Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op, het aanpakken van armoede niet.

De ramadan als essentie van de islam

Elk islamitisch maanjaar vieren iets meer dan een miljard islamieten de voor hen heilige maand ramadan. Wat houdt de ramadan in, en wat zegt de ramadan over de essentie van de islam?

Wat is de ramadan?
Ramadan is de naam van één van de twaalf islamitische maanden. Het islamitische maanjaar bestaat uit twaalf maansomlopen van 29,53 dagen. Dit maakt dat het islamitische jaar 354 of 355 dagen telt. Dit scheelt elf dagen met het zonnejaar zoals de andere culturen (zoals de onze) dat kennen. Het gevolg is dat elk jaar de islamitische kalender elf dagen vooruit schuift. Onder islamieten geldt deze maand als heilig. Dat betekent onder meer dat elke goede daad die tijdens de ramadan wordt verricht, zoals een gebed, tientallen malen zo zwaar telt als dezelfde daad buiten de ramadan. Dat is ook de reden dat er tijdens de ramadan vaker zelfmoordaanslagen worden gepleegd door islamistische terroristen. Hun ‘goede daad’ telt dan immers vele malen zwaarder.

Hoe kom je in de hemel?
Waarmee we op een belangrijk onderdeel van de islam komen. Het leven van de praktiserende islamiet bestaat uit voortdurende pogingen om de kans te vergroten om het islamitische paradijs te bereiken en de hel te ontwijken. Binnen het christendom garandeert het voor je dood tot inkeer komen en oprecht kiezen voor God, een plaats in de hemel. Daarentegen leeft de islamiet in voortdurende twijfel. De islam kent een soort ‘karma’, waarbij goede en slechte daden bij elkaar op worden geteld en de balans op het moment van sterven uitwijst, hoe de desbetreffende persoon zal ‘landen’ in het hiernamaals. De koran is mistig over de exacte voorwaarden en de rekenmethode voor het bereiken van de rivieren van wijn en de reine gezellinnen, al worden er goede en slechte daden genoemd, die meetellen bij het bepalen van de uiteindelijke score. Geen wonder dat in de eeuwen erna talloze vertelsels, de zogenoemde ‘hadith’ opdoken, waarin een nadere toelichting werd geprobeerd te geven.

Dingen die zegeningen opleveren

Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op, het aanpakken van armoede niet.
Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op volgens de islam, het aanpakken van armoede niet.

Volgens deze hadith levert het bijvoorbeeld veel zegeningen op, om bepaalde rituele teksten honderd maal te zeggen (hadith, al-Bukhaari, 1261), de dagelijkse gebeden te verrichten en stukken van de koran uit het hoofd te leren (zie deze salafistische site). Minder zegeningen levert het op om slaven vrij te laten (koran), seks te hebben met je vrouw of seksslavin, aalmoezen te geven aan de armen (bij voorkeur arme islamieten, uiteraard) en vijanden van de islam te doden. De grootste zegeningen levert het op om op pelgrimstocht (hajj) te gaan of te sterven als martelaar voor de islam. Door een geslaagde hajj worden alle slechte daden (bijvoorbeeld een vijandelijke familie uitmoorden), uitgewist. Daarom zie je in Egyptische dorpen dat uit Mekka teruggekeerde bedevaartsgangers erg geëerd worden, en er altijd grote stoeten islamieten achter de begrafenis van zelfmoordterroristen aan lopen. Deze martelaars voor de islam komen immers gegarandeerd in de hemel, en begrafenisgebeden verrichten voor deze “goede moslims”, levert gegarandeerd zegeningen op. Ook zie je veel niet-Arabischtalige islamieten verwoede pogingen doen om koranverzen die ze vaak niet begrijpen uit hun hoofd te leren.

Dingen die straf opleveren
Daarnaast zijn er ook daden die je kansen als islamiet grondig verpesten om na je dood al wijn drinkend te genieten van je beeldschone gezellin, of van knapen zo schoon als paarlen. De ergste daden zijn bijvoorbeeld een andere god naast Allah te aanbidden (as-shirk), de islam te verlaten, te vragen wie Allah heeft geschapen of iets onaardigs te zeggen over de mythische uitvinder van de islam, Mohammed. Dan kan je nog beter een ongelovige dhimmi (onderworpene) doden, hoewel ook hier straf op staat (zij het niet zoveel als op het doden van een mede-islamiet). Dit snoeiharde parodiefilmpje van de Palestijnse tv over de terreurbeweging IS maakt het erg duidelijk.

https://youtu.be/g10QAaZZKJk

Conclusie
De islam is een geloof waarin woorden, uiterlijkheden en rituelen een grote rol spelen. Een grotere rol dan het geloof van de daad, met uitzondering van de heilige oorlog tegen vijanden van de islam. Dit leidt tot een nogal verwrongen ethiek, die maakt dat een praktiserende islamiet liever zijn tijd en geld stopt in bijvoorbeeld een pelgrimstocht, of het kopen van een nieuwe vrouw, dan in het verbeteren van het leven van zijn buurman. De ramadan is hier een goed voorbeeld van.

59 gedachten over “De ramadan als essentie van de islam”

 1. islam en officiële christendom zijn beide gnostische religies die bovendien de vrije wil als uitgangspunt hebben. Er zit fundamenteel geen verschil tussen ontsnappen aan reïncarnatie dan wel aan de hel. Ik pleit voor de genade boodschap van Paulus.

 2. Maar wat heeft dat geloof van ‘ze’ hen nou helemaal opgeleverd. Is er sinds de stichting van hun geloof enige vooruitgang geweest? Hebben ze bijvoorbeeld de magnetron uitgevonden? Of anti-biotica? Of het vliegtuig? Of de MRI-scan? Raketten? Auto’s? Computers? iPads? Waterzuiveringsinstallaties? Inentingen? Hebben ze bacteriën en hun ziekteverwekkende eigenschappen ontdekt? Virussen? Elektronenmicroscoop? Stethoscoop? Televisie? Schotelantennes? Machines die hun kleren en schoenen maken? De bommen waarmee Erdogan de Koerden bombardeert. De videorecorders waarmee ISIS hun gruweldaden filmt? En nog vele duizenden ontdekkingen en uitvindingen?
  Neen!!! Ze hebben het laatste millennium waarin alle grote ontdekkingen, uitvindingen, sociale omwentelingen, enz. enz. zijn gedaan helemaal NIETS bijgedragen aan de vooruitgang. Het enige waar de koran hen in instrueert is hoe je met grof en meedogenloos geweld de territoria, de vrouwen en de spullen van anderen kunt roven. En hoe je andere moslims de harses in kunt slaan. Want laten we niet vergeten: het overgrote deel van de vluchtelingen op deze planeet zijn islamieten die vluchten voor andere islamieten.

   1. Nee hoor, de eerste stappen op dit pad werden al gezet met de opkomst van de dialectica (= logica) in de 11e eeuw. Een paar namen: Berengarius van Tours, Lanfranc van Bec, Anselmus, Piere Abélard, Willem van Conches, Thomas van Aquino… En later trokken natuurlijk grote wetenschappers als Copernicus, Galilei, Kepler, Newton, enz, enz. de kar.
    In de islamitische wereld stokte alle vooruitgang in diezelfde 11e eeuw door al-Ghazali die o.a. beweerde dat de ‘causaliteit’ een illusie is. Terwijl het causale denken nou juist hèt fundament van alle logica en wetenschap is.

 3. Germen mijn beste, je hebt een mening verkondigd over de Islam waar mijn broek van afzakt . Een beetje feitenkennis heb je vermengd met een zieke fantasierijke kijk, waarmee je tegelijkertijd je zieke geestestoestand bloot legt, meent iets te moeten schrijven over de Islam en de betekenis van de maand Ramadan voor de moslims. Er zullen genoeg mensen zijn die jou verhaal direct aannemen als de waarheid, maar waarvan ik vermoed geen, of weinig kennis hebben over de Islam. Mensen dus die zonder zich te hebben verdiept makkelijk, zonder eigen wil, gedachteloos jou bewust verkeerde voorstelling van zaken als zoete koek slikken. Een oud Vlaams gezegde wil ik jou en de lezers die je verhaal geloven niet ontzeggen: “In het land der blinden is eenoog (jij dus) een sullige Koning”. En om af te sluiten, je hebt er de balen verstand van.

   1. Ja ik ben ook benieuwd naar Sam’s argumenten. Maar het is nu al drie dagen verder, dus waarschijnlijk kunnen we lang wachten op die tegenargumenten. Maar misschien zijn er geen tegenargumenten te vinden…

 4. De kwalificatie van de islam die de schrijver zich in dit artikel permitteert, maakt het een gemiste kans om inzicht te bieden in een pilaar van een belangrijke wereldgodsdienst.

  De schrijver lijkt aanhanger te zijn van een zgn. deugdethiek: een ethiek waarin de goede dingen doen centraal staat (armoede aanpakken , leven van buurman verbeteren, etc.)

  Voor we op basis van de deugdethiek de islam in het algemeen “verwrongen” gaan noemen, is het echter goed om stil te staan bij de christelijke (m.n. protestantse) doctrines van ‘sola fide’ en predestinatie die ook moeilijk met een deugdethiek te verenigen zijn.

  Kritiek op de islam vanuit onwetendheid van het christendom levert pas echt een ‘verwrongen’ (wereld) beeld op: een wereldbeeld waarin de islam de grote boosdoener is.

   1. Natuurlijk is kritiek op de islam mogelijk. In de koran staan bedenkelijke zaken en in naam van de islam zijn (en worden) misdaden gepleegd.

    Maar: dat geldt voor het christendom ook. Zie bijvoorbeeld http://www.debijbelzegt.nl/genocide.htm voor bijbelse passages over moord en doodslag. En vergeet vooral Mattheus 27:25: niet (“Zijn bloed kome over ons, en onze kinderen”), dat gebruikt is om de moord op 6 miljoen joden te rechtvaardigen. Dát is een religieus geinspireerde misdaad van waar de moslims niet aan kunnen tippen.

    Toch gunnen we onze christelijke medemens in het dagelijks leven het voordeel van de twijfel. We gunnen onze christelijke buurman dat hij zijn heilige bronnen in een historische context weet te plaatsen, dat hij zélf nadenkt, dat hij ook maar gewoon zijn best doet om een goed mens te zijn.

    Laten we onze islamtische medemens datzelfde voordeel gunnen.

    De opmerking waar de auteur mee afsluit is dan ook stigmatiserend, en onrechtvaardig:

    “Dit leidt tot een nogal verwrongen ethiek, die maakt dat een praktiserende islamiet liever zijn tijd en geld stopt in bijvoorbeeld een pelgrimstocht, of het kopen van een nieuwe vrouw, dan in het verbeteren van het leven van zijn buurman”

    Om met de woorden van een andere profeet te spreken: hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen.

    1. “… Laten we onze islamtische medemens datzelfde voordeel gunnen. …” Nou… Ik dacht het niet! Je hebt mijns inziens gelijk dat het christendom ook niet meer van deze tijd is echter het christendom is de afgelopen eeuwen bijna geheel ‘gepacificeerd’. En dat kun je van de islam niet echt zeggen me dunkt… Hier de “Bombathon Scorecard”: als ik dit schrijf zijn er sinds het begin van de ramadan (twee dagen geleden!!!) al 23 islamitische aanslagen geweest met 79 doden tot gevolg. Twee dagen!!!
     Misschien wil je eens uitzoeken hoeveel doden de islam sinds 2000 op z’n conto heeft staan? Hint: het merendeel staat opgesomd onder het kopje ‘Terror Attacks >’ in de volgende link: http://www.thereligionofpeace.com

    2. @Razorr

     Het voordeel van de twijfel gunnen betekent voor mij hier hetzelfde als aannemen dat iemand (dwz een indivu) onschuldig is, tot het tegendeel bewezen is.

     Vind je echt dat dit principe niet geldt voor moslims? En wat voor consequenties wil je daar dan aan verbinden?

    3. @Seb: Wat christenen doen, daar maak ik me niet zo’n zorgen om. Maar wat islamieten – zeker de fanatieke – allemaal uitspoken… Ik wil dat de AIVD goed in de gaten houdt wat er bijvoorbeeld in moskeeën gezegd wordt en wie daar allemaal uitgenodigd worden. GeenStijl bijvoorbeeld heeft een ‘sjeikwatch’ die in de gaten houdt wie er allemaal uitgenodigd worden in moskeeën. Als je ziet wie daar allemaal preken… Dan maak ik me grote zorgen over de intenties van moskee-besturen en -bezoekers!

 5. Er is totaal niets interessants aan het beleven van een godsdienst, of überhaupt enige religie, dat overeen komt met de werkelijkheid, of anders gezegd het creationisme in z’n geheel is onwerkelijk.

   1. Heb Nujij heel eventjes leuk gevonden maar daar vindt je teveel trollen en alu-hoedjes die het verpesten voor anderen. Zelfs de redactie daar trolt er op los als het ze zo uitkomt. Kom er al meer dan een jaar niet meer.

    1. Ja ook dat nog heette jij daar, maar ik til niet zo zwaar aan die stumpers.
     En ik zie die ook nog maar weinig tegenwoordig.
     Misschien zijn ze er zelf ook moe van geworden.

 6. Of je nu wel of niet geloofd, in welk religie ook, je blijft 100% verantwoordelijk voor al je daden.
  Te veel mensen lijken hun verantwoordelijkheid te veel naar religie af te schuiven, geen goede zaak lijkt me.
  Maar volgens mij is het blinde geloof in gezag/regering een nog veel groter probleem dan alle religies bij elkaar…..

  1. @ Raymond en ook @ Razor: 100% mee eens. Als een religie of ideologie zijn volgelingen oproept om kritisch denken te staken of als ‘zondig’ bestempelt en de ‘ongehoorzame’ gaat vervolgen, dan weet de goede verstaander (trouwens iedereen met gezond boeren verstand) hoe laat het is. En laat nou net de orthodoxe islam, wat het gros van de mohammedanen voor ‘de waarheid’ aanneemt, dat precies verkondigen. Het is gewoon de grootste sekte op Aarde waar je als je er eenmaal inzit (meestal door geboorte en een enkele idioot door ‘bekering’) nooit meer uitkomt. Als je dat probeert door naar een ander geloof over te gaan of door te vertellen dat je er genoeg van hebt de sprookjes van een middeleeuwse woestijnrover (die misschien niet eens echt bestaan heeft of wellicht zelfs van oorsprong een christelijke ketter was http://historiek.net/mohammed-en-het-ontstaan-van-de-islam/51125/) nog langer voor waar aan te nemen, dan krijg je gelijk een mes in je rug door je ex-medegelovigen. Zoals Jezus ook al zei: aan de vruchten herkent men de boom. En inderdaad. Wat zijn de vruchten van de islam? Bloedvergieten , barbarij, achterlijkheid bevorderend, geweld en intolerantie tegen alle ‘ongelovigen’, bijgeloof, angst voor kritisch denken, haat, moorden op vrouwen, kinderen en andere onschuldigen wereldwijd, en nog veel meer onfrisse zaken. Als er een hedendaagse religie of ideologie is die totaal geen respect verdient dan is het dit wel.

 7. Razorr’s razernij kent geen ethiek, geen nuance, geen moraal, geen weloverwogen beschouwingen, geen mededogen, heeft geen democratische gehalte. Razorrrr is een en al blinde woede, die propaganda bedrijft. Vast en zeker afgekeken van zijn idool, die manke van het Nazi regime.

  1. Zij die geen argumenten meer hebben gaan met modder gooien (of erger)…
   Even voor de goede orde: ik ben ANTI-fascistisch (dus ook anti-islam) en ANTI-(nationaal-) socialistisch!
   Ik ben democraat en ‘politiek’-liberaal (dus niet perse ‘economisch’-liberaal) en geloof in het gezonde verstand. We hebben geen ‘goden’ nodig om ons te besturen; wij zijn heel goed in staat om zelf een ‘moraal’ die vastgelegd is in wetten, te maken.
   That’s it! Meer is het niet…

   1. Ja en zo is het! Maar uiteindelijk zal het gezonde verstand overwinnen en hopelijk zal dan alle superioriteitsdenken van de gewelddadige religies uit de middeleeuwen op de vuilnishoop van de geschiedenis gedeponeerd worden.

    1. Idd. Geloven is voor sukkels. Dit is de 21e eeuw; de eeuw van de definitieve overwinning van de WETENschap!
     (Overigens ook complimenten voor je comment van 09-06-16, 11.50u.)

 8. O ja, Gerben mijn beste, “hoezithetnuecht” ook alweer. Belofte maakt schuld, weet je. Want, waar blijven die bronnen die je zei te willen gaan plaatsen? Ik begin anders te denken dat je ze nog moet zoeken, ergens. Gaarne zie ik bij plaatsing van je bronnen het principe van hoor en wederhoor, zeg maar. Als hoofdredacteur en analist wil je je lezerspubliek evenwichtig en naar waarheid informeren, mag ik aannemen? Wordt het lastig, dan wil ik je tippen, ze zelf verzinnen is net zo makkelijk, niet dan. En ergens zegt mijn gevoel dat gij Gerben mijn beste, feitelijk een agitator zijt en niet minder dan dat, zo is dat.

 9. Razorrrrnij en (ge)Hannes verdienen dit jaar de prijs “Gezond Verstand” daar beiden op onnavolgbare wijze aan een geëerd lezerspubliek op een magnifieke wijze daar blijk van hebben gegeven. En nu allemaal uit volle borst een driewerf: Hoer a, Hoer a en nog eens Hoer a.

 10. Daarbij is controleren wat iemand wel en niet mag eten en wanneer een prachtig voorbeeld van de sterke controle wat een geloofssysteem over een mens kan uitoefenen. Als je ze op zoiets basis als eten en drinken kunt controleren kun je zo op bijna alles controleren.

  Alles leuk en aardig verder maar al de moslim collegas hier die eten en drinken dus een maand lang niet en dat komt hun arbeidsproductief niet echt ten goede. Vraag me af hoe werkgevers hier mee om gaan. Als je werkgevers er bewust voor kiezen om een maand lang zichzelf te beperken in arbeidsproductiviteit lijkt me dat een grond om eventueel andere mensen aan te nemen die wel gewoon gezond eten en drinken en wel alert en actief hun werk uitvoeren.

  1. Ja Douwe zo is dat idd. Het bedrijf waar ik werk neemt door o.a. deze oorzaak ook al jaren geen moslims meer aan. Tijdens de ‘ramadan’ kon je er gif op nemen dat onder hen het ziekte verzuim pijlsnel steeg en de rest die wel bleef stonden als zombies op hun werkplek dus daar had je ook niet veel aan. En nog een punt: de meeste supervisors zijn op mijn bedrijf vrouwen en daar hadden veel (mannelijke) moslims problemen mee. Zij waren niet gewend dat de in hun ogen minderwaardige vrouwen de ‘superieure moslimmannetjes’ vertellen wat ze moeten doen en/of kritiek leveren op hun werk (wat soms zeker nodig was). Na verschillende bedreigingen aan het adres van vrouwelijke superieuren (aangifte werd gedaan maar de politie deed er niet veel mee helaas) worden nu al jarenlang geen moslims meer in dienst genomen maar bijna uitsluitende nog Oost-Europeanen en autochtone Nederlanders en nu zijn er vrijwel geen problemen meer op de werkvloer.

 11. Germen mijn beste, het lijkt erop dat ik gelijk heb. Namelijk, dat je geen bronnen hebt die jou misselijk makende artikel over de Ramadan uit je dikke, zeer dikke duim hebt gezogen. Jou bewust verzonnen misvatting, kan alleen maar als waar worden aangenomen door personen die zich door de MSM gewillig laten manipuleren en op die manier een speelbal worden van de………….! Onder jou geëerde lezerspubliek heb je bij uitstek er twee, degenen die dit jaar de prijs ‘Gezond Verstand ‘ hebben gewonnen.

 12. German mijn beste, ik adviseer je om nogmaals mijn eerste reactie op jou snertartikel te lezen. Argumenten ( die er toe doen) tellen niet bij jou, het gaat je alleen om smerige propaganda te bedrijven.

   1. Ja ik heb Sam’s eerste reactie nog eens nagelezen en kan geen inhoudelijke tegenargumenten tegen Germens artikel ontwaren. Idd alleen maar holle retoriek, verdachtmaken van Germens motieven en moddergooien.

 13. Jullie zijn degenen die dom worden gehouden en gemanipuleerd, zonder dat jullie dat in de gaten hebben. Geloof vooral de MSM die jullie voorhoudt hoe je moet denken en voelen. Als ze roepen dat Poetin de slechterik is kwakken jullie dat na zonder na te denken. Jullie zijn het gepeupel die elke kant wordt opgestuurd door de “elite” naargelang hun hun doelen en belang. Echt een stelletje domme idioten zijn jullie.

 14. Hee bemoeier, wat trouwens geen officieel Nederlands woord is, volgens mij weet je nog eens wat je opschrijft.
  “dogmatische indoctrinatie”, leg mij maar eens uit wat je bedoelt, en wat zijn dan jouw argumenten? En hoe gebeurt dat in de praktijk/hoe doet men dat “dogmatische indoctrinatie, welke middelen en methodieken/technieken hanteert men om “dogmatische indoctrinatie voor elkaar te krijgen. Leg maar uit hoe daarmee je geest wordt beïnvloed.

   1. Het heeft geen zin hier op te reageren Bemoeier, trollen doe je in de ban door ze te totaal te negeren. Er is voldoende onderzoek gedaan naar dit soort praktijken. Zit vaak een perverse, middels een doctrine vormgegeven, aangeleerde sociopatische / psychopathische achtergrond achter. Religie veroorzaakt in de praktijk niets meer dan een psychotische secretie reactie van ons brein. Een soort zelfbevrediging, (antwoord) middels diverse fantasieën, en die van slechts van elkaar verschillen qua doctrine. Hier een interessante link:

    https://www.facebook.com/BigThinkdotcom/videos/10153737143893527/

 15. Hee, hallo bemoeial (dit is het juiste woord, durf te wedden dat je dat niet wist), een zeer zwakke niets zeggende verweer op mijn vragen. Wat dus mijn vermoeden bevestigd dat jij niet weet wat je zegt en schrijft. Een soort van kip zonder kop.

 16. Hee, hallo bemoeial, je doet je naam geen eer aan, door weg te lopen van mijn vraag. Jij suggereert dat je het weet door “dogmatische indoctrinatie” aan te halen. Kom, toon je moedig en leg aan mij uit wat je daarmee bedoelt. Ik wil graag van je leren.

 17. Hee, hallo bemoeial, “It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled. (Mark Twain)

  En jij laat je naaien door een zogenaamde analist die niets weet over de Ramadan. Laat je grijze cellen werken en doorzie de leugens om mensen tegen mensen op te zetten.

 18. Hee, hallo bemoeial, “It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled. (Mark Twain)

  En jij laat je naaien door een zogenaamde analist die niets weet over de Ramadan. Laat je grijze cellen werken en doorzie de leugens om mensen tegen mensen op te zetten.

 19. “It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled. (Mark Twain)

  En jij laat je naaien door een zogenaamde analist die niets weet over de Ramadan. Laat je grijze cellen werken en doorzie de leugens om mensen tegen mensen op te zetten.

Laat een reactie achter