De logica van Nederlanders is soms moeilijk te volgen.

Wanneer ben je Nederlander?

In Nederland kennen we een in de wereld uniek onderscheid tussen inboorlingen, allochtonen van de eerste generatie en allochtonen van de tweede generatie. Dan zijn er ook nog niet-westerse allochtonen. De PVV wil nu ook een aparte categorie voor zogeheten derde-generatie allochtonen invoeren. Waar zijn we toch allemaal mee bezig?

Vroeger was het leven makkelijk. Immigranten kwamen alleen uit buurlanden, zagen er net zo uit als Nederlanders en waren na een generatie volledig ingeburgerd. Er immigreerden ook mensen met een andere huidskleur, maar deze waren afkomstig uit Nederlandse (ex-) koloniën en spraken vloeiend Nederlands. Ook verschilden hun normen en waarden niet erg van die van de modern-Nederlandse samenleving. Nu de doorgaans inschikkelijke indo’s en Zuideuropeanen zijn opgevolgd door nadrukkelijk aanwezige islamitische immigranten, laait het immigratiedebat hoog op. Bolkestein, Fortuyn en nu de PVV van Wilders zijn er groot mee geworden.

Maleisië: moderne apartheidsstaat

De logica van Nederlanders is soms moeilijk te volgen.
De logica van Nederlanders is soms moeilijk te volgen.

De houding ten opzichte van vreemdelingen zegt doorgaans veel over het land of de cultuur in kwestie. Zo kent Maleisië het concept bhumiputra. Dat is iedereen van Maleise afkomst (dus ook Indonesiërs) die het islamitische geloof aanhangt. Deze apartheidspolitiek drijft niet-Maleiers, zoals Chinezen, tot razernij, want zij worden behandeld als tweederangs burgers, zelfs vergeleken met Indonesische immigranten. Zo zijn er op de universiteit quota voor niet-Maleiers. Deze apartheid heeft echter ook goede kanten voor de minderheden. Zo mogen zij alcohol drinken; een Maleise islamiet riskeert dan een afranseling met de zweep.

Niet-westerse allochtoon uniek Nederlandse uitvinding
Zo erg als in Maleisië is het in Nederland niet, maar de betiteling ‘niet-westerse allochtoon’ voor iedereen die niet uit de EU, Noord-Amerika of Japan afkomstig is is, laten we zeggen, uniek. Er is geen enkel ander land waar deze onderverdeling wordt gemaakt. Volgens de Nederlanders zijn ons soort mensen uit West-Europa of Noord-Amerika afkomstig. Een soort apartheid dus. Helemaal uniek is dat er ook over tweede-generatie en nu zelfs derde-generatie allochtonen wordt gesproken, als het aan de PVV ligt. Dus heb je een Indonesische oma, dan ben je opeens derde-generatie allochtoon. Dat terwijl “niet-westerse allochtonen” over het algemeen even goed integreren als westerse allochtonen, met uitzondering van sommige islamieten. Het probleem is dan geen afkomst, maar (religieuze) denkbeelden.

Kijk naar de persoon, niet naar zijn afkomst
Daarom is het beter om helemaal niet meer naar iemands afkomst te kijken. Er zijn mensen van Marokkaanse afkomst (en een enkele bekeerde malloot) die vijanden van de islam zonder verdoving ritueel willen slachten. Er zijn ook Marokkanen die even seculier denken als de meeste Nederlanders. Kortom: waar het om gaat is de software in iemands hoofd, niet de hardware. Het is daarom verstandiger te kijken naar wat voor denkbeelden iemand er op nahoudt en hoe een persoon zich gedraagt. Hier zouden burgerrechten afhankelijk van kunnen worden gemaakt. Zo wordt Nederlanderschap iets dat je verdient.

15 gedachten over “Wanneer ben je Nederlander?”

 1. Uitstekend dat je dit onder de aandacht brengt, Germen.
  We zijn in de eerste plaats allemaal aardbewoner, mens. Het stempel autochtoon of allochtoon wordt gebruikt om de vrijheid te beperken, om bepaalde mensen uit te sluiten.

  1. Men zegt ook wel eens: Niet de afkomst doet er toe, maar de toekomst..
   Er wordt bovendien nog een indeling gemaakt in oudkomers en nieuwkomers; onder oudkomers verstaat men mensen die voor 2007 naar Nederland kwamen, nieuwkomers zijn degenen die vanaf 2007 naar Nederland verhuisden. Integreren is extra moeilijk voor degenen die Arabisch schrift zij gewend. De leeswijze is van rechts naar links en ook het lettertype is totaal anders. Daarom willen ze ook graag blijven luisteren naar Arabische (tv)zenders, en, kijken naar de situatie en ontwikkelingen in hun land van afkomst, waar vaak nog familie is, en hun roots en geschiedenis.

    1. Ehm…. hun gedragingen zijn meer in harmonie met wat gewenst is in Nederland. Waarschijnlijk is dat voor een deel juist omdat ze minder geïntegreerd zijn (daardoor houden ze zich afzijdig) en zijn de Chinese cuilturele normen op enkele punten (hard werken, spaarzaamheid) identiek aan traditioneel-Nederlandse normen.

    2. Ze accepteren ook meer de westerse, Nederlandse cultuur, hebben minder problemen met een vrije samenleving, en hun tradities en geloofsuitingen manifesteren zich minder uitdrukkelijk.

 2. Het is belangerijk dat verschillende soorten mensen worden gesorteerd in subgroepen.
  Hierdoor krijg je inzicht in gemeenschappelijke voor en nadelen. Ik vind die multiculturele zamenleving maar niks. In de grote steden is er idd meer inburgering van niet westerse allochtonen. Maar in de dorpen en kleinere steden is het juist een ramp. De situatie hier verslechterd namate er meer islamieten in kleinere plaatsen komen te wonen. Hier is de multiculturele zamenleving een ramp. Ordenen is een handig hulpmiddel om het probleem aan te pakken.

 3. Geestelijke maar ook culturele achtergronden spelen een grote rol. Ik ben maar blij met ons vermogen tot organisatie en ordening, oa. van belang als studievaardigheid en voor het geheugen. Discrimineren (tegenovergestelde van generaliseren) hoeft ook niet erg te zijn als partijen er geen nadeel van ondervinden. Zeker niet om op constructieve basis problemen te analyseren in plaats van ze te ontkennen.

 4. De hele United States, zijn, behalve de echte oorspronkelijke, maar grotendeels uitgemoorde bevolking in het onderhavige grondgebied overrompeld door begerige nietsontziende barbaren veelal uit de Europese regio. Zij zijn met belachelijke hoeden en veel bombarie, pistolen en paarden te zien in vele rolprenten met macho-gedoe en valse romantiek, edoch, het is een treurige vaststelling. Wat zou dat toch prettig zijn dat de Mexicanen dat hele zoodje de zee in gingen drijven in weerwil van de uitlatingen van Trump. Lachen toch?

Laat een reactie achter