zonlicht ..werkt …
  Daglicht.. zonlicht.. maanlicht.

  Zonlicht is t meest krachtig en gemakkelijk te starten
  Licht daar zit wat in… en daar komt wat uit.

 2. Synchronisatie van het ene brein met het andere, zou in principe dus mogelijk moeten zijn via oogcontact. In een documentaire die ik een aantal jaren geleden gezien heb, werd aangetoond dat de hulphond van een jonge dame, haar waarschuwde dat zij een epileptische aanval zou krijgen. Zij ging dan liggen op een zachte ondergrond, zodat ze zichzelf niet kon beschadigen. Er zijn meer voorbeelden maar verder onderzoek kan veel interessanter zijn. Wat te denken van telephatie, in die richting zoekt men nog steeds naar verklaringen die tot nu toe niet bevredigend zijn.

   1. Uit het rapport van het onderzoek maak ik op, dat het verschijnsel quantum entangelement in deze specifieke opstelling, dan als wetmatig kan worden beschouwd. Dat is tenminste wat aangetoond lijkt. Op basis daarvan kan verondersteld worden, dat een op dit principe gebaseerde computer dus in alle schakelingen van een netwerk, tegelijkertijd van waarde veranderd. Ook dat dit onontkoombaar met de lichtsnelheid gebeurt. Zou een werkende computer volgens het principe van een neuraalnetwerk dan aangesloten staan op iemands brein, dan kan het gebeuren dat je op het scherm van de computer eerder leest wat je denkt, voordat je je bewust bent van die gedachte. In principe is de computer volgens deze mogelijkheid, dan werkelijk in staat een volmaakte copie van je geestesprocessen te gaan draaien. Zou het contact lang genoeg duren, in een wisselwerking tussen het biologisch brein en quantum brein, dan is de computer in staat om senaties als gevoel, liefde, sex en andere ervaringen te ondergaan. Je zou na verloop van tijd niet eens het verschil merken tussen je biologisch lichaam en computeridentiteit. Sterft dan het biologisch lichaam, ervaar je niet eens de overgang naar een synthese van jezelf. Een opwindend toekomstbeeld dient zich hier op, dat van de daadwerkelijke onsterfelijkheid op afzienbare termijn. Ook de gedachte dat een volgroeide kloon van jezelf kan worden gekoppeld met jouw synthetische vorm is dan een interessante mogelijkheid. Lang niet iedereen zal dit willen. Slechts de meest sociaalontwikkelde en betrokken persoonlijkheden zullen hier voor te vinden zijn, diegenen die echt verweven zijn en willen blijven, met het leven dat ze delen met alle anderen.

    1. Precies.
     En als je een stapje verder gaat en zoals Penrose aanneemt dat het brein een quantum entangled systeem is? Dan zou in theorie communicatie tussen twee breinen mogelijk zijn als mensen elkaar aankijken. Deze theorie gaat wel heel heel ver en heeft weinig met wetenschap te maken, maar wie weet…

    2. We kunnen nog een stap verder gaan. Zoals ik al heb aangegeven in een ander hier gepubliceerd stuk, kon ik mij nooit onttrekken aan de gedachte dat de natuur zich op een bepaalde manier intelligent gedraagt.
     Ik opper bij deze dan de mogelijkheid, dat de natuur een soort quantum entangelement gebruikt, om informatie te verwerken. Zuiver theoretisch is deze mogelijkheid niet ondenkbaar……..

 3. De aurora borealis en aurora australis worden veroorzaakt door protuberansen, de technische redenen waardoor deze aurora´s ontstaan zijn volgens mij de redenen waardoor onze hersenen ook licht afgeven. De reden waardoor er mensen zijn die aura´s rondom andere mensen kunnen zien is omdat er allerlei chemische stoffen in ons lichaam zitten die licht kunnen breken waardoor licht gescheiden wordt in een zichtbaar kleurenspectrum. Onze hersenen werken op unieke stroomfrequenties, dat wil niet zeggen dat 6 miljard mensen dezelfde frequenties hebben of dat 6 miljard mensen allemaal verschillende stroomfrequenties hebben als aandrijfkracht voor hun hersenen. Er zijn een aantal groepen mensen die dezelfde frequenties hebben en die mensen hoeven geen oogcontact te hebben voor synchronisatie van de hersenen. Hun hersenen lopen al synchroon met elkaar.

  Als je het hebt over honden die merken dat hun baasje een epileptische aanval krijgen: vlak voordat mensen zo´n aanval krijgen maken die mensen een aantal chemische stoffen aan die de honden kunnen ruiken. Als zo´n baasje 1 keer zo´n aanval heeft gehad en die hond is afhankelijk van dat baasje zal die hond meteen ingrijpen om zijn eigen voortbestaan te kunnen waarborgen. Het overlevingsintinct neemt het over.

 4. Alfa,

  je hebt gelijk, het is giswerk, evenals het bovenstaand artikel omdat die onderzoeken niet zijn afgerond. Deze site heet niet zonder reden visionair.nl, het is mijn visie dat onze hersenen niet functioneren op licht maar wel oplichten doordat ze gebombardeerd worden door straling, mijn visie is niet noodzakelijk ook waar. Ik weet niet precies hoe ik je reactie moet oppakken, betekent het dat ik in principe helemaal nergens meer een reactie op zou kunnen geven als het zich draait om onderwerpen als het universum, fotonen, protonen, quarks, bosonen, de twistortheorie, relavitiviteitstheorie…en ga zo maar door. Vanzelfsprekend ben ik ook geinteresseerd in verder onderzoek in het bovenstaand artikel.

  1. Barry.

   Ik ben juist ontzettend blij met jouw commentaar, want ook al gissen wij naar de waarheid, de waarheid wordt gevonden door onderzoek. Onderzoek is giswerk naar mogelijke feiten. Het doet dus geen afbreuk aan de waarde van je werk en commentaar. Je kunt iemand op een spoor van ontdekkingen brengen, die zijdelings aangestuurd zijn uit jouw en mijn giswerk bijvoorbeeld. Het doet er dan niet toe wiens bijdrage de meeste invloed had, maar de invloed op het belang voor de mensheid in het algemeen. Persoonlijk vind ik dat een integer streven, en wij kunnen er met onze bijdrage trots op zijn als zoiets gebeurt. Ik wil daarmee zeggen, laten we doorgaan……….

 5. Dit licht zou een verklaring kunnen zijn van de werking van Meridiaan-kleurentherapie;
  De huid van de nek en rug is een verlengde van het embryonale hersenweefsel.
  In de Meridiaantherapie wordt uitgegaan van het antroposofische vierledig mensbeeld:
  1. Het stoffelijk-(fysiek) lichaam, het enige tastbare lichaam.
  2. Het levens-(ether)lichaam is verantwoordelijk voor alle levensprocessen.
  3. Het ziele-(astrale)lichaam, hierin spelen zich de processen denken, voelen en willen af.
  4. Het “ik” dat hierboven staat als sturende kracht op de drie andere lichamen.
  Als het levenslichaam uit balans is, beínvloedt dat alle levensprocessen: het kan ziekten veroorzaken in het stoffelijk lichaam, verstoring geven in de zieleprocessen en in de werkingskracht van het “ik”.
  Vanuit de oude Chinese filosofie is het levenslichaam al bekend. Dit “lichaam” bevat afzonderlijke levensstromen, ook wel meridianen genoemd, waardoor levensenergie stroomt.
  Er zijn 12 hoofdmeridianen, die onze linker en rechter lichaamshelft in het onderhuids bindweefsel doorstromen. Deze meridianen staan in verbinding met organen en worden vernoemd naar het orgaan waarmee ze vernoemd zijn, bijv. hartmeridiaan.
  Op elke meridiaan liggen punten die een bijzondere werking hebben op de verdeling van de levensenergie in het lichaam.
  Als deze meridianen uit balans raken is dit duidelijk met name op de rug waar te nemen als spanningsveranderingen in het onderhuids bindweefsel op een voor elke meridiaan specifieke plaats.
  Dit beoordelen van de spanning van het onderhuids bindweefsel geeft de belangrijkste informatie in het onderzoek van de Meridiaan-kleurentherapie.
  De relatie tussen de organen en het onderhuids bindweefsel is gelegd in de bindweefselMASSAGE, een onderdeel van de fysiotherapie.
  Door de punten op de meridianen te beïnvloeden worden de meridianen en daarmee de levensprocessen weer in balans gebracht.
  In de antroposofie wordt geschreven over de werkingskracht van kleur op het levenslichaam.
  (deze wordt dus “gezien”).
  Christel Heidemann ontdekte dat elke meridiaan op zijn eigen kleur reageert. De kleur wordt door middel van kleine stukjes plantaardig geverfde zijde op de meridiaanpunten aangebracht en herstelt de verdeling van de energie in de meridianen en daarmee de ordening van de levensprocessen.
  Hierdoor krijgt het onderhuids bindweefsel weer de juiste spanning. Ook nu geeft het beoordelen van de huidplooien de belangrijkste informatie.
  Dit is het essentiële controlemiddel voor een juiste behandeling met Meridiaan-kleurentherapie.

  Kleur heeft overigens 3 dimensies:
  tint
  helderheid en
  verzadiging.

  Chromatische kleuren zijn bijv. rood en blauw,
  achromatische kleuren zijn zwart, wit en grijs.

  Dat je kleuren met je ogen kunt zien (de fysiologische grondslag)is onder te verdelen in twee vragen:
  -hoe worden de golflengten omgezet in receptoractiviteit? en
  -hoe worden die receptorboodschappen vervolgens zodanig getransformeerd dat ze de psychologische eigenschappen van kleur voortbrengen, zoals de sensorische ervaring van de primaire kleur blauw?
  Voor verschillende golflengten zijn verschillende receptoren, met een eigen gevoeligheid. Zo zal iedere golflengte een verschillende verhouding van receptoractivaties teweeg brengen. Aangenomen dat het zenuwstelsel kan uitmaken welke boodschap afkomstig is van elk receptortype, zal vanzelf het onderscheiden van golflengten volgen.

  Over het zien van kleuren verwijs ik verder door naar “de trichromatische theorie” en daarna naar
  “de theorie van de opponente processen”.

Laat een reactie achter