De aarde is in veel opzichten al een paradijs. Laten we de laatste problemen structureel oplossen.

Grondslagen van het visionair denken

Wat maakt mensen als Elon Musk zo visionair? Naar blijkt, denken ze op een fundamenteel andere manier dan niet-visionairen. Hoe verschilt de visionaire manier van denken van niet-visionair denken?

Het belang van first principes
Natuurwetten zijn niet gelijk geschapen. Er zijn natuurwetten die universeel geldig zijn, zoals de wet van behoud van impuls, en natuurwetten die in een zeer beperkt domein geldig zijn, zoals bijvoorbeeld de theoretische Shockley-Queisser limiet voor zonnecellen. Wil je een vraagstuk visionair benaderen, dan moet je dus kijken naar die factoren die jouw vrijheid van handelen fundamenteel beperken; ook wat theoretisch gezien de mogelijkheden zijn die niet in strijd zijn met fundamentele natuurwetten. Deze worden ook wel ‘first principles’ genoemd. Deze bieden mogelijkheden, die veel groter zijn dan de niet-visionair denkende zich realiseert.

Waarom de potentiële rijkdom zo enorm is
Op dit moment maken we, voorzichtig  uitgedrukt, niet optimaal gebruik van onze hulpbronnen. We gebruiken slechts een promille van alle energie die er op aarde beschikbaar is. Geen zonne-energie, maar die in fossiele brandstoffen. We spuiten gevaarlijk gif in de olie- en gashoudende rotslagen om het laatste restje olie en gas er uit te kunnen persen en te kunnen opbranden. Hiermee verpesten we onze oceanen, onze atmosfeer en onze leefomgeving. We laten toe dat de grote meerderheid van onze soortgenoten in erbarmelijke omstandigheden leeft. Dat er miljoenen kinderen worden geïndoctrineerd met achterlijke, kwaadaardige en soms zelfs genocidale ideeën. A mind is a terrible thing to waste. Toch gebeurt het nog elke dag. In gezinnen, in haatzaaiende religieuze scholen (vooral madrassa’s, maar ook andere haatzaaiers), in massamedia.  Overigens hangt dit nauw samen met voornoemd  probleem.

De aarde is in veel opzichten al een paradijs. Laten we de laatste problemen structureel oplossen.
De aarde is in veel opzichten al een paradijs. Laten we de laatste problemen structureel oplossen.

Dit, terwijl we in principe alles kunnen doen wat we maar willen. Alles bestaat uit atomen. Plak die atomen op een andere manier aan elkaar en er ontstaat een totaal nieuw ding. Een brok steenkool wordt een diamant. Een hoop zand wordt een paleis. Een vuilnisbelt wordt nieuwe grondstof. Alles wat we nodig hebben zijn atomen, vrije energie uit bijvoorbeeld zonlicht, machines en informatie. En, heel belangrijk, de wil en verbeelding om deze hulpbronnen om te zetten om ons zonnestelsel (voorlopig; uiteraard blijft het daar niet bij) te veranderen in een gastvrije tuin voor de mensheid en andere soorten met ontwikkelingspotentieel.

Waarom de peak fantasy van niet-visionairen zo gevaarlijk is
De niet-visionaire mens leeft in een zelfgekozen gevangenis. Door gebrek van kennis van elementaire natuurwetenschap, of, vaker, de weigering zijn vooroordelen opzij te zetten, kiest hij voor een armoedige, kortzichtige en tijdelijke oplossing. Hiermee brengt hij zichzelf, zijn soortgenoten en onze planeet ernstig in gevaar. Voor de religieuzen onder ons: hij verwoest en vernietigt het erfdeel dat God ons gegeven heeft en richt Zijn schepping ten gronde.

We kunnen ons dit niet meer veroorloven. Techniek is tegenwoordig zo krachtig, dat we onze planeet kunnen vernietigen – en al hard op weg zijn om te vernietigen. We moeten de wijsheid ontwikkelen om met techniek het goede te doen en onze planeet een rijkere en uniekere plaats te maken. Dat we als mensheid niet altijd in onze wieg kunnen blijven, betekent niet, dat we niet voorzichtig met onze wieg moeten omspringen. Het is namelijk de enige plek die we hebben. Nog wel.

5 gedachten over “Grondslagen van het visionair denken”

 1. Goed artikel.
  Ik kan me hier helemaal in vinden.
  Er zijn een aantal organiserende basis principes die ten grondslag van de cosmos liggen. Ik noem ze universele wetten. Deze wetten bieden inderdaad mogelijkheden die zonder kennis hiervan niet voor te stellen zijn. Ook zijn veel maatschappelijke bewegingen mooi aan de hand deze universele wetten te verklaren. Mensen zouden deze wetten moeten kennen, dan zouden dinken veel intelligenter en tegelijkertijd gemakkelijker worden aangepakt. Bovendien zijn ensen dan compleet imuum voor foutieve kennis oftewel indoctrinaties. Want iedereen kan dan nieuwe informatie zelf aan de hand van deze wetten evalueren.

 2. ‘We moeten de wijsheid ontwikkelen om met techniek het goede te doen en onze planeet een rijkere en uniekere plaats te maken.’

  Mooi gesproken, Germen.
  Maar die wijsheid is er toch al?
  Het ‘goede’ is niet nadelig.
  Die eenvoudige wijsheid is niet het begin, maar het eind van die ontwikkeling.

Laat een reactie achter