Is abortus moord?

Is abortus moord, of is er geen verschil tussen het verwijderen van een foetus en bijvoorbeeld een gezwel?

De conservatieve denker Dennis Prager maakte dit filmpje waarin hij, weinig verrassend, abortus immoreel noemt. Opmerkelijk genoeg vindt hij abortus na een verkrachting dan weer wel moreel.

Persoonlijk vind ik abortus, om welke reden dan ook, minder immoreel dan het doden van een zoogdier met een complex gevoelsleven, zoals een varken of rund. Laat staan een walvis, dolfijn of olifant. Dit zijn dieren die mogelijk zelfs intelligenter zijn dan mensen. Een zwangere vrouw moet, vind ik, het recht hebben om te beslissen wat ze doet met haar lichaam. Wel moet er, vind ik dan, een arbitraire grens worden gesteld op het punt waarbij een baby levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Dan is immers sprake van een zelfstandig, levensvatbaar menselijk organisme.

Niettemin heeft Prager wel een aantal punten. Waarom heeft een foetus die door de moeder gewenst is, meer rechten dan een foetus die niet door de moeder gewenst is? Zo wordt in sommige landen het opwekken van een abortus bij een zwangere vrouw gezien als moord.

Hieronder de vijf sterkte argumenten van de pro-choice beweging.

foetal-nourishment

Wat vinden jullie? Alle meningen, mits met argumenten onderbouwd, zijn welkom.

11 gedachten over “Is abortus moord?”

 1. In geval van verkrachting moet een vrouw zeker het recht hebben om binnen bepaalde tijd een abortus te ondergaan. Anders zou dat volledig ontwrichtend voor een samenleving kunnen zijn. Als ik bijvoorbeeld zou willen dat mijn kinderen ‘goed’ terecht komen zou ik alle schatje-hemel-rijke meisjes en vrouwen kunnen verkrachten omdat zij geen abortus mogen ondergaan. Dat is natuurlijk een absurde situatie.
  Idem dito als het leven van de moeder door de zwangerschap in gevaar komt: dan moet abortus gewoon mogen.
  Voor het overige vind ik dat Nederland in de jaren zeventig en tachtig het beste voorbeeld heeft gegeven: de meest liberale abortuswetten ter wereld en tegelijkertijd het laagste aantal abortussen per hoofd van de bevolking ter wereld. En de oplossing: voorlichting, voorlichting, voorlichting, voorlichting, voorlichting, voorlichting. En absoluut geen taboe van maken van seks en voorbehoedsmiddelen. Pas toen in Nederland grote groepen immigranten met name vanuit het mediterrane gebied hierheen kwamen veranderden die cijfers ten slechte omdat die mensen niet gewend waren om over seks en voorbehoedsmiddelen te praten.

    1. Maar ook de wetgever is verantwoordelijk, omdat deze de handtekening voor het toestemmen van abortus provocatus heeft gezet. In België was Koning Boudewijn daar fel op tegen en heeft zelf zijn handtekening daarom niet gezet. terwijl de regering er voorstander van was.
     Beste mensen, het is een geestelijke moord en dit dient te worden goed gemaakt in een volgend leven door het moederschap. De ziel wordt bij conceptie aangetrokken. In onder andere het boek de Kringloop van de Ziel van Jozef Rulof, metaphysicus, 1898-1952, kun je over dat aantrekken van de ziel meer lezen.
     De wetgever heeft met de abortuswet een onbewuste wet aangenomen en nog steeds wil de overheid vasthouden aan haar principe.

 2. “Most people believe that they were either benefited or at least not harmed by being brought into existence. Thus, if they ever do reflect on whether they should bring others into existence—rather than having children without even thinking about whether they should—they presume that they do them no harm. Better Never to Have Been challenges these assumptions. David Benatar argues that coming into existence is always a serious harm. Although the good things in one’s life make one’s life go better than it otherwise would have gone, one could not have been deprived by their absence if one had not existed. Those who never exist cannot be deprived. However, by coming into existence one does suffer quite serious harms that could not have befallen one had one not come into existence. Drawing on the relevant psychological literature, the author shows that there are a number of well-documented features of human psychology that explain why people systematically overestimate the quality of their lives and why they are thus resistant to the suggestion that they were seriously harmed by being brought into existence. The author then argues for the ‘anti-natal’ view—that it is always wrong to have children—and he shows that combining the anti-natal view with common pro-choice views about foetal moral status yield a “pro-death” view about abortion (at the earlier stages of gestation). Anti-natalism also implies that it would be better if humanity became extinct. Although counter-intuitive for many, that implication is defended, not least by showing that it solves many conundrums of moral theory about population.”

  https://www.amazon.com/Better-Never-Have-Been-Existence/dp/0199549265

 3. Abortus is moord in de moederschoot. En er zijn drie schuldigen of moordenaars, de verwekker, de man, de vrouw en degene die deze vrucht verwijdert. Volgens de statistieken lijst van worldometers waren er in 2011, 58 miljoen geregistreerde abortussen en in 2016, 40 miljoen. Het is dus een lekkere wereld waarin wij leven. Een honderd jaar geleden begon de opkomst en de macht van vrouwen zich al te openbaren. In de jaren na 1920 mochten getrouwde vrouwen toen niet werken en als je niet werkte en loon verdiende mocht men ook niet stemmen. Het ging voor en zeker na de eerste wereldoorlog al de verkeerde kant op met de opkomst van de feministen Wilhelmina Drucker, ijzeren mina genoemd en de joodse arts Aletta Jacobs, die dat wilde veranderen en zij kreeg hulp van de politicus Drucker en de feministen van het eerste uur. Drucker was de eerste die vrouwen verenigingen oprichten o.a voor vrouwenbescherming. Na haar dood in 1925 ging de strijd verder met andere organisaties. – Blijf van mijn lijf – Vrouwen tegen verkrachting – Het ging goed fout in de jaren 50`60 met de strijd voor het stemrecht voor vrouwen en hun opkomst voor de macht en in de jaren 60 kregen we daardoor de provo´s, de Beatles, met vrije liefde en vrije seks met de bekende tekst die vrouwen op hun lichaam schreven `Baas in eigen Buik`En dat hebben we geweten, in 1975 was de Kralingseplas in Rotterdam overvol bezet met duizenden jongeren die hun lust in het openbaar bedreven. Het gemaal van die buurt zal vol met rotzooi van die jeugdigen overtreders van de wetten van het land en van de normen en waarden die de mensen toen nog hadden, trokken zij zich niets van aan. Het was ook de tijd van Bill Haley 1925-1981 – Little Richard 1932 – en Elvis Presley 1935-1977, die met hun Rock Roll en het gebruik van drank, drugs en vrije seks met Jan en alleman, de wereld naar de knoppen hebben geholpen. De grootste boosdoeners zijn de politieke partijen, die dat net als abortus allemaal met hun bedorven wetten hebben door gevoerd gekregen. Hoererij voor uw huwelijk en overspel in uw huwelijk wordt allemaal geaccepteerd is dit land en de wetten zijn zo gemaakt dat u denk dat u niet veroordeeld wordt als u dingen doet, waarvan uw eigen geweten u aanklaagt. Maar er is nog een oplossing voor overtreders van de natuurlijke zedenwetten die door God zijn gegeven, dat is de Almachtige God om vergeving vragen, want op een dag zult u door u eigen gedachten en werken veroordeeld worden. Er is dus hoop voor U en dat is Christus, de zoon van God,die stierf voor de zonden der gehele wereld, dus ook voor U. Mozes was een moordenaar, David een overspeler en schuldig aan moord. Paulus, de grote apostel een vervolger van de eerste christenen. Zij ontvingen genade en die is er ook voor u. Alle zonden worden de mensen vergeven, ook abortus in uw onwetendheid. Als u de kranten lees en het nieuws hoort, dan weet u dat het over is met deze menselijke beschaving. Het is tijd voor een andere beschaving en die komt er.

  1. We moeten denken vanuit het Ontstaan van het leven, de Albron, naar de Aarde toe. In dat denken past geen enkele vorm van geweld en abortus provocatus is geweld.
   Een dier zul je nooit abortus zien plegen. Het kleinste insect wil moeder zijn, want in dit diertje ligt het weten, het gevoel , dat het moederschap evolutie betekent en teruggaan is naar God, de Albron, waar al het leven uit is ontstaan. Daarom verlangt het dier schepping te beleven, er wacht hem een hogere levensgraad,. In dit opzicht is het dier meer bewust dan wij mensen. Waarom die enorme stuwing? Het dier in de natuur is heilig bezield, de mens kent vaak alleen het verlangen het moederlijk organisme te bezitten. Het moederschap wil ons doen denken, maar denken wij werkelijk over zijn macht en betekenis. Het moederschap is heilig.

   Het feminisme heeft inderdaad geen betekenis voor de evolutie van de mensheid. Maar Christus is niet voor onze zonden gestorven. Hij is vermoord.
   Het wachten is op het directe stemapparaat, pas dan wordt de mensheid werkelijk overtuigd van de boeken van Jozef Rulof. De geestelijk wereld en de aarde worden dan één. In de lichtende sferen van het hiernamaals is men verder dan wij op Aarde, want ook daar gaat het leven door.
   Wij moeten afblijven van alle levenswetten, maar de politiek grijpt tot op heden niet in, sterker nog neemt nog steeds wetten aan die onbewust zijn.
   Leest u nog eens de boeken van Jozef Rulof, metaphysicus, http://www.rulof.org Er gaat een andere wereld voor u open. Hij is de geestelijk leraar voor de mensheid.
   De politiek zwijgt tot op heden en ook de media grotendeels over dit bijzondere werk, waardoor de evolutie van ons allen belemmerd wordt. Graag sluit ik tot slot af met de woorden van Jozef Rulof, ” Er is alleen leven, opgang en ontwaking”.

Laat een reactie achter