Video: Introducing the David 8 – The Next Generation Weyland Robot

Dit videoclipje is nog niet realiteit. Maar dat verandert sneller dan de meeste mensen beseffen. In feite bestaat er nu al een goedkope mensachtige werkrobot voor fabrieken, de Baxter, en zijn supercomputers al in staat de mens als kenniswerker te overtreffen. De kans is dus aanwezig, dat een filmpje zoals dit over 10 jaar over het scherm van uw baas zal rollen.

Hopelijk hebben we tegen die tijd de economie zo ingericht, dat de wereld leefbaar blijft voor anderen dan alleen de bovenklasse. De tijd dringt. We zullen snel een oplossing moeten verzinnen, voordat de technologie ons voor voldongen feiten stelt.

5 gedachten over “Video: Introducing the David 8 – The Next Generation Weyland Robot”

 1. De bovenklasse wordt zelf ook grotendeels overbodig met nog intelligentere robots.
  En ze zullen ons toch een beetje tevreden moeten houden anders krijgen ze sociale onrust en houden ze erg weinig klanten over om aan te verdienen.
  En dan zullen de linkse volkspartijen erg veel aanhang krijgen waardoor ze veel belasting moeten gaan betalen voor ons.
  En belastingontwijking zal dan ook wel beter op gelet worden.
  Dus per saldo schieten ze er niks mee op.

 2. Als we dan ook aliens krijgen dan wil ik het nog wel geloven. Maar waarom zou je robots in de vorm van een mens maken? Dat is onlogisch. Een robot kun je beter ontwerpen in de meest optimale vorm voor het werk dat hij moet verrichten. Door een robot in een menselijke vorm te gieten beperk je zijn mogelijkheden.

  1. Robots die op mensen lijken zijn representatief omdat de klanten er zich mee kunnen identificeren.
   Anders vinden ze ze eng, alleen voor productiewerk kunnen ze misschien beter snelle karretjes robots maken.
   Want die hoeven niet met klanten of cliënten om te gaan.

  1. De aanzet tot elitevorming, creëerde zichzelf van oudsher altijd al vanzelf. Dit gedrag ontstaat vanuit alle intelligentere, of fysiek sterkere individuen onder de menselijke en dierlijke bevolking. Dat blijft voorlopig ook wel zo. In de natuur geldt dat onder alle kudden diersoorten; onderling levend in voor hun (natuurlijke) successtrategieën noodzakelijke, sociaal hiërarchische aansturingsverbanden, heel normaal. Een hiërarchisch samenwerkingsverband is gewoon noodzakelijk onder sociale dieren. Er moet leiding zijn, of er ontstaat een inefficiënte, niets producerende chaos en onderlinge strijd. De mens is een buitenbeentje hier op aarde. De kracht en het succes van de mens: Dit dankt de mens aan het principe dat intelligentie zichzelf meer succesvol doet voortplanten, door betere overlevingsstrategieën te kunnen ontwikkelen. Wie niet sterk is moet slim zijn, (of intelligent) dat is de sleutel. Als wij in de nabije toekomst allemaal stukken intelligenter gaan worden, ontstaat er een onderling soort evenwicht, (culturen zullen zich ongekend wijzigen en versmelten ) dat er voorheen nooit was op aarde. De oude elite vormde zorgvuldig in het eigenbelang gecreëerde culturen. Voor het behoud hun succes, was het noodzakelijk om niet al te mededeelzaam te zijn over informatie en beschikbare middelen. Gevolg; conservatisme en egoïstische, vaak onderling bruut samenwerkende elite culturen, die veranderingen tegenwerkten. Religie was daartoe altijd al de sleutel tot hun succes, (gebaseerd op schuldgevoel). De meeste normale mensen handelen naar het wereldbeeld dat ze in hun omgeving hebben opgedaan. Pas hun wereldbeeld in jouw omgeving strategisch aan, aan jouw behoefte, en ze zullen willen lijden om aan het gecreëerde, kunstmatige werkelijkheidsbeeld te voldoen. Dit om straf te voorkomen, en een eeuwige beloning voor hun lijden te ontvangen in het hiernamaals. Ongelooflijk ideaal voor de elite destijds, overledenen kunnen zich immers niet beklagen. De daarop volgende periode van wetenschappelijk toegepaste methoden; m.a.w de individueel gericht bewuste aanpak van de realiteit, was een beangstigend verschijnsel voor de elite. Eén waar niemand voorheen rekening mee kon houden. De religie beschreef beweringen en stellingen, die onder invloed van wetenschappelijk samengestelde bewijsvoeringen, herhaalbaar en dus aantoonbaar onhoudbaar waren. Na de uitvinding van de boekdrukkunst; door voor die tijd uiteraard eminent onderrichtte techneuten en uitvinders, verspreidde zich kennis door deze communicatie techniek, met een ander woord onder de bevolking. Oh, oh, oh, wat had de religie zich toch in de vingers gesneden. Door zoveel mogelijk mensen hun geschriften en overtuigingen te willen laten lezen en beschrijven, hadden diezelfde mensen op grote schaal, nu toegang tot nuchtere wetenschappelijke feiten en werken. Het resultaat zie je in het tegenwoordige en zeker toekomstige tijdbeeld. Kunnen we voorspellingen doen aan de hand van geleerde lessen uit het verleden? Ik denk van wel. Hét middel om de onwetende bevolking onder controle te houden is straks helemaal weggevallen, voor hen die reële informatie verkiezen boven geloven dat het wel zo is. Er vindt brede cultuur wetenschappelijke nivellering en versmelting plaats onder de menselijke bevolking, ook onder de elite. Waar kun je nog standsverschil handhaven, als iedereen evenveel weet, en dus evenveel macht heeft over wat te doen, als situaties als ongunstig worden ervaren ten opzichte van anderen? We hebben nu eenmaal internet, en we houden het. Communicatie is nu de sleutel tot een gezamelijk overeenkomen, van min of meer democratisch gekozen, zeker logisch gebaseerde massa besluitvorming. Het is nog lang niet allemaal eerlijk verdeeld, maar daar wordt wel in overleg, gezamelijk door massa’s mensen aan gewerkt. De kennis onder de bevolking neemt bewezen steeds meer toe, tot er een onontkoombaar evenwicht wordt bereikt. Zeer zeker met de hulpmiddelen waar we straks over zullen beschikken. De hyper intelligente hybride mens komt er aan, in gezelschap van door, en voor ons ontwikkelde menselijke robots. Het is onze verantwoordelijkheid als mensheid, dit zorgvuldig tot stand te brengen en veel meer. Dit omdat alleen zij die de sterren bezoeken, dit bestaan als soort zullen overleven. ;)    

Laat een reactie achter