Eveline Herfkens (PvdA) ging na haar functie als minister van ontwikkelingssamenwerking aan de slag bij de VN. Hier kwam ze in opspraak door haar exorbitante onkostenvergoedingen.

Waarom wachtgeld voor politici toch een goed idee is

Politici zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, incompetent en corrupt. Waarom is het dan toch een goed idee om wachtgeld in te voeren voor politici?

Wat is de taak van een politicus?
Een politicus heeft twee functies. Hij moet datgene doen wat het beste is voor datgene waarvan hij aan het bestuur een bijdrage levert, bijvoorbeeld de gemeente Leiderdorp of het Nederlandse volk. Ook hij de belangen van de kiezer die op hem of haar gestemd heeft naar eer en geweten behartigen. Om deze belangen optimaal te behartigen, moet de politicus geregeld beslissingen nemen met gevolgen op de lange termijn. Wil een politicus zijn werk goed doen, dan moet deze alleen en alleen het landsbelang en het belang van de kiezer laten tellen.

Eveline Herfkens (PvdA) ging na haar functie als minister van ontwikkelingssamenwerking aan de slag bij de VN. Hier kwam ze in opspraak door haar exorbitante onkostenvergoedingen.
Eveline Herfkens (PvdA) ging na haar functie als minister van ontwikkelingssamenwerking aan de slag bij de VN. Hier kwam ze in opspraak door haar exorbitante onkostenvergoedingen.

Welke beweegredenen heeft een politicus?
Een politicus is naast politicus ook mens met een eigen agenda. Psychologisch gezien zijn door het partijpolitieke selectiesysteem, volgens het model van McClelland politici doorgaans lieden met een hoge need to belong (vandaar het kuddegedrag) en een need to power- vooral dat laatste. De need to achieve is wat minder aanwezig. Kortom: een politicus ziet zijn politieke carriere vooral als een manier om er bij te horen en een maatschappelijk hoge status op te bouwen. Uiteraard willen we dat de politicus het landsbelang behartigt. Hoe doen we dat het beste, en hoe schiet het  huidige systeem tekort?

Perverse prikkels
Zodra er geen regeling zoals wachtgeld meer is, is het voor een politicus het slimste, om goede contacten op te bouwen met toekomstige werkgevers. Dat kan het beste door deze tijdens zijn  loopbaan als politicus voordeeltjes te geven en een uitgebreid netwerk van talentvolle aspirant-politici op te bouwen die daarna kunnen worden in geschakeld in dienst  van een toekomstige werkgever. Dit betekent dus dat  het afschaffen van wachtgeld er toe leidt, dat de politicus nog corrupter zal worden dan hij al is. Zo werden in Wikileaks-documenten Nederlandse politici door de Amerikanen aangeduid als loopjongens voor Shell. Geen wonder, veel ex-politici komen daar terecht, of komen er oorspronkelijk vandaan. Dit geldt ook voor banken. Duit is een belangrijke verklaring waarom het Nederlandse banksysteem ongestoord door kan gaan met corrupte praktijken.

Waarom werkt  het huidige systeem niet, en hoe kan het in de toekomst beter werken?
Het huidige systeem met wachtgeld geeft politici inderdaad de gelegenheid, om op hun gemak uit te kijken naar een nieuwe baan, maar toch zien we dat politici nog steeds massaal op jacht gaan naar lucratieve baantjes in het bedrijfsleven of internationale organisaties. Zo kreeg de ex-politica Eveline Herfkens een lucratief VN-baantje, met als enige taak om fondsen los te weken van haar politieke vriendjes in Nederland. Inderdaad maakte Bert Koenders 5 miljoen euro’s over naar Herfkens’  organisatie.  Met andere woorden: het belangrijkste doel van het wachtgeld, voorkomen dat politici corrupt worden,  faalt jammerlijk.

Een beter systeem is daarom politici achteraf af te rekenen op hun beleid. Zo zou hun pensioen ingehouden kunnen worden, als ze hun plicht in ernstige mate hebben verzaakt, of zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Ook kan je dan denken aan gevangenisstraf. Ook kan er een beroepsverbod worden ingevoerd voor functies bij bedrijven of instanties, die zij tijdens hun politieke carrière hebben bezocht, en zeker bij supranationale organisaties als de EU of VN. Zo wordt de kans een stuk kleiner, dat lobbygroepen en internationale organisaties erin slagen om politici om te kopen. In ruil hiervoor kan een wachtgeld van enkele jaren worden ingevoerd.

8 gedachten over “Waarom wachtgeld voor politici toch een goed idee is”

 1. Ja maar zo’n systeem moet dan door diezelfde politici worden ingevoerd, dat gaan ze vast nooit doen.
  Misschien toch maar de radicale veranderingen van het artikel welke we nog te goed hebben.
  Of misschien Meritocratie, Sustainocratie of internet democratie.

  1. De definitie van dat woord kon ik niet vinden in Wiki, maar wel van algemeen belang.
   En volgens mij is dat hetzelfde.
   En ik vind het net iets te lang om over te schrijven dus ga daar zelf ook maar even kijken.

   1. Dat met landsbelang het algemeen belang wordt bedoeld begrijp ik ook wel. Waar het mij om gaat is dat zoiets niet bestaat. Het is een term die wordt gebruikt op het moment dat bepaalde mensen iets in hun eigen belang doen dat in strijd is met het belang van anderen. Daarmee proberen ze de schijn te wekken dat het ook in het belang is van degene in wiens belang het in werkelijkheid niet is. Het is een signaal dat iemand voor anderen probeert te bepalen wat goed voor hun is. Het zijn vooral politici die dit graag doen.

  2. Datgene, wat voor de Nederlanders over de bank genomen het beste uitpakt. Inderdaad zijn de Nederlanders een optelsom van doorgaans strijdige belangen. Algemeen gedeelde belangen zijn zaken als voorkomen van epidemieën, watersnoodrampen, invasies door agressieve staten en vergroten van vrijheid en bestaanszekerheid.

   1. Er is geen formule of definitie waarmee kan worden vastgesteld of iets een algemeen belang is. De voorbeelden die je geeft zijn nogal suggestief, alsof algemeen belang iets nobels is. Onder de noemer algemeen belang worden ook banken op kosten van de burger gered, wordt de vrijheid van mensen ingeperkt in het kader van ’terrorismebestrijding’, worden de vruchten van arbeid ontnomen, enz. Niemand handelt in algemeen belang. Mensen handelen in eigen belang inclusief het belang van de degene voor wie zij werken.

    1. De voorbeelden die ik noem zjjn ondubbelzinnige gevallen van handelen in het gedeelde belang van de Nederlandse bevolking. De activiteiten van politici strekken zich geregeld uit tot activiteiten die hiermee in strijd zijn, zoals het bestelen van de bevolking om hiermee bankiers te verrijken. Dan voldoet dit dus niet aan de definitie “Nederlands belang”.

 2. Ik denk dat het nog een stapje verder gaat dan het bestelen van de bevolking om bankiers te verrijken: Die bankiers kunnen dat zelf wel door geld te creëren. Te veel wijst er zodanig op dat je het niet meer kunt negeren dat er een agenda lijkt te zijn om de geringe vrijheid van mensen nog verder te beperken om hen zo tot de totale slaaf te maken. Het redden van banken behoort dan in het rijtje van belasting verzwaring, verhoging van ziektekostenpremies enz.
  Het is een grote schade dat in ons land de bus van de voedselbank door de enen straat rijdt, terwijl de gouden koets in een andere rijdt!

Laat een reactie achter