Silicon Valleys in Nederland

Ieder land dat zich openlijk uitspreekt voor innovatie zou een of meerdere Silicon Valleys moeten hebben, waar de nieuwe Googles en Apples uit kunnen ontstaan. In een land als Nederland zou je dit per provincie of landsdeel moeten doen, om er een wedstijdelement aan toe te voegen. Over de hele wereld gezien mag er ook met elkaar gestreden worden. We zijn voor de vooruitgang van onze samenleving, onze Global Village, afhankelijk van uitvindingen afkomstig van innovatieve bedrijven. Hoe meer je de juiste voorwaarden gaat faciliteren, des te groter de kans op succes.

Is er een gouden toekomst voor ons weggelegd?
Is er een gouden toekomst voor ons weggelegd?

De Gouden Eeuw

Ik merk dat er in Nederland een grote behoefte is om de economische crisis de rug toe te keren en snel weer een succesvol land te worden. Niet voor niets kijken we nu terug naar hoe we dat in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw hebben gedaan. Hier is een mooie serie over gemaakt door o.a. Hans Goedkoop en ook in de Wereld Leert Door is er aandacht voor zowel deze tijd als de gebouwen die er zijn gebouwd – en er nu nog steeds staan.

Een terugblik op die tijd heeft mij doen inzien dat we voor de volgende succesvolle periode weer een stel ondernemers cq bestuurders nodig hebben die een doel stellen, een stip op de horizon tekenen en voor wie ‘gaat niet’ niet bestaat.

Ik grijp liever niet terug op het begrip de VOC mentaliteit, want daarin staat ‘over lijken gaan’ nogal centraal. Dat willen we niet meer.

Doorbraken nodig

Voor de beschaving als geheel, over de hele wereld is het nodig dat er doorbraken komen. We zijn nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen, er dreigt gevaar van smeltwater en het monetaire systeem is nog altijd instabiel. Hier zijn uitvindingen voor nodig, die vervolgens vermarkt moeten worden: mensen moeten de nieuwe spullen kopen en gaan gebruiken. Zo werkt dat nu eenmaal.

In principe is internet, waaronder Google, Facebook en Wikipedia voor velen net zo belangrijk als de bankrekening. Het wordt dan ook massaal gebruikt, net als geld. Daar waar dit soort producten, diensten kunnen worden uitgevonden, moet dat ook voor een nieuwe valuta of energie mogelijk zijn. Ook dat kan beginnen in een Silicon Valley.

Wedstrijdelement

Nieuwe bedrijven en daarmee nieuwe producten die vanuit een Silicon Valley ontstaan zijn goed voor dat land. Er wordt geld naar dat land toe getrokken, waar belastinginkomsten uit komen. Zolang de productie ook zoveel mogelijk in ‘eigen land’ wordt gehouden is er ook hoop voor de werkgelegenheid.

Dat wat de bedrijven afzonderlijk presteren vormt tezamen wereldwijde doorbraken, dit is goed voor ons allemaal. Oftewel: afzonderlijke prestaties zijn goed voor een groter doel, goed voor het collectief.

Dit in het achterhoofd zou je eigenlijk innovatieve bedrijven en daarmee ondernemers moeten omarmen, de ruimte geven – faciliteren – en een wedstrijd element toe moeten voegen om elkaar uit te dagen het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen.

In feite moet je dus gaan vergelijken, benchmarken. Dit kun je met een jury doen en natuurlijk een score toekennen aan de behaalde omzet of winst.

Wat te doen

We moeten innovatie en daarmee slimme en ‘brutale’ mensen de ruimte geven, oftewel faciliteren. Voor een innovatief bedrijf vormt onderzoek en ontwikkeling een belangrijke pijler. Daarna komt het echte ondernemen. Met name de Research & Development (R&D) kunnen we met een Silicon Valley in iedere provincie vorm geven. Dit gaat veel verder dan het thuislaboratorium van een Hogeschool of Universiteit. Hier heb je namelijk als buitenstaander (ex student) niet veel aan. Ik heb zelf wel een idee om een bedrijf te beginnen, maar daar is pas sprake van zodra ik klaar ben met uitvinden. Hiervoor heb ik eigenlijk hulp nodig van anderen, maar voorbij de zogenaamde poortwachters komen op een kenniscentrum is nog een hele klus; weet ik uit eigen ervaring.

Je moet voor een provinciaal of zelfs plaatselijke Silicon Valley eigenlijk alle bestuurlijke-, wetmatige regels en – denkwijzen van (soms veredelde) ambtenaren die als adviseur werken aan kunnen pakken.

Terug naar het grote plaatje

Willen we daadwerkelijk een tijdperk van overvloed bereiken, ook al begint die pas over 50 jaar, dan zijn er nu acties nodig. Een nieuwe valuta, nieuwe energie, nog meer kennis op internet: het is allemaal mogelijk, maar de mensen die hier qua ideeën, intelligentie en passie achter zitten moeten we wel optimaal de ruimte geven.

Ik denk dat je met bestaande elementen zoals Silicon Valleys en wedstrijdelementen een heel eind kunt komen. Silicon valleys hoeven zich trouwens niet te beperken tot techniek, ook voor nieuwe kunst, architectuur, muziek etc. moet ruimte zijn.

Bronnen
De Wereld Draait Door (afl.)
Overzicht afleveringen Gouden Eeuw

15 gedachten over “Silicon Valleys in Nederland”

 1. Wanneer je een silicon valley voor techniek in Nederland wil realiseren dan moet er 1 centrale plek zijn in Nederland of de benelux waar alle whizz kids samenkomen. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat mensen die startups creeren nodig voor een silicon valley, nu naar London of Berlijn vertrekken omdat het hier in Nederland nog te kleinschalig en verspreid is.
  Dus niet in elke provincie, maar bijvoorbeeld alleen in Eindhoven, Leiden of Delft

  1. Wizz kids kan je niet dwingen richting een plek. Geef ze zelf een kans tot creatie met ruimte en spullen… Zo niet een gemiste kans voor de gehele generatie. En de kloof wordt dan groter. Wizz kids?

 2. Een Nederlandse silicon valley heb ik zeker behoefte aan. Langere tijd heb ik gezocht naar mede studenten om mogelijk samen iets mee te ondernemen, het grotendeel van de studenten bij mij op school geven aan wel te willen ondernemen tijdens en na hun studie maar durven de stap uiteindelijk toch niet te zetten. Het ergste vind ik het als ze negatief zijn over de kansen in bepaalde sectoren of de risico’s te groot vinden. 
   

  1. En dan wordt er binnenkort ook nog eens een groot tekort aan technisch personeel verwacht, omdat die vakken niet zo populair zijn op de scholen.
   En die gouden eeuw kwam ook omdat wij geen monarchie en bekrompen, verstikkende cultuur hadden. En door de uitvinding van de zaagmolen waardoor massaal schepen gebouwd konden worden.

    1. En door het verdrijven van het autoritaire katholicisme door het tolerantere protestantisme.

    2. Ze gaan immers samen door de deur van de zoon van de Heilige Maria. Scheiden kan een mens gemakkelijker dan het samenvoegen der juiste verdeelden delen. Internationaal staat het christendom niet voor macht, wel voor het volgen van de Jezus voorbeelden, met de vrijheid van eigen willens en wetens. +’

    3. Was wel aanwezig in mijne voorouderlijke vlees, kan het me niet herinneren, wie weet kan ge geest de volmaakte opheldering geven omtrent het huidige feit over de interesse in de technische sector, welke is afgenomen of gewoon niet meer belangrijk. Jezus voorbeelden waren in beeldspraak echter nemen vele nakomelingen, volgelingen en infiltranten het nogal serieus letterlijk.. De praktijk is vlugger dan het woord.

   1. Daarbij was de zaagmolen een uitvinding van een negerslaaf met heel veel vrijheden. Nu zal elke blanke zoiets willen ontkennen als een extremist. Het ons kent ons en zal altijd zijne eigen soorten willen bevoordelen, todat de eigen soort dezegene bedriegt. Gelukkig zijn er nog vele andere uitvindingen van andere rassoorten waarop de toenmalige westerling zijne specialiteiten ging ontwikkelen. Het resultaat van deze massa werking in massa uitvindingen, is een grote schulden berg en een ongekend schuldcomplex, welke men wil afkopen door bemoeienis en overmacht. Kort gezegd ‘kapitaal crisis’ en ‘ psychopaten’ . ;)

 3. Je moet het eigenlijk zo inrichten en dus faciliteren dat je er voor wilt verhuizen naar bijv. Eindhoven. Ik snap best dat in een klein land als NL 1 SV eerst wel genoeg is. Maar als je dan mensen naar Eindhoven trekt moet je ook een (bij)baan faciliteren om in ieder geval ook zelf geld te verdienen. Zo doe ik dan momenteel ook: ik werk fulltime, waarnaast ik werk aan mijn eigen zaak.

  1. Inderdaad, het gaat erom dat die hub functie er komt. Dat waarin je mede app ontwikkelaars wilt ontmoeten, eindhoven bijvoorbeeld de plaats is waar je moet zijn. En dus niet gefragmenteerd eraan werken, de lokale cultuur is dus heel belangrijk

 4. Persoonlijk denk ik dat mensen met kennis en liefde voor een mooie wereld beter kunnen omgaan met de afgepakte faciliteiten, waarbij de langere termijn doelen als wel als de dagelijkse routine voor een leefbare omgeving beginnen met het inrichten van een milieu waarbij men niet meer groot denkt voor eigen persoonlijk gewin op de ander. Bij elke ruzie zijn er (twee) gewonden terwijl een begonnen is met onbeschoft doen (soms onbewust dierlijk). Wie weet is de tijd rijp voor het loslaten van de massa brutale, slimme bedriegers, bijname, de kapitalist, zakenman zonder mededogen, en al zijne volgelingen? Met een wedstrijd element krijgt men overdreven strebers met ellebogen werk. Het laatste gedeelte van de laatste alinea in het stuk ben ik ’t in vele delen mee eens. Met name de Architectuur van het directe en indirect milieu, muziek waarmee men de gevoelens goed kan maken. en vooral de ruimte, welke mijns inziens in Nederland erntsig zijn beperkt voor de jeugd en artistiekelingen ten voordelen van Gemeente beleidsmakers, en onnodig staal verkeer. Als men het overdreven staal op een grote hoop gooit kan er al veel worden bespaard in energie. Als men kan investeren in koolstof vezels van hogere kwaliteit dan staal is er een industrie hiervoor geboren, totdat de geldwolven het weer laten instorten zonder de kennis van het ontwerp-product. ;)

Laat een reactie achter