Marcion van Sinope deed een radicaal voorstel. Hij ontdeed het christelijk geloof van het in zijn ogen duivelse oude testament.

Het gelijk van Marcion

De woorden van Jezus komen volgens modern bijbelonderzoek uit een vrij klein, compact boekje, Q (Quelle) gedoopt.  Q vormt een radicale breuk met de intolerante en genocidale tenach, onder christenen bekend als Oude Testament. Wordt het niet tijd het christendom te zuiveren van de abrahamitische achterlijkheid, die het jodendom en de islam tot zo kwaadaardige godsdiensten maken?

Marcion van Sinope deed een radicaal voorstel. Hij ontdeed het christelijk geloof van het in zijn ogen duivelse oude testament.
Marcion van Sinope deed een radicaal voorstel. Hij ontdeed het christelijk geloof van het in zijn ogen duivelse oude testament.

Mensenoffers, genocide en seksslavernij
De buurvolken van de Israëlieten hebben onder gelovigen een slechte naam, omdat ze hun kinderen offerden aan afgoden als Moloch. Ook deden de inheemse inwoners van Israël ijverig aan gewijde tempelprostitutie, uiteraard allemaal “een gruwel in de ogen des Heeren”. Minder bekend is dat er in het bijbelboek Leviticus gedetailleerde beschrijvingen staan van wat er met mensenoffers moet gebeuren. Zo konden mensenoffers weliswaar afgekocht worden (waarbij het vrijkopen van mannen meer zoengeld eiste dan vrouwen, kinderen en bejaarden), maar waren “onvoorwaardelijk aan de Heere gewijde” offerstukken onder alle omstandigheden de klos (Leviticus 27:29).

Ook de (historisch overigens zeer omstreden) beschrijvingen in het boek Jozua over hoe de Israëlieten omsprongen met de oorspronkelijke inwoners van Kanaän liegen er niet om. Het ene dorpje na het andere werd “getroffen met de scherpte des zwaards”, waarbij de mannen werden gedood en de vrouwen als seksslavin werden verdeeld. Mohammed, de uitvinder van de islam, was erg onder de indruk van deze verhalen en besloot deze technieken op de ongelukkige joden in Medina en de oase Khaibar uit te proberen, met de onder islamkenners bekende gevolgen.

De genialiteit van Jezus
Jezus, zoals blijkt uit Q en de canonieke evangeliën, betekende een breuk met deze bloederige traditie. Zo deed hij bij de steniging van een overspelige Samaritaanse vrouw de uitspraak “wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, waarmee hij haar leven redde van religieuze fanaten. Hij legde ook de nadruk op wat het belangrijkste ethische element is in het christendom: je medemens, ook medemensen van een ander volk, liefhebben als jezelf en God boven alles. Verreweg de meeste ethisch waardevolle dingen in de bijbel staan in de drie canonieke evangeliën en het Evangelie van Johannes. Wie het oude testament goed kent, beseft pas goed hoe grensverleggend, geniaal en uniek Jezus als denker was.  Zo geniaal zelfs dat maar weinig mensen hem echt begrepen en begrijpen. Onder hen de nauwelijks geletterde kamelenkoopman Mohammed, die in zijn nieuwe geloof allerlei folkloristische elementen uit de joodse talmoed, Arabisch heidendom en zoroastrisme introduceerde, maar de plank wat betreft Jezus totaal missloeg.

Het idee van Marcion
Marcion van Sinope (een stadje aan de noordkust van Klein Azië) leefde van omstreeks 85 tot 160 na het begin van onze jaartelling.  Volgens hem was Jahweh, de god van de joden, die net als de daarop geïnspireerde Allah niet vies is van moorden en uitroeien, een andere god dan de god van de christenen (met als voornaamste eigenschap liefde). Marcion’s leer, het marcionisme, is sterk geënt op het manicheïsme en verwante gnosticisme, waarin er een transcendente, universele God is en een ondergeschikte zogeheten demiurg, een schepper, die de aarde geschapen heeft. Marcion stelde Jahweh gelijk aan de demiurg en God aan de universele god. Hij trok hieruit de consequentie dat de Tenach niet geïnspireerd was door God, maar door de in zijn ogen duivelse Jahweh. Net als de katharen na hem stelde hij dat alleen door een leven van ascese en onthouding de volgelingen van de hemelse God zich konden losworstelen van de greep van de demiurg. Hij herschreef met dat doel ook de evangeliën en verwijderde alle verwijzingen naar de Tenach en God als heer der aarde.

Een voorbeeld:

Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde .. (Lucas 10:21) Ik dank U, Hemelse Vader (Marcion)…

Vanzelfsprekend werd Marcion tot ketter verklaard en zijn aanhangers vervolgd. Wat ook niet echt hielp voor de overlevingskansen van zijn beweging was het afwijzen van huwelijk en seks. Op dit moment resteert nog slechts een kleine hoeveelheid van zijn evangelie. Een andere, minder aangename, erfenis van Marcion is de strakke hiërarchie in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken. Deze zijn geïnspireerd op Marcion. Voor de komst van Marcion werden kerken informeel geleid en bekleedden ook vrouwen vaak belangrijke functies.

Maar toch. Marcion had wat het verwijderen van het Oude Testament betreft zeker een punt. Te vaak zijn door christelijke theologen de bloedbaden in het Oude Testament als rechtvaardiging gebruikt om ongelovigen of ketters te laten vermoorden.

22 gedachten over “Het gelijk van Marcion”

 1. Wil alleen even een aantal uitspraken was Jezus kwijt wat het verhaal van hierboven onderuit haalt… O.a. Mattheus 10:34
   
  “meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen”.

  Andere uitspraak is: Mattheus 5:17
  “Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen” (in andere worden de oude wet moet gehandhaafd blijven
  Mattheus 5:18 
  “want voorwaar, ik zeg u; eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een  jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. ( de hemel een de aarde zijn er nog steeds dus de oude wet moet volgens Jezus gehandhaafd blijven)..

  Hierop heb ik nog een opmerking over: “wie zonder zonde is werpe de eerste steen” in de oudste geschreven Bijbels welke nog bestaan staat dat verhaal er niet in. Dit is later bijgevoegd. Zie hiervoor de link naar wiki: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_en_de_op_overspel_betrapte_vrouw

  Conclusie: 

  Er blijft weinig over van jouw verhaal dat Jezus alleen vrede predikte en dat alle geloven eromheen fout zijn. Jezus gaf zelf aan dat oude wetten niet ontbonden mochten worden en je beroemde passage blijkt een toevoeging te zijn. Jouw/Marcion versie van christendom weergeeft niet de volledige waarheid maar alleen een aantal geselecteerde uitspraken. Kort gezegd allemaal gebakken lucht!.   

  Gr iemand die verder kijk dan mijn neus lang is. 

  1. “meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen”.
   Weer een volkomen uit zijn verband gerukte uitspraak. Want wat staat er in de begeleidende tekst, even verderop: 

   Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

   Conclusie: dit betekent dat de boodschap van Jezus zo radicaal is dat deze voor twisten in families zou zorgen. 

   Mattheus 5:17
   “Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen” (in andere worden de oude wet moet gehandhaafd blijven
   Mattheus 5:18 
   “want voorwaar, ik zeg u; eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een  jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

   Hiermee is verwezen naar de dood en wederopstanding van Jezus. 

    Kortom: copypaste van een of andere website door iemand die zelf weinig verstand heeft van de materie en niet de moeite heeft genomen zich te verdiepen in relevante bronnen.

 2. Ik heb wel eens iets gelezen dat Jezus als het ware de tolerantie van het Boeddhisme naar onze wereld probeerde te brengen. Maar als ik moet kiezen en met dank aan het internet kan dat tegenwoordig laat ik me liever direct door die regio inspireren dat lijkt me namelijk nog aanzienlijk toleranter dan het christendom. 

  Hieronder een fragment uit een lezing van de Dalai lama, getiteld: “Compassion and the Individual“.
   

  “Whether people are beautiful and friendly or unattractive and disruptive, ultimately they are human beings, just like oneself. Like oneself, they want happiness and do not want suffering. Furthermore, their right to overcome suffering and be happy is equal to one`s own. Now, when you recognize that all beings are equal in both their desire for happiness and their right to obtain it, you automatically feel empathy and closeness for them. Through accustoming your mind to this sense of universal altruism, you develop a feeling of responsibility for others: the wish to help them actively overcome their problems. Nor is this wish selective; it applies equally to all. As long as they are human beings experiencing pleasure and pain just as you do, there is no logical basis to discriminate between them or to alter your concern for them if they behave negatively.” 

 3. wat de verkettering van Marcion aantoont, is hoe diep de vroeg-christelijke gemeenschappen nog met de joodse gemeenschap verweven waren.
  ze deden er alles aan om tegenover de Romeinse overheid te onderscheiden van de opstandige Joden van Judea, Egypte en de Cyrenaica. maar voor de Romein in de steeg waren ze gewoon Joden. Voor deze Romein maakte het echt niet uit of die Joden nou Christelijk, Rabbinaal of Karaities waren, ruziën deden ze toch wel. Het percentage bekeerlingen vanuit het heidendom blijft tot aan Constantijn de Grote zo marginaal, dat de groei van het Christendom voornamelijk uit bestaande Joodse relaties gerecruteerd werd. Het is een fabel dat men zich vanwegen de “geweldige boodschap” tot een bepaald geloof bekeerd, het zijn de familie en bekenden relaties die de stimulans zijn. Daarom was voor de vroege christenen echt te veel gevraagd om radikaal met de opvattingen van hun eigen grootouders te breken.

 4. Nadat Johannes de Doper in het gevang een andere opvolger benoemd had voor zijn “sekte” dan Jezus (Hij benoemde een zekere Simon de Tovenaar die getrouwd was met een “hoer” {vaak een term die de kerk voor maan priesteressen gebruikte of in de Egyptische mysteriën religies geschoolde vrouwen} die Helena Heette, zoals ook de latere relieken jager St. Helena). Zien wij een vrouw voor Herodes dansen ( a propos is niet duidelijk of ze ook aan het bidden was, want David danste zijn gebeden voor de ark. Voor meer spannende info zie http://www.meru.org over handsymboliek en Hebreeuwse letters). Een zekere Salomé. Dat doet ze zo goed dat Herodes haar een wens toestaat, al wenst ze zijn halve rijk. (Yo lekkere puzzel-zin)
  Ze wenst het hoofd van Johannes op een gouden schaal. Later zien wij drie vrouwen aan het kruis staan. Maria de vrouw. Maria de moeder en potverdrie Salomé. Uit de brieven van de kerkvaders weten we dat alle andere passages over Salomé uit de testamenten geschrapt zijn.
  We weten wat er met het lichaam van Johannes gebeurd is. Dat is aan zijn leerlingen gegeven. Maar wat is er met het hoofd gebeurd? Een uitspraak van een kruisridder doet ernstige zaken vermoeden: Hij die het hoofd van Johannes heeft, heeft alles. Kannibalen hebben de voerkeur voor het hoofd van hun tegenstander. Daarmee zouden ze de krachten kunnen overnemen. Die rituelen zijn ook bekend uit de Egyptische mysterie religies.
  Dezelfde kerk die een levendige handel had in relieken (losse onderdelen van heiligen volgens Fons Jansen) kende, bestreed kannibalisme te vuur en te zwaard. Zonder reliek geen altaar, en zonder altaar geen kerk. Dus dat was serious stuff.
  De kerk is IMHO zo blij als een klein kind dat de discussie over een huwelijk van de vrouwe uit het Egyptische Mègdele (Dicht bij de Joodse Tempel in Egypte), met Jezus maar voortduurt. Dat houdt de aandacht af van bovenstaande.
  Weer later komt de Priesteres zwanger aan land in Frankrijk waar de familie Herodes grote landgoederen heeft. Het is allemaal zo ingewikkeld. Want in Occitanïe, wordt Johannes de Doper nog steeds prominent vereerd en woonden de Demiurg verafschuwende Katharen.
  Warme groet,
   
  Dzyan
   
  P.S. Haris, ik hoop dat ik verder dan jouw neus gekeken heb ;-)

 5. Naja,
  God speelt met Universa, of naja, laat gebeuren dat universa bestaan.
  Niet alles wat in universa gebeurt is volgens ons moreel acceptabel.
  Maar tja, wie zijn wij ?
  Had krsna gelijk toen hij Arjuna vertelde om te vechten ?
  Had Angel (uit de serie) gelijk toen werd verhaald dat er niet werd gestreden om te winnen, maar omdat het het waard was, zoals de gasten hem vertrouwen.
  Fear NOT! for IAM is with you!
  Do what thou wilt is alleen nuttig als je jezelf kent/bent.
  Aldus; fear nought, for: I-Am is controlling/with you!
  Aldus: Embrace everything, for it is yourself, and it is not yourself, yet love, yoga, union, they are all the same act;
  Huggz andz ze fishes, and praizes to ceiling cat, while praying for ze soul of basement cat.
  Giev catnip!
   
   

 6. Eigenlijk heeft Jezus in zijn uitspraken: ‘doe een ander zoals je zelf behandelt wilt worden’ en ‘ hou van je naaste als jezelf en van God bovenalles’ precies weer gegeven hoe je als individu en maatschappij behoort te leven. Religie is op zich goed, o.a. als zingevingsmiddel om het dagelijkse leven richting te geven, zolang het maar een individueel gebeuren is maar als er een grotere groep mee gemoeid is dan gaan machtswellustige figuren er misbruik van maken voor hun zelfzuchtige doeleinden. Dat geld voor alle religies en ideologieën zoals de geschiedenis helaas uitwijst. Eigenlijk zijn de historische religies met hun regeldrift, doe zus of zo om de godheid (meestal in realiteit de gewetenloze manipulators die de leiding hebben in deze religies) te behagen, uit de tijd en rijp voor de schroothoop. Dan zijn de discussies over BDE en bewustzijn die hier en op andere sites te volgen zijn veel interessanter….

 7. Mensen, mensen… We leven in de effin 21ste eeuw! We hebben die inferieure shit.., die sprookjes niet meer nodig. We hebben de moderne ethiek, de Universele Rechten van de Mens en… Democratie! Wij maken samen wel uit wat goed is.

  Het is feest… Goed en Kwaad bestaan niet!
   

 8. Knowing and Unknowing
  The story of Adam and Eve is an allegory describing the loss of “paradise” through the arising of self-knowing. So, it seems, there is wholeness (paradise) and within that boundless, free-floating, causeless energy, something appears which experiences itself as being separate from that wholeness (paradise).
  Here is a metaphor pointing to what seems like “the story” of self-consciousness, out of which is apparently born the knowing and experience of free will, choice, time and space, purpose and direction.
  As “the story” unfolds, so the self learns to know “the world out there” and attempts to negotiate the best deal possible for itself . . . it apparently takes action to find pleasure and avoid pain. The greater the knowledge the more effective the action, the results and the apparent sense of personal control . . . or so it seems.
  All of these efforts bring varying results, and so the individual comes to know fluctuating states of gratification and disappointment. However, it can be noticed that there seems to be an underlying sense of dissatisfaction which drives the self to find a deeper meaning.
  Because the apparent self can only exist through its own knowing, its search for a deeper meaning will be limited to that which it can know and experience for itself. Within these limitations there are a multitude of doctrines, therapies, ideologies, spiritual teachings and belief systems that the seeker can come to know. There can also be the knowing and experiencing of states of silence, stillness, bliss, awareness and detachment, all of which seem to come and go like night and day.
  All of these teachings, recommendations and prescriptions are attempting to provide the seeker with answers to that which is unknowable, and ways to find that which has never been lost.
  So the self is the separate seeker that pursues everything that it thinks it can know and do, excepting the absence of itself. That absence is the emptiness which is unknowable, but paradoxically is also the very fullness, the wholeness (paradise) that is longed for.
  Should the apparent seeker meet with a perception which reveals in great depth the real nature of separation and also exposes, without compromise, the sublime futility of seeking, there can be a collapse of the construct of the separate self. That totally impersonal message carries with it a boundless energy into which the seemingly contracted energy of self unfolds. A resonance can arise which is beyond self awareness . . . something ineffable can be sensed . . . a fragrance and an opening to the wonder of unknowing can emerge.
  Suddenly, there seems to be a shift and an impersonal realisation that this is already wholeness. The boundless, naked, innocent, free-floating and wonderful simplicity of beingness is already all there is . . . it is extraordinary in its ordinariness and yet it cannot be described. Tony Parsons

 9. Een wijs mens zei ooit es dat de visie op de historische Jezus vooral aspecten van de dan geldende tijdsgeest blootlegt. Tegenwoordig zie je dat mensen willen losbreken van het traditionele, en de persoon Jezus als een soort vertegenwoordiger van mensenrechten willen neerzetten. Dat verklaart ook voor een deel de moderne interesse in vroegchristelijke stromingen als die van marcon en de gnostiek.

  Ik denk eerder dat Jezus als apocalypticus kan worden gezien, met ideeen over het Jodendom die je ook in latere Joodse hervormingen terugziet. Zo is de gulden regel die hij gebruikt waarschijnlijk de positieve vorm van een uitspraak van Hillel. Ik zie nergens Jezus de bloedbaden in het OT, wat hij claimt te vervullen, ontkennen. Dit is ook een visie die door mensen als b.v. E.P.Sanders en Pagels wordt ondersteund, en zo past hij ook prima in de groep van (apocalyptische) wonderdoeners waar er volgens het boek Handelingen, Romeinse en Joodse historici en de Talmoed veel meer van waren.

  Q is vooral een theoretische constructie die het bronnenprobleem enigszins moet oplossen, en sinds het Thomas evangelie weten we dat dergelijke bronnen inderdaad zijn geschreven. Maar zolang het niet gevonden wordt, blijft het vooralsnog een theoretische constructie.

 10. Religie is altijd een kwetsbaar onderwerp vanuit het emotioneel perspectief gezien. M.i. heeft geeneen religie schone handen. Ook zal er denk ik eens een tijd komen dat religie geen bestaansrecht enof wetmatigheid meer heeft en het ons tot heel andere conclusies zal leiden. Mvg Paul. :-(

 11. Ik denk dat de fout die veel mensen maken is dat ze denken dat “religie” een soort denkkader is waar mensen zijn ingerold, en dat het als een soort jas aan de kapstok gehangen kan worden. Ik denk dat het een denkwijze is die inherent is aan het mens-zijn. Dat er een tijd zal komen dat “religie geen bestaansrecht” heeft denk ik dan ook niet; het zal steeds een rol blijven spelen, maar verandert enkel van vorm. In dat licht is Charles Taylor’ “A secular Age” wellicht interessant, waarin hij o.a. betoogt waarom de secularisering niet vanzelfsprekend een doorlopende trend is.
   
  De grote waarde van het Christendom is imho onder andere dat het een spiegel is die de diepste verlangens van de mens laat zien. Daarbij heeft Paulus de dood van Christus als voorbeeld gegeven voor Zijn aanhangers, waarbij hij oproept om als mens je ook te laten kruisigen en weer op te staan. Daarmee is Jezus’ kruisdood een erg treffend symbool geworden voor een transformatie of “verlichting” die je ook in veel andere religies ziet.

  1. Beste Haushofer, laat duidelijk zijn dat elk mens recht heeft op zijn eigen vorm van religie, ongeacht welke. Laat ook duidelijk zijn, dat elke religie het zg bestaansrecht heeft verkregen door vererving van het voortvertellen van het verhaal en later op schrift gesteld is. Laat ook duidelijk zijn dat elke religie een verklaring heeft gezocht om alles te kunnen verklaren van ons universum, maar dat nooit heeft aangetoond en daardoor ook geen wetmatigheid heeft. Het is een aanname, die je kunt koesteren enof afwijzen. Ondanks dat er door vele geschriften een rode draad loopt, blijft het een verhaal. De verscheidenheid hierin is te groot. Archeologen hebben onderzoek gedaan naar het gegeven van de eerste mens(en) Adam en Eva. Ze vonden het zg paradijs tussen de Eufraat en de Tigres ook wel het tweestromenland genoemd, maar hebben dit nooit kunnen maatstaven. De wederopstanding van Jezus heeft men in een mistiek gehuld, maar ook hierin nooit enig aanvaardbaar bewijs geleverd. Er kunnen vele mogelijkheden zijn om Jezus daar weg te halen en de omwikkelingen achter te laten. Dat Paulus de dood van Jezus als voorbeeld heeft gegeven en het daardoor een symbool is geworden, daar kan ik mee leven, maar dat is ook het enige. Net zoals het gegeven van Vader, Zoon en Heilige geest, dat noem ik trialisme. Terwijl we toch duidelijk het dualisme de wetmatigheid hebben gegeven. M.a.w. de heilige geest is niet te verklaren, dus heeft men hier iets op bedacht om het zo aanvaardbaar te maken. En als je dit maar lang genoeg volhoudt wordt het een begrip. Maar nogmaals een Ieder zijn enof haar recht om te geloven in iets. Mvg Paul. :-(

 12. Paul, ik krijg de indruk dat je religie als een soort wetenschappelijk kader wilt zien waarin je wetmatigheden hebt en zaken kunt toetsen.
   
  Voor mij is het religieuze kader nou datgene wat voorbij het logische, rationele en datgene gaat wat duidelijk verwoord kan worden. Het is niet “goed” of “fout”, “juist” of “onjuist”. Het vertelt je vooral iets over de behoeften, belevingswereld, (on)zekerheden en de worsteling van de mens om zichzelf een plek te geven in die chaotische, indrukwekkende en onoverzichtelijke wereld waarin ze leven. 
   
  Ik lees een scheppingsverhaal niet als natuurwetenschappelijke poging om het ontstaan van de wereld te verklaren. Als je goed leest, draait het vooral om de rol die de mens in dat verhaal heeft. Zo wordt het scheppen van de mens driemaal benadrukt met het Hebreeuwse “bara’ “, het Goddelijke scheppen, en is de mens niet het bijproduct van de schepping (zoals b.v. in de Enuma Elish). 
   
  Natuurlijk zitten er ook andere ideeën over het wereldbeeld van de schrijver in; de schepping wordt verklaard vanuit eenheid (vandaar nadrukkelijk “dag één” (jom echad) in plaats van “de eerste dag”), en het scheppen geschiedt via het scheiden. Maar dat zie ik niet als een natuurwetenschappelijk idee. Vanuit het reductionistische karakter van de fundamentele natuurwetenschappen is het wel weer interessant, net zoals de zondeval of het monotheïstische karakter van de Joods-Christelijke theologie, wat laat zien dat men diversiteit probeert te verklaren van een toestand van eenheid (denk aan unificatietheorieën in de natuurkunde, de oerknaltheorie of evolutie).
   
  Dat is niet echt verwonderlijk; het laat zien dat men via bepaalde denkpatronenen analyseert en ervaart, of dat nou religieus is of wetenschappelijk. 
   
  Een Joods idee uit de Talmoed zegt dat elk bijbelverhaal 70 verschillende manieren van uitleg (exegese) kent. Zo ervaar ik dat ook. Daarom vind ik de Joodse traditie om elk jaar de Tenach te lezen ook zo mooi. Dezelfde tekst, maar elke keer kom je weer wat nieuws tegen. De bijbel is niet statisch. De tekst mag dan voor veel mensen onveranderlijk zijn, maar de interpretatie is dynamisch.

  1. Haushofer, zo hebben we allemaal een eigen invulling van het geloof. Idd ik zie geloof ook meer in de zin van een chemie. Let wel ik ben met de paplepel groot gebracht in het geloof en heb daar vele jaren voor nodig gehad om de dogmatische instellingen bij mij te doorbreken. Mvg, Paul. ;-)

 13. citaat:
  “In dat licht is Charles Taylor’ “A secular Age” wellicht interessant, …..”
   
  Op ‘Opunie’, de opinisite van ons WI bij de CU, schreef Remco van Mulligen (hij zal inmiddels wel als kerkhistoricus gepromoveerd zijn, veronderstel ik) eens over de ideeën van meneer Taylor, welke de secularisatie blijkbaar als een geschenk van God zag.
   
  Omdat ik dat als vloeken in de kerk beschouw, schreef ik daar een reactie op, zoals m.i. vanuit het christelijk geloof eerlijk zou moeten zijn.
  (aldaar dus te zien)
  Nog steeds ben ik verwonderd dat ze (toevallig??) na die reactie heel Opunie plat hebben gegooid (in winterslaap, zeiden ze. Wel lang dus!).
   
  citaat:

  “De grote waarde van het Christendom is imho (???) onder andere dat het een spiegel is die de diepste verlangens van de mens laat zien. Daarbij heeft Paulus de dood van Christus als voorbeeld gegeven voor Zijn aanhangers, waarbij hij oproept om als mens je ook te laten kruisigen en weer op te staan. Daarmee is Jezus’ kruisdood een erg treffend symbool geworden voor een transformatie of “verlichting” die je ook in veel andere religies ziet.”
   
  M.i. is de grote waarde van het Christendom dat de gevallen mens niet voor een heilig een zuiver God (de Allerhoogste) kan bestaan, zoals duisternis niet in het licht kan bestaan, maar heeft Jezus Christus ons met Zijn Offer; de kruisdood in onze plaats, verzoend met God.
   
  Dat lees ik hierboven nergens, maar is o.i. wel waar het alles om draait.
   
  Dat verzoenende kruis van Christus was toen al wel voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden (met een hoofdletter a.u.b., net als Duitsers en Fransen) een ergernis, maar voor de geroepenen is Christus een kracht van God en de wijsheid van God. (1Kor.1)
   
  Het zal voor sommige filosofisch gerichten onder ons misschien best interessant zijn om te weten uit welk boekje volgens ‘moderne onderzoekers’ de woorden van Jezus Christus verondersteld zijn te komen, maar heb je de Christus dan nog steeds niet aangenomen als jouw noodzakelijke Redder?
   
  Ook ben ik zo bang dat die meneer Marcion niet snapte hoe ernstig dit leven in het licht van de rest van de eeuwigheid is. Leuk om af te willen rekenen met de gestrenge kant van God (op welk gezag deed hij dat? ‘wetenschappelijk’?), maar Christus deed dat beslist niet, zoals we hierboven ook wel lezen.

  Daar komt bij dat die Oud Testamentische gestrengheid van de Allerhoogste in de komende tijd van de Apocalyps, na deze genadetijd in Christus, weer helemaal terugkomt. Zijn we te decadent geworden om dat te durven lezen?
   
  En om maar eerlijk naar de voorbije 64 jaar te durven kijken: jammer voor de vijandige moslims rondom Israël; de God JHWH van Israël heeft nog steeds niet toegelaten dat Zijn volk de zee in gedreven wordt. Hoe waanzinnig groot de Arabische overmacht ook was, hun legers verloren alle oorlogen.
  Vandeweek las ik nog hoe de Russische ‘militaire adviseurs’ overtuigd waren dat hun strategie op de Golanhoogte bij de Joden bekend moest zijn, getuigende hoe de Syrische tankovermacht volkomen door een paar Israëlische tanks werd ingemaakt, omdat de laatsten altijd op de juiste tijd op de goede plaats verschenen. Veel Joden leerden daar trouwens van dat Gods hemelse heerlegers (engelen) voor hen strijden. (ze blijven Gods uitverkoren volk en Jeruzalem Zijn uitverkoren stad hoor. Ergerlijk hè?)
  En dat gaan jullie dus nog wel vaker meemaken, belooft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. Blijf maar alert!

 14. Je hoeft toch geen religie aan te hangen om een goed mens te zijn(worden)?Bovendien, om op het NT terug te komen,de vier evangelien waren de keuze uit een dertigtal.Dit had weer te maken met het uitroeien van het gnosticisme.Jezus zei”Heb uw vijanden lief”en da’s toch een mooie uitspraak en het waard om naar te leven.:)

 15. Bijbel theoloog RdB

  noobs
  wat een prut site
  ga in de Bijbel lezen dan kom je wel achter het juiste en ga niet allemaal losse teksten aanhalen ofzo.
  de Bijbel is een eenheid dus ga dat niet uit Z’n verband drukken.

Laat een reactie achter