Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?

Basisinkomen enige structurele oplossing voor werkloosheid

Een basisinkomen, een systeem waarbij iedere Nederlandse ingezetene een vast bedrag per maand krijgt, ongeacht wat hij of zij doet, maakt het minimumloon overbodig. Ook is het afgelopen met uitkeringsfraude. Waarom is dit even simpele als geniale idee eigenlijk nog steeds niet ingevoerd?

Gebreken van het kapitalisme
Het kapitalisme zoals we dat kennen is de meest effectieve methode voor welvaartsschepping die tot nu toe ontdekt is. In het kapitalistische systeem wordt iedereen beloond recht evenredig aan de hoeveelheid waarde die iemand creëert. Het fundamentele probleem met het kapitalisme is dat de mate waarin mensen dingen produceren niet altijd overeenkomt met hun minimale levensbehoeften. Een oma van 80 jaar kan doorgaans alleen nog wat sokken breien of de stoep vegen. Dat levert te weinig op om van te leven. Dit geldt ook voor zwaar-gehandicapten of ernstig zieken. Door een gelukkig toeval is tot nu toe de grote meerderheid van de mensen in staat zoveel waarde te creëren dat ze hiervan kunnen leven. Hier gaat echter verandering in komen. We merken dit omdat van steeds meer banen de lonen aan het dalen zijn. Het salaris reflecteert meestal de waarde die een werknemer voor de werkgever oplevert. Dalen de lonen niet, dan volgt massaal ontslag. We moeten dus een systeem ontwikkelen, dat zowel het produceren van waarde beloont, als ieder mens voldoende inkomen oplevert om een menswaardig leven van te leiden.

Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?
Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?

Een basisinkomen: de meest voor de hand liggende oplossing
Een basisinkomen is als het ware een negatieve inkomstenbelasting. Iedere ingezetene, van de armste bedelaar tot de rijkste miljonair, ontvangt een bepaald bedrag waar hij of zij geen prestatie voor hoeft te leveren. In tegenstelling tot in het geval van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, mag de ontvanger van het basisinkomen onbeperkt bijverdienen. Er is maar een spelregel: over datgene wat extra verdiend wordt moet netjes belasting wordt betaald. Veel voorstanders van het basisinkomen stellen voor om een enkel belastingtarief in te voeren voor iedereen: de zogeheten flat tax. Als alle aftrekposten worden afgeschaft, wordt belastingheffing heel simpel. Ook kunnen alle uitkeringen afgeschaft worden, plus alle controles en bijbehorende bureaucratie.

Voorbereid op de toekomst
Tot nu toe is op iedere technologische golf ook een golf van nieuwe banen gevolgd. Er zijn twee scholen onder futurologen. Volgens de eerste school zullen ook nu heel veel nieuwe banen ontstaan, die wij op dit moment nog niet kunnen voorspellen. Volgens de tweede school worden computers ondertussen net zo goed in de meeste baantjes als mensen, waardoor uiteindelijk alle banen structureel zullen verdwijnen. De arbeidsmarkt zal daardoor steeds meer op een loterij lijken. Voor sommigen ontstaan heel veel nieuwe kansen waardoor hun inkomen explodeert, anderen zijn niet meer nodig en worden afgedankt. Om die reden is het in ieders belang dat er een systeem wordt ontwikkeld, waarmee de onvoorspelbare toekomst leefbaar blijft. Het basisinkomen is de eenvoudigste en ook meest effectieve oplossing. Anders dan bij een uitkering, bestaat er voor mensen met alleen het basisinkomen een duidelijke prikkel om bij te verdienen. Omgekeerd is voor iedereen werk, omdat het loon een aanvulling is op het basisinkomen en het daardoor goedkoper is om iemand in dienst te nemen. Kortom: de positieve kanten van het kapitalisme zonder dat er onleefbare toestanden ontstaan.

Petitie voor een basisinkomen
Ik ben persoonlijk van mening, dat het basisinkomen de meest morele en ook praktische oplossing is voor het enorme dilemma waar de toekomst ons voor gaat stellen. Op dit moment is er in Europa een burgerinitiatief gestart om het basisinkomen in te voeren. Op dit moment is al de helft van het benodigde aantal handtekeningen binnen. Als er door heel Europa 1 miljoen mensen de petitie ondertekenen, moet het Europees parlement het voorstel in behandeling nemen. Persoonlijk heb ik al getekend. Hier is de petitie te vinden.

13 gedachten over “Basisinkomen enige structurele oplossing voor werkloosheid”

 1. Men is bang dat een hoop mensen er voor zullen kiezen om helemaal niet te gaan werken of een opleiding te volgen (Wikipedia).
  Daarom is het nog steeds niet ingevoerd denk ik.
  Maar misschien gaan de zwitsers het wel doen, en dan zal misschien blijken dat die angst niet terecht is.

 2. pieter-stuurman

  Het basisinkomen is natuurlijk een mooie gedachte. Het zou geweldig zijn als niemand meer onder armoede hoeft te lijden. Maar hoe ga je dat regelen? Waar moet dat geld bijvoorbeeld vandaan komen?
   
   
  Je zou het kunnen betalen uit belastinginkomsten. Dat betekent dat dit geld opgebracht moet worden door degenen die (bovenop hun basisinkomen) inkomen vergaren uit arbeid.
   
   
  Zou je 10 miljoen volwassen Nederlanders maandelijks een basisinkomen van 1000 euro geven, dan betekent dit een maandelijkse kostenpost van 10 miljard per maand.
   
   
  Wanneer al die volwassen Nederlanders gemiddeld 1000 euro per maand bijverdienen met werken (bij elkaar dus ook 10 miljard), dan betekent dit dat die gehele verdienste als belasting gevorderd zou moeten worden om die 10 miljard die nodig is voor de basisinkomens te bekostigen. Het zou dan (in ieder geval voor die eerste 1000 euro loon) zinloos zijn om te gaan werken omdat dit helemaal opgaat aan belastingen.
   
   
  Anders gezegd: de kosten van de basisinkomens moeten worden betaald door de werkenden, die dan dus voor hun werk nauwelijks een beloning overhouden vanwege de hoge belasting.  En dan nauwelijks een motief hebben om te gaan werken.
   
   
  Je zou ook gewoon nieuw geld kunnen drukken. Dus iedere maand 10 miljard aan nieuw geld in omloop brengen. Maar dan zal de waarde van het basisinkomen binnen de kortste keren weginflateren. Dat zou beteken dat de prijzen van alle producten (en dus de kosten van levensonderhoud) in korte tijd veel hoger zullen worden. En dat betekent dat ook voor het geld waarvoor wel arbeid geleverd is, veel minder gekocht kan worden.

  1. Ik denk dat daar het principe van Lietear komt kijken, een apart syteem voor in het dagelijks onderhoud te voorzien, dus en dat is slechts symbolich als voorbeeld te zien leefgeld drukken, los van de economie. Eten kan van moeder aarde komen als geschenk van de natuur in samenwerking met onze God de Zon. :)  Mvg.Jasper.

  2. D’r is natuurlijk voldoende geld in ons financiele systeem, net zoals er genoeg voedsel op deze wereld is. Het zit natuurlijk op dit moment een beetje weg te rotten op de verkeerde plekken. Zoals bijvoorbeeld de winsten van banken en grote ondernemingen, pensioenfondsen, fossiele brandstof, vervuilende industrie en ga zo maar door.
   De overheid zou hier best wel wat aan kunnen doen. Dat een multinational niet 1 % aan belasting betaald maar 20 %.
    
   het probleem van inflatie staat sowieso voor de deur. De geldpers heeft de afgelopen jaren aardig staan draaien. Normaal zou dit geld in de reeele economie terecht zijn gekomen en voor een verschikkelijke inflatie gezorgd hebben. Nu zitten die Miljarden lekker veilig opgeborgen bij banken en pensioenfondsen waar ze niet in de reeele economie terecht komen. Want die investeren op dit moment niet.
   Dit blijft natuurlijk niet goed gaan. Dat opgepotte geld komt ooit via lonen, overnames en bonussen toch in de reeele economie. Dan blijkt dat de totale voorraad geld toch op eens heel groot is t.o.v. de beschikbare grondstoffen en zakt alles in elkaar.

  3. @ Pieter Stuurman: helemaal mee eens. Een ding ben je vergeten. Als je de kosten voorrekent moet je ook de baten hierin meenemen. Volgens jouw berekening kost e.e.a. 120 miljard op jaarbasis. Over 2013 bedragen de totale sociale uitkeringen (hierin is de WW nog niet eens meegenomen, dat is een werknemersverzekering 169 miljard. http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2010/8/Sociale-uitkeringen-kosten-Nederlander-169-miljard-ELSEVIER272190W/
   Ik denk dat een groter probleem het Calvijnse denken is: “wie niet werkt zal ook niet eten”.
   volgens bovenstaand rekensommetje zouden we dan bij jouw cijfers 39 miljard overhouden. Zou je dit hele bedrag uitkering komt dat neer op een basisinkomen van 1408 per inwoner boven de 18.
   In een tweepersoonshuishouden komt dat neer op 2816 netto per maand.
   Ben geen zedenprediker, maar dan is de prikkel om te gaan werken inderdaad wel weg denk ik.
   Of je trekt dit bedrag af van het basisinkomen en je bespaart 39 miljard uit de Algemene Voorzieningen. Dan wordt het zo’n 600 pp per maand. Bijstandsniveau, maar dan voor ieder werknemer.
   Daarnaast kun je 75% van alle ambtenaren naar huis sturen. Of een echt vak leren. 75% van alle fiscale wetgeving en jurisprudentie is in een klap overbodig geworden.
   Met een vlaktaks van 25 a 30 procent over het meerdere kom je een heel eind denk ik. Zeker als je driekwart van je collectieve sector hebt kunnen opdoeken.
   Maar gelet op het gedachtengoed van Calvijn: hier gaat geen Wientjes mee akkoord, en de beleidsambtenaren op het Ministerie van Financiën gaan natuurlijk ook niet hun machts- en elitepositie opgeven. Dus mocht het al ooit komen tot een aanbeveling of beleidsnota, dan zal deze waarschijnlijk onderin de onderste la op de onderste stapel verdwijnen.
    

  1. pieter-stuurman

   Jasper, ook om te voorzien in basisbehoeften moet arbeid geleverd worden. Brood bakt zichzelf niet, groenten verbouwen zichzelf niet, huizen bouwen zichzelf niet, etc.
    
   Wanneer iedereen deze zaken kan bekostigen uit het basisinkomen, dan nog moeten die dingen gemaakt worden. Gemaakt door werkenden. Werkenden die dan bovendien ook dat basisinkomen moeten bekostigen, en dus daarvoor (een groot deel van) hun loon moeten afstaan.

   1. Men kan zeer veel zaken zelf leren b.v. techniek maakt arbeid straks grotendeels overbodig door automatisering, hebbe dingetjes kun je printen b.v. maar daarom ook verschillende valuta voor verschillende onderdelen in de maatschappij. Per onderdeel verschillende valuta. Die richting bedoel ik.
     

 3. Soms zijn absurde of extreme voorbeelden handig om beter te begrijpen wat er met iets bedoeld wordt, in onze verbeelding kunnen we een reflectie maken naar de hedendaagse realiteit waardoor het een metafoor wordt. Voor het idee van een monetaire reset geldt dit evenzeer. Stel dat er ergens een muur staat waar we met z’n allen tegenaan lopen, na het ruimen van de slachtoffers proberen we opnieuw met hetzelfde resultaat. Dit blijven we herhalen, onze doelstelling blijft dezelfde en dat is voorbij die muur geraken. Plots komt er iemand op het idee om een gat in die muur te hakken, hij plaatst er ook een deur in. We proberen opnieuw en het resultaat is exact hetzelfde dan voorheen. Het gat en de deur heeft dus niet geholpen, het idee gaat de prullenmand in en we doen verder zoals voorheen, slachtoffers ruimen en nog eens proberen, slachtoffers ruimen en nog eens proberen … Aan de andere kant van de muur staat een aantal te roepen dat men eerst die deur moet opendoen vooraleer men door de muur kan, ook niet allemaal tegelijkertijd maar één voor één. Naarmate meer mensen deze deur nemen wordt het probleem vanzelf opgelost, de muur verdwijnt dan als sneeuw voor de zon waardoor de deur uiteindelijk een gat in de lucht blijkt te zijn. Een nieuwe muur kan slechts bestaan als we deze heropbouwen maar dat zou redelijk absurd zijn, de optie van de deur blijft immers bestaan. Kortom, er is geen enkel probleem dat een mondiaal basisinkomen in de weg zou staan, tenzij onze manier van denken.

 4. Overigens is de titel niet helemaal correct, een hele grote interne Europese grondoorlog kan ook een structurele oplossing bieden voor de huidige werkloosheid en vooral veel grondtroepen tegen elkaar inzetten kan dat probleem als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. ;-)

  1. Inderdaad Douwe, het leven komt met opties waaruit we kunnen kiezen, oorlog is de beste manier om de economie te doen heropleven. We kunnen ook het BNP drastisch laten stijgen door iets van economie te begrijpen maar dat is een optie die men niet kiest, ik vrees dan dat het zal worden zoals je aangeeft.

 5. http://www.businessinsider.com/behind-the-swiss-unconditional-income-iniative-2013-10

   

  Why A Swiss Proposal To Give Every Citizen $2,800 Each Month Is So Radical

  Read more: http://www.businessinsider.com/behind-the-swiss-unconditional-income-iniative-2013-10#ixzz2iRao7Jmg

  Switzerland has a very direct style of democracy. For example, changes to the constitution, or “popular initiatives,” can be proposed by members of the public and are voted on if more than 100,000 people sign them. If a majority of voters and cantons (Swiss states) agree, the change can be come law.

  This system not only allows individual citizens a high degree of control of their laws, but also means that more unorthodox ideas become referendum issues.

  Recently, there has been a spate of popular initiatives designed to curb inequality in the country. Earlier this year Swiss voters agreed to an idea proposed by entrepreneur Thomas Minder that limited executive (in his words, “fat cat”) salaries of companies listed on the Swiss stock market. Next month voters will decide on the 1:12 Initiative, which aims to limit the salaries of CEOs to 12 times the salary of their company’s lowest paid employee.

  There’s a crazier proposal than this, however. Earlier this month an initiative aimed at giving every Swiss adult a “basic income” that would “ensure a dignified existence and participation in the public life of the whole population” gained enough support to qualify for a referendum. The amount suggested is 2,500 francs ($2,800) a month.

  Read more: http://www.businessinsider.com/behind-the-swiss-unconditional-income-iniative-2013-10#ixzz2iRb1ne5b

  Read more: http://www.businessinsider.com/behind-the-swiss-unconditional-income-iniative-2013-10#ixzz2iRaerO9K

Laat een reactie achter