Wat is de hoofdoorzaak van alle geweld?

De in India levende denker en humanitair Krishnamurti dacht diep na over de oorzaken van de vele ellende en sektarisch geweld in de wereld en maakte daarover deze kernachtige opmerking.

We zien inderdaad in de wereld dat hoe meer een groep onderscheid maakt tussen leden van de groep en buitenstaanders, aangeduid met derogatieve namen als heiden, buitenlander, allochtoon, ongelovige, kafir, kasteloze of goj, hoe agressiever en onderdrukkender deze groepen worden.

Aan de andere kant is een (kleine) groep gezellig en geborgen. Veel menen voelen zich ontheemd omdat er geen groep is waar ze bij horen. Mensen zijn uiteindelijk toch een sociale diersoort.

Hoe kunnen we de positieve eigenschappen van groepen behouden zonder hun negatieve eigenschappen? Of is dit niet mogelijk?

Met dank aan Gert de Wilde

54 gedachten over “Wat is de hoofdoorzaak van alle geweld?”

 1. Mijner ervaring als hoofdoorzaak is, het veronderstellen, dat men beter en geweldiger is. Geweld is soms niet fysiek een grote kracht relatief tot een kleinere fysieke kracht….
   
  Bij het vrouwleijk geslacht is het meestal de wil tot ondervinden hoe hun nieuwgierigheid afloopt, willens en wetens dat zij bij fataliteit ook betrokken raken in de uitkomst. Bij het mannelijke geslacht is het vaak een kwestie van eer betreffenden hunzelve ookwel hun (be)zorgzaamheid. Bij kinderen gaat het nog duidelijk om de overheersing van een ander…. Waarbij de machtige onderdrukker ook wel eens goed op zijn donder krijgt vanuit een onverwachte zwakkere intelligentere medesoort. 
   
  Relatief wat de ene ziet als geweld is soms gewoon een natuurlijk verschijsel, oftewel wetmatigheid in kunnen en doen…..
   
  Het is in ieder geval een reactie op wat men niet kan bevatten….. ;) Mijn advies is dan ook lok het niet uit want ooit komt de verkeerde en dan is het voorgoed afgelopen met het uitlokken van geweld.

  1. Er bestaat een gevoel van onvoldaanheid dat ons motiveert tot ontwaken. We voelen dat het leven méér te bieden moet hebben dan alleen de angstvalligheid en afstomping die we in de verduisterde zijnstoestand ervaren. En zo is het ook. Er is véél meer. Echter, omdat wij veronderstellen wat het betekent een persoon in de wereld te zijn, geloven we dat dit moeten verwerpen en dat we elders op zoek moeten gaan naar wat ons ontbreekt. In werkelijkheid omvat onze huidige ervaring de ervaring dat we een persoon lijken te zijn, al alles wat we zoeken, mits we erin slagen te ontwaken en de ware aard ervan kennen. En daarvan te genieten, dat is verlevendiging.

   1. Heel mijne leven wordt ik al geregeerd door regels der mede menschen welke op mijn individuele leven gewoon een bewijs zijn dat vele mede menschen met hunne misbruik het voor mij hebben verpest. Komt dus niet meer goed want ik ga daarvoor niet terug in de tijd zoals zij wel deden. De gegoede burger heeft er immers nu ook zijne nadelen uit ondervonden. Ergens werdt ’t misschien zonder dat ik er van af weet iest beter, echter mijne verloren jaren kan geen mens mij vergoeden dus houd ik iedereen die mij onnodige lasten gaf en nog geeft verantwoordelijk voor de mislukte toekomst die zij dus tegemoed gaan. Het heden is niet voor mij bestemt, dus toch zal ik wel vredig sterven, beter wetende in mijne geestvermogen. Hopende dat een verder ontwikkelde soort of persoon welke telkens weer kan komen in den geboorte er zijne lering uit trekt, zodat zij niet de schade krijgen van het leven welke ik moest ondergaan in mijne ongewilde lijdensweg. Ook leef ik nogal altruïstisch in tegenspraak tot mijne harde waarheid woorden. Verder vertrouw ik niets en wie dan ook en kan als enige werkelijke getuige God aanroepen. Ook al weet ik niet wat ik er van kan verwachten na mijne levens ervaring tot op heden, in zijne bijzijn. Bovendien wie is er anders de Hoogst verantwoordelijke in de schepping? Ach, zal in mijne stervensmoment er wel smakelijk om lachen…. ;) The ups & downs…..
     

 2. Alles valt en staat met de staat van bewustzijn waarin men verkeert. zodra er een eind komt aan het verkeerde idee van afgescheidenheid zal alles beter worden. Er is maar weinig verschil tussen mensen, behalve hun zienswijze. Dus niet zelf overal beter van willen worden, maar delen en de ander helpen alsof het je broer was. Laat iedereen hier aan werken en over 200 jaar is geen Amnesty meer nodig, geen bonussen, etc. Werk het idee uit van oprichting Wereld-Universiteit waar studenten de kans krijgen gezamenlijk hun idealen uit te werken en later te implementeren in de maatschappij. Veel heilige huisjes zullen daarbij omver gaan. Wat nodig is: geduld en doorzettingsvermogen en nu al gaan werken voor de verre toekomst.

 3. De mensheid moet zich overduidelijk massaal gaan inspannen, zichzelf bewuster te worden van de gevolgen van het natuurlijk aangeboren egoïsme. Zonder die stap blijft alles in de toekomst een vicieuze herhaling van het spel dat we nu kennen en blijven we stranden.

 4. Wat een prachtig statement of hoe je het wilt benoemen is dit geschreven. M.i. vindt je de antwoorden in het dierenrijk terug. Als je van de basis uit wilt gaan, die het totale levendmechanisme bezit. Vele apensoorten zullen dit gedrag van geen tolerantie tov hun mede soortgenoten uit oefenen, zelfs in hun eigen groep dit gedrag vertonen. Dan kunnen we ook nog spreken van territorium gedrag etc. Al met al is dit gegeven m.i. niet te veranderen. In de natuur is de sterkste in zijn/haar soort, de bepalende vorm, ook dit gedrag zit in het basis pakket en zo zijn er nog vele gedrags normen terug te vinden in het dierenrijk, die we waar kunnen nemen in ons zelf. Het is een gegeven dat de mens verder door geevolueerd is, door de tijd heen. Ook dit heeft zijn eigen oorzaken en ontwikkelde complexiteit. Maw niets, maar dan ook daadwerkelijk niets is de mens vreemd. Het is doorgaans de emotie die de bepalende factor is in ons handelen, doen een denken. Dus zullen we moeten leren leven met de gevolgen van emotie. Mvg Paul.

 5. Je zou wat Krishnamurti zegt nog veel verder door kunnen trekken ook over soortsgrenzen, sterker nog elk concept wat we scheppen van een ik en iets buiten ons zorgt al voor afscheiding. Maar goed als je een praktisch leven wilt lijden waarin je het voortbestaan van je lichaam nastreeft zal dat nodig zijn en verzink je automatisch tot de duale realiteit die ons leven is. 

  Desmond Morris schrijft volgens mij in zijn boek De Mensentuin dat de behoefte aan dit soort sociale identiteit van mensen precies de reden is waarom we nooit wereldvrede zullen hebben. Helaas heb ik nog nooit een goed tegenargument hierop kunnen vinden. Misschien zijn we idd wel gedoemd om altijd maar onszelf als andere groep te zien dan andere mensen en zo kunnen we altijd een reden vinden om mensen in onze ingroup te beschermen en mensen van de outgroup mocht het nodig zijn te schaden. 

  Evolutionair lijken we zo gebouwd te zijn iig. 

  1. Ik zou het volgende nog willen vermelden: We weten dat de mens, door de tijd heen is door geevolueerd, en mede in die tijd en nu nog steeds complexer is geworden. Wat mij elke keer weer zo verbaasd, is het gegeven dat we zo vastklampen aan de oude dogmatiek, die we mede door vererving hebben mee gekregen. Want je kunt het dualistisch systeem wel veranderen in een positieve wending, het vergt wel een paar generaties aan tijd, maar het is mogelijk. Dat houd mede in dat we de oude dogmatiek wel moeten willen veranderen, anders kom je nooit een stap verder. Maar hoe je het ook went en of keert, het zal altijd een dualistisch systeem blijven. Het verschil in de verandering zit hem dan alleen in het gegeven dat het positieve gedrag de meerderheid krijgt en het negatieve gedrag de minderheid, zo zou je dus het negatieve gedrag in de redelijkheids zin kunnen afbouwen, maar het zal altijd aanwezig blijven. Daarnaast, als er geen dualistisch systeem aanwezig zou zijn, was er ook geen afspiegeling en zouden we elkaar visueel niet waar kunnen nemen, alles zou transparant blijven. Mvg Paul.

    1. Douwe, hoop doet altijd leven.  ;-)   Ik kom hier vanmiddag op terug, moet even nadenken hoe ik dat het beste kan verwoorden. Mvg Paul.

 6. Robots in the New World Order are the ultimate aim?
  Anyway schaf dan ook je eigen naam af. Een eigen naam breeds a tendency towards your own sovereignty. Belachelijk om te denken dat als je vrij bent, je dus geweld zou gaan gebruiken tegen een ander. Alle logica ontbreekt. Langer nadenken zou ik Krishnamurti suggereren.

 7. Een mooi idee uit de spiritualiteit is dat we er zijn om onszelf te leren kennen. Bewustzijn is een stap in de evolutie van waarneming of zoiets.

  Niet alleen de sociale identiteit veroorzaakt conflicten, maar ook de eigen identiteit. Als een mens zich daar boven kan stellen, zou vrede mogelijk zijn; verlichting. Maar in dat traject moet dualisme wel eerst plaatsvinden, zodat een mens zich leert kennen.

  Maar het zou kunnen dat het dualisme van conflicten nooit opgeheven, en ‘verlichting’ maar voor enkelen haalbaar is. Dan zou er slechts vrede en evenwicht zijn in het einde. Het leven en met name het bewustzijn is dan om de tegenstelling en dynamiek te ervaren,

  Wbt het groepsdenken, ik denk dat veel van de vaste bezoekers hier zich niet tot een bepaalde groep rekenen, hooguit een labeltje. Dat labeltje valt dan onder eigen identiteit. Dit blijft wat onder het oppervlak. De sociale of groepsidentiteit komt veel sterker naar voren en is extern gericht, terwijl de eigen identiteit intern gericht is.

  Als antwoord op de vraag zou gezegd kunnen worden dat alles een illusie is. Natuurlijk bestaan er feiten of waarheden, maar deze zijn gebonden aan waarneming. En de meeste waarnemingen zij persoonlijk en daarmee dynamisch. De cultuuromslag die m.i. gemaakt moet worden is dat we minder op zekerheden moeten leunen, omdat het vaak een kwestie van geloof is.

  Hoewel ik moet ik bekennen dat ik zelf ook op zoek ben naar die zekerheden…

 8. Geweld is naar mijn inziens een onderdeel van onze aardse dualistische “leer school”.
  Zolang je jezelf niet kent en denkt dat een ander wezenlijk anders (of zelfs slecht) is dan zal er altijd ruimte voor conflict of geweld zijn.

 9.  
  “Het heilige huisje”
   
  Je zou kunnen stellen dat de mens onderhevig is aan een gespleten persoonlijkheid, dwz dat we twee en of meerdere karakters kunnen bezitten, dat gegeven is per individu verschillend. Maar doorgaans hebben we er twee. Namelijk een binnenshuis en een buitenshuis. Binnenshuis is ons “Heilige huisje”, hier kunnen we ons zelf zijn, zonder direkt geconfronteerd te worden met ALLES wat buitenshuis gebeurd. Ik denk dat binnenshuis, in een zekere zin des woords, een bepaalde vorm van vrijheid is, je creeerd je eigen zelfstandigheid en niet te vergeten dat je gevoelsmatig een vorm van vrijheid hebt in je denken- doen en laten.Daarnaast kan men emotioneel gedrag beter ventileren dan buitenshuis, zonder dat je door dit gedrag op je vingers wordt getikt. Buitenshuis, ervaar je het dagelijks gebeuren van het leven in een heel andere kontekst. Je moet nl met de massa mee marcheren om geen outsider te worden, je kunt hier geen emotioneel gedrag vertonen en wordt er van je verlangd dat je rationeel bent en met de machine van het dagelijks leven, volop meedraait. Denk bv aan je werk omgeving, je kontakten met je mede mens, zo zijn hier nog vele voorbeelden in aan te geven. In beiden gevallen is het een schijn wereld, die de mens voor zich zelf creeerd. Laat ook duidelijk zijn dat angst en emotie een grote rol spelen in de gebeurtenissen buitenshuis en in mindere mate binnenshuis, waardoor het mede een bepalende vorm wordt voor ons gedrag. Deze emotie en angst, zullen we zoveel mogelijk verbergen, want stel je voor dat een ander het kan zien dat je onderhevig bent aan angst, verdriet etc.
   
  Laat duidelijk zijn dat men de beiden voorbeelden in een zeer ruime kontekst moet zien, daar de verscheidenheid per individu zeer groot kan zijn. Maar de rode draad is in zijn algemeenheid nadrukkelijk aanwezig. Dit dagelijks stramien van leven is een dusdanige gewoonte geworden, dat men er eigenlijk niet eens meer bij stil staat. Je kunt je dus afvragen, ervaren we dit leven wel in de juiste kontekst, zoals die daadwerkelijk is ? Dat moet een ieder voor zich zelf bepalen, maar m.i. is en blijft het een schijn wereld, die we opgebouwd hebben om te kunnen overleven, denk ik ? Tot slot, angst (emotie) is de achterliggende drijfveer voor alle negatieve gebeurtenissen, die ons handelen bepalen, gezien in al zijn/haar diversiteit. Dit negatief gegeven kun je vanuit het dualistisch systeem niet verwijderen, maar wel beperken. Dit vergt tijd, daar je al moet beginnen met jezelf, opvoeding, school, politiek en ga zo maar door. Maar het vreemde is, dat elk mens dit eigenlijk wel weet, maar waarom handelen we daar dan niet naar ? op uitzonderingen daar gelaten. Waarom kruipen we steeds weer terug in ons helig huisje en zijn we net als de drie aapjes, horen, zien en zwijgen ? Dat komt volgens mij, doordat we steeds onderhevig zijn geweest aan de verkeerde indoctrine. Dus moet die indoctrine op de schop en dat kunnen we door de tijd heen alleen maar bewerkstelligen door gezamenlijk daar achter te staan en er naar te handelen.  Veel zal ik vergeten zijn, tik me dan op mn vingers en kan ik het bijstellen. Mvg Paul.
   

  1. Zeer mooi Paul, binnen dezelfde context wil ik de elementen van Fouwault al eens gebruiken, er zit veel waarachtigheid in als je ze simultaan beschouw
    
   1) element van samenhangende kennis
   2) element van overmacht
   3) element van omgekeerde effectiviteit
   4) element van utopische gespletenheid
    
    

   1. Bedankt Prosument, het is een lange weg om te gaan, maar niet onmogelijk. Het wordt m.i. ook hoogtijd dat we ons zelf eerst eens onder de loup nemen en deze waarheidsbevinding ervaren, dan kunnen we daarna de bewustwording door geven aan de volgende generatie. zo kan men dus stapje voor stapje de ommekeer bewerkstelligen. maar helaas nooit helemaal. Mvg Paul.  :-(  
     

    1. Zo is dat, als we niets doen gebeurt er ook niets en kunnen we eeuwig blijven klagen. We zijn nu op zoek naar pro deo advocaten om de dialoog in de rechtbank te voeren. Iedereen wordt uitgenodigd.

    2. Kan je alleen maar veel sterkte en wijsheid toe wensen, maar reken er niet te veel op het goede, dan kan het ook niet tegenvallen. Zij die het weten, spreken niet. Zij die spreken, weten het niet, maar hoe je het ook went en of keren wilt, soms moet je spreken. Mvg Paul.

    3. Dank, we beschouwen het als onze morele plicht om mensen in nood te helpen, dit nalaten zou schuldig verzuim betekenen en kan strafrechterlijk vervolgd worden. De aanhoudende kwellingen van de burger is niet langer om aan te zien. Als men dat allemaal wil blijven negeren hebben we het recht om dat bespreekbaar te stellen, de rechtbank is hier de geschikte plaats voor. 

    4. Maar spreken jullie dan ook uit monde van die zelfde burger? of spreken jullie voor die burger? Want als er geen vraag ligt, heeft het geen zin mi. Mvg Paul

    5. Het is een antwoord op wat politiek ons doet geloven, zoals we nu weten heeft dit niets meer met economie te maken maar de last wordt op de schouders gelegd van de burger. Dit is een ernstige schending van mensenrechten, dit is genoeg om het proces te starten. Het is moeilijker om het te ontkennen dan onze verantwoordelijkheid te nemen. Het andere scenario is WOIII, het gaat steeds slechter in onze maatschappij.

    6. Dank voor het gebedje, het proces behoort tot het noodscenario en wordt ingebed in een kunstproject waar we thans aan werken. Er is dus meer dan het proces zelf, we willen enkel vermijden dat het slechts woorden zijn, ook daden worden eraan gekoppeld. Op deze manier kunnen we een tweesporenbeleid volgen en laat ons toe om onze creativiteit ten volle te benutten. 

 10. Sorry voor de tikfouden, zie ik pas achteraf soms en kan met deze module niet meer wijzigen dan. Ht is Foucault uiteraard, Foucault legt veel relaties met de maatschappij als zijnde een gevangenis waarin wij de kans krijgen om ons ervan te bevrijden. Heb hier al een stukje geplaatst, ik weet of het iets is voor hier en zal het zo indienen. Tenslotte gaat het om de dialoog en het inzicht verwerven in deze elementen.
  http://www.chaospunt.org/?page_id=3695

   1. Heb het ingediend, misschien verschijnt het ook hier. Naar mijn onderzoek kan ik alvast bevestigen, zo is ook het element van samenhangende kennis bijzonder, het correlaat met het fenomeen ‘beperkte of begrensde rationailteit’ is werkelijk treffend. 

 11. Discipline, toezicht en straf (Michel Foucault)
  Ondanks dat er in de laatste decennia’s vooruitgang is geboekt, blijft het huidige systeem in haar rechtsgang nog steeds falen. Het is ook een zeer moeilijk gegeven, daar in principe elke gebeurtenis, gezien in al zijn/haar diversiteit te groot en of te complex is. Je zou m.i. wel een rode draad kunnen leggen, door alles te catalogiseren en zoals we het dan noemen de vormen van misdaden in groepen te verdelen. Dat heeft men door de tijd heen ook gedaan, de laatste toevoeging is TBS, waar men onderzoek doet naar het waarom, profiel dader en de eventuele behandeling, door de rechter bepaald.
  Ik vraag me dan elke keer weer af, is dat gegeven van TBS zinvol ? brengt het een  positieve verandering in de persoon die dit moet ondergaan ? Doorgaans is het gebleken op wat uitzonderingen na, dat na een bepaalde periode men weer in een volledige terugval komt. Ik heb het programma van Buch in de bajes wat gevolgd, daarnaast kun je op Nat. Geographic vele systemen bezien van Amerika en haar gevangenissen. De discipline die men hanteerd, ongeacht welke vorm, is in de gevangenis een strategie om die periode te overleven. Maw, men veranderd eigenlijk niets aan de probleemstelling van de gevangenen, dus ook niet met TBS. Het zit nadrukkelijk vastgelegd in de genen. Moet je de straf dan niet uitvoeren ? Is ook niet goed. Ongeacht de daad, het leed wat men er mee bewerkstelligd bij de slachtoffers is nooit evenredig met de daad die de misdadiger doet. Men zou proportioneel een juiste evenredige straf moeten bepalen, die ongeveer gelijk staat met het vaak langdurige leed, die geleden wordt en dat is het, niet meer en of minder. TBS kost daarnaast zeer veel geld, maar al te vaak is gebleken dat dit gegeven niet werkt, dus schrappen. De gevangenis zal ook nooit m.i. als een functionerende disciplinaire  instelling kunnen werken. Discipline vindt je als basis regel in de kudde ook in de natuur terug, dus ook in onze maatschappij, ongeacht de vormgeving, zou die er niet zijn, wordt het een zootje ongeregeld. Dus moet je ten alle tijden richtlijnen van  spelregels hebben. De psychiaters zullen wel niet blij met me wezen, daar ik in hun potje zit te roeren, net zoals de psychologen trouwens. Hier zit te veel kaf in het koren en niet te vergeten hun onderlinge strijd, inplaats van samen te werken en goede richtlijnen samen te stellen. Ze zouden allemaal een voorbeeld moeten nemen aan Freud en Jung, die een basis hebben gelegd. Mvg Paul.

  1. Ja, zit veel waarheid in. Laatst heb ik nog de kans gehad om met een top crimineel te kunnen spreken, hij heeft me heel wat dingen verteld die maar weinig bekend zijn in de buitenwereld. De gevangenis is een plaats om tot bezinning te komen maar in werkelijkheid is het net andersom, het is de beste plaats om te netwerken. Dit is ene voorbeeld van wat Foucault het element van omgekeerde effectiviteit noemt. Het gedeelte ‘utopische gespletenheid’ verwijst naar de ‘bezinning’ zelf, ook om deze reden dat de relatie tussen de gevangenis en de maatschappij zo treffend is. Gevangenen die het interne spel doorkrijgen eigenen zich een andere rol toe, ze worden dan als brave schooljongetjes maar ze hebben maar één doel, zoveel mogelijk het systeem gebruiken om tussen de mazen van het net weer buiten te geraken. Ze vervolmaken zich in de wetgeving en komen dan buiten met nog meer kennis maar blijven wel criminelen. Werkelijk fascinerend om al die verhalen te horen, ondertussen is er in België zelfs geen plaats meer om gevangenen te stockeren, Nederland is er bij gebaat, die kunnen nu hun gevangenissen verhuren. Buiten de gevangenis worden we ook “gedisciplineerd”, is een andere term voor “gemanipuleerd”.  

 12. Geweld is in principe geweldig. Het dient in eerste bescherming van je voortbestaan met het doorgeven van je genen als ultimo. Geweld beschermt in volgorde je kinderen, jezelf, je partner, je familie, je vrienden en kennissen en de groep waar je voor je bescherming strategisch bij hoort. Dus dat ergens bij horen is pas de laatste schakel van geweld. Alleen kan die groep een beroep op collectief geweld doen als tegenprestatie en loyaal lid. Ik vind zelf samenscholingen van meer dan 10 man al eng. Inderdaad kan groepsgedrag onnodig dom zijn. Maar dat geldt ook voor een individu die op extreem op tilt slaat omdat je naar zijn liefje kijkt of noem maar wat. Wat is  nodig en onnodig geweld? Vraag het aan een koning die zijn land wil behouden, een generaal die veilig in een achterafkamertje op de knopjes drukt of aan een volk in financiële en humanitaire crisis die hun leiders riant zien leven. Zij zullen allen agressie legitimeren zonder schuldgevoel.
  In feite zou met huidige en toekomstige wetenschap en techniek de survival of the fittest overbodig worden zeker omdat de mens als soort dan zonder tegenvijand over de planeet heen woekert. Een geweldloze mens is zou echter het einde van de mens betekenen omdat eten of gegeten worden niet alleen een biologische maar ook een natuurkundige wet is. Om een bekende uitspraak iets te vervormen. Alles wat waardig is is weerloos.

  1. Mooi en smaakvol bericht, ik stel me enkel de vraag of de mensheid dan inderdaad zonder tegenvijand zou zijn. Dit zou mi betekenen dat er geen evolutie meer volgt, in de eerste plaats denk ik aan de natuur als vijand, gezien het aantal sterren dat er in het universum zijn, denk ik nog aan andere vijanden die ons pad zullen kruisen. Of is dit een brug te ver? 

 13. Rob, ik moest dat eerst eens bezinken laten wat je bedoelde met “geweld is geweldig”, maar het kwartje is gevallen. Je zegt het zelfde alleen met een andere verwoording. Maar dat maakt in principe niets uit, als de doelstelling maar begrepen wordt. Mvg Paul.  :-D  
   

 14. In het kosmisch bewustzijn is er geen onderscheid tussen heidenen, moslims, neocons, socialisten of whatever.
  Vanuit dat bewustzijn kan je gewoon je indentiteit handhaven en hoef je je niet aan te sluiten bij andere heidenen, moslims, neocons of socialisten.  En ga je als vanzelf inzien dat geweld onverschillig tegen wie dan ook geweld tegen jezelf is.  Als of je keihard met je voet op je handen gaat stampen of zo.  Dat doet ook geen zinnig mens.  Het kosmisch bewustzijn vervult ook de behoefte om “ergens bij te horen”.  Of beter gezegd: je hoorde allang al ergens bij, maar je had het niet door…

 15. m.a.w. als jij jezelf niet kent en dus niet kunt accepteren als innerlijke stilte ben je gedoemd.
  wij worden als innerlijke stilte ofwel niet denken ookwel bewust-zijn geboren. Maar daar moet je zo snel mogenlijk uitgehaald worden want dan begeef jij je in koninklijke velden, de hoogheid. in wezen zijn wij allemaal een hoogheid, als wij de kinderen laten Zijn dan pas zal de grote verandering gaan plaats vinden. Vandaar dat een nieuwe school die de kinderen vrij laat compleet afgebrand wordt door MSM.
   
  wordt vervolgd
  Wow

   1. Bewustwording is de basis van het zelf zijn, pas dan kan je ook daadwerkelijk aan veranderingen beginnen. Dat zouden we als kind al mee moeten krijgen in de opvoeding. Maar de discipline is gecreeerd door angst en dus zolang de discipline niet verwijderd wordt uit het systeem zal het zegevieren en blijven we makke schapen. Mvg Paul.   :-(  
     

    1. Maar de discipline is gecreeerd door angst
     Dat is in het huidige systeem zo paul-r maar discipline kan ook behaald worden door beloning of herhaalde repetitie te belonen.Discipline kent volgens mij ook een aantrekking door goede gevolgen die het kan hebben.Alleen is het door verkeerd gebruik nu in een slecht daglicht komen te staan.

 16. Als ik goed rondkijk, zie ik dat geweld vaak een uiting van frustratie is, als normaal communiceren niet meer lukt. Dat kan ontstaan door taalbarrieres, door onbegrepen cultuurverschillen, maar ook door vermoeidheid of drank of drugs.
  Haantjesgedrag en soms ook groepsgedrag versterken dat verschijnsel.
  Het ‘wij vs. zij’ is dus regelmatig wel een element in het ontstaan van geweld, maar niet de hoofdoorzaak. De hoofdoorzaak is vaak onmacht.

  Onmacht zoals de domme bullebak stiekem voelt en daarom de studiebol van de klas te grazen neemt. Onmacht van iemand die de taal beperkt machtig is en wordt getrakteerd op ambtelijke taal. Onmacht van iemand die niet uit zijn woorden kan komen over een situatie. Onmacht om zonder ‘gezichtsverlies’ weg te lopen van een (niet zelden onzinnig) meningsverschil.
  En om die onmacht te ‘breken’ is geweld een soort reflex, zodat de ander zwijgt.

  1. Doet me soms denken aan het Dunnig-Kruger effect.
    
    
   Het Dunning-Kruger-effect treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Met andere woorden: incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf verkeerd inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen verkeerd inschatten. Het fenomeen is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”. dunning kruger

   1. Zoals John Cleese zegt over incompetente mensen:
    “It takes the same amount of skill to know that you are good at something, as it takes to be good at it. The opposite is also true: people who don’t know what they are doing, have absolutely no idea that they don’t know what they are doing.”
    De slimmeriken weten dat ze niet alles weten en dat levert twijfels op… of nuances.

    1. Ja, veel afgeleiden wat ons tot Babylonische spraakverwarringen brengt. We zijn immers pas normaal als we ons aanpassen aan de gekte van de maatschappij. :)

 17. Er zal altijd geweld in deze wereld blijven bestaan. Waarom?
  Emoties simpelweg. Naast veel goede emoties heeft de mens ook veel foute emoties. En hoe goed sommige mensen (beschaving!) ook hun foute emoties kunnen inhouden, er komt vrijwel altijd een moment waarin we dat niet meer kunnen… Denk maar aan wat je zou doen als iemand je vriend(in) je wat aandoet… Woede, haat, van alles komt er dan naar boven.
  De enigste manier om geen geweld tussen mensen te hebben zou zijn door alle emoties uit te schakelen. Maar in mijn opinie zou het dan maar een verschrikkelijk saaie wereld worden.

 18. Visionair nieuws is niet altijd goed nieuws

  China begonnen met dollar dumpen

  Het grootste directe gevolg van een eventuele oorlog met Noord Korea zou de instorting van de Amerikaanse dollar kunnen zijn. China heeft zich door middel van een defensieverdrag verplicht om Noord Korea tegen een militaire aanval te beschermen, en zal daarom nooit tolereren dat de VS -mogelijk opnieuw door middel van een ‘Golf van Tonkin’ (false-flag) incident- zó dicht bij het Chinese thuisland een oorlog begint of uitlokt. China kan dan hard terugslaan, en daar heeft het niet eens tanks en vliegtuigen voor nodig. Alles wat de Chinezen hoeven doen is hun enorme dollarreserves dumpen en ieder land dat weigert hetzelfde te doen te dreigen met een handelsblokkade.

  Analisten beweren al jaren dat Peking dat nooit zal wagen omdat ze daarmee hun eigen export zouden treffen. Het is echter een niet te ontkennen feit dat China reeds is begonnen met het dumpen van de dollar, onder andere door bilaterale handelscontracten te sluiten met steeds meer landen om de onderlinge handel niet langer in dollars af te rekenen. Nota bene Amerika’s bondgenoot Australië is het meest recente land dat op deze wijze afscheid nam van de huidige wereld reservemunt. Bovendien heeft China, dat Amerika van de troon heeft gestoten als ’s werelds grootste handelsnatie, aangekondigd om voor $ 6 biljoen aan staatsobligaties in de eigen valuta (Yuan) te gaan verkopen. Daarmee kan het eventuele verlies van de dollarreserves ruimschoots worden opgevangen.

  Nieuwe wereldbrand doel globalisten?

  Het is niet ondenkbaar dat dit scenario juist het doel is van de globalistische machtselite. Een door Noord Korea veroorzaakt militair conflict en de daarop volgende instorting van de dollar door China zou heel eenvoudig kunnen worden aangegrepen om de schuld van de instorting van het financiële systeem af te schuiven op de Chinezen en vervolgens een nieuwe wereldoorlog te beginnen.

  Exact hetzelfde scenario werd gevolgd in de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen de Grote Depressie werd gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, waarna er een nieuw financieel systeem werd opgezet. Toen waren het de vooral de banken die profiteerden van de economische instorting en de daarop volgende wereldoorlog, iets dat nu opnieuw dreigt te gebeuren. Of zal de nu beter geïnformeerde bevolking er deze keer niet in trappen en de komende wereldcrisis aangrijpen om de mensheid voor eens en altijd te verlossen van de banksterelite, die ons keer op keer opnieuw in de ellende stort?

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/04/Waarom-oorlog-met-Noord-Korea-nu-wl-een-serieuze-dreiging-is

  1. De link gelezen. Ik zie het als het spel van de knikkers, je zult nooit van te voren weten waar ze heen rollen, daar bepalend is hoeveel effect je geeft bij het gooien, zie het mede als biljarten alleen hier heb je meer mogelijkheden om te sturen. De oude haviken van china, weten echt wel wat ze doen. Het lijkt vaak op gokken van, maar niets is minder waar, het is een zeer doordacht spel wat hier gespeeld wordt, mi althans. Het moeten onderhevig zijn aan Amerika en haar dollars, heeft al vaker kwaad bloed gezet en is men ook steeds naargeestig op zoek naar een middel om de stoel onder de gat van Amerika weg te schoppen. Maar Amerika heeft 1 potentie punt nl hun geavenceerde oorlogs materieel, daar zit hem de kneep dat ik eigenlijk niet zo bang ben voor WO-3. Alle grootmachten weten dat, ondanks dat deze grootmachten naargeestig bezig zijn om tot gelijke potentie te komen en mogelijk proberen net iets sterker dan. Zal amerika op dat punt, altijd aan de toip staan en blijven. Dus zal oorlog niets veranderen en dat weten die oude haviken donders goed. Maar ze kunnen wel de huidige kwetsbare economie aan vallen en dat zullen die chinezen niet laten als ze dat kunnen. En daar hebben ze dan ook een weg in gevonden, door jaren lang er aan te werken, wordt het nu realiteit. N. Korea mag dan voor het oog bevriend lijken met china, maar china is echt niet blij met zo’n dorpsgek in de achtertuin. De chinezen laten het toe, tot een bepaalde hoogte, zolang het doel de middelen heiligt. Als alle landen, die kernwapens hebben binnen een uur op de knop zouden drukken is de geschiedenis van de mensheid voorbij. Hier hebben de grote jongens geen voordeel bij, alleen zijn ze dan ook zelf de pineut. Ik blijf het als een kat en muis spelletje zien. Maar ja, ik heb ook moeten leren, zeg nooit nooit. Mvg Paul.

    1. Ja, volgens de kruiskatalytische cycli is er geen probleem daarmee, hoe mensen hiermee omgaan een andere zaak, zo blijkt telkens weer. Die Chinezen zijn echt zo dom niet, heel doordacht spelen ze het kapitalistische spel mee, wat het finaal wordt?

   1. Ja Paul, dat klopt, het probleem is dat men dat al heel lang weet maar er nog niets aan gedaan heeft. Uit hetzelfde boek van Ervin Laszlo, je kan dat boek gewoon naast de maatschappij leggen en zien of het klopt. Visionair? 
    Oppervlakkig bezien is de onhoudbaarheid van de groei in de economie van de wereld niet opvallend. Ondanks problemen, periodieke crises en door schokken veroorzaakte interrupties houdt de economische groei aan, althans, in monetaire termen . De nabije toekomst ziet er dan ook zonnig uit. Voor en na 2004, een jaar met de beste mondiale groei sinds dertig jaar, heeft het Internationaal Monetair Fonds een groeiprognose van 4,3 procent voor de komende jaren gepubliceerd.
    Kritisch bezien wordt het echter duidelijk dat de huidige groeipatronen – geconcentreerd in de Verenigde Staten, China en een paar Aziatische economieën – niet in stand te houden zijn. Ze verstoren het evenwicht in de internationale economie in ernstige mate. Zo eenvoudig mogelijk gezegd, de VS consumeren te veel en exporteren te weinig. China en de andere Aziatische landen daarentegen consumeren te weinig en exporteren teveel. Het gevolg is dat de VS een tekort op de handelsbalans hebben. De waarde van de geïmporteerde goederen is veel groter dan de waarde van de goederen die zij exporteren. Voor China en de andere Aziatische landen geldt juist het omgekeerde, zij hebben een groeiend overschot op hun handelsbalans, omdat de waarde van hun export de waarde van hun import overtreft. Het huidig tekort op de Amerikaanse handelsbalans bedraagt 760 miljoen dollar, wat overeenkomt met meer dan 6 procent van het BNP. Tegelijkertijd zijn de geaccumuleerde reserves van de Aziatische centrale banken snel gestegen van 509 miljard dollar in 1996 tot 2.300 miljard dollar eind 2004. Dit komt voornamelijk door de groei van de Chinese reserves in dollars (van 213 miljard dollar begin 2002 tot 704 miljard dollar eind juli 2005).
    Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek. Zij beseffen dat een weigering om hun dollarreserve verder te laten groeien – om van een vermindering daarvan maar te zwijgen – de dollarkoers onder zware druk zou zetten, waardoor zij enorme verliezen op hun reserves zou lijden. Daar komt nog bij dat een dollar met geringere koopkracht hun export naar de VS zou afremmen, hetgeen tot werkloosheid zou leiden en het gevaar van een recessie kan uitlokken. Dat zijn allesbehalve welkome vooruitzichten. Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren ? Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden.
    De centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. Als dat gebeurt, zouden de Amerikanen hun tekorten in dollars niet meer kunnen financieren, waardoor de Amerikaanse economie met een schok zou worden geconfronteerd die vergelijkbaar is met die welke recentelijk tot de ineenstorting van de Argentijnse economie heeft geleid. Dit zou wereldwijde repercussies hebben. In de Economic Outlook 2005 van het IMF wordt erop gewezen dat het niet langer de vraag is of de wereldeconomie zich zal aanpassen, alleen hoe deze aanpassing zich zal voltrekken. Als er met de nodige maatregelen voor een geleidelijke aanpassing wordt getalmd, zal dat tot een abrupte correctie leiden. Zoiets zou deel uitmaken van het omslagpunt voor de volledige wereldeconomie, of deze omslag misschien zelfs uitlokken. (Ervin Laszlo)

    1. Wat je schrijft ben ik mee eens, zo is de huidige gang van economische zaken in de wereld. Dat is het spel van de knikkers. De senaat in Amerika is op het bod toe verdeeld over dit probleem, want stel je voor dat de republikeinen iets goed keuren wat van de democraten af komt enof omgekeerd. Dus als het daar fout gaat op een gegeven moment, want komen doet het, kunnen ze allemaal in de senaat de hand in eigen boezem steken. Ook hier wordt een moordend spel gespeeld oftewel tot het echte uiterste. Ben blij dat ik niet in de schoene sta van Obama. Het nadeel van dit komende gebeuren is dat de overige westerse wereld daarin mee getrokken wordt. En zal er maar een lachende derde zijn, precies china. We moeten maar aan de bitcoins    :-D   Mvg Paul. ps: laat duidelijk zijn, dat ik Laszlo niet betwijfel, maar het is doorgaans eenvoudig om het op papier de uitvoering weer te geven, maar het laten voltrekken van dat gegeven is toch echt andere koek. P.

 19. Oplossing
  A: Alle internationale accountants opsluiten in een gebouw en pas loslaten tot zij eruit zijn.
  B: Eigen boontjes laten doppen. Papier is een illusie van het westen en een uitvinding van Chinezen.
  C: Een nieuw numeriek stelsel invoeren en afstappen van het decimale stelsel als wetgevende macht.
  D: Alle vervoer ter wereld stopzetten en de vlam in de pan.

   1. Duur zal de banaan zijn, als niemand ‘m geeft. Zo kan men de banaantjes nog cultiveren voor subtropische en gematigde streken. En verder één banaan kan de maag niet dagelijks vullen en is ook nog eens een schijnvrucht. Nu weet iedereen dat de bananen mafia wordt gedomineerd door de USA…. ;) Een zoethoudertje voor de apen….

Laat een reactie achter