Het thoriumcomplot

Topnatuurkundigen als Ed Oppenheimer deden hun best om de Amerikaanse overheid over te halen over te stappen op een schone, overvloedige energiebron: thorium. Hadden de VS en de overige ontwikkelde landen dat gedaan, dan was de CO2-uitstoot een fractie geweest van nu en waren er waarschijnlijk veel eerder dan nu elektrische auto’s geweest.

Kortom: het oliegeld was niet omgezet in wapens, salafistisch extremisme en terrorisme, zoals nu, maar had gebruikt kunnen worden om de hele wereldbevolking te voorzien van goedkope en overvloedige energie. Ook waren de eerste babies al geboren op Mars, omdat atoomraketten veel gemakkelijker de aarde kunnen verlaten dan chemische raketten.
Thorium heeft echter één cruciaal nadeel. Je kan er geen atoomwapens mee maken. Dit deed de thoriumtechnologie de das om.

20 gedachten over “Het thoriumcomplot”

 1. Het is opmerkelijk frequent voorkomend, dat slechts enkele seconden na het openen van veel artikelen met een YouTube filmpje daarin, de buttons minimaliseren, verkleinen, en sluiten, paars aankleuren. Men wordt dan gevolgd, maar ook bij virussen krijg ik deze waarschuwing. Ik laat dan steevast mijn virusscan updaten, waarna die verkleuring weer verdwijnt. De virusscan erover laten gaan levert daarentegen nooit wat op, tenzij er een virus in geprogrammeerd werd. De vermaledijde gluurders zijn dan steevast al met de noorderzon vertrokken. Nou, van mij mogen ze hun buikjes vol kauwen aan de Thorium.
   
  Waarom er bewust zo weinig van deze Thorium techniek gehoord en gebruik wordt gemaakt, is zeker geen raadsel, dat wordt wel duidelijk als je het filmpje volgt. De testreactor draaide 6000 uur onafgebroken, en zonder storingen. Het belang van nucleaire, uranium gevoede installaties, en het feit dat daar wel bommen mee kunnen worden gemaakt, woog en weegt nu nog, zwaarder dan een schone Thorium reactor. Een Thorium reactor die zeer ernstig en onherstelbaar zwaar beschadigd raakt, valt slechts uit, meer niet. Geen meltdown mogelijk, geen noemenswaardige stralingslekken, en bijna geen radioactief afval. China en Japan zijn er nu gelukkig mee aan de gang, die hebben groot belang bij schone en risicovrije reactoren. In Amerika werkt een groep wetenschappers, redelijk onopvallend, ongestoord aan dit al oudere concept, en zoekt zelfs de publiciteit op. Het probleem dat overschakeling naar deze vorm van energiebron geeft, zit volgens sommigen in het investerings kapitaal, dat is gestoken in de enorme nucleaire installaties wereldwijd, en natuurlijk helemaal het militaire belang. Experimentele kernfusie wordt daarentegen wel in ’t groot met overheids gelden gesteund, maar daarvan worden de eerste commercieel werkende resultaten dan ook pas tegen 2050 verwacht, als ik mij niet vergis. Zo wordt de natuur waarvan wij geheel afhankelijk zijn, en deel uitmaken, dus slachtoffer van de vechtlust van onze soort en ingebakken egoïsme. De Thorium reactoren zouden praktisch risicovrij voor de omgeving, in voor commerciële doeleinden bestemde bedrijven kunnen worden ingezet. Het is niet ondenkbaar, dat Crowd funding vanuit de bedrijfs en publieke sector, voor de financiële middelen kan zorgen, die nodig zijn om een commerciële productie faciliteit op poten te zetten. Dat zou nog eens nieuw zijn; de burger en industrie samen, die het heft in eigen handen nemen, en voor de eigen, schone, risico vrije energievoorziening zorgen. In plaats dat mensen aan de bedelstaf raken, omdat ze hun energierekeningen niet meer kunnen betalen, bedelen de energiemaatschappijen straks bij ons om een kilowatje, en mag het ook ietsje meer zijn, zoals bij de slager of groenteboer. :) 

  1. Volgen gaat een stuk geniepiger dan dit, Antares. Een bekende techniek is bijvoorbeeld de TCP/IP stack vervangen door een eigen packetfilter of keylogging software installeren. Internet-providers zijn verplicht alle dataverkeer voor minimaal een half jaar te loggen. We are screwed anyway. Daarom moet er meer greep van de gewone mensen op de overheid en geheime diensten komen. 

   Verder ben ik het roerend met je eens. 

 2. Thorium is mogelijk minder ideaal dan het lijkt, want het is niet makkelijk splijtbaar. Om dit te bereiken moet het worden gemengd met uranium U-233, U-235 of Pu-239. Dit levert U-232 op wat zwaar radioactief is. Daarnaast blijkt het economisch niet rendabel.
   
  Meer hierover in de volgende video met Dr Helen Caldicott op 38.20 min. http://www.youtube.com/watch?v=u-Of-3VontE
   
   
  Zie ook http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/Thorium/

  1. Dr Helen Caldicott zit in Japan, heeft de kernramp daar recentelijk meegemaakt, en wil daarom alle reactoren wereldwijd gesloten hebben, wat haar plaatst in het rijtje paniekerige, niet realistische idealisten. Tot zover de eerste link die je gaf.
    
   De tweede link brengt ons technisch problematische feiten, maar die zijn er om opgelost te worden, daar wordt hard aan gewerkt. Ja, inderdaad moet het Thorium gemengd worden met gevaarlijk hoogradioactief materiaal, maar de Thorium reactor achtervolgt je daarentegen niet wereldwijd met stralings besmettingen, meltdowns, en andere levensbedreigende situaties, als de reactorruimten ernstig worden beschadigd. Een gesmolten zout reactor zou je zelfs in huis nog kunnen hebben en onderhouden. Kwestie van weten hoe je er mee om moet gaan, anders valt de reactor slechts stil, en dat is dan ook echt alles wat er gebeurd. Dat ding op eigen houtje uit elkaar draaien is een ander verhaal, zo ga je echter ook niet om met je HR ketel. Bedenk daarnaast dat je je hele leven kunt doen met één vulling, ter grootte van en flessedop, als gezin. Wat een berg afval zeg… :)

 3. Als ik nu goed begrijp komt U-232 niet vrij, maar moet het gemengd worden in relatie tot U-233 in thorium.
  Als je doorzoekt kom je diverse documenten tegen waaruit blijkt dat er in het proliferatieverdrag restricties zijn ingesteld op het gebruik van U-232 met thorium. U-232 heeft een halveringstijd van 69 jaar, maar is hoog radioactief. U-233 heeft zelfs een halveringstijd van 159.200 jaar.
  Ten opzichte van de huidige nucleaire technieken lijkt thorium inderdaad een beter alternatief, is het nucleair proces veiliger en is er minder hoogradioactief materiaal nodig. Dit is gunstig t.o.v. de vraag en beschikbaarheid van uranium en zou mogelijk de motivatie van Frankrijk en Nederland hebben ontnomen om Mali binnen te vallen en leeg te roven.
  Voor het probleem van nucleair afval werd deze week een oplossing gepresenteerd waarbij het volume van het afval met 85-95% tot glas word gereduceerd. Een behoorlijke verbetering t.o.v. de 123.600 rottende vaten in de Duitse zoutmijnen.
  Toch blijft het gebruik van thorium reactoren m.i. een techniek met milieu- en gezondheidsbedreigende materialen. Misschien zinnig voor beperkte toepassing als in de ruimtevaart, maar die beter vermeden kan worden voor toepassing op grote schaal als energieproductie.
  Hierin heeft dr. Caldicott wat mij betreft gelijk en verwijst zij terecht naar het Duits beleid gericht op herwinbare energie uit water, wind en m.n de zon die nu al productiepieken van ruim 50% opleveren.
  Ook Dessertec, het plan om in de Sahara via zonnepanelen energie op te wekken voor Europa, is m.i. een beter alternatief dan thoriumreactoren. Binnen 5 jaar worden zonnepanelen in productie genomen die dunner zijn en minder grondstoffen kosten dan de huidige panelen en i.p.v. de huidige 20% rendement 50-70% opleveren. Helaas verhindert een politieke en economische onwil een voorspoedige toepassing van herwinbare energie. Zowel in Duitsland als met Dessertec.
  Visies verschillen, Going Nuclear: An Environmentalist Makes the Case

  1. En wat gaan we met die zonnepanelen doen, als het realistisch scenario van een grote vulkaanuitbarsting in eens werkelijkheid wordt? Zonder energie gebruiken, i.p.v. zonne energie? Ik heb dat nog niemand succesvol zien flikken.

   1. Meerdere velden aanleggen en verbinden zodat je natuurrampen kan opvangen. Je stelling geldt ook voor (thorium)reactoren, wat doe je als een er beving plaatsvind of of een golje tegenaan klotst?

    1. Of er nou een tsunami over zo’n Thorium reactor heengaat, of de aller zwaarste aardbeving, de reactor houdt er hooguit mee op. Geen radioactieve lekken en geen vrijkomende straling is het resultaat.

 4. Keerzijde, je doet je naam eer aan :)
   
  Het zal inderdaad niet zo makkelijk zijn om praktisch bruikbare, economisch rendabele units te ontwikkelen, maar het potentieel is zo enorm dat het toch dom zou zijn om er niet een paar miljard en een stel knappe koppen aan te besteden. In plaats van die eeuwige ‘over 50 jaar’ hot fusion bijvoorbeeld – thorium is haalbaarder dan dat, toch?
   
  Als deze LFTR-technologie vanaf het begin af aan verder was uitontwikkeld en verfijnd, zou de wereld er heel anders hebben uitgezien (mits niet gemonopoliseerd door een paar megabedrijven). Maar je, wapens zijn ook zo verleidelijk…
   
   

 5. @Quark; ik doe mijn best 
   
  Het gaat volgens mij niet op dat er geen stralingsrisico met thorium aanwezig is, want thorium word gemengd met uranium. Wel is de kettingreactie beter beheersbaar, de straling lager en daarmee ook het risico. Met een aardbeving kunnen de buizen die u-233 bevatten en de opvangbak in een vloeibare thorium reactor ook scheuren en de inhoud in de bodem verdwijnen. Thoriumreactoren zijn veiliger, maar het blijft een risico en levert nog altijd afval op wat 500 jaar lang moet worden opgeslagen. Met herwinbare energie spelen dergelijk risico’s en opslag niet.
   
  Ook het argument dat men thorium als kernenergie weert zodat men van uranium en plutonium wapens kan fabriceren blijkt niet reëel, want ook thorium kan je met een paar ingrepen omzetten naar uranium. Hoe je een kernwapen maakt van thorium.

  1. Die kettingreactie moet met deskundige aansturing op gang gehouden worden Keerzijde. Dit i.p.v. dat ze zelfonderhoudend is, en uit de hand kan lopen zoals bij normale nucleaire processen in uraniumreactoren. En dan nog iets dat ik vergat te zeggen, toen jij het had over het aanleggen en verbinden van meerdere velden. Met welk zonne energie leverend veld wil jij gekoppeld worden, als de zon helemaal nergens meer schijnt? Wint energie valt dan ook weg, omdat het de zon is die in hoofdzaak de atmosfeer verplaatst, door warmte en koude wisselingen.

   1. Klopt dat de neutronenabsorptie stopt zodra een thoriumcentrale uitvalt en de vloeibare thorium stolt, maar bij een beving en scheuren of ineenstorting heb je nog altijd een milieuramp.
     
    Met een totale en langdurige zonsverduistering ga je wel uit van een uiterste die we in de menselijke historie nog niet hebben meegemaakt, maar is vastgesteld op basis van metingen en daarop gedane aannames. De tot nu toe ervaren zonsverduisteringen waren meer lokaal en tijdelijk. Maar stel dat… chemtrails? :) Met een zondvloed van bijbelse proporties zou je met thoriumcentrales ook niet ver komen en een milieuramp aan overhouden. Gelukkig bleek die bijbelse zondvloed na onderzoek ook maar een lokale gebeurtenis.
     
    Inderdaad alles onderzoeken en ontwikkelen en op een juiste manier toepassen, waarbij politieke en economische drijfveren en macht ondergeschikt zijn aan milieu en gezondheid. Dat is volgens mij nog steeds het grootste probleem. Nogmaals thoriumreactoren zijn veiliger en schoner dan uranium, maar herwinbare energie en m.n. zonneenergie zijn met een jaar of 5 voldoende rendabel, ‘oneindig’ beschikbaar in brandstof, meest eenvoudig, veilig en schoon toepasbaar.
     
    Mij overtuigen? Best wel, als de feiten maar kloppen. Er worden nu feiten in artikelen en docu’s aangevoerd die onjuist blijken en daarmee bekruipt me het gevoel dat het publiek gemasseerd word met een niet reële groene visie t.a.v. de kernenergie en als tegenwicht op de herwinbare energie. 

    1. The Green-Washing Of Clean Energy Branding m.n de laatste paragraaf
     Using energy branded as “clean” has become tantamount to preserving the environment, reducing dependence on foreign oil, cutting the risk of cancer, protecting wildlife, and reducing asthma.  Yet, buying a Prius, voting for politicians who favor federal grants to FutureGen 2.0, and riding a natural gas running bus to work do not necessarily contribute to these goals.  Clean energy, it seems, can mean anything along the spectrum of “less-dirty-than-19th-century-industrial-London” to “no environmental impact.”  However, simply associating a technology or industry with the clean and green brand, can bring in federal loans, media attention, venture capital financing, and the interest of at least some guilt-ridden consumers.
      
     Een dergelijke input om hun image op te poetsen kan de kernenergie op dit moment wel gebruiken.

 6. Typ maar eens supervulkaan in; de dichtstbijzijnde vind je dan al gemiddeld op 100 km. Afgaan doen ze sowieso, en wij weten niet wanneer. Redenen tot paniek reacties zijn er nog niet. Maar als het gebeurt zonder dat wij onze energiesystemen decentraal, en aanmerkelijk veiliger hebben gemaakt, dan zijn we te laat. Alle zonnepanelen in de omgeving worden dan bedekt met meters dikke lagen gloeiend hete as, daarna doen ze het nooit weer. Communicatie wordt onmogelijk; de statische elektriciteit door de bewegingen van het hete, maar ook afgekoelde as in de atmosfeer, veroorzaakt dat, hulp krijg je niet. Proces controle over uitgebreide, diverse industriële, chemische en nucleaire productie faciliteiten valt overal uit. De huidige kerncentrales worden dan wel automatisch afgeschakeld, maar de hete kernen moeten nog geruime tijd worden gekoeld. Dat kan echter niet, want de koeltorens raken direct verstopt met as, zelfs als de koelwater pompen blijven werken op de noodstroom voorzieningen. Resultaat; honderden verspreidde meltdowns op het rampcontinent, die elk tienduizenden jaren radioactieve stoom uit het grondwater doen opstijgen i.d.v. van geisers, dit afgezien van de besmetting van het grondwater, en lekken in het milieu. De totaal onbekende, brandende chemische mengsels, afkomstig uit alle fabrieken op het getroffen continent, zal alle dan nog in leven zijnde have doen afsterven. OH, maar dan kunnen we dat toch voorkomen, door alle huidige kerncentrales gewoon af te schakelen zeg, hoe moeilijk is zo iets? Dat wordt héél moeilijk, omdat onze energie consumptie vele malen groter is dan alle alternatieve bronnen samen aan kunnen leveren. Dat is de realiteit. Thorium reactoren hoef je niet te koelen, er komt geen straling vrij als niemand ze bediend, kettingreacties al helemaal niet. Worden ze door plaatselijke omstandigheden toch vernietigd, dan is de verspreiding van radioactief materiaal in dat betrokken gebied zeer beperkt, enkele honderden meters. De Thorium reactoren kunnen daarnaast een sterk decentrale energie voorziening vormen, waardoor aangetaste infrastructuur van beschadigde netwerken zonder bezwaar kan worden afgeschakeld. Daarmee blijven dan de procescontroles, en dus ook de productie faciliteiten van grote getroffen gebieden op gang. Als we bedenken dat de voedsel voorziening in ondergrondse kassen plaats kan vinden, door deze van voldoende energie te voorzien, (wat te doen is met individueel daarop afgestemde reactoren) dan blijft er voor velen een betere kans op overleven dan zonder deze voorzieningen. Zoals we nu bezig zijn, blazen we in ijl tempo de atmosfeer vol CO2. Lekker lui achterover zitten met een idealistische, activistische tunnelvisie, werkt niet. Oplossingen die nu beter zijn, zijn niet ideaal, maar veel beter dan het hierboven beschreven alternatief. Daarna kunnen we altijd blijven werken aan betere alternatieven, en hebben daarvoor de tijd en mankracht behouden.  

  1. Overigens; de gevolgen van asteroïde inslagen bij onverwachts opdoemende, grotere exemplaren, veroorzaken nog veel grotere stof en aswolken in de atmosfeer. Daar volgt dan meteen de uitbarsting van een gloednieuwe supervulkaan op. Een kleintje dat recentelijk onverwachts onze atmosfeer doorkruiste, heeft wereldwijd nogal wat stof hier omtrent doen opwaaien. Uche, uche. :(

 7. Uit dit artikel,
  In the meantime, says Jean McSorley, senior consultant for Greenpeace’s nuclear campaign, the pressing issue is to reduce energy demand and implement a major renewables programme in the UK and internationally – after all, even conventional nuclear reactors will not deliver what the world needs in terms of safe, affordable electricity, let alone a whole raft of new ones.
   
  ‘Even if thorium technology does progress to the point where it might be commercially viable, it will face the same problems as conventional nuclear: it is not renewable or sustainable and cannot effectively connect to smart grids. The technology is not tried and tested, and none of the main players is interested. Thorium reactors are no more than a distraction.’
   
  Veilig? UK stays cautious over thorium as nuclear fuel Phys.org
  Anti-nuclear environmentalists argue, however, that thorium is still under their No Nuclear umbrella. 
Every nuclear reactor creates fission products that are radioactive materials to make energy. They argue that its reactors would be producing toxic byproducts and wastes. One such argument is that the fission materials produced from thorium are of a different spectrum to those from uranium-235, but include a number of dangerous-to-health alpha and beta emitters.
   

 8. Wat een geluk dat de Chinezen en Japanners het ding wel serieus nemen dan, en ook niet mogen lezen wat jouw mening hierover is (censuur). Stel je voor zeg, dan geven ze het gelijk op natuurlijk. :)

Laat een reactie achter