Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University

Meer rendement uit onderwijs: twee oplossingen

Onderwijs wordt steeds duurder en de kans dat dure onderwijsleningen terug worden betaald, wordt steeds kleiner. Er zijn twee goede oplossingen voor dit voor jongeren en hun ouders heel erg vervelende probleem.

Eerste oplossing: goedkoper onderwijs
Op dit moment is onderwijs, zowel middelbaar als hoger onderwijs, onnodig duur. Docenten die goed zijn in college geven kunnen heel goed in het gehele Nederlandse taalgebied college geven via teleconferencing. Hun colleges worden op YouTube gezet. De rest van de docenten kan zich voortaan op onderzoek richten. Vanzelfsprekend wordt er drastisch bezuinigd op het vergadercircuit, middle management en het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Het vrijgekomen budget gaat geheel naar onderzoek en productontwikkeling. Bij werkcolleges kunnen studenten in een virtuele omgeving met elkaar samenwerken en vragen stellen aan een chatbot, die ingewikkelder vragen doorschakelt aan een werkstudent, daarna universitair docent. Practica kunnen via teleoperatie en/of of in een virtuele omgeving. Dit betekent dat studenten langer bij hun ouders kunnen wonen en de kosten voor levensonderhoud drastisch dalen. Vanzelfsprekend is dit nog niet voldoende. Hiervoor komen we op de tweede oplossing.

Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University
Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University

Tweede oplossing: direct aan het werk
Voortaan moet niet de opleiding, maar werk centraal staan. Alle ontroerende verhalen over academische vorming en dergelijke ten spijt: de meeste mensen volgen hun opleiding als toegangsbewijs voor leuk, maar vooral goedbetaald werk. Daarom is het slimmer, werk centraal te stellen en studenten bij te laten leren tijdens hun werk. Hiermee verdienen ze in ieder geval iets en passen hun kennis direct nuttig toe. Daardoor blijft deze kennis ook beter hangen. Studenten technische natuurkunde adviseren wat betreft warmtepompen  en helpen onderzoekers bij laboratoriumwerk, studenten Nederlands assisteren webmasters met stijlfouten, studenten wiskunde geven bijles wiskunde aan middelbare scholieren etc. Zo kunnen ze snel doorgroeien naar hogere functies en tijdens hun werk leren. Zo raken ze nooit vervreemd van de werkvloer en hebben we geen wereldvreemde klasse hoogopgeleiden meer.

Bonus: onderwijs ook toegankelijk voor laagopgeleiden
Op dit moment is het voor laagopgeleiden lastig zich bij te scholen. Als iedereen begint als laagopgeleide en bij studeert, verdwijnt ook de tweedeling tussen laag- en hoogopgeleid. Laagopgeleiden worden zo ook meer geprikkeld om zich bij te scholen.

Oplossing tegen vergrijzing
Voor vrouwelijke en mannelijke  studenten moet er de mogelijkheid zijn in deze periode naast hun studie moeder resp. vader te worden. De vruchtbare leeftijd van vrouwen ligt tussen 18 en 30 jaar. Ook mannen zijn dan op hun vruchtbaarst, hoewel hun vruchtbaarheid op latere leeftijd langzamer daalt dan bij vrouwen. Ze hebben later in hun leven hun handen later vrij, als ze op jonge leeftijd kinderen krijgen. Deze zijn net uit de peuterleeftijd, als de opleiding en baan intensiever worden. Ook is de kans op geboortendefecten dan veel kleiner.

2 gedachten over “Meer rendement uit onderwijs: twee oplossingen”

Laat een reactie achter