Auteur: Gastauteur

4

De toekomst van geur

Vaak staan we er niet eens bij stil hoeveel geur onze stemming beïnvloed. Om mijn thesis over geur(beleving) kracht bij te zetten qua meningen en om in contact te komen met mensen zonder bevooroordeelde houding vraag ik jullie mening.

De Hubble ruimtetelescoop 25

Hubble en de huidige leeftijd van het heelal

Anton wordt binnenkort 88 jaar en loopt inmiddels al jaren met deze vragen over Hubble en de leeftijd van het heelal rond. Hij is op zoek naar antwoorden of naar erkenning van deze problemen.

Wetsregels: piekregulering en de last van complexiteit 4

Wetsregels: piekregulering en de last van complexiteit

De laatste jaren is het aantal wetten en regels geëxplodeerd. Steeds meer mensen vragen zich af of dit gewenst is. Ook binnen de rechterlijke macht zelf, die zucht onder de gevolgen van steeds meer, dikwijls conflicterende of dubbelzinnige, rechtsregels, gaan stemmen op om de wildgroei aan wetten en regels aan te pakken. In onderstaand stuk, ons toegezonden door lezer Alexander van Steenberge, een analyse van de problematiek.

We komen steeds meer in de problemen omdat we het contact met onszelf verliezen, aldus filosoof Taylor. 80

Hervinden van ons authentieke zelf: Taylor over de malaise van de moderniteit

Is de bankencrisis een economische crisis? Het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld bevestigend. Natuurlijk is de bankencrisis een economische crisis. Maar volgens mij niet uitsluitend, en wellicht zelfs niet in de eerste plaats. Aan de hand van het denken van Charles Taylor wil ik laten zien hoe de bankencrisis als een morele crisis kan worden begrepen, net zoals vele andere crises die onze tijd beheersen. Vanuit dit perspectief bezien vraagt zij vooral, zoals ik zal betogen, om een mentaliteitsverandering, gegrond in een bezinning op onszelf, en niet slechts om technische en organisatorische aanpassingen van ons economisch bestel.

Positieve dissociatie is volgens Dabrowski de sleutel voor ontwikkeling. 120

De Theorie van Positieve Desintegratie: een persoonlijkheidstheorie voor visionairen

In dit artikel wordt een introductie gegeven op de Theorie van Positieve Desintegratie (TPD). Deze theorie beschrijft een psychologisch traject van persoonlijke ontwikkeling. Kazimierz Dabrowski (1902 -1980) beschreef in de twintigste eeuw op vooruitziende en unieke wijze een weg van persoonlijke groei, gefaciliteerd door autotherapie en het opnieuw begrijpen van negatieve emoties en intense ervaringen, opdat creativiteit en eigenheid op empathische, duurzame en overtuigende manier uitgedragen kunnen worden.

Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens 8

Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens

Onderwijs zou als doel moeten hebben kritisch denkende mensen voort te brengen die hun gehele leven uit nieuwsgierigheid willen blijven doorleren. Om dit te bereiken zou eigenheid, creativiteit en nieuwsgierigheid moeten worden gestimuleerd. Onze huidige vorm van onderwijs bevordert deze eigenschappen echter niet, maar bederft ze juist.

Twee decennia na de Koude Oorlog is propaganda nog springlevend. 8

Journalistiek heeft pas kwaliteit als burgers politieke thema’s begrijpen

Onlangs werd een grensrechter doodgeschopt. Tijdens een persconferentie bekritiseerden journalisten de weinig overtuigende antwoorden van de KNVB-bestuurders. Hoe moeten we de kwaliteit van deze journalistiek beoordelen? Ligt de focus van verschillende items te veel op emoties, zijn ze te subjectief gebracht of is het onderwerp een mediahype?

49

De DNA Droom

Stel dat we over enkele decennia het vermogen hebben om onze intelligentie genetisch te manipuleren. Welke verschillen zou dat geven tegenover de huidige generatie?