Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com

Is de mens goed of slecht?

Veel maatschappelijke systemen die uit zijn gedacht, doen veronderstellingen over de mens die niet kloppen. Het gevolg: ellende. Is de mens goed of slecht?

Wat is goed en wat is slecht?
Er zijn nauwelijks subjectiever termen te bedenken dan deze twee begrippen. Als twee ethische systemen sterk verschillen, zoals bijvoorbeeld het salafistische en het libertijnse, dan zal een daad die volgens het ene systeem goed is, bijvoorbeeld gedwongen seks met een slavin, volgens het andere systeem vaak slecht zijn. Het heeft dus weinig zin om over goed en kwaad, of moreel juist en onjuist, te spreken zonder moreel referentiekader.

La condition humaine
Ik denk dat dat morele referentiekader er wel degelijk is. Dit heeft namelijk alles te maken met wie we zijn: mensen. Onze biologische behoeften en beperkingen impliceren een moreel systeem dat hiermee rekening houdt. De mens is de maat der dingen. Dit zou ‘goed’ iets maken dat onze biologische behoeften op een zo lang mogelijke termijn waarborgt en onze beperkingen overwint en ‘kwaad’ iets dat ons voortbestaan en ontwikkeling bedreigt.

Andere ethische principes die op natuurlijke wijze volgen en ook door kunstmatige intelligenties of aliens heel goed gebruikt kunnen worden, zijn het Copernicaans beginsel: we zijn niet alleen, of uniek, en de gulden regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com
Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com

Herformulering van de vraag
De vraag of de mens goed of slecht is,is dus te herformuleren als: bedreigt de mens de toekomstige overleving van zichzelf en zijn eigen voortbestaan en (Copernicaans beginsel en Gulden Regel) het voortbestaan van niet-menselijke bewuste soorten? Met als vervolgvraag: zo ja, is deze slechtheid et gevolg van aangeboren natuur of van aangeleerde cultuur? Of, een derde mogelijkheid,het gevolg van inductie en deductie: zelf waarnemen en nadenken?

De mens is gedeeltelijk slecht, gedeeltelijk goed
Uit de voorhanden gegevens is niet zonder meer te concluderen dat de mens goed of slecht is. De mens heeft sinds zijn ontstaan op een werkelijk genocidale wijze huisgehouden onder niet-menselijke soorten, waaronder bewuste soorten als de wolharige mammoet, de Neanderthaler en walvisachtigen. Een daad van een werkelijk onvoorstelbare slechtheid. Ook zijn eigen soortgenoten heeft de mens niet gespaard. Neem bijvoorbeeld de Tasmaniërs, die tot de laatste man, vrouw en kind zijn uitgemoord (met uitzondering van een groep halfbloeden). Niet veel beter liep het af met de andere Aboriginals, inheemse Amerikanen en, om dichter bij huis te blijven, weerspannige Indonesische volken en de inwoners van Belgisch Kongo.
De mens heeft ook goede dingen gedaan. Enkele soorten zouden zonder de mens zijn uitgestorven door natuurlijke oorzaken, al valt dit in het niet vergeleken met de duizenden door de mens uitgestorven soorten.
Het aantal onnatuurlijk gestorven mensen per 100.000 is sterk gedaald. In de Steentijd stierven tientallen procenten  van de bevolking door geweld. Nu is dt minder dan een procent van de bevoking en leven we twee keer zo lang.

In een volgend artikel de vraag: hoe kan de mens van een slecht wezen, een goed wezen worden?

[explanatory-dictionary dictionary=”Nederlands”]

49 gedachten over “Is de mens goed of slecht?”

 1. De vraag of de mens goed is of slecht, is eigenlijk een schuldvraag.
  Er is misschien een meer vruchtbare opening voor de dialoog over de moraliteit. Bijvoorbeeld: waarin heeft de mens zich vergist.
  Wij denken bijvoorbeeld dat we slecht zijn omdat het onze schuld is dat het milieu vervuilt. Maar Wij vervuilen het milieu omdat we ons vergissen in hoe de dingen zijn.

  Wij denken dat er allemaal aparte dingen zijn, die los van elkaar bestaan en maken er dan een plastic zakje bij. Maar er bestaan geen aparte dingen, alles wat er bestaat verandert in zijn eigen tempo in elkaar, zodat er geen afval is. Alles wat je tegenkomt was altijd eerst iets anders van zijn omgeving.

  Zo is bestaan een in zichzelf steeds veranderend geheel. Als we dat hadden geweten hadden we geen plastic zakje gemaakt wat veel te langzaam verandert en daarmee het geheel verstoort. Het plastic zakje heeft geen eigenbelang, de vuursteen heeft geen eigen belang, de cheeta niet en de gazelle niet. Het water noch de lucht heeft een eigenbelang.

  Moreel handelen in dit geval zou zijn dat we ons aanpassen aan de gegeven verandering van hoe de dingen uit elkaar ontstaan. We zijn niet goed of slecht, we hebben ons vergist in ons wereldbeeld en daarmee in ons zelfbeeld. We hebben geen eigenbelang.

 2. Wat was ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ toen er nog geen leven op aarde en in het universum was?
  Wat was ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ toen er alleen nog maar bacteriën waren?
  Wat was ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ toen de dinosaurussen heersten op aarde?
  Wat was ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ toen de eerste mens op aarde verscheen?
  Wat is ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ onder de joden, christenen, hindoestanen, boeddhisten, islamieten, enz. enz.
  Denken in termen van ‘goed’ en ‘slecht’/’kwaad’ is vaak heel antropocentrisch en zelfs ‘sekte’-gebonden.
  Feit is dat wij momenteel de ‘beheerders’ van deze planeet zijn en we hebben inderdaad al een hele boel natuur verwoest en ingenomen. Ik denk dat je misschien beter kunt denken in termen van causaliteit (Wat zijn – uiteindelijk – de gevolgen van mijn handelen; met name ook mbt de grotere natuur.) en om de rust in een samenleving te bewaren werkt een andere regel heel goed: je moet wetten maken die voor iedereen in gelijke mate geldig zijn. Met die laatste regel bereik je volgens mij een mooi evenwicht tussen ‘vrijheid’ enerzijds en ‘rekening houden met de andere leden van de samenleving’ anderzijds.

  1. Een paar vragen. Hoezo wij zijn de “beheerders”van de planeet? Wie heeft “ons” daartoe aangewezen? God? Gaia? Wijzelf? Waar is het bewijs dat wij de “beheerders” zijn? Of hebben “we” dat zelf verzonnen?
   En waarom wordt deze, van elke logica ontdane, opinie tot feit benoemd?

   1. Wij zijn de feitelijke ‘beheerders’ van de planeet omdat we daartoe in staat zijn en de planeet al ongevraagd toegeëigend hèbben. Kijk maar eens hoe het oppervlak van de planeet al door de mens is hervormd. En hoe het nog verder hervormd gààt worden. Inclusief het dierenleven dat we al hebben bijgestuurd. Bijvoorbeeld wat we allemaal al hebben uitgeroeid en welke dieren er nu in hoofdzaak op de diverse continenten leven.

 3. goed of slecht doet niet ter zake, de mens is een egoïst , eerst ikke en dan de rest ,ik weet het beter ,ik zal mij voortplanten ,ik ga over lijken , ik ben de beste , ik doe dat niet ! , ik ben sociaal (maar neem geen enkele vluchteling in huis),een ander zorgt voor de ellende.
  Ik zal met mijn voortplantingsdrang alles naar de knoppe helpen want ik weet het beter.

 4. Ik vind dit wel een mooie definitie van het kwaad als je er een formulering aan wilt geven.

  Het kwaad
  De sleutel tot het begrijpen van onze wereld is het begrijpen van de aard van het kwaad. Het kwaad stelt de waarde van mensen op de proef door ze de gelegenheid te ontnemen om hun eigen keuzes te maken; door ze de kans te ontnemen om sterker te worden door te leren en te begrijpen.

  En in die zin is vrijheid synoniem met goed.
  Vrijheid
  De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. De definitie van het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Alle kwaad leert de mens dat hij beperkte waarde heeft.

  Als je dan een systeem zoekt wat zoveel mogelijk het goede in mensen mogelijk maakt dan zoek je dus een systeem waarin mensen elkaars vrijheid zoveel mogelijk respecteren.

  Ik heb tot nu toe nog niet een beter moreel systeem kunnen bedenken.

  Op http://www.mensenrechten.org/het-einde-van-al-het-kwaad/#.Vdn9qfbtlBc meer hierover.

  1. M.b.t. jouw definitie van het ‘kwaad’ lijkt het dat de mogelijkheid voor een mens open blijft om een ander mens legitiem te vermoorden? Of begrijp ik dat verkeerd? In zo’n ‘samenleving’ zou ik elke dag duizend doden sterven…..
   M.b.t. jouw definitie van het ‘goed’ idem dito: iemand bijvoorbeeld het recht ontnemen een ander te vermoorden zou een inbreuk op iemands vrijheid zijn? Daar kun je toch geen samenleving mee opzetten me dunkt?
   Daarbij komt dat beide definities niets zeggen over – de ‘rechten’ van – het andere leven op aarde?
   Toelichting?

    1. Ik begrijp na herlezen van je definitie van ‘het kwaad’ dat deze wederkerig is: hij geld voor alle mensen hetgeen zou betekenen dat je ook de ‘vrijheid’ (waaronder het leven) van een ander niet mag inperken. Maar vroeg of laat kom je in situaties waarbij je eigen vrijheid wordt beperkt doordat je de vrijheid van een ander niet mag schenden. Dat is problematisch voor de vrijheid van een der individuen. Ergo: de definitie is gewoon ondeugdelijk geformuleerd. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de tweede definitie. (Ik ga overigens geen doorverwijzingen lezen; vriendelijk bedankt….)
     Next.

    2. Het gaat niet over wat wel of niet mag. Het gaat over hoe je rationeel gezien de meeste vrijheid voor het grootste aantal mensen kunt krijgen omdat vrijheid voor mensen om zelf de wereld te leren kennen als goed gezien wordt.

     Je kijkt dus hoe je het kwaad, het beperken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van mensen, tot een minimum kunt beperken.

     Het is kortom een ontwerpprincipe en ik heb nog geen beter principe kunnen vinden, maar sta open voor suggesties.

     Volgens mij heeft Germen hier ook al eens een artikeltje over geschreven over een potje go spelen, de winnende strategie is continue de zet doen die de meeste potentiele zetten vrij houdt voor de toekomst.

     Dit is een beetje hetzelfde. Hoe vrijer we elkaar kunnen laten, hoe beter mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en in hoe meer voordelen dat voor ons allen zal resulteren.

     Tot slot op je laatste opmerking dat is een geloof. Als je gelooft dat je alleen iets kunt realiseren door de vrijheid en vrije wil in te perken van een van je medemensen dan heb je gewoon een gebrek aan visionair vermogen en creativiteit.

     There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
     ~Bashar – Quest for Truth

    3. Nee, je overtuigt mij niet Douwe. Het is allemaal mooi getheoretiseer maar je hebt geen oog voor de praktijk. De praktijk is dat we nu al met ruim 7 miljard mensen op deze planeet zitten. Aan het eind van de eeuw met ruim 11 miljard als ik het goed heb. En met name in ontwikkelde landen is het beroep van advocaat er een met over het algemeen hele goede perspectieven omdat mensen elkaar voortdurend in de haren zitten over conflicterende belangen. Advocaten verdienen er goud geld aan. Maar jij en je vrinden mogen wat mij betreft rustig verder dromen over jullie utopisch-anarchistische wereld. In de droomwereld is alles inderdaad een stuk mooier. En daar zijn alle mensen lief.

    4. Als ik jouw positie in twee woorden zou moeten samenvatten Douwe dan zeg ik: escapisme en sektarisme.

    5. Een ontwerpprincipe hoeft niet te overtuigen.
     Het hoeft alleen maar begrepen te worden.

     Als je het begrijpt kun je het of gaan gebruiken of niet afhankelijk of je denkt dat je er wat mee kunt of niet, dat is gewoon aan jezelf.

     En jij vindt dat mensen hun vrije wil en vrijheid respecteren escapsime en sektarisme zijn dan lijkt het me alleen maar goed dat we het zo duidelijk oneens zijn.

  2. “Oneindige waarde”
   Ik denk niet dat de mens een oneindige waarde heeft, zoals jij stelt. Waarde is namelijk nooit absoluut, maar altijd relatief ten opzichte van andere (in dit geval: niet-menselijke) waarde. Die stel je door de waarde van de mens op oneindig te stellen, op nul. Dat zou betekenen dat de rest van het universum niet telt, alleen de mens. Als het alle mensen 10% rijker zou maken door de aarde met alle niet-menselijke soorten erop totaal te verwoesten, is dat volgens dit axioma volkomen gerechtvaardigd.

   Vrijheid is ook niet altijd goed. Vrijheid voor de een, bijvoorbeeld de vrijheid om een waterstofbom te bouwen, betekent dat de wereld onvoorspelbaarder en mogelijk gevaarlijker wordt voor de ander. Vrijheid moet dus gebonden zijn door een ander principe. In het vervolgende Visionair artikel hoop ik hier nader op in te gaan.

   1. Neem je eigen leven. Dat is toch niet in waarde te vergelijken met wat dan ook omdat je leven de voorwaarde is voor het ervaren van al het andere. Zonder je leven heeft niets van de rest van de wereld uberhaupt waarde omdat je simpelweg niets van de rest kan ervaren zonde je leven. Het is een conditionele voorwaarde om uberhaupt waarde aan iets anders te kunnen toekennen.

    Maar als jij zegt dat een mensenleven geen oneindige waarde heeft, wat is de waarde van je leven in jouw ogen dan? En waarin uitgedrukt.

    1. Ik besta en zonder mij bestaat er verder niets, stel je. Dat is een erg solipsistisch standpunt. Ik ben aanhanger van het copernicaans beginsel: ik ben niet uniek. Als ik ophoud met ervaren door de dood, zullen er nog andere, menselijk en niet-menselijke, wezens zijn die doorgaan met ervaren. Het betekent ook niet het einde van de wereld als ik dood ben. Alleen het einde van mijn wereld. Hoewel ik een uniek gezichtspunt vertegenwoordig en de geestelijke verscheidenheid afneemt als ik sterf, is het niet zo dat de wereld ophoudt met draaien. Wel zal de wereld armer zijn zonder mij. Dat betekent dat mijn waarde groot is, maar niet oneindig. En mutatis mutandis, geldt dat ook voor andere mensen. Om hier een precieze waarde aan te koppelen is lastig.

    2. //Om hier een precieze waarde aan te koppelen is lastig.//

     Precies. Sterker nog volgens mij is het onmogelijk maar mocht je wat verzinnen dan hoor ik graag hoeveel je leven waard is en in wat uitgedrukt.

     Jij lijkt automatisch aan te nemen dat als jouw waarde oneindig is, dat dat ten koste zou gaan van de waarde van andere mensen en organismen. Mag ik vragen waarom je die aanname lijkt te maken en waarop je die baseert?

     In mijn ervaring is mijn waarde oneindig net als de waarde van elk ander gezichtspunt. Sterker nog hoe meer ik mijn eigen waarde begrijp hoe meer ik de waarde van anderen ook begrijp. Ik zie het vooral als een en-en mechanisme terwijl jij er een of-of mechanisme van lijkt te maken. Ik ben wel nieuwsgierig waarom jij dat of-of model lijkt te volgen.

    1. Vliegtuigmaatschappijen zijn groepen mensen. Binnen deze groepen wordt de vrijheid van mensen erg ingeperkt. Je moet precies op tijd verschijnen, je gedrag moet in overeenstemming zijn met de normen die de vliegtuigmaatschappij stelt, etcetera. Dankzij deze grote inperking, kunnen vliegtuigmaatschappijen vliegtuigen op tijd laten vliegen en kom jij op de gestelde tijd in Costa Rica aan. Als de vliegtuigmaatschappij niet op tijd vliegt, mag je schadevergoeding eisen. Ook dit is weer gebaseerd op dwang. Betaalt de vliegtuigmaatschappij niet, dan treedt de overheid op en legt boetes op of doet, in extreme gevallen, een inval met geweld.

    2. Anarchisten komen dan met het argument van de hand van de vrije markt, dat je de concurrentiestrijd verliest als je geen goeie service levert.
     Maar grote bedrijven willen niet met elkaar concurreren.

    3. Je verhaal raakt kant nog wal vanuit vrijheid bekeken.

     Vliegtuigmaatschappijen bieden een dienst aan die je af kunt nemen. Daar kun je gebruik van maken of niet. Er komt geen ons geweld aan van welke kant dan ook aan te pas in mijn wereld.

     Jezelf over grote afstanden kunnen transporteren is je vrijheid vergroten. Kiezen om daar gebruik van te maken tegen betaling en volgens hoe het aangeboden wordt is gewoon gebruik maken van je eigen vrije wil en vrijheid. Dat wordt ook wel vrije markt genoemd.

     De enige partij die geweld initieert in je voorbeeld op het einde is de overheid en dat is een beetje het punt wat mensen die volentarisme promoten proberen te maken. Dat het niet oke is voor overheden om geweld te initieren. Dus als je dezelfde punten begint te maken als volentaristen dan zijn we het blijkbaar inhoudelijk eens…

 5. De vraag was: ‘is de mens goed of slecht’

  Het antwoord is: de mens denkt dat hij slecht is ) Maar dat is een vergissing. Hij ziet niet goed waar hij is en maakt daardoor fouten. Als hij beter leert zien waar hij is, kan hij zijn fouten herstellen en nieuwe voorkomen. Daarna zal de mens niet meer hoeven te denken dat hij slecht is, (wat trouwens zeer merkwaardig is voor een levende soort om van zichzelf te denken dat hij niet goed is.)

 6. Antwoord: we kunnen beide zijn.

  Mijn mening:
  We hebben allemaal van beiden iets daar het één niet kan bestaan zonder het ander (zie yin yang) en dat zal altijd zo zijn…
  Dat is mens zijn….
  Misschien gaat het om de keuze die je maakt tussen de twee, afhankelijk van het doel dat je nastreeft beïnvloed door aanleg, ervaringen, je omstandigheden, etc..

  In onze westerse maatschappij lijkt het nagestreefde doel voornamelijk materialisme te zijn, bezit (o.a. door propaganda opgelegd). Meer voor minder. Doel heiligt de middelen…Onze EGO en beloningscentrum worden gestreeld en velen sluiten de ogen voor de wereldwijde gevolgen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de gevolgen wel onder ogen zien en anders kiezen…

  Het willen bezitten zorgt al millennia voor spanning en ellende, van binnen en van buiten, mogelijk zelfs als je de Gulden regel hanteert.
  Maar wat als we alleen (onvoorwaardelijk) uit passie geven, heb je dan nog een gulden regel nodig? Als iedereen geeft wat uit eigen passie is ontstaan zal er dan nog
  (zoals nu kunstmatige-) schaarste zijn?

  Helaas zijn alle grondstoffen in handen van enkelen en worden wij gedwongen om de creatie/fata morgana (geld) van een machtig maar kleine groep mensen te blijven gebruiken
  om zo deze groep nog meer macht te geven…dus wakker worden en terug naar de orde van de dag…..werken… :)

 7. Of de mens goed of kwaad is is een onzinnige vraag. Goed en kwaad zijn namelijk door mensen bedachte concepten. We beoordelen over het algemeen zaken die ons voortbestaan bevorderen als goed en zaken die ons voortbestaan beperken als kwaad. Goed en kwaad is dus altijd gebonden aan individuele gezichtspunten en die gezichtspunten verschillen van persoon tot persoon.

  Wat goed is voor leeuw is niet altijd goed voor de zebra.
  Ik heb hier ooit een artikeltje over geschreven voor visionair onder de titel het begin en einde van goed en kwaad. https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/het-begin-en-einde-van-goed-en-kwaad/

  1. Om erachter te komen hoe de werkelijkheid waarin we ons bevinden werkt, moeten we niet naar al de verschillen kijken, bijvoorbeeld: wat zijn er toch veel verschillende levende dingen, maar naar de overeenkomst: alle levende dingen bestaan uit cellen. De ontdekking dat alle materie uit atomen bestaat, was ook het begin van veel nieuw inzicht. Dit noemen wij de wetenschappelijke manier.
   Vrijheid is niet het garanderen van de individuele wil, maar de gemeenschappelijke ruimte veilig stellen waarin men zich kan ontplooien.
   Niet mijn eigen glaasje schoon drinkwater, maar de gemeenschappelijke waterleiding is de vrijheid. Voorafgaand aan de individuele belangen (verschillen), is het gemeenschappelijk bestaansbelang voorwaarde (overeenkomst)
   .
   De mens is niet goed of slecht, maar in staat dit perspectief te overwegen. Het geheel te zien, de overeenkomst die voorafgaat aan het verschil, de ogenschijnlijk aparte dingen of mensen.
   Dit mede als reactie op de vraag onder aan het artikeltje van Douwe.

   1. “… Vrijheid is niet het garanderen van de individuele wil, maar de gemeenschappelijke ruimte veilig stellen waarin men zich kan ontplooien. …”
    Mooi en wijs gezegd. Maar in de praktijk is dat helaas nog niet een, twee, drie geregeld met zoveel zielen, levensbeschouwingen, filosofieen, meningen, etc. in dit ondermaanse tranendal….

   2. //Voorafgaand aan de individuele belangen (verschillen), is het gemeenschappelijk bestaansbelang voorwaarde (overeenkomst)//

    Dit is in mijn ogen een vals dilemma. Ik wil graag schoon water, net zoals elk ander mens. Als we dezelfde individuele wensen hebben is het alleen maar logisch om samen te werken om dat voor elkaar te krijgen. Individuele belangen liggen vaak aan de grondslag van het gemeenschappelijk bestaansbelang. Ze staan dus niet tegenover elkaar ze liggen in elkaars verlengde.

    Scientology heeft in mijn ogen hier ook een interessante principe op ontwikkelt. Ze noemen dit ook wel de 8 drijveren van het voortbestaan. Het zijn 8 drijfveren die allemaal in elkaars verlengde liggen. http://www.scientologyhandbook.org/dynamics/sh2_2.htm

    Drijfveer 1 het individu is niet in conflict met het belang van de groep drijfveer 3. En er is ook nooit een belang op drijfveer 3 nodig wat in conflict moet zijn met drijfveer 1, vaak moet je dan gewoon verder kijken naar het zoeken van visionair en creatieve oplossingen.

    Vaak kun je met techniek, creativiteit en goede communicatie oplossingen vinden waarbij de 8 drijfveren van bestaan allemaal gerespecteerd worden.

   3. Quote: “De mens is niet goed of slecht, maar in staat dit perspectief te overwegen. Het geheel te zien.”

    Mijn idee hierover is:

    “de mens” wat is dat, dat is een concept, een gedachte (van één mens). Een concept De mens”) is niet in staat een perspectief te overwegen. Één mens is wel instaat het concept “de mens” te overwegen, maar zijn perspectief zal nooit het geheel omvatten of een gebied groter dan dat de individu kan overzien vanaf zijn of haar standpunt, Het perspectief is een gedachten constructie en zegt dus niets, conclusies zijn hier niet aan te verbinden. En al helemaal geen daden.

    Helaas is het altijd zo geweest dat de individu (of de individuen) die zei dat “de mens” slecht is en dit en dat moet doen om goed te zijn, het slechste in een grote groep individuen (dus niet ¨de mens”) naar boven heeft gehaald.

    Er is geen mens of groep mensen die weet wat goed of slecht is, en degenen die dat wel pretenderen, zijn diegenen die het slechte voortbrengen in het gros van de individuen kunnen daarmee aantonen (behoorlijk succesvol) dat “de mens” slecht is.
    Vicieuse cirkel? of kun je misschien beter spreken van een vicious circle?

    Geloven dat een groep mensen zeker weet dat ze weten wat goed is voor iedereen, en de anderen die het er niet mee eens zijn dwingen zich te houden aan zijn, haar of hun idee van goed, hun regels, hun verbodenen en dan moet ook nog iedereen meewerken en meebetalen om het “goede” te verspreiden.
    Is een bizar idee.

    I.p.v. dat een mens die het goede wil zelf het goede doet. Vrede enzo. Geven ze hun macht (geld tijd en energie) aan mensen die zeggen dat zij daar voor kunnen zorgen. En het resultaat is duidelijk.

    Diegenen die menen namens “De mens” te kunnen spreken zijn net zo gestoord als degenen die zeggen namens “De god” te kunnen spreken. Het maakt niet uit wat het percentage van alle individuen is die zegt dat diegenen dat wel kunnen.

    Groetjes

    1. Ik geloof dat je denkt dat iedereen een individu is. En dat er groepen van individuen zijn. Ik zie dat je denkt dat er geen sprake kan zijn van de god. Nou, dat is interessant. Mag ik eens vragen: zou er wel sprake kunnen zijn van een god in plaats van de god. En de kastanje bestaat die wel als de mens niet bestaat? Het percentage van alle individuen…. ik ga er nog eens goed over nadenken.

  1. Ik weet niet of je uberhaupt interesse hebt om jezelf eens te verdiepen in deze materie of omdat je uit angst voor iets wat je niet begrijpt alleen maar wat wilt schelden op anarchisme zonder dat je een clou hebt waar je het over hebt? Dat laatste is voor mij ook prima maar dan ga ik verder niet de moeite doen om serieus op je te reageren.

   Mocht je oprecht wat meer willen weten dan zou ik dit boek van Jeremy Locke eens rustig doorlezen. Hij legt heel duidelijk uit hoe overheid en bedrijven elkaar op dit moment beinvloeden. Vrij downloadbare PDF, in het Nederlands in zeer begrijpelijk Nederlands.
   http://www.mensenrechten.org/het-einde-van-al-het-kwaad/#.Vd2xXvbtlBd

   Statisten zijn over het algemeen angsige mensen die geen vertrouwen hebben in hun eigen oplossende vermogen en dat van hun medemens. Ze zijn zo bang voor hun medemensen dat ze geloven dat het goed is dat die medemens onder de duim wordt gehouden en dat kan alleen maar door de vrije wil en vrijheid van hun medemens te (laten) onderdrukken.

   Ze vergeten alleen dat dat apparaat wat nodig is om hun medemensen onder de duim te houden automatisch ook op hunzelf wordt toegepast. Het is dus je de eigen angst die resulteert in de eigen onderdrukking.

   Mensen mogen natuurlijk bang zijn, maar het is niet een goed uitgangspunt voor visionair denken volgens mij.

   1. Grappig dat hier niet ook maar één enkel commentaar te lezen is, waarin jouw commentaar serieus overwogen wordt als zijnde uitvoerbaar, Douwe. Daarentegen wordt bemoeier wel degelijk serieus genomen in de zo verheugend fris, intellectuele, nieuwe, en letterlijk moeizaam van jou herstelde gemeenschap op Visionair.

    1. Quote : “Grappig dat hier niet ook maar één enkel commentaar te lezen is, waarin jouw commentaar serieus overwogen wordt als zijnde uitvoerbaar.”

     En het is grappig dat je denkt dat, omdat niemand reageerd die het met Douwe eens lijkt te zijn, dat je denkt dat ze er niet zijn.
     Typisch colletivistisch, De meerderheid die reageerd is het met ons eens dus dat bewijst Douwes ongelijk.
     Ik heb helemaal geen zin om jullie theekransje te onderbreken omdat ik geleerd heb dat gemeenschappen van mensen die zichzelf uitroepen tot interlectuele visionairen met de blik op oneindig hebben, meestal niet zo aanwezig zijn en een heel andere taal bezigen.

     Ok nog één keer
     Het hoeft niet overwogen te worden of het uitvoerbaar is. Het wordt in het nu al geleefd .

     Liberty: to big to fail

     Have a nice day.

    2. Beste Individu.
     Advies:
     Men kan zich eerst ook in lezen in de geschiedenis die we hier allen moesten ondergaan met Douwe, niet alleen hier maar ook elders op andere sites. Dit voordat ik überhaupt overweeg, op constructieve wijze in te gaan op uw commentaren, als mij dat tenminste inzichtelijk uit uw reactiepatronen blijkende, zinvol voorkomt. Nu produceert u slechts voordelen op basis van een aanname, waarvan niet alleen ik weet dat deze bewezen onjuist is, maar velen. Verder uw quote: “Typisch collectivistisch”. De aanname in deze reactie van u is juist een typisch, kenmerkend, collectivistisch reactiepatroon. Voor als nog tenminste een opvallend geconstateerde; waaruit duidelijk de behoefte bij u naar voren komt, expressief naar anderen onderscheiden te worden als individu boven de massa.

     Have a nice day.

    3. Individu, Top om te horen dat ‘het al wordt uitgevoerd’!!! Laat effe weten wanneer jullie je eerste ‘grote’ of ‘mega-‘project in gebruik nemen. Jullie eerste stuk spoor, of jullie eerste vliegveld, haven of ….
     Heel benieuwd hoe jullie de financiering rond krijgen en meningsverschillen hebben overbrugd. En hoe je ‘rovers’ in toom houdt? En hoe mensen weten wanneer spullen pakken ‘jatten’ wordt; qua wetten en zo… Je weet wel…
     Hoop dat we snel weer van je horen. Groetjes en succes.

 8. Individu (tussen de inividuen)

  Een aantal reactie zijn niet doorgekomen ( een reactie op judith- op is “de mens” goed of slecht.en nog 3 andere reacties) Ik vind het de moeite niet waard om ze overnieuw te typen. Ik denk dat dit komt door het mail adres wat ik gebruikt heb of het is niet overgekomen. Maar goed ’t is ook niet zo belangrijk. Veel plezier nog met z’n allen.

  Wat ik nog wel leuk vind is dit YouTube filmpje over ” de mens” en de aarde. Gewoon even een andere invalshoek. YouTube. v=BB0aFPXr4n4 George Carlin on global warming.

 9. Een vreemde discussie. Zoals in het artikel gesteld; goed en slecht bestaan eigenlijk niet.
  Zij zijn immers afhankelijk van perceptie. Wat heeft het dan voor zin om een discussie te openen of de mens goed of slecht is? De mens is precies goed zoals die is.

 10. Andreiko A.S. van Koeverden

  Vroeger werden politici gekozen uit personenen die de lokale bevolking goed geholpen hadden. Tegenwoordig zijn het mooie leugenaars met communicatie (liegen) and mediatraining (play important).
  Het gaat om het goed en slecht zijn van leiders , als iedere family in Nederland 500 euro verloor aan REAAL 3 3 directuren in 3 maanden verving , dat snapt een kid van 11
  Zelfde by ABN / Fortis 500
  Zelfde by NS 300
  De duivels gladde Duizendberg zegt wat is het probleem ik geef mijn vrouw ieder jaar een 20 euro vlag van Palestina . .

  Als jullie een nieuwe Pim Fortuin nodig hebben , maar dan met brains en ervaring van 500 werknemers in Wit Rusland , een moeilijk businessland , dan will ik daar best wel over denken. Als de Russen en de Royal Dutch Shell denken dat ik een van de beste politici van hen en de wereld ben dan heb ik er eiegenlijk wel zin in hoewel denhaag binnen een week 40 man op me zet. Nu heb ik al 20 man in Breda , Tiel , Barnevled en Voorthuizen achter me aan met chantages en intimidaties waar de mafia van kan leren . .

  Met vriendlijke groet en hoogachtging ,

  AndrAculA

 11. Andreiko A.S. van Koeverden

  Of mensen goed (Mutti Merkel)) of slecht (Hongarije , Saoudi Arabie) uitpakken hangt alleen van leiders en hun geld greed.
  Indien vrouwen zoals in Scandinavia , en GeDeBeNeLux .30 % bezitten en controleren is er 2 keer minder abortus dan in us , 2 keer minder crime , 2 keer minder raip en 10 keer minder murder dan in us . .
  In world women only own 10 % , though in milion hears they owned kids , home , clothes , food and men only weapons and tools. . Women think 10 better long term cause they have 10 more intuition.
  Women should be earned by respect and gr eat bodyfun , not by buying them as slaves by religion , politics , money or other non natural autority.

  So i suggesgt tghe question should not be are humen bad or good , but how 2 get our leaders care and not count and replace psychopatghs by natural empathyfull creative leaders )))*(((

 12. tja we leven op deze aarde met miljarden , en we vervuilen de aarde maken er een grote kolere zooi van kunnen niet met elkaar samen leven ,hebben geen vrijheden worden in een gareel keurslijf gehouden behalve als je status <<<<geld en vrienden en gezond bent kan je vrijheid ervaren .

Laat een reactie achter