Is de islam verbieden de oplossing?

De Nederlandse politicus Geert Wilders haalt weer eens de krantenkoppen. Dit keer, door te spelen met de gedachte de islam te verbieden. Zijn Belgische collega Filip de Winter wil de doodstraf voor terroristen invoeren.Hoe zinnig is een verbod op de islam?

Ja, islamitische terroristen laten zich inspireren door het islamitische geloof
Door politici in binnen- en buitenland wordt keer op keer, bij hoog en bij laag, beweerd dat het terrorisme van onder meer IS- en Al Qaeda-aanhangers niets met de islam te maken heeft. Deze beweringen zijn aantoonbaar onjuist. Islamitische Staat en Al Qaeda motiveren hun aanslagen keer op keer met koran en de overige bronnen van de soennah, zoals overleveringen en uitspraken van makkers van uitvinder Mohammed. Uiteraard heeft dat sterke propagandistische waarde – de zogeheten “ware moslim” heeft bij zijn geloofsbroeders een streepje voor – maar bijvoorbeeld zelfmoordterroristen worden sterk gemotiveerd door de hemelse beloning (de spreekwoordelijke 72 maagden) die de martelaar voor de islam te wachten staan, volgens de islam.
Binnen de moslimgemeenschap vooraanstaande soennitische mainstream-geleerden, zoals de tv-imam Joessoef al-Qaradawi, verkondigen ideeën die in veel opzichten overeenkomen met die van Al Qaeda en Islamitische Staat. Denk bijvoorbeeld aan het vermoorden van ex-moslims, het in Syrië vechten tegen de sjiitische “ketters” en de toelaatbaarheid van zelfmoordaanslagen tegen zogeheten vijanden van de islam.

De islam verbieden: kan dat?
In Nederland en België zou een verbod op een religie een terugkeer betekenen naar de  zeventiende eeuw. In die tijd woedden er bloedige oorlogen tussen katholieken en protestanten. Een dergelijk verbod zou in Nederland ook moeilijk juridisch te onderbouwen zijn. In Nederland worden godsdiensten als zodanig niet erkend. Wel kunnen religieuze genootschappen, zoals moskeeverenigingen, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status aanvragen. Daarmee worden donaties aan de religie fiscaal aftrekbaar. Deze erkenning kan ingetrokken worden, wat overigens voor buitenlandse donoren, een belangrijke geldbron voor moskeeverenigingen, weinig zou uitmaken.
In België bestaat er wel een vorm van erkenning van godsdiensten. Om erkend te worden als godsdienst, moet een gemeenschap minimaal 25.000 gelovigen kennen. De islam is in België een erkende godsdienst met enkele honderdduizenden geregistreerde islamieten. Deze erkenning zou in principe ingetrokken kunnen worden, een vooral symbolische stap, of zelfs als criminele organisatie vervolgd kunnen worden, zoals nu met de Scientology-kerk gebeurt. ayaan

Echter: de islam is niet alleen een geloof, maar ook een politieke ideologie. Zowel in Nederland als in België bestaat er een rijke historie van beroepverboden voor bijvoorbeeld communisten en neonazi’s. Als de islam wordt gezien als voornamelijk politieke ideologie, de insteek van Wilders, zou in principe deze wet weer van stal kunnen worden gehaald.

De conclusie: er zijn enkele mogelijkheden om de beoefening van de islam behoorlijk aan banden te leggen, maar voor een algeheel verbod op de islam is moeilijker een juridisch kader te vinden. Wel zou de islam geïnterpreteerd kunnen worden als een kwaadaardige politieke ideologie, zoals eerder met het fascisme en communisme is gebeurd.

Kwaadaardige denkbeelden binnen de islam verbieden, dan maar?
Zinniger is het idee, om de islam als constructie los te laten. De islam is een verzamelbegrip van vaak weinig samenhangende politieke en religieuze ideeën. Sommige van deze ideeën zijn ronduit verwerpelijk, veel kunnen er mee door of zijn vooral lachwekkend, iets waar de verlichte moslims, een kleine minderheid,  zich uitstekend van bewust zijn. Enkele ideeën kennen enige waarde. Al deze ideeën verbieden is dan ook niet verdedigbaar.

Er is een duidelijke verantwoordelijkheid bij de moslims zelf om hun geloof met een korreltje zout te nemen. Joden halen het ook niet in hun hoofd om, zoals de torah voorschrijft, bijvoorbeeld overspelige vrouwen te stenigen of een ongehoorzame zoon of dochter te doden. Het wordt tijd dat ook moslims deze afstand nemen tot de wreedste onder de religieuze geboden.

Een verstandiger besluit zou zijn de stofkam door deze ideeën te halen, en elk idee dat op gespannen voet staat met de wetgeving of de veiligheid, expliciet strafbaar te stellen.
Verkondigen dat ex-moslims of vijanden van de islam vermoord moeten worden, bijvoorbeeld, is nu al aanzetting tot een misdrijf en strafbaar. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het oproepen tot een heilige oorlog, het willen invoeren van de wrede sharia of omverwerping van de staat door gewapende strijd.

Mensen die deze ideeën verspreiden, de moslimradicalen, moeten op de huid worden gezeten en hard worden aangepakt. Op zich biedt in Nederland en zeker in België de bestaande wetgeving al krachtige handvatten om de moslimradicalen het leven uitermate zuur te maken: boetes en gevangenisstraffen, ontneming van de nationaliteit en deportatie, in het geval van vreemdelingen. Geen wonder; Europa heeft uitgebreid ervaring met de maatschappelijke ontwrichting door godsdienstige dwepers. Het probleem is niet het gebrek aan krachtige wetten op het gebied van veiligheid; het probleem is dat deze wetten niet gehandhaafd worden.

7 gedachten over “Is de islam verbieden de oplossing?”

  1. Grotendeels eens met het artikel. Daarnaast moet ook een halt toegeroepen worden aan de import van nog meer islam c.q. islamieten anders kan de islam hier gewoon langs democratische weg invloed krijgen. En tenslotte moeten in het onderwijs – misschien in het kader van de algemene emancipatie – de islam en meer in het algemeen ‘de religies’, actief ondermijnt worden door wetenschap. Alle claims (biologisch, historisch, geologisch, astronomisch, politiek, enz., enz., enz.) van de koran etc. die niet stroken met de moderne wetenschap en met moderne inzichten en opvattingen moeten keihard onderuit gehaald worden en zo nodig zonder terughoudendheid geridiculiseerd!

  2. Germen, uitstekend artikel dat het ‘islamprobleem’ goed uitlegt. Razor je hebt volkomen gelijk. Helaas is het in de politiek nog altijd ‘notdone’ om de wetenschappelijk gezien belachelijke en moreel gezien verderfelijke islam en import van nog meer moslims nu eindelijk eens aan de ketting te leggen. En in het onderwijs is het gebruikelijk om ‘hete aardappels’ als de kinderachtige en middeleeuwse claims v d islam eenvoudig weg niet te behandelen, een enkele dappere leraar daargelaten.

  3. Hoe bestaat het dat iemand zelfs maar denkt dat dat zou werken. Hoe kun je überhaupt stellen dat de ene religie te verkiezen is boven de andere, op grond van geweld-dadige ontwikkelingen in het heden, van één specifiek religieus georiënteerde groep. Ongeacht de religie die een bepaalde groep volgt, elke religie werd en wordt politiek beínvloed en georcestreerd door de intellectuele upperclassmen. Zij weten niet beter maar denken het beter te weten: http://bit.ly/1MQ5Ytq

  4. Loekie de leeuw

    Omdat er niks mis is met communisten in Nederland. Ze blazen geen dingen op, vallen onze vrouwen niet lastig en dwingen ons niet onze cultuur aan te passen. Dingen waarvoor de boven genoemde groep met grote regelmaat het nieuws haalt

Laat een reactie achter