De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.

Honderd procent erfbelasting een goed idee?

Self-made miljardair Warren Buffett drukte het als volgt uit. Wij, de elite, voeren oorlog tegen het gewone volk en we zijn de oorlog aan het winnen. Een belangrijke reden voor het stilvallen van de sociale mobiliteit is dat telgen van rijke families van huis uit heel veel vermogen meekrijgen, waardoor zij de beste opleiding kunnen betalen en al een enorme voorsprong hebben als ze een eigen bedrijf beginnen. Moeten we het speelveld niet gelijk trekken?

Erfbelasting als grote gelijkmaker?
Er is veel voor te zeggen om het speelveld meer gelijk te trekken, dat wil zeggen: er voor zorg te dragen dat alleen capaciteiten en inzet, niet afkomst, bepalen hoe succesvol iemand is. De hier al eerder genoemde website Ronde Tafel Beleid stelt voor, 100% erfbelasting in te voeren, waardoor volkomen waardeloze, leeghoofdige  Paris Hilton-achtige types niet meer een oneerlijke voorsprong hebben op hardwerkende, getalenteerde jongeren van nederige komaf. Op deze manier komen de werkelijk meest getalenteerden op posities terecht waar ze de grootst denkbare positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.
De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.

Erfbelasting is pijnloze belasting
Voor de meeste (niet alle) vormen van belasting geldt dat deze gewenst, productief gedrag afstraffen. Vermogensbelasting, bijvoorbeeld, straft het sparen af terwijl loonbelasting werken afstraft. Erfbelasting doet dat niet. Immers, iemand die dood is heeft weinig meer aan zijn geld en de erfgenamen hebben niets gedaan voor het geld dat ze erven. Economisch gezien is erfbelasting dus een pijnloze vorm van belasting. Bejaarde rijkaards  weten hierdoor dat hun familie  alles kwijt is als ze sterven en, aldus de theorie van Ronde Tafel beleid, zullen hun vermogen uit gaan geven, waardoor het weer in roulatie komt en de economie stimuleert.

Hoe ontkomen rijkaards aan erfbelasting?
In jurisdicties als de Nederlandse lopen erfbelastingen uiteen van tien procent tot veertig procent. Deze tarieven zijn vergeleken met de inkomstenbelasting en loonbelasting (tarieven: 30% tot 52%) laag. De reden is dat er voor gefortuneerden allerlei fiscale trucs bestaan om aan de uiteindelijke belastingheffing te ontkomen en de fiscus zo probeert deze prikkel kleiner te maken. Werknemers kunnen nauwelijks tot niet aan de greep van de fiscus ontkomen. Er is daarom nauwelijks een prikkel voor de politiek en de fiscus om loonbelastingen te verminderen.

Een bekende techniek van vermogensbescherming maakt gebruik van zogeheten trust funds, gevestigd in belastingparadijzen. Een trust fund wordt beheerd door een stichtingsbestuur, waarover de ‘benefactor’ niets te zeggen heeft. In theorie bezitten sommigen daarom niets. Het vermogen is ondergebracht in een trust fund. Als de persoon in kwestie overlijdt, hoeft er daarom geen erfbelasting betaald te worden. Alleen de ‘benefactor’ verandert in de erfgenaam. Stel dat de rijkaard een luxueus landgoed bewoont, dan blijft dit landgoed zo in de familie. Of dit landgoed nou op naam staat van de rijkaard of het trust fund, maakt in de praktijk niets uit. Veel adellijke families maken daarom gebruik van een Liechtensteinse “trust of Stiftung” om hun vermogen in de familie te houden.

Alleen wereldwijd invoeren heeft zin
Stel dat we hier in Nederland honderd procent erfbelasting zouden invoeren, dan zouden rijkaards massaal fiscaal emigreren naar het buitenland. In feite doen de echte rijken, zoals de Heinekenfamilie, dat al. Het Koninklijk Huis, goed voor vele miljarden vermogen, betaalt geen directe belasting, dus ook geen erfbelasting. Oranjes die niet onder de vrijstelling vallen, blijken ook uitgebreid gebruik te maken van trusts en dergelijke, zo bleek na onderzoek van journalisten. Des te prangender is dat ze dit met geld doen, afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler.

101 gedachten over “Honderd procent erfbelasting een goed idee?”

 1. Het gaat de ronde tafel om het breken van de macht van de rijken. In dat geval lijkt mij invoering van een drempel voor de 100% erfbelasting een goed idee.
  Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de oude kast van oma door de staat wordt toegeëigend.
  Germen signaleert terecht het probleem van ontduiking door buitenlandse constructies, maar dat geldt voor meer zaken.
  Zo zouden de 15 miljard aan bezuinigingen overbodig worden als de multinationals gewoon net zoals ieder ander hun belasting zouden betalen http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2967063/2011/10/14/Nederland-belastingparadijs-voor-veel-multinationals.dhtml
  Helaas is het zo in deze maatschappij dat alles en iedereen die over genoeg internationale contacten beschikt alles kan ontduiken. De rekening kan betaald worden door het gewone volk die dat niet kan.

  1. Begrijp goed dat er binnen een Meritocratie weinig ruimte meer is om enorme kapitalen te vergaren middels normale arbeid of ondernemerschap. Er zullen inkomensplafonds ingesteld worden en bij wet mogen inkomensverschillen tussen de hoogste en laagste inkomens niet groter zijn dan X-%. In geval van lucratief ondernemen zal een bedrijf niet meer winst mogen genereren dan X-miljoen.

   100% erfbelasting is natuurlijk slecht één maatregel om gelijke kansen, eerlijke herverdeling van kapitaal en een stabiele economie te kunnen blijven garanderen.

   Indien de spaarcentjes van oma afkomstig zijn uit haar door de Staat gegarandeerde basisinkomen en een leven lang zuinig leven, dan zou het idd niet terecht zijn om deze terug te vorderen. Heeft bv. een ondernemer buitengewoon goed geboerd, en is er een substancieel geldbedrag ‘uit de geldcirculatie ontnomen’ (geld dat feitelijk verkregen is uit de portemonnee van de burgers), dan zal dit (na zijn dood) zonder pardon door de Staat teruggevorderd worden en in de ‘Burgerkas’ gestort worden.

   1. quote: ” … (geld dat feitelijk verkregen is uit de portemonnee van de burgers) …”.

    Daartegenover heeft de ondernemer een prestatie geleverd. Misschien wel goede productiemiddelen geleverd waardoor de betalende medeburger ook weer kansen heeft gekregen om zich zelf te verrijken.
    En de cirkel sluit zich hiermee.

   2. Bedankt voor de toelichting. Uit je antwoord blijkt dat de rol van de staat in de meritocratie wel erg belangrijk is.
    Het doet me ergens een beetje denken aan de rol die de staat in het klassieke communisme inneemt.
    Wie garandeert of wat garandeert dat die staatsmacht in de juiste handen terecht komt en dat niet bijv. een figuur a la Stalin uiteindelijk aan de touwtjes gaat trekken?

    1. Degene die aan de touwtjes moet gaan trekken moeten eerst goed (psychologisch) gescreend worden.

    2. “The major competitor of capitalism was communism. This was also production-oriented but because it banned private ownership, profit-making and extra reward for harder work, production proved inefficient, cumbersome, non-innovative and the goods produced were slipshod and ugly. In other words, the politics of communism and its hatred of salary differentials, hence of any incentive for anyone to try hard and come up with new ideas, inevitably gave rise to an unmotivated workforce manufacturing low-quality goods. There was no market to test goods, and no competition between rival companies since the State prohibited commercial competition.”

     Citaat: ‘Curtain Call’ artikel van de A/C site.

     Een Meritocratie is in geen enkel opzicht te vergelijken met het Communisme. Wij keuren winst maken niet af, mensen die harder werken of betere verdiensten leveren worden weldegelijk rijker beloond. Wij streven naar efficiëntere methoden, betere producten en hogere kwaliteiten. Wij stimuleren concurrentie omdat zonder concurrentie alle ontwikkeling stil valt. Dit allemaal in tegenstelling tot het Communisme. Het enige is, dat er grenzen gesteld zullen moeten worden aan de hoeveelheid kapitaal die iemand (ten koste van anderen) mag vergaren.

     De mensheid kent geen grenzen meer. Onze hebzucht kent geen grenzen meer. Ons moreel kent geen grenzen meer. Het a-morele kapitalisme heeft alle grensposten open gezet zodat er op alle gebieden geld geld geld verdient kan worden en zodat de mens continu bezig blijft met het bevredigen van zijn hebzucht en nimmer stilstaan bij waar het nu werkelijk om draait in een mensenleven. In een Meritocratie zullen menselijke en natuurlijke aspecten weer de overhand nemen en duidelijke grenzen stelt worden. Grenzen waarbinnen iedereen kans heeft op een gelijke kans en grenzen waarbinnen het welzijn van iedereen gegarandeerd kan worden.

   3. Ik vind dat een ondernemer het recht moet hebben grote winsten te maken, tijdens zijn leven. Als je die 100% erfbelasting maar invoert, zodat de wanpraktijken van de Rothschilds en de Rockefellers eindigen en niet herhaald worden.
    Self-made miljardairs als Gates, Buffett en Musk besteden hun geld om visionaire dromen waar te maken, zoals AIDS uitroeien of de mensheid naar Mars brengen. Hiervoor moeten ze m.i. alle ruimte houden, tenzij die dromen zo ziek zijn als die van Amschel Mayer Rothschild: de eigen afstammelingen tot de Jongste Dag een oneerlijk voordeel geven. En juist dat voorkom je met 100% erfbelasting (en zo stimuleer je dat er meer visionaire projecten komen als die van Carnegie,die de VS van bibliotheken voorzag).

    1. Volkomen mee eens. Een ondernemer mag idd winst maken, indien dit op een ‘eerlijke’ manier verkregen wordt. Een verzekeringsagent die over de rug van zijn cliënten woekerpolissen afsluit valt hier dus niet onder… Sowieso zal dit beroep tot het verleden gaan behoren.

    2. De voorbeelden over Gates, Buffet en Musk zijn natuurlijk mooie voorbeelden hoe mensen hun enorme vermogen kunnen besteden. Echter, ik denk dat de staat daar minder tot niet toe in staat zijn.

 2. De zorg (letterlijk) dat vrouw en kinderen het goed hebben na het overlijden is de stuwende prikkel geweest voor mensen om hun zaakjes goed op orde te hebben na een leven van noeste arbeid.

  Wanneer dit vooruitzicht hen wordt ontnomen, waarom zou je dan nog al je talenten tijdens je productieve leven ten volste benutten?

  1. Laten we boven alles stellen, dat het de zorgplicht van de Staat is, om AL haar inwoners een zorgvrij bestaan te garanderen, vanaf de geboorte. Met zorgvrij bedoelen wij uiteraard dat er geen financiele situatie hoeft te ontstaan waardoor mensen gedwongen op straat worden gezet, hun kinderen niet meer kunnen kleden of voeden, etc. De Staat hoort boven alles care-taker te zijn, DAT is het uitgangspunt. Alleen binnen een zorgvrij bestaan kunnen mensen zichzelf volledig ontplooien. Zolang je focus op ‘overleven’ ligt, zul je nooit in staat zijn om tijd aan jezelf te besteden. Een potje om je kinderen/nabestaanden zorgeloos achter te laten is dus per definitie niet nodig.

   Mensen die niet in staat zijn om verder te kijken dan hun eigen behoeften zullen nooit het principe rechtvaardigheid volledig begrijpen en invoelen. Mensen die gedreven worden door de behoefte om meer en meer rijkdom te vergaren, zijn de enige reden dat we ons in deze egocentrische wereld bevinden.

   Wij stellen dat dit NIET de natuurlijke aard van de mens is. Integendeel! Materiële behoeften zijn aangeleerd, aangepraat, overgenomen, ingepompt.

   Er is geen bevrediging grote dan jezelf durven zijn en mogen zijn. Niet de behoefte hebben om ‘beter te zijn dan’ of ‘meer te verdienen dan’ of meer ‘aanzien te hebben dan’. Dit zijn allemaal valse gevoelens voortkomend uit een even vals zelfbeeld. Daarom zijn psychologie en filosofie de belangrijkste pilaren binnen het Nieuwe onderwijs, zowel lager als hoger onderwijs. Alleen gezonde mensen (gezond van verstand en gevoel) kunnen een gezonde samenleving tot stand brengen en houden.

   Alle ‘ja-maars’ en alle vastgeroeste gedachtepartronen van mensen zeggen enkel iets over zichzelf, NIETS over de wereld waarin we momenteel leven. We leven in een gemaakte wereld, géén vanzelfsprekende of natuurlijke wereld. We hoeven enkel een nieuwe basis te stellen, een nieuw uitgangspunt. Steek liever energie in het bedenken van nieuwe systemen ipv het verdedigen van oude.

   Elk argument tegen drastische maatregelen om de wereld te veranderen zijn een blijk van onwil om uiteindelijk zelf ook te moeten veranderen.

   1. Quote: “Laten we boven alles stellen, dat het de zorgplicht van de Staat is, om AL haar inwoners een zorgvrij bestaan te garanderen, vanaf de geboorte.”

    Dat noemen we communisme. Heeft niet gewerkt, ondanks de enorme pressie van bovenaf.

    Quote: “Elk argument tegen drastische maatregelen om de wereld te veranderen zijn een blijk van onwil om uiteindelijk zelf ook te moeten veranderen.”

    Bespeur ik hier een fascistisch denkpatroon?

    1. “Dat noemen we communisme. Heeft niet gewerkt, ondanks de enorme pressie van bovenaf.”

     Incorrect…dit is UW gedachte over communisme. Maar communisme zou idd nimmer tot een welwarende samenleving kunnen leiden. Zie mijn reactie over communisme hierboven.

    2. Mijn ervaring met een groot aantal mensen is dat wanneer er geen prikkel is, d.w.z. MOGEN/KUNNEN leven op bijstandsnorm, de animo om eens uit je nest te komen gewoonweg ziekelijk klein is.

     Ik geloof niet in de kinderlijke wijsheid dat iedereen gelijkwaardig wilt/kan zijn, dat is gewoon naief. Zonder de noodzakelijke prikkel om te groeien zal alles stagneren. Neem Edison, zonder zijn grenzeloze inzet, qua arbeid en zakelijk instinct, zouden we nog steeds spaarzaam met kaarsen omgaan.

    1. Natuurlijk, dat zou evengoed kunnen. Maar zijn reactie “dat motiveert niet echt…!” getuigd niet van veel begrip. Vandaar mijn onsympathieke reactie.

 3. Daar Geld maken een privebedrijf is Stel ik voor allen printen zelf Geld en maken zelf een Ontwerp en Allen Zijn We Rijk?

  Bedoel zo begonnen zij ook.Met 25.000 Pond hadden ze vier jaar later met een beetje MEGA gesjoemel 40 miljoen Pond van het verspreiden en uitlenen (en drukken) van Geld.

  Dat Kunnen Wij Ã’OK WEL!?

    1. Met die scam hebben ze alle Werkelijke Waarden en Eigendommen op zo Goed als Heel de Aarde in hun eigen bezit gebracht via rente en inflatieraids en zitten Wij naar wat geprinte papiertjes te kijken.Begonnen ze lang geleden al mee en is een pyramidenscam tinyurl.com/7njz2gf

 4. Als iedereen zich geen zorgen meer hoeft te maken om…rekeningen, medische hulp, school, eten….dus men heeft voldoende geld om ruim van te leven…dan is het toch Top!! waarom de hebzucht? iedereen op deze aarde heeft het recht om te genieten, dus heel veel geld is helemaal niet nodig. Als je niet meer het huidige systeem wil moet je ook even helemaal anders gaan denken…..bewust gaan denken.. ik vind het een heel goed idee.Als alleen de Fam. Rothschild hun geld zouden verdelen over al de mensen over de hele aarde zouden we allemaal miljonair zijn.De meeste mensen zijn bang voor verandering!! maar verandering is positief!! veel succes van mij toegewenst!!

  1. Dat is wel het bizarre aan de legendarische vermogens van de fam. Rothschild. Dat wanneer het verdeeld zou worden over de wereldbevolking iedereen miljonair zou zijn, wat natuurlijk meteen extreme inflatie zou opleveren, en het geld zou dan ineens weinig waard zijn. Dit zegt ook wel wat over de bizarre werking van de financiele markten.

    1. @Tom

     En hoe kun je vraag en aanbod het gemakkelijkst manipuleren? Juist met heel veel geld.
     Net zoals er nu op de voedsel markten schandalig gespeculeerd wordt, waardoor de prijzen worden opgedreven en mensen honger lijden in de wereld terwijl er genoeg voedsel is.

    2. Laten we manipulatie van markten niet verwarren met de werking van de financiële markt: met het laatste bedoel ik slechts dat de inflatie die je suggereert slechts het gevolg zou zijn van vraag en aanbod, en niet het gevolg van een bizarre werking van de financiële markten.

    3. Het bizarre is dus dat met 92% van al het geld wat er is wordt gespeculeerd op de markten oftwel manipulatie. Slechts 8% wordt nog echt gebruikt voor daadwerkelijke productiedoeleinden…

    4. Daar zou je gelijk kunnen in hebben, maar verwar die speculatie (en manipulatie) niet met de werking van het financiële systeem (op basis van vraag en aanbod), wat ik trachtte te voorkomen in mijn vorige reactie.

    5. “…het marktmechanisme waar vraag en aanbod regeren.”

     Vergeet niet dat de ‘vraag’ doelbewust gekweekt wordt bij burgers. We ‘moeten’ de laatste gadgets hebben, moeten er mooi uitzien, moeten een huis boven ons budget hebben. Moeten en willen lijken veel mensen door elkaar te halen. De meeste mensen beseffen niets eens waar een bepaalde (materieële) behoefte vandaan komt.

     Met andere woorden; ‘Vraag’ is niet iets natuurlijks of vanzelfsprekends. Behoeften worden gekweekd. Vraag komt veelal niet uit de mens zelf. Daarnaast, tegenwoordig is er steeds vaker eerst het aanbod (de nieuwste Iphone, de laatste gadget…) waarna de vraag vanzelf ontstaat.

    6. Ook mee eens. Volgens de reclames moeten we nu elke dag ons haar met “droge” shampoo wassen !

     Ik zal wat verklappen. Ik heb maanden geleden het gebruik van de zeep en shampoo aan banden gelegd. Hoewel ik nog elke dag een douche neem, zijn de irritatie verschijnselen (hoofdroos en pijnlijke irritaties op “schaamte” plekken) tot nul gereduceerd.

     Mijn opinie is dus dat de hele miljarden-industrie, gebaseerd op de zeepcultuur, eerder kwaad dan goed doet.

    7. Aan Ahavahel en Peer Polderman:
     Jullie hebben inderdaad een sterk punt daar, maar met de zin ‘marktmechanisme van vraag en aanbod’ en dat dat mechanisme eenvoudig in elkaar zit, ging ik er niet van uit dat vraag en/of aanbod ethisch (als ik het zo mag verwoordern) gefundeerd zijn. Wat ik wilde zeggen is wat er staat: financiële markten zitten niet zo ingewikkeld in elkaar, dezelfde basisregels als elders in de economie liggen ten grondslag.
     Overigens ben ik het eens met jullie mening i.v.m. het materialisme, de buitensporige reclame en miljarden-industrieën.

 5. Met een almachtige Staat? God behoedde me!
  Het gaat meer om het systeem dat dit obscene winstmaken fasciliteerd. Geen doekje voor het bloeden middels zo’n erfbelasting waarbij er vele mogelijkheden zijn om voor de dood de verdeling te regelen.

  “zorgplicht van de Staat”
  Nee zorgplicht van het individu zelf. De andere kant van zelfbeschikkingsrecht. Dat als basis van samenleven = op basis van vrijwilligheid samenwerken. Maar ook dat principe werkt niet op totalitair niveau. Wel in het culturele leven, daar dienen mensen zelf de baas te zijn:
  http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid-2/

  “Dat is wel het bizarre aan de legendarische vermogens van de fam. Rothschild. Dat wanneer het verdeeld zou worden over de wereldbevolking iedereen miljonair zou zijn,” Overdreven!

  1. “Met een almachtige Staat? God behoedde me!”

   Dit komt omdat u een vooringenomen houding tegenover de ‘Staat’ heeft. U heeft een bepaald beeld/gedachte/gevoel bij het woordje Staat met allerlei eigengemaakte associates. Zoals het woordje God bij een atheist.

   Het is dan ook de bedoeling om het woord Staat volkomen opnieuw te definiëren en de ‘Staat’ bottom-up opnieuw in te richten. Een Meritocratie stelt zelfbeschikkingsrecht als geboorterecht. Idd, samenwerken valt niet af te dwingen. Maar wel aan te leren. Daarom zal het Nieuwe Onderwijs zich op compleet andere facetten van de ontwikkeling van een kind richten dan het huidige onderwijs. Binnen één generatie kan er een herboren mensheid zijn. Een Utopie? Alleen voor doemdenkers en mensen die zich niet in willen zetten voor veranderingen uit angst dat ze zelf ook maar IETS in moeten leveren, ook al ontzeggen ze daarmee een betere toekomst voor hun kinderen.

 6. Eigenlijk is het heel simpel. Met ‘goede mensen’ geeft ieder systeem, zelfs het meest slechte ‘goede resultaten’.
  Met ‘slechte mensen’ schept ieder systeem zelfs het beste, uiteindelijk slechts een hel.
  Het communisme heeft geprobeerd een nieuwe mens te scheppen, maar dat is niet gelukt. Je kunt het ontstaan van een nieuwe mens niet afdwingen.
  Ik heb bewondering voor degenen die ondanks alles proberen om nieuwe systemen te ontwerpen die tot succes zullen leiden maar ik geloof er niet in. Integendeel, ik vrees dat we net zoals met het communisme van de regen in de drup belanden.
  Een andere mensheid, dat iedereen elkaar ineens liefdevol in de armen vliegt, dat mensen ophouden om misdaden te plegen en andere vervelende dingen te doen. Dat zie ik niet zo snel gebeuren.
  Eigenlijk denk ik dat de enige mogelijkheid tot verandering zit in het op een hele kleinschalige manier vriendelijk zijn tegenover mensen in je omgeving. Uiteindelijk leidt deze kleinschalige en pretentieloze vriendelijkheid tot het beste resultaat.

  1. Dat het de enige manier is, zou ik niet meteen durven zeggen, maar inderdaad: klein beginnen is in elk geval al niet verloren… onlangs las ik een artikel waarin verteld werd dat knuffels hetzelfde effect hebben op de mens als seks, ook korte aanrakingen e.d. oefenen een heel positieve invloed uit op al die hormonale toestanden. Ik deel je mening.

  2. Zo boven, zo beneden…micro-cosmos of macro-cosmos. Als iets in het ‘klein’ werkt, werkt dat ook in het ‘groot’.

   Wij verwijzen meerdere malen naar het Kibboets-model en haar socialistische grondslag. Kleine gemeenschappen binnen één grote gemeenschap; de Staat. Laten we beginnen met één ‘kleine’ gemeenschap en bewijzen dat dit model ook in het groot zal werken!

 7. misschien een domme vraag, maar stel ik zou vermogend zijn en niet veel tijd meer hebben door bijv. een slopende ziekte, als ik dan al mijn vermogen weggeef voor ik sterf, dan valt er toch niets meer te erven?

   1. “… maar die moeten er dan vast weer vet belasting over betalen.”

    Misschien kunt u beter eerst gewoon eens rustig de ronde tafel site doorlezen, voordat u uitingen doet die blijk geven van uw onvermogen tot ‘eerlijk (ver)delen’ en uw totale gebrek aan besef waar we hier nu precies over hebben.

    1. U hebt vast gelijk. Maar als ik een woord als ‘vet’ lees, heb ik moeite om een reactie als waardevol te zien. Noem me gerust ouderwets ;-)

  1. Dat klopt Nils!!!!

   U kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met één andere persoon fiscaal partner zijn. Het fiscaal partnerschap levert u bij overlijden de ruime partner-vrijstelling (in 2011 en 2012: € 603.600) en toepassing van de laagste tarieven (10-20%) op. Heeft u geen notarieel samenlevingscontract en voert u nog geen 5 jaar een gezamenlijke huishouding met elkaar, dan kunt u ook fiscaal partner van elkaar zijn, maar dan moet u nog wel vóór 1 januari 2012 een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht laten opmaken. En als u nog geen testament heeft waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt, doet u er verstandig aan om dat ook alsnog te laten opmaken. Ook als u al vele jaren samenwoont. U heeft immers niets aan de ruime vrijstelling en gunstige tarieven als u niet van elkaar erft! In tegenstelling tot gehuwden (geregistreerden) bent u als samenwoners niet automatisch erfgenaam van elkaar. Dat bent u pas als u elkaar daartoe in een testament heeft benoemd.

   Als u vóór 1 januari 2012 een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht heeft laten opmaken, dan worden u en uw partner vanaf het passeren van de notariële akte geacht direct fiscaal partner van elkaar te zijn. Na 1 januari 2012 moet het samenlevingscontract eerst 6 maanden hebben bestaan, voordat u fiscaal partner van elkaar bent.

   De grens tussen de tariefschijven in de schenk- en erfbelasting wordt volgend jaar verlaagd van € 118.000 tot € 115.000. Daarnaast worden de vrijstellingen niet verhoogd.

   Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Kinderen betalen 10 en/of 20%. Door tijdens uw leven gespreid te schenken, draagt u alvast vermogen aan uw kinderen over. Bij uw overlijden is er dan minder vermogen waarover uw kinderen erfbelasting verschuldigd zijn. Dat levert dus in de toekomst een belastingbesparing op. U kunt fiscaalvriendelijk vermogen overhevelen naar uw kinderen door jaarlijks te schenken. Dat kan vrijgesteld tot een bedrag van € 5.030 (in 2011 en 2012). U hoeft dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Met deze jaarlijkse vrijgestelde schenking zou u bijvoorbeeld ook de woonlasten van uw kinderen kunnen verzachten. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. Denk er dan aan dat u dan wel een aangiftebiljet voor de schenkbelasting moet indienen.

   Naast de jaarlijkse schenking, kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder dan 18 en jonger dan 35 jaar zijn, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt sinds 1 januari 2011 € 24.144. Daarnaast kunt u sinds 1 januari 2010 aan deze kinderen in plaats van deze eenmalig verhoogde schenking, ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking doen van € 50.503 (in 2011 en 2012). Zij kunnen de schenking onder voorwaarden gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van de eigen woningschuld, de kosten voor een verbouwing of verbetering van de eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming of voor een studiefonds.

   Als uw kind vóór 1 januari 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde eenmalige vrijstelling, dan geldt als tijdelijke regeling (tot 1 januari 2027) dat u nog een extra eenmalige vrijgestelde schenking kunt doen van € 26.156 (in 2011 en in 2012), mits die schenking wordt benut voor een van de genoemde doelen voor de eigen woning. De extra verhoogde eenmalig vrijstelde schenking mag ook worden gesplitst in een deel dat voor de eigen woning wordt gebruikt en een deel dat voor andere doeleinden wordt aangewend, mits het laatstgenoemde deel niet meer dan € 24.144 (in 2011 en 2012) bedraagt. U moet de delen dan wel in hetzelfde kalenderjaar schenken. Voor de eenmalig vrijgestelde schenkingen moet u schenkingsaangifte doen, waarin u een beroep doet op de eenmalige vrijstelling.

   Bijkomend voordeel is dat uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting daalt, waardoor u zelf ook minder belasting betaalt. Als u het geld niet contant wilt of kunt uitbetalen, is wellicht een schenking onder schuldigerkenning een oplossing. Vraag uw notaris.

   Als u niet wilt dat de schenkingen in de huwelijksgemeenschap van uw kind vallen, kunt u bij de schenking een uitsluitingsclausule opnemen. Een rechter heeft beslist dat deze clausule ook uitkomst kan bieden voor de toekomstige schenkingen aan hetzelfde kind. Het is ook mogelijk om de clausule alsnog op te nemen in lopende schenkingstrajecten voor de schenkingen die nog niet zijn vervallen. U kunt echter niet met een uitsluitingsclausule gedane schenkingen achteraf alsnog veiligstellen.

   Belastingvrij schenken aan uw kleinkinderen

   U kunt ook jaarlijks belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. In 2011 en ook in 2012 kan dat tot een bedrag van € 2.012.

   Ahavahel blijf jij bij je geloof a.u.b. u draagt hier niks aan bij met uw ideologie naar mijn mening

   1. Hoe onzinnig om hier een relaas over belastingheffing op te rakelen. Als Nils zou willen weten hoe het belastingstelsel in elkaar steekt, dan hij de belastingsite wel geraadpleegd.

    Niemand stelt dat we binnen het huidige systeem 100% erfbelasting zouden moeten nastreven of invoeren. Dat is volkomen zinloos. Het gaat hier ook totaal niet om alle mazen die de huidige wetgeving biedt om schenkingen te doen. Het huidige corrupte systeem is totaal niet relevant als we spreken over een Meritocratische Staat en de 100% erfbelasting.

    De achterliggende gedachte van dit onderwerp is u, en Nils blijkbaar volkomen ontgaan.

    1. Dat ben ik niet met je eens.
     Al in het huidige systeem zou denk ik de erfbelasting in principe goed werken. Alleen zwarte bezittingen ontspringen zo de dans en de mogelijkheden hiervoor zijn uiterst beperkt. Bankrekeningen, aandelentransacties, registergoederen als schepen, vliegtuigen en onroerend goed en auto’s kunnen zeer lastig met zwart geld bekostigd worden. Wel zullen alle transacties met rechtspersonen waarvan de aandeelhouders niet bij naam bekend zijn en met trusts, verboden moeten worden. Hiermee draait NL zich overigens wel de nek om qua finance center maar de vraag is wat we netto opschieten met het in de watten leggen van dat plundergilde. Die kan je trouwens prima uitkleden met een BTW heffing over import en een bronheffing.

  2. @ Nils,

   hier heb je gelijk in, 1 mogelijkheid is bijvoorbeeld al je geld weggeven aan een stichting ten behoeve van een goed doel, als je ervoor zorgt dat je zoon of dochter de eigenaar is van die stichting is er geen haan die er naar kraait, vooral als die stichting niet in nederland is opgericht, als de laatst overgebleven ouder nu geen slopende ziekte heeft kan die ouder een schuld opbouwen bij het kind, na de dood van de ouder wordt de opgebouwde schuld afgetrokken van de erfenis. Die schuld mag opgebouwd worden met ik dacht 5000 euro per jaar. Als een ouder 3 kinderen heeft is na 20 jaar een erfenis van 300.000 veilig gesteld. Zo zijn er nog wel meer mazen in de wetgeving, je moet het zo zien: Voor elke wet die er is of komt om de mensen financieel dwars te zitten komen er steeds weer nieuwe mazen zodat de hoge heren hun geld veilig kunnen stellen, natuurlijk gelden deze mazen voor iedereen.

 8. 100% gaat nooit gehandhaafd kunnen worden, niet op deze aarde.
  nu zijn de wetgevers bezig schenken aantrekkelijker te maken om voor meer omloop te zorgen.
  dus er wordt minder geerft.
  de banken geven meer spaarrente, om alles nog wat langer uit te houden.

  maar als wij de burgers ,kleine ondernemers, arbeiders, het genoeg vinden dan kunnen we de boel laten klappen!!
  dus kom op leen leen leen ,licht de boel op en ga failliet.
  het recht van de sterkste geldt op aarde.

 9. Misschien dat het iets helpt maar in de meeste gevallen zullen ouders pas dood gaan wanneer hun kinderen rond de (80-30) 50 zijn. Die hebben hun leven al lang vorm gegeven met het geld en de steun van hun ouders.

 10. Een paar kanttekeningen bij dit idee:

  Gelukkig weten we niet wanneer we doodgaan anders was het hek van de dam. Maar vaak wordt je oud en weet je dat het niet lang meer duurt. In plaats van je geld dan over de balk te smijten in je laatste jaar aan onzinnige dingen (nog gauw even een ruimtereisje opa?) kun je je geld nuttig wegzetten als je weet dat het na je dood niet gejat wordt.

  En terwijl het OK is om tijdens je leven de bestemming te kiezen waar je je geld aan besteed, is je dood aanleiding om dat om te gooien en een stelletje roofridders (de overheid dus)dat te laten bedenken. Vreemde omslag in moraal.

  Het idee dat een organisatie die zich overheid noemt je hebben en houden (waar 99% hard voor werkt) na je dood wegroofd is een George Orwell nachtmerrie. Je weet dat alles voor niets is, daarmee wordt een poot onder onze beschaving weggezaagd.

  Waar haalt de rover in kwestie in hemelsnaam het recht vandaan om dit te doen? Zij heeft er niets voor hoeven doen. Juist het argument wat hier gebruikt wordt tegen nabestaanden wordt ongegeneerd 180 graden omgedraaid en dan is het wel goed?

  Ruikt wel heel erg naar jaloersheid, heeft niets met rechtvaardigheid te maken, ook al verstoppen de wolven zich hierboven in schapevachten met hun zogenaamde solicale redenaties.

  1. EDIT Niek: Sjef, of onder welke naam je ook plaatst, ik verwacht nog een reactie van je op mijn mail.

   “Waar haalt de rover in kwestie in hemelsnaam het recht vandaan om dit te doen?”

   Haha Robbie die ROVER NOEMT DAT juist RECHT!

   En kwamen dat recht kastenstelsel (geloof die schoolse Valse carrierebeloften als “hard werken en leren trouw en volgzaam zijn ” maar niet Hoor)en hun raciaal plunder en uitbuitingswetssystemen naast idem religien met horror zwaard en brandstapels opleggen per kruistochten en inquisities martelingen en massaverkrachtingen zo als ze ook onder communismen “”vrijheid en democratie””(Ken Je Die NÃ’G?)of wélk andere religie of beloften deden en nu zelfs de eigen communistische Volgelingen “de Bevolking dé melkkoe dé slaaf en gevangene schuldenaar” zijn.

   Volken overweldigen onder allerlei Valse voorwendselen om maar zo veel mogelijk “gelovigen”in hun legers te krijgen voor hun Schand en rooftochten doen ze al vele vele eeuwen en kwamen 2800 jaar geleden definitief Europa in waaien na Afrika uit geschopt te zijn om het zelfde duizenden jaren lang.

   in de 12de eeuw waren mongoolse slimmerikken al bezig om papiergeld uit te geven en de bevolkingen te dwingen alle ECHTE Waarden Als Goud en Zilver er om in te leveren en dat doet huidig Waardeloos printgeldsysteem ook!

   Niet om niets zitten nazaten van kublai kahn in het huidig internationale plunder oplichtings en roofcomplot!
   ALLE Waarden Eigendommen En Verworvenheden worden MET EXACT ZELFDE trucs aan Ons ontnomen!

   Van meeste Landen IS alle Goud bij voorbeeld Spoorloos even Als Libie al hun 146.000 Kilo Goud al kwijt is.

   Sja en ondanks ..sommigen zijn Echt booming .. HOW COME?

   1. Het Stukje over 12de eeuwse monetaire beheer nog Gevonden

    tinyurl.com/7njz2gf

    Wat de onder ingelezenen bekende wortel en tak als zouden de rothschilds kuhn&loebs en von hirsch´en etc enig of eerste rampbankiers of plunderculturen zijn wat op losse en nog eens oudere schroeven zet.

  2. “Het idee dat een organisatie die zich overheid noemt je hebben en houden (waar 99% hard voor werkt) na je dood wegroofd is een George Orwell nachtmerrie. Je weet dat alles voor niets is, daarmee wordt een poot onder onze beschaving weggezaagd.”

   U hebt de kern van onze doelstelling volledig over het hoofd gezien. Een 100% erfbelasting binnen het huidige systeem zou idd waanzin zijn. In onze huidige samenleving kunt de regering met recht een ‘roversbende’ noemen.

   Dezelfde maatregel binnen een Meritocratische Staat is een heel ander verhaal. Het begrip Staat zal volledig opnieuw gedefinieerd worden en zal alles behalve een roversbende zijn. Ook u zou wellicht eerst de genoemde site beter kunnen lezen, voordat u uitspraken doet die helemaal niet relevant zijn en op uw eigen gedachte gebaseers zijn ipv het meritocratisch gedachtegoed.

   1. Je Bestaat al in een Orwelliaanse nachtmerrie en wordt tijdens Leven al beroofd en gemelkt en noemt het beschaving en plicht en opvoeding scholing en opleiding als industrialisatie van Je Leven en Bestaan.

    Waar om denk je dat je ouders je opas en omas niet AL LANG een Stevig Bestaan en Fundament Konden Opbouwen Voor Omgeving en Nageslacht.Dat IS AL Heel Lang Geleden Dat Dát Nog KON! Dat kunnen heden enkel enkele puisant zich verrijkende elite families met vaak industrieel en bank bedrijven van eeuwen.Je Pikt ze er Zo uit!Noemen en noemden zich ook adel en elite een verschijnsel”koningshuizen vorstenhuizen” wat ze ook al kwamen brengen en opleggen “en hoé!

    Dat gaat zo ver dat belastingdiensten en wetgevingen tegen Ons en voor hen Misbruikt worden en er zelfs al per 14de eeuw juist voor aangelegd zijn waar in zelfs de dienaren helemaal niet of niet helemaal WETEN wát ze dienen-Zo als Meesten In Bedrog Geboren zijn EN GESTORVEN ZONDER OOIT een Tipje van die sluier op te hebben kunnen lichten.En We eeuwen van priesterlijke stervensbegeleiding hadden om te zorgen dat het maar voor al zo bleef. MAAR Ook VELEN weer WEL DEGELIJK alsmede in zeer grote Grondroof en speculatiefraudes samenspannen en spanden.

    Zelfs schoolsystemen worden Misbruikt daar voor en als raciale en financiele seperatie isolatie en onderdrukkingswapens wapens waar bij de studenten “als van zelf” ook nog eens HUN soldaatjes en dienaren worden en zich tegen Eigen VOLK En ZELFS eigen Familie en Kinderen keren of Beter Gesteld met truckjes gekeerd worden waar bij Misbruik van reeds aangelegde vroege Kinder Verkrachtingen een grote Fundamentele rol speelden!

    JUIST DAAR VOOR brachten ze die schoolsystemen justities overheden en religien al vele eeuwen geleden.Knechten.

    Officier(van justitie) betekent Ook “overseeer” slavenbewaker daar mee je kunt bevroeden uit welke hoek Deze mooie beschaving van op Mensenvlees voortpruttelende zooi beweegt. Van Afrika uit geflikkerde faraos en hun kasten.Dit soort werken Ook… Nog meer Spelbrekers voor elke Afspraak Samenleving en Cultuur uit die zelfde hoeken http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

 11. Erg veel verlangens naar macht en bezit komen van traumas en worden veroorzaakt door specifieke martelpraktijken aan Babies en Kinderen en vallen onder kersteningen transformatietechnieken dwanghandelingen en door Armoeden Rampen als oorlog en overstromingen en hongerzaaiende overheden en omstandigheden.Een Ieder Veilige Basisoorzieningen is wel een medicijn tegen de misdaadculturen en grijp en graaigolven.Kinderen babies en Mensen niet meer traumatiseren is ook een oplossing om dat de macht en geld graaiende soort dan uitsterft.

  Helaas is dit soort leed juist de te manipuleren Ellende en Gevolg van sommigen die dat als inkomen en macht Misbruiken en er puisant rijk en machtig van werden.Zo iets als de eigenaar van een super die je enkel nog maar laat winkelen als je alles doet wat die wil.

  Huidig overheid en regering die ook al zich van 24.000 euro per maand voorziet en tegelijk 3000 daar voor beroofde Gezinnen van Warmte en Licht af snijdt even voor de Winter nog is natuurlijk voer voor oorlogsmisdaadbestrijders daar die acties nog maar enkele van de minste Gevolgen van zulk Armoedzaaierijen aka rooftochten zijn.Dat zijn dan nog maar enkel de dienarenlaag van door chronische roof plunderingen moord en doodslag bedrog en oplichtingen oorlogen en massamoorden fantastisch puisant rijke elitekasten.

  In Groningen hield een gewetenloze uitkeringsinstantie eens een experiment als mengele dat ook bedacht en sloot honderden Jongeren die voor dat experiment met Hun Leven en Bestaan werden Misbruikt en Ernstigst Geschadigd af van uitkeringen.

  Binnen drie Maanden was ruime 60 % al in de Misdaad belandt en getekend en Beschadigd voor het leven.

  Een zeer voorspelbaar Gevolg als Men van Autonomen Eigenaren en Rechthebbenden zelf zijnden naar Vriendelijk Vragenden naar MOETEN Grijpenden gedwongen is af te glijden.

  Een der wapenen van die eliten is ook Samenlevingen en Culturen duurzaam bedreigen destabiliseren en ontwrichten als ze ook daar om met massa immigraties en emigraties doen.Zelf van uit macht en rijkdommen wel een over generaties stabiel en voorspoedig bestaan behoudende gebaseerd op al deze Ellende van Anderen.

  De uit deze Ellende voortvloeiende Misdaad Onrusten Opstandigheden Misbruiken die overheden en elite weer om zichnog meer recht toe te eigenenen voor nog meer staatsgeweld en recht tot nog meer sm##rpijperij#en en staatsterrorismen ondertussen voortdurend chronisch voortplunderende van alles dat los en vast zit.

  DIT IS standaard bedrijf zo als nu ook Ijsland en Griekenland Weet!

  Zich af vragen hoe het kan dat andere Landen daar in tegen booming zijn in de EU zone en sommig zelfs als nieuwe aankomende wereldmacht en hoe dat dan gefinancieerd werd worden gezien is ook wel de moeite om Eens Goed te Gaan Bezien om Ons Eigen Geld weer eens Terug te Zien met zo een Vals Soort van elitesoort uitpuilende EU?

 12. EDIT Niek: Sjef, of onder welke naam je ook plaatst, ik verwacht nog een reactie van je op mijn mail.

  Natuurlijk is ook de Plicht van dit onder allerlei Valse voorwendselen Valse voorstellingen en achter allerlei facaden voortdurend voort bestaande internationale plunder en totalitaire raciale elite uitbuitingsregime Ons ALLE Eigen Mogelijkheden en Middelen en Zelfs vermogens tot Volkomen Autonoom en Zelfverzorgend Voort Bestaan ontnomen en weg geroofd hebben Ons te Verzorgen en Onderhouden!

  Anders IS Daar Nog Minstens de Dierenbescherming!

  1. @Niek ik heb een mail naar door jou op gegeven adres gestuurd > info@visionair…? Daar visionair niet door een extensie gevolgd werd nam ik aan het kon wel eens [knip] zijn?

   Dat adres leverde ook een sturing op en geen onleverbaarheids of retour bericht ook dus ik meen dat die ergens bij je aangekomen is?

   EDIT Niek: Klopt, en daar heb ik op gereageerd. Heb je die mail niet ontvangen? Dan stuur ik ‘m nog een keer.

 13. Sjef, u weet waar u over praat. ik zou tegen iedereen in de armoedeval zeggen pak wat je nodig hebt en pak het van diegene die het kunnen missen.
  vuur met vuur bestrijden is het effectiefst lijkt mij, en zorgt ook voor een vruchtbare bodem.
  zoals de schaar papier knipt gaat de elite al beven als gangsterisme de hoek om komt…ze hebben zich nooit hoeven wapenen met de wapens die tot onze beschikking zijn, zoals een fijne .375

 14. de wortel van alle kwaad is het concept valuta en bezit, de existentiele angst.
  slechts dat wat wij omniet doen vertegenwoordigt werkelijk waarde.
  deel je overschot en je ontvangt dat wat je mist.
  ondersteun elkaar bij het bewandelen van nieuwe wegen.
  wees anderen niet tot last, leef in harmonie.
  mens, durf te veranderen, durf te leven.

 15. Een vraag die ik me stelde i.v.m. het concept van de belasting: zou deze belasting enkel van toepassing zijn op kapitaal, of ook op huizen, juwelen, kunst, aandelen en andere beleggingsproducten…?

   1. Inderdaad, foutje van mij, maar de overheid kan toch niet beschikken over het privilege zulke dingen op te eisen als belasting, of wel? Ik denk maar aan een huis, juwelen (die dikwijls een grote emotionele waarde in zich dragen), verzamelingen (die voor de overheid (soms) amper van waarde zijn, maar welke kinderen graag zouden overerven om uit te breiden), kunstcollecties, (emotioneel) waardevolle erfstukken, misschien een dagboek van mama of papa, kunst van eigen hand (dingen zoals muziek werden al eens vermeld), intellectuele eigendom (krijgt de staat echt het recht om patenten/octrooien (was was het verschil nu weer…) op te eisen?), aandelen (bv. de hoofdaandeelhouders: zou de staat echt al die aandelen plots gewoon op de markt brengen, wat voor effect zou dit niet hebben op de koersen?), obligaties (wordt de staat dan echt eigenaar van zijn eigen schulden? Dit kan wel een pluspunt zijn…), familiefoto’s (oké, dit is waarschijnlijk een ridicuul voorbeeld, maar toch)…
    Zou de staat dan ook schulden van de overledene willen erven? Dit zou toch als voorwaarde kunnen geëist worden? Maar dit zou natuurlijk massa’s wantoestanden teweegbrengen. Het zijn slechts enkele hersenspinsels, maar ik vind ze toch niet ongegrond.

    1. Nou ik moet zeggen dat je Ahavahels verhaal pas enigzins kunt snappen als je die site die hij representeerd eens opzoekt, Ik ben er nog niet helemaal doorheen, maar ik moet zeggen dat het interessant is. Al heb ik op sommige punten ernstige twijfels over de haalbaarheid ervan.

     http://www.rondetafelbeleid.nl/

    2. @ Tom,

     De regering kan al griezelig veel opeisen als ze willen, als je een bedrijf hebt en failliet gaat mogen ze al alles wat je bezit opeisen behalve je hoognodige huisraad. Je kostbare dagboekje, gedichtenbundel geschreven door je overleden dochter of kunst van eigen hand ben je dan gewoon kwijt. En VOORAL als het waarde vertegenwoordigd waarmee de schuldeisers terugbetaald kan worden. En in geval van een 2e falliesement is er geen sprake van restschuld kwijtschelding. Hierbij dan meteen een nasty voorbeeld: Als je vrouw een bedrijf opzet en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd en je vrouw zou komen te overlijden met een falliesement als gevolg omdat jij bijv. niet weet hoe je het bedrijf op poten zou moeten houden dan wordt je hele huis leeggehaald nog voordat je rouwproces is afgelopen. Dit hele verhaal is hypothetisch maar wel op waarheid gebaseerd.In gemeenschap van goederen erf je ook meteen haar schulden terwijl de regering ondertussen al je huis heeft leeggehaald.

 16. WAT Zou er gebeuren ALS Een Ieder Simpelweg 5000 Euro per Maand Bijgedrukt Krijgt Als Uitgangspunt?

  En belastinggelden ZELF Mag Bepalen Waar Heen Het BEST Dit Maal Dit Jaar er Mee?

  ZELF de Verzekeringen ook Mag Uitzoeken daar het staatsbedreven woekerfamiliemonopolie ten einde Komt en Belgie en Duitsland Mee Kan Husselen aan al Dat Leed?

  Bogusindustrie en bedrijf zou in ieder geval ten Einde zijn.Nuttig Bedrijf Zou Opleven.De Economien zouden Opbloeien.Mensen Vrolijker Gezonder Werkzamer Gelukkiger Veiliger Meer Zin er IN.

  Geven Dat Die turken en afrikanen Ook Dan Hebben We Gelijk Afnemers en Economie er Bij Die Ook al Niet al te Slecht meer hebben.

  Niet van uit Armoeden en dwang MAAR Van uit Volheid en Overvloeden.

  Iemand Idee?

  1. Sjef

   – Geld bijdrukken is geen optie: het zou leiden tot hyperinflatie en alle spaargelden (en schulden) doen verdampen;
   – Zelf bepalen waar belastinggelden naartoe gaan (dit is toch wat je bedoelt?) zou slechts resulteren in spenderingen ten voordele van het individu: geen belastingen zou in dat geval makkelijker zijn;
   – Wat je bedoelt met de verzekeringen is me niet helemaal duidelijk…;
   – Welke industrieën zijn het specifiek die je als ‘bogusindustrieën’ omschrijft, en op wat baseer je die uitlating?

   1. Bogusindustrie > tinyurl.com/6uxrxra

    Inflatie? Hoe kan Geld bijdrukken inflatie geven als We al decennia of langer op zo wat honderd procent boven dekking leven ALLEN Wereldwijd en tevens de bankiers die even geleden al weer binnen vier jaar van hun 25.000 pond 40 miljoen 160.000,00 % boven hun dekking maakten en dus altijd al zo geleefd hebben er dan niet aan zijn gegaan of inflatie hadden terwijl al hun bankensysteem van meet een pyramideconstructie ter roof van Werkelijke Waarden was?En hun rijkdommen maakten Ons ook niet failliet of aan de inflatie die kunstmatig bepaald wordt zo als de Goudprijs tweemaal daags door vijf heren in Engeland wordt bepaald naar willekeur wat voornamelijk de afname en roof met fluctuatie valuta en inflatiespelletjes van Werkelijke Waarden dient van Hele Landen tegelijk.
    Dan Dit > tinyurl.com/7njz2gf

    Maar waar haal jij hyperinflatie vandaan?
    Hoe werkt dat Volgens Jou?

    1. Geld bijdrukken zonder dat deze toename in de monetaire economie gesteund wordt door een toename in de reële economie leidt zonder enige twijfel tot (hyper-)inflatie. Dit is slechts de toepassing van de kwantiteitsverhouding van Fisher.
     Dit is waar ik die hyperinflatie vandaan haal, en hoe het volgens mij (en volgens vele anderen) werkt.

     Volgende zin wekte mijn interesse:
     “die kunstmatig bepaald wordt zo als de Goudprijs tweemaal daags door vijf heren in Engeland” (hiermee bedoel je toch dat de goudprijs bepaald wordt door vijf heren in Engeland?)
     Met welke motieven en op welke manier is het wie die de goudprijs bepaalt? En op welke manier zou de werking van het marktmechanisme kunnen omzeild worden?

  2. Beste Sjef,

   Kan je wat doen aan die SHIFT-toets van jou?
   Ik krijg staar van al die hoofdletters.
   Een zin begint met een hoofdletter, ook eigen namen. Verder kan ik geen excuses verzinnen voor excessief hoofdlettergebruik.

    1. Eerst leestekens nu weer hoofdletters ?
     Ben je ondertussen niet gewoon een smerige scheinheil?

    2. oH jA eN ziNSbOuw eN dAt jE ´T niEt kOn lÈzen haDDen wE oOk Al! sChEinhEil!wEl aRTikEleN pLaAtSen oVer hoE lEEsBAar onlEeSBaar iS? sCHEinHEil!

     -EDIT: Die regels zijn er niet om je te treiteren, maar hebben tot doel onze site leesbaar te houden. Jij bent niet de enige op Visionair.nl. Als je doorgaat de leeservaring van anderen hier te verzieken, zal je voortaan een andere speeltuin moeten zoeken. Dit is de allerlaatste waarschuwing. – Germen

    3. Nou Sjef ik moet zeggen dat dat gebruik van hoofdletters mij verder nog niet eens zo heel erg stoord , al accentueert het wel het schreeuwerige karakter van je reacties, waardoor de boodschap me juist ontgaat.

    4. Je reactie wacht op goedkeuring.
     15 januari 2012 bij 00:21 aHa hEt wARe gEziCHt vAndEsOvjEtcEnSOr-Terug gezet in moderatie wat het zelfde als boekhoudfraude is gezien artikeltopic.>
     Sjef Je reactie wacht op goedkeuring.
     12 januari 2012 bij 10:36 ·< SNAPPIE?

    5. “Sjef 14 januari 2012 bij 03:49 Mijn excuses Peer,ik zal het nooit meer doen.-EDIT: goed zo, Sjef. – ”

     UITERST Kinderachtig voor een academicus Germen!

 17. Dit lijkt me niet te werken aangezien rijken tijdens hun leven hun geld zullen gebruiken om hun kinderen een beter leven te geven (logisch). Tegen de tijd dat ze dood gaan zijn hun kinderen over het algemeen ook al 60+. Het enige voordeel van een dergelijk systeem is dat het geld oppotten geen zin heeft en het uit eindelijk terug vloeit in de economie. Of door middel van uitgaven van de rijken of wanneer ze sterven door het geld niet meer aan nabestaanden maar aan de staat te geven. Ik ben bang dat het niets uithaalt tegen voordelen van de rijken klassen.

 18. @ germen, eerlijk gezegd vindt ik 100% erfbelasting grote onzin, de gedachte die je erachter hebt vindt ik daartegenover wel begrijpelijk. Hoe dan ook, mocht dit ooit ingevoerd worden (wat mijns inziens nooit zal gebeuren) dan zal ik er toch wel op toezien dat mijn zoon alles zal erven wat ik ooit heb opgebouwd. De nederlandse regering zou mij zwaar onderschatten als ze zouden denken dat ik zoiets als een dom schaap over mijn kant zou laten gaan. :)

   1. @ Julie,

    Dan nu even een vaag nadenkertje, als ik mijn brein zou downloaden in een computer en mijn lichaam zou sterven dan zou de informatie in die computer dus ook opeisbaar worden door de regering, privacywetgeving is dan niet meer van toepassing, mijn lichaam bestaat immers niet meer. Wetgevingen waarbij octrooien en patenten van toepassing zijn zouden dan ook komen te vervallen, die zouden dan ook onder de erfbelasting komen te staan evenals natuurlijk de rechten op muziek en schrift. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan over allerlei zaken waar geen mens aan gedacht heeft in deze discussie maar daar heb ik op het moment niet zoveel zin in…ik ben druk bezig met 1000 andere dingen :)

    1. Inderdaad, een dergelijke wetgeving zou om additioneel wetboek vragen om alle uitzonderingen uit te sluiten.

     Het ge-uploadde brein is leuk om over na te denken. Wanneer het zover komt, zal de politiek vast wel zorgen dat het opeisen van de info mogelijk wordt.

     Wie had 25 jaar geleden gedacht dat het CDA ooit een groot voorstander zou zijn om email en masse te scannen? Ze zeggen alleen de verkeersgegevens; maar zelfs dat vind ik een directe aanval op de privacy, gewoon een groot schandaal.

    2. @ Julie,

     Nog een leuk nadenkertje over 100% erfbelasting…

     Lichaamsdelen die bedoeld zijn voor de wetenschap en donering na iemands sterven zullen dan ook onder de erfbelasting gaan vallen, lichaamsdelen doneren en distribueren wordt dan een regeringsindustrie. Zal ik nog ff doorgaan met nadenkertjes in de groep gooien? :)

 19. “”Meedoen aan een verkapt piramidespel. Alle zakelijke plannen die neerkomen op het werven van meer deelnemers om eerdere deelnemers terug te betalen, zijn gedoemd te mislukken. De reden is simpel: op een gegeven moment is er niemand meer die in wil stappen en de piramide stort in.””
  http://onafhankelijkheid.nu/meer-inkomen.htm

  Banken en politiek zijn een pyramidespel.
  Bedenk Ook de Woorden als “groeieconomie” “inflatie” “schuld en rente”!

   1. Ik vind het eigenlijk niet om te lachen, ik maak me eigenlijk een beetje zorgen om Sjef, dit zeg ik zonder een troll of debunker te willen uithangen, maar Sjef komt op mij een beetje over als iemand die lijdt aan paranoïde waanideeën met een disassociatieve stoornis, hiermee zeg ik niet dat Sjef geen recht van spreken heeft, maar ik neem zijn relaas wel met een kilo zout. Waarschijnlijk kan deze man/vrouw er zelf ook niets aan doen en gelukkig is er dan de mogelijkheid tot moderatie.

    Ik betrap mezelf er op dat ik me nu met het beleid van Visionair.nl zit te bemoeien, dat is niet mijn bedoeling, maar wil wel graag mijn mening ventileren;

    Een (tijdelijke)ban is in mijn ogen altijd een laatste redmiddel, wij zijn allen mensen en geen van ons is perfect, sterker, niemand kan zelfs een sluitende definitie geven van wat dat perfect zijn dan inhoud. Daarom pleit ik er voor zeer terughoudend te zijn in het gebruik te maken van verbanningen.

    Als Visionair.nl zou het mooi zijn juist het toonbeeld van geduld te zijn, mensen gereedschap te bieden wanneer zij dit nodig hebben, zelfs wanneer zij dit zelf niet beseffen. Een banneling zal vrijwel zeker gefrustreerd raken en zich onbegrepen of tegengewerkt voelen, dat zijn 2 negatieve elementen welke wel eens harder konden terugslaan op een website. Daarnaast is het toch de bedoeling een kleine bijdrage aan een betere wereld te leveren? Is het dan misschien een idee voortaan ‘geboden’ niet meer als reactie te plaatsen maar slechts via de mail? Op deze manier blijft een gesprek bij een onderwerp (meer) vrij van negatieve emoties en worden mensen als Sjef in bescherming genomen, zodat het niet zo ver hoeft te komen dat ‘wij’ even met zijn allen om Sjef kunnen gaan lachen, zeg nou eens eerlijk, vond jij het vroeger leuk als ‘de hele klas’ jou uit zat te lachen, of voelde je je op dat moment erg klein, onbegrepen en alleen?

    Ik zal wel een verstrooide hypocriete idealist zijn, maar zoals gezegd, ook ik ben bij lange na niet perfect!

    Ik heb tot tweemaal toe Sjefs reacties gelezen en kan er in verhouding tot de grootte van de lappen tekst té weinig werkelijk informatieve feiten uithalen, dat kan ook aan mij liggen…

    Tevens ben ik van mening dat ad hominem teksten als ‘schijnheil’ en ‘uiterst kinderachtig voor een academicus’ niet op deze site thuishoren. Uitspraken als deze zijn weinig visionair en voegen werkelijk niets positiefs toe. Het zou i.m.h.o. prettig zijn wanneer deze verwijdert zouden worden.

    Ik wens u allen een prettige zondagavond en een goede week!

    Nils

    1. Ach, je kan het ook zo zien. Je bent te gast op een website en je hebt je maar te houden aan de huisregels. Slechte jeugd gehad? Jammer dan, daar is de deur.

    2. Misschien kan hij een slechte jeugd een beetje vergeten door zich te concentreren op de door ons met zorg samengestelde artikelen. Ondanks dat een slechte jeugd nooit geen excuus mag zijn voor agressie, want dat is het, kan het zijn dat zijn geheugen erg sterk is, Peer. Levensgebeurtenissen worden opgeslagen in het zogenaamde autobiografisch geheugen. Wij doen echter een beroep op zijn procedureel geheugen, die staat voor het weten hoe bepaalde handelingen gedaan moeten worden, (het langst blijven bijv. die handelingen bekend die vanaf de kindertijd vertrouwd zijn, zoals fietsen, eten met mes en vork of stokjes enz. Het gaat om vaardigheden en reflexen die passen in de gewoonten.) En op zijn declaratieve geheugen, waarin feiten worden opgeslagen zoals betekenis van woorden of functies van toetsen. Wellicht kan hij de juiste toepassing van de toetsen herinneren, of nieuwe efficiëntere kennis en vaardigheden opdoen m.b.t. de shift-toets en caps-lock. Groeten van de redactie.

    3. Beste Julie,

     Nochtans geeft onze Sjef, ergens in een eerder comment, een verklaring voor zijn eigenaardige type-stijl; hij onderschrijft zelf dat het een functie vervult in zijn epistels. Dus niks procedureel gedrag maar een bewuste keuze. Ik kan helaas dat comment van hem niet meer terugvinden; misschien verwijderd door Germen?
     Vandaar mijn standpunt “niet luisteren dan voelen”.
     Wat mij betreft over en sluiten :)
     Gr. Peer

  1. Inderdaad Sjefke, want ik heb toch maar eens de moeite genomen wat je allemaal over ons uit hebt gestort. En in grote lijnen ben ik het helemaal met je eens.
   Maar door zo raar te doen vond ik je eerder storend dan constructief.

Laat een reactie achter