De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.

Moeten kinderen aan gevaarlijke religieuze ideeën blootgesteld worden?

Pubermeisjes van een polygame afsplitsing van de Mormoonse kerk die door dreiging met hel en verdoemenis “instemmen” met een huwelijk met een vijftigjarige man met al twintig andere vrouwen. Meisjes van drie die na koranlessen “dood aan de joden” schreeuwen. Kinderen die op de kleuterschool onthoofdingen leren. Geloof, in sommige gevallen best rampzalig. Moeten we toelaten dat kinderen aan deze kwaadaardige ideeën bloot worden gesteld?

Jong geleerd, oud gedaan
Kinderen zijn erg beïnvloedbaar en nemen vaak alles aan, wat ouders en andere gezagspersonen tegen ze zeggen. In de meeste gevallen is dat handig of zelfs levensreddend. Bijvoorbeeld: Jantje, steek niet die spijker in het stopcontact, of: Liesje, de leeuw vindt het niet leuk als je hem aan zijn staart trekt. In enkele gevallen is dat uitermate gevaarlijk. Sommige mensen hebben namelijk hun eigen agenda, die ze belangrijker vinden dan het belang van het kind. Het bekendste voorbeeld zijn vanzelfsprekend kindermisbruikers, maar ook erg eng zijn ouders en religieuze figuren die kinderen ronduit kwaadaardige denkbeelden leren.

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.
De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.

Zijn alle religieuze ideeën  gevaarlijk?Religie is een kennissysteem. Het verschil van wetenschap, op dit moment het overheersende kennissysteem, met religie, is dat wetenschap (in theorie) gebaseerd is op de zogeheten wetenschappelijke methode: een cyclus van theorievorming en toetsing. Religie is gebaseerd op vermeende zekerheden, dogma’s. Dogmatiek is daarom een belangrijk onderdeel van theologie.

Over het algemeen is religie als kennissysteem inferieur aan wetenschap. De wetenschappelijke bevinding dat de aarde ruwweg 4,54 miljard jaar oud is, is nuttiger om de aarde te begrijpen dan het op christelijke dogmatiek gebaseerde geloof van de Ierse bisschop James Ussher dat de aarde zaterdag 22 oktober 4004 jaar voor Christus geschapen is door Jahweh.
Toch is dit op zich eerder een amusant dan een gevaarlijk idee. Er zijn ook waardevolle religieuze ideeën, bijvoorbeeld de regel in de meeste religies dat je je medemens zo moet behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Over het algemeen zijn gelovige mensen gelukkiger en leven gezonder dan niet-gelovige mensen.

Helaas bevatten de meeste religies ook min of meer kwaadaardige ideeën. Een bekend voorbeeld is het uit het christendom en voodoo-religies stammende idee dat iemand die met schuim op de mond brabbelt, bezeten is door boze geesten. Daardoor loopt een epilepsiepatiënt behandeling mis, bij iemand met een hersenbloeding betekent dit zelfs de dood. Andere voorbeelden zijn moordaanslagen op ‘vijanden van de islam’ en het vermoorden van ex-moslims, die gebaseerd zijn op een letterlijke interpretatie van de koran en vooral hadith, m.a.w. de bronnen van de islamitische dogmatiek.

Religieuze ideeën en kinderen
Kinderen nemen dingen vaak letterlijk en  kunnen erg bang worden voor religieuze zaken als de hel, de duivel en boze geesten. Ook leren kinderen soms om mensen van andere geloven te haten. Dingen die volgens het strafrecht niet toegestaan zijn, zoals discriminatie en groepsbelediging, worden kinderen aangeleerd onder het mom van godsdienst. Daarom denk ik dat er een ban moet komen op kwaadaardige religieuze ideeën. Ideeën die bewezen leiden tot menselijk leed. Deze ideeën mogen niet gedeeld worden met kinderen onder bijvoorbeeld de twaalf jaar. Wat dat betreft moet er geen onderscheid zijn tussen religieuze en niet-religieuze ideeën.

29 gedachten over “Moeten kinderen aan gevaarlijke religieuze ideeën blootgesteld worden?”

 1. Ik denk dat proberen te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan idiote en zelfs gevaarlijke gedachten, geloven en geloofssystemen niet mogelijk is. Maar wat wellicht wel een oplossing is, is kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe ze gedachten, geloven en geloofssystemen zelf kunnen onderzoeken, omkeren en eventueel transformeren. In deze YouTube laat een 6/7 jarig jongetje zien hoe hij zijn eigen stressvolle gedachten onderzoekt. https://www.youtube.com/watch?v=gPfB4CR6fUU

  Als we kinderen die basis meegeven kunnen we ze hopelijk enigzins immuniseren tegen idiote gedachten en geloven die ze krijgen opgedrongen vanuit religies, overheden, etc.

  1. eens. Opvoeding en scholing in een zo min mogelijk dogmatisch kader is het pad.
   het zou niet zo’n idioot idee zijn (als we onze emoties even kunnen parkeren) om een systeem op poten te hebben waarbij aanstormende ouders geleerd wordt om hun kinderen op te voeden en te wapenen….. haken en ogen… los van het utopische idee, de dogma’a loeren al snel om de hoek, natuurlijk.
   Het zou wel goed zijn…. je moet een bewijsje halen om een brommer te mogen rijden, maar kinderen in de wereld zetten daar heb je geen brevet voor nodig.

   Ik weet het … ik weet het….

  2. Wij als ouders zijn uiteindelijk voor het grootste gedeelte verantwoordelijk van wat ze leren en van wat we ze meegeven. We oogsten van wat we gezaaid hebben……..
   http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10386:weinig-kans-op-kinderen-met-mobiel-in-je-broekzak&catid=17:gezondheid&Itemid=30 (wij moeten ze waarschuwen, als het je interesseert, niet de marketingman, verkoper of reparateur) Anders lost het probleem mensheid vanzelf op :)

 2. Religie maakt denk ik, meestal deel uit van het evolutionaire ontwikkelingsproces van bijna alle intelligente, en dus nieuwsgierige soorten. Of wezens nou in beginsel de voorkeur geven aan rationeel denken of juist spiritueel, (het een verklaart het ander) alle intelligente soorten worden sowieso in het begin geconfronteerd met een kennisvacuüm. Intelligentie zoekt altijd antwoorden en vreet daarbij grote hoeveelheden energie. In tijden van schaarste hebben diegenen die over praktische antwoorden beschikken daarom de meeste overlevingskansen. Religie is daarmee een opportunistisch antwoord op de behoefte aan antwoorden, waar denk ik elke intelligentie in het beginstadium mee zit. Een onontkoombaar levensgevaarlijk stadium van ontwikkeling dat niet te lang moet duren, voor elke planeet geldt een dramatisch tijdvenster. Roeit een soort zichzelf niet uit, dan doet dit universum dat wel. 65 miljoen jaar geleden werd de aarde getroffen door een asteroïde die een krater sloeg van 60 tot 80 km, 250 miljoen jaar terug sloeg een veel grotere een gat in Antarctica van 480 km.

  http://ow.ly/YuKsk

  Het antwoord op de vraag in het artikel moet dan nee, beslist niet zijn. Geen sprookjes meer, juist en vooral niet aan kinderen die hun leertijd moeten gebruiken om later het voortbestaan van de soort te kunnen garanderen. Ik denk dat we niets van de andere intelligente soorten hebben gehoord, omdat maar weinigen in staat blijken te zijn überhaupt om te kunnen gaan met intelligentie.

  1. Ongelovige Thomas

   Het materialistisch denken in de filosofie , wetenschap en economie beheerst de huidige Westerse maatschappij en de Westerse mens totaal .Ieder Westers mens is er totaal van doorweekt in denken en doen en ook nog vaak onbewust.,De Westerse mens die denkt en handelt in de ban van de materialistische leer sluit daarom relligie, maar ook alternatieve geneeswijzen, uit omdat die niet in die leer te passen zijn…Dit blijkt nu volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten helemaal niet zo verstandig te zijn !!.Ten eerste schijnt de mens meer te zijn dan enkel z’n materiele brein ,l met wetenschapppelijke methoden vastgesteld ; https://youtu.be/fSP_YPv6qS0 In de quantum theorie bestaat de ons zo vertrouwenwekkend voorkomende materie enkel als men ze waarneemt.. terwijl in de leer v.h. totale materialisme materie ook bestaat zonder waarnemers… Quantumfysicie zijn het er ook allemaal over eens dat materie zich anders gedraagd onder invloed van de waarneming..Alleen al door naar materie te kijken gedragen deeltjes zich anders..mensen kunnen zelfs deeltjes sturen met alleen gedachten vastgesteld met wetenschapplijke experimenten …En dit is natuurlijk allemaal vloeken in de kerk die de leer v.d. materialisme predikt..https://youtu.be/3mglYPRHSVg

 3. Ik denk als je ingrijpt of het verbied dat het extremer wordt mensen verander je niet van gedachten door het te verbieden. Denk je maar eens in, hoe jij zou reageren als ze jou zouden proberen te verbieden wat jij voor waar aanneemt.

  Ik denk dat ouders kinderen dan nog extremer en “beschermender” op gaan voeden en dat het averechts werkt.

  Waar ik wel voor ben is vrijwillig ideen verspreiden. De mensen die dan al wat vrije zijn in hun geloof zijn dan veel sneller geneigd erover nadenken.

  Ikzelf heb wel radicale ideen. Die ik met mijn omgeving communiseer.

  Het komt hier op neer.
  Het hete screw children ik heb het vrij vertaalt

  Vernaggel kinderen!
  Dat is de mantra in deze wereld.

  In plaat van, ze te begraven in staatschuld, ze dwingen in waardeloze scholen, hen drogerend als ze niet gehoorzamen, hen te slaan, tegen ze te schreeuwen, hen te indoctrineren met religie en staatisme en nationalisme en militaire aanbidding. Wat als we nou eens gewoon deden wat het beste voor hen was?

  De hele wereld is gebouwd op “vernaggel kinderen”. Als we dat zouden veranderen, zou deze wereld een buitenaardse planeet voor ons worden.

  Stefan Molyneux

 4. kinderen moeten het onderscheid leren snappen tussen religie en genade. Zowel atheïstisch als bijzonder onderwijs zijn hier niet geschikt voor. Ofwel, is het onderwijs wel toegespitst op deze zaken?

 5. ik ben toevallig net bezig met een studie over de Mormomen. Google eens op de overeenkomsten tussen Mormonisme en de islam. Die zijn frappant. En ook Joseph Smith had een privé leger van 2000 man. Mormomonisme is dus agressief en imperialstisch. Alle religies komen voort uit Baäl, alleen de genade van Paulus en de Tenach niet. Als kinderen dit onderscheid kennen, zijn ze al een stuk verder.

 6. Ongelovige Thomas

  Kinderen moeten ook niet aan de gevaarlijke religie die” vrije markt denken” heet worden blootgesteld..Dom consumeren en als hersenloze robot je werk ( je kunstje ) doen kan nooit het uiteindelijke doel van scholing zijn.
  Google eens op de meest in de VS besproken onderwijsdeskundige John Taylor Gatto…Gatto stelt dat de Amerikaanse burgeroorlog niet ging om afschaffing v.d. slavernij maar om de enorme vraag naar goedkope arbeiders uit het zuiden die te werk moesten worden gesteld in de fabrieken in het noorden v.d. VS…Het onderwijs werd volledig aangepast op de vraag v.d. markt..Zo veranderde het onderwijs in die tijd van het ontwikkelen van kinderen tot zelfstandigen in ’n ambachtelijk beroep tot ’n nieuw soort onderwijs waarin je werd klaargestoomd tot brave loonslaaf in loondienst..

  1. Ja en door die arbeiders konden “ze”, die van de regering, belasting innen. en zie een nieuwe vorm van slavernij was geboren. Een belasting slaaf.
   En dat waren er in een keer veel meer dan de lichamelijke slaven.
   Nu werd iedereen die onder regering viel belasting slaaf.

   Regering faciliteert dat de bedrijven goedkope loonslaven krijgen en door als regering je belastingslaven op te zetten tegen de bedrijven of the evil kapitalisten faciliteert de regering zichzelf.
   wel eerst even oorlog voeren want anders kun je het nieuwe systeem niet implementeren.

   ongeveer hetzelfde gebeurde in engeland met de landhervorming en ik denk in andere landen ook.
   Maar ik ben geen geschiedenis gestudeerd dus ik kan er niet zoveel over zeggen.

   Dat met die landhervorming komt uit dit boek maar dat wil je niet zien Thomas

   https://www.youtube.com/watch?v=k67_imEHTPE

   1. Ongelovige Thomas

    Interessante zaken die je daar laat zien Perspectief .Gatto leeft van de opbrengsten van z’n controversiele boeken die over onderwijs gaan in ’n breed perspectief…hij hoeft dus geen brood te stelen en kan zo kan Wim Kok ook weer rustig slapen ( die walgelijke van z’n morele voetstuk gevallen Wimpie Kok die zich opwond over de uitspraak m.b.t. stelen van brood van bisschop Musters eind jaren 90 ). …Helemaal mee eens dat regeringen vooral goedkope loonslaven genereren ( momenteel in EU verband )die zoveel mogelijk belasting betalen waardoor de krachtverrhouding EU versus staatsburgers steeds meer uit balans raakt. .

 7. Ik begrijp overigens wel wat john taylor gatto zegt en zie het ook zo, maar om het af te dwingen heeft geen zin.

  Hier een link naar het filmpje, heb ik helemaal gratis en voor niks voor je opgezocht.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIkpxUVyRwo

  Ik denk overigens wel dat hij geld verdiende of iets ruilde, Hij moest toch ergens, van leven, lijkt mij. Of zou hij subsidie gekregen hebben van de staat, of zijn benodigdheden bij elkaar gestolen hebben. Nee dat denk ik toch niet

 8. De schepping theorie van de bijbel leert kinderen al vroeg racistisch te worden omdat Adam en Eva blank waren. Daar wordt nog eens bijgezegt dat de Afrikanen en de Aziaten van bastaard kinderen komen. En het bevat ook nog een vleugje seksisme want God maakte Eva de vrouw van de rip van Adam.

  1. Alleen op schilderijen uit musea zijn Adam en Eva blank….Daarom moet er ook nog ’n museum- verbod komen voor scholen .!!! En alleen de politiek correcte boeken mogen worden gelezen op scholen natuurlijk!! Dus veel Anne Frank en Harrietje Mulisch …Liever geen Joost Zwagerman na z’n late coming-out als christelijk gelovige.!! En al helemaal geen katholieke v.h. Reve natuurlijk!! Ook geen filosofie onderwijzen op scholen… dan breng je kinderen op het gevaarlijke pad van het onafhanklijke- zelf- na- denken- en- niets- voor zoete- koek- slikken Scholing is er om kinderen te programmeren tot brave loonslaaf…want het bedrijfsleven creert de vraag en de scholen draaien de verlangde productie ,,Dus hersenspoelen we kinderen met de Westerse moraal die ’t leven reduceert tot consumeren en geld verdienen in loondienst onder met het motto ; greed is good!! Uitbuiting is toegestaan als je daarzelf beter van wordt , en meer van zulke verwerpelijke Westerse ideologieen leer je op school.

  2. God maakte Eva uit een rib van Adam omdat ze gelijk aan hem moest zijn.
   Niet uit de voet omdat ze ondergeschikt moest zijn, en niet uit het hoofd omdat ze superieur moest zijn.
   Zo heb ik het geleerd vroegah, maar misschien was ik van een andere christelijke stroming dan jij.
   Of misschien ben je niet religieus opgevoed.

 9. Ik was protestands opgevoed maar kreeg al gouw door dat de scheppingstheorie niet klopt want het feit dat er Afrikanen en Aziaten zijn is een bewijs dat de evolutie theorie klopt. Maar vind het sowiezo wel racistisch om dan te zeggen dat God’s schepping perfect was en niet verbeterd hoefde te worden, want dit betekend dat alleen blanken perfect zijn. Dit was een heel goed excuus dus om land in te pikken van deze zogenaamde bastaarden. Het gevolg de uitbuiting van alle niet blanke volken op Aarde, de native Americans, de Afrikanen en de Aboriginals onder mom van het christendom.

 10. Elke tijd heeft zijn “geloven” die eerst een positieve ontwikkeling waren en dan verwerden tot perverse systemen. Cultuur, wetenschap en “geloof” in een bepaald tijdperk hangen altijd samen. Zo weten momenteel heel veel mensen niet van zichzelf dat ze lid zijn van de AynRandKerk, het neoliberale geloof. Voor wie visionair is ziet daar de voortschrijdende perversie van en hoe deze kerkleiders niet zullen stoppen tot alle consumers (die hun produkten moeten kopen en ze rijk maken) op het niveau van Bangladesh (leven in voortdurende angst en onzekerheid) zijn aangekomen.
  David Korten maakt met “Change the Story, Change the Future: A Living Economy for a Living Earth” een aanzet tot het beëindigen van dit vaak onbewuste geloof, waarin we worden bestuurd en “verkocht” door Het Merk VVD, Het Merk Mark Rutte, Het Merk PvdA etc {Naomi klein NoLogo}.
  Laat die oude religies/”stories” maar gewoon doodbloeden, maar geef je aandacht en energie aan het duidelijk maken welk “geloof” nu je (klein)kinderen meekrijgen.
  Laat visionair een plek zijn waar de stories van de nieuwe tijd, van Gaia, van solidariteit steeds duidelijker worden gemaakt.

Laat een reactie achter