Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens

Onderwijs zou als doel moeten hebben kritisch denkende mensen voort te brengen die hun gehele leven uit nieuwsgierigheid willen blijven doorleren. Om dit te bereiken zou eigenheid, creativiteit en nieuwsgierigheid moeten worden gestimuleerd. Onze huidige vorm van onderwijs bevordert deze eigenschappen echter niet, maar bederft ze juist. Op school worden we geleerd binnen de lijntjes te kleuren en te denken, waardoor onze nieuwsgierige geest feitelijk wordt geruïneerd. In de tijd dat de kinderen na een kwart van hun leven dan eindelijk van school verlost zijn, zit hun hoofd vol met onkunde die niets te maken heeft met de echte wereld.

Bovenstaand artikel is ons toegezonden door de auteur, Rob van V., en plaatsen wij met zijn toestemming. 

 

 

 

Het onderwijs van vandaag de dag is voornamelijk gebaseerd op ons analytische en rationele geheugen; het onthouden van data, het maken van een toets, het slagen voor de toets, en… het weer vergeten van deze data. Uiteindelijk krijg je je diploma en ben je klaargestoomd om deel te nemen aan de maatschappij. Het systeem van het onthouden en het kunnen reproduceren van data staat in ons huidige onderwijsstelsel gelijk aan intelligentie. Diegenen die het beste mee kunnen komen met het systeem halen de hoogste cijfers en worden als het meest succesvol gezien. Het echte leven gaat echter niet om het onthouden en reproduceren van data en daarom is het onderwijssysteem een behoorlijke vertekening van de werkelijke essentie van het leven.

 

Het ontstaan van onze huidige vorm van onderwijs vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. Haar doel werd gevonden – niet in het trainen van het intellectueel of het brengen van verlichting bij allen, maar – in standaardisatie van de mens door het verkleinen van het aantal individuen door ze allemaal op hetzelfde niveau te brengen en te houden en het conditioneren van kinderen in het onderkennen, gehoorzamen en het onderwerpen aan autoriteit; zich onder te schikken en voor te bereiden om in gemeenschap te leven, waar het collectieve bewustzijn voorop staat en individueel talent niet wordt benut, laat staan gestimuleerd en uitgebreid. Kortom, de beperking van individualiteit, de onderwerping aan autoriteit en de vernietiging van kritische, afwijkende meningen, originaliteit en creativiteit.

 

Onder het mom van domheid – diegenen die geen onderwijs volgden waren niet intelligent – worden brave burgers gecreëerd in dienst van de staat die zich opstelt als adoptieouder tijdens de meest cruciale jaren van de ontwikkeling van de mens, waarin zij grotendeels wordt verwijderd van de ouders en zogenaamde ‘ongepaste’ culturele invloeden. In een omgeving als die van een gevangenis worden de kinderen gedwongen een bepaalde opvatting te hebben en worden zij allen in hetzelfde denkpatroon opgevoed. We worden geleerd dat het niet goed is om fouten te maken en we schamen ons ervoor als dit wel gebeurt, maar wie geen fouten durft te maken komt niet tot nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe wegen. Fouten liggen namelijk ten grondslag aan originaliteit en creativiteit.

 

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso

 

Het creëren van brave en gestandaardiseerde burgers via het schoolexperiment is tot nu toe redelijk geslaagd. Met zijn allen zorgen we ervoor dat de huidige maatschappij en haar economische systeem in stand worden houden. De denkwijze die op scholen wordt ingeprent reflecteert op de maatschappij en zal de maatschappij blijven vormgeven, zoals deze denkwijze op haar beurt weer in stand wordt gehouden door het onderwijssysteem. Ik ben ervan overtuigd dat de mens door het onderwijs alleen maar dommer is geworden. Waar zijn vandaag nog de grote denkers en uitvinders? Kunde is vervangen door des-kunde en de kundigen zijn deskundigen geworden. Wat we nodig hebben is een totale sociale reconstructie. Verander het onderwijs en je verandert de maatschappij. Voed nieuwsgierigheid en stimuleer creativiteit door vakken als tekenen en muziek dezelfde waarde te geven als taal en wiskunde.

 

Het zijn de kunstvakken die het mogelijk maken om uit je denkpatroon (lees: het gezamenlijke denkpatroon) te stappen en op andere manieren ergens tegenaan te kijken en een nieuw patroon te ontwikkelen waar nieuwe inzichten en ingevingen uit voortvloeien. Trek dit door naar de maatschappij waar alle vormen van kunst maximaal tot uiting zouden moeten komen. Een maatschappij waar kunst in het meest ideale voorbeeld zelfs verplicht gesubsidieerd zou worden en tegelijkertijd voor een ieder gratis toegankelijk zal zijn. Een maatschappij die dichters, filosofen, kunstenaars en schrijvers voortbrengt. Een maatschappij die kinderen met hun geweldige vermogen tot innovatie en creatie stimuleert en onderwijst met kennis waar zij echt iets aan hebben, kennis die hen kan helpen in het ontdekken en begrijpen van de echte wereld. Een utopie, zo lijkt het…

8 gedachten over “Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens”

   1. Eerst laten testen door een keuringsdienst van waren waarvan de medewerkers om de haverklap ook getest moeten worden om te zien of ze niet omgekocht zijn met smeergeld of een toekomstig mooi baantje, zoiets misschien ?

  1. En dan nog gedachtenloos uitvoeren wat er door big brother is ingestopt.
   Is dit commentaar een sollicitatie voor slavernij?
   Wat een vreugdeloos leven.
   Nog niet genoeg Huxley etc gelezen? Op naar het eene grote brein van Kurzweil, het toppunt van fascisme.

 1. Project geslaagd? Nu de volgende stap in het onderwijs, welke doelen zijn het waard tot nastreven voor de komende generaties waarbij huidige generaties loyaliteit behouden voor de toekomst en toch kunnen genieten van het heden en hunne eigen levensloop. 
   
  Het accepteren van de feiten en er niet over gaan moeilijk doen. Daarna de instandhouding van een populatie menschen binnen het wereldvisie bereik, wat men immers denkt alszijnde de wereld. Navolgend een rustige aanpassing in de visie door prioriteiten stellen en vooral openstellen voor geïnteresseerden in de juiste positieve belangen van het levende wezen waarvan iedereen een gerespecteerde positie en functie in mag verkrijgen, blijkens de talenten en oefeningen.
   
  Het lijkt mij dus belangrijk dat diversiteit, acceptaie en respect voor het medeleven een belangrijkere rol gaat spelen dan gegeneraliseer. Sinds wij allen vderschillend zijn zullen er leefgebieden weer gaan ontstaan waar gelijkgestemden, zoals in de muziek harmonieus zullen samenwerken aan hun doelstellingen, zonder dat zij alteveel afhankelijk zijn van de overige menschlijke wezens, welke ook weer aan hun doelstellingen werken. Algemene wetten en regels in een gebied zullen dus moeten worden geminimaliseeerd tot stopgezet en mogen pas weer in werking treden nadat zij beter zijn bestudeerd, voorals er een noodsituatie uitbreekt in betreffende gebied. Hieruit volgt dat mensen zich weer rustig kunnen voelen en niet meer achterdochtig zijn. De
   
  Hoge snelheid op de land wegen kunnen dus ook minder. Dit betekent wel dat men zich wat kan voorbereiden op locale activiteiten en doelstellingen van woon-eet-slaap omgeving. Het reizen zal echt minder moeten en minder massaal. 
   
  Schooltijden, werktijden, amusement tijden kunnen minder, beter en goed verdeeld. Met als gevolg het spelenderwijs leren communiceren met mede wezens, alswel andere wezens en natuur. Meer speciale scholen voor speciale taken ten dienste van directe milieu. In de tijden dat men rust kan het milieu zich langzaam herstellen van de schade die is toegebracht door de mensch en zijne grazende medewezens.
   
  Zoals men weet kan men nog veel laveren tussen de diverse menschen talen en beleefde beschavingen. Dit vereist wel wat liefde en inzet van de onderwijzers. Het is van serieus belang dat men niet verwikkeld raakt in economische belangen van anderen, gezien de conflicten hierdoor kunnen worden uitvergroot, en de gedachten van onwetende blinde massa mensch meestal op een dwaalspoor brengen.
  Daar zij de klok dan horen luiden en niet weten waar de klepel hangt.
   
  Een goeie overdracht van generatie op generatie is in het westen schriftelijk wel overgeheveld in zo’n driehonderd tot duizend jaar, echter verbaal schort het aan alle kanten, en er is nog veel miscommunicatie, bewust en onbewust. De druk kan vaak beter van de ketel daar onnodige onrust en burn outs, het gevolg is van overdruk. Ook in het basis onderwijs kan men beter kijken naar de mogelijkheden van een kind, dan naar de leeftijd volgens getal en datum. Er zijn voldoende voorbeelden hierover en in Nederland is het huilen met de pet op. 
   
  Er zijn er teveel over het paard getild, teveel achtergesteld en niemand is er uiteindelijk beter door geworden! Ik noem het de schande van de democratie en zijne dwingende algemene wetgeving. Hierdoor zijn gezonde slimme menschen passief geworden. En de minder bedeelden verder achterop in de moeilijkheden gekomen. De enige die er beter lijken door zijn geworden zijn de menschen met korte temijnvisie en weinig verstand…… Dus project onderwijs is maar ten dele geslaagd. Nu de waanwens, interesse, kennis en kunde motiveren met een beetje geduld….
   
  Bij de way, de slang in de boom heeft gewonnen, waarschijnlijk wist hij van de gekomen vraag van de zwakke meester. En wie de slang niet ziet, mag iets leren van ’t voorstellingsvermogen van kinderen… ;) 

 2. Het eenvoudigste voor machtshebbers is om kinderen vroegtijdig te indoctrineren. Zo was ik jarenlang een gelovige in de zionistische versie van de holocaust. Zo’n 40 jaar later en na intensieve studie weet ik wel beter. Helaas kan je nergens je ei kwijt m.b.t. de grootste leugen van de 20e eeuw.
  Ben ik een antisemiet… nee
  ben ik een nazi… nee
  ben ik een moslimliefhebber..nee
  Ik weet gewoon meer dan anderen that’s all..

 3. Het is pas zo een vijfhonderd jaar geleden, de ontwikkeling van taal,geschrift en lezen, 
  Daarmee de geboorte van grenzen, landen , talen, bijbel, koran, wetgeving.
  Natuurlijk is praten lezen en schrijven mooi, het word enkel misbruikt.
  Voor deze uitvindingen was er een wereld, een soort mens, een gesproken taal.
  U leest het goed, taal heeft de wereld in stukken gescheurd,  een bewust plan, grenzen en nationaliteiten  zouden niet bestaan  zonder verschillende talen.
  De wereld heeft geen landen nodig,geen grenzen, gewoon een wereld, iedereen is van nature gelijk, enkel uiterlijke verschillen sieren de mens.
  Geschreven geschiedenis is enkel leugen, het nieuws van vandaag kan er morgen ook weer bijgeschreven worden, en bijna iedereen vaart daar prima mee.
  Scholing is wettelijk verplicht  brainwashing een jaar of 16 gemiddeld en je bent voor het leven verminkt,volg getrapt met leugens, leugens worden denkbeelden, denkbeelden vormen de mensheid,ik kan niet eens meer verbaal communiceren met mijn medemensen, iedereen is naar de kloten.
  Westerse wereld heeft geen creativiteit, een individu bestaat niet meer, iedereen is hetzelfde, allemaal dezelfde leerstof gehad, de mensen zijn geen reet aan.
   

Laat een reactie achter