Aangrijpende uithuisplaatsing. De Kinderombudsman treedt nauwelijks op tegen de uitwassen door Bureau Jeugdzorg, terwijl ze zich uitgebreid bemoeit met zaken die niet tot haar werkterrein behoren. Bron: telegraaf.nl

Nederlandse Kinderombudsman toont incompetentie

Wie de politiek in Nederland een beetje volgt, weet dat dit land net als in de Pruikentijd wordt geregeerd door een groep van enkele honderden incompetente non-valeurs, die elkaar voortdurend de beste baantjes toespelen. Een mooi voorbeeld van deze groep is de Kinderombudsman, ene Margrite Kalverboer. In plaats van op te komen voor de belangen van kinderen, mengt ze zich in het debat over de folkloristische kinderfiguur Zwarte Piet.

Wat is de taak van een kinderombudsman?
Er zijn geregeld gevallen, waarbij overheidsdienaren fors over de schreef gaan, of bestaande regelingen ernstig in het nadeel van de burger uitleggen. De ombudsman is een uit Scandinavië afkomstige functie, die inhoudt, als bemiddelaar op te treden tussen de overheid en de burger. Bestaande instituten, zoals de bestuursrechter, functioneren nauwelijks. Gemiddeld wordt meer dan negentig procent van de aanhangig gemaakte zaken toegewezen aan de overheid. De ombudsman is dus bepaald geen overbodige functie en een competente ombudsman, zoals Jaap Rang en Roel Fernhout, maken het machtsmisbruikende overheidsdienaren en politici knap lastig.

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen,[1] aldus de website van de Kinderombudsman.

Wat zijn de grootste gevaren die kinderen en hun rechten in Nederland bedreigen vanuit de overheid?
Een van de meest controversiële instellingen in Nederland is Stichting Jeugdzorg, vroeger de Kinderbescherming geheten. Uit documenten blijkt, dat deze instelling geregeld zonder geldige redenen kinderen uit huis plaatst. Dit is een erg zware maatregel die voor kinderen erg traumatisch is. Er zijn ernstige gevallen waarin er geen alternatief is voor uithuisplaatsing, denk aan verslaafde ouders, incest en dergelijke, maar in de meeste gevallen blijkt dit op volstrekt arbitraire gronden te gebeuren en raakt het kind van de regen in de drup.

Aangrijpende uithuisplaatsing. De Kinderombudsman treedt nauwelijks op tegen de uitwassen door Bureau Jeugdzorg, terwijl ze zich uitgebreid bemoeit met zaken die niet tot haar werkterrein behoren. Bron: telegraaf.nl
Aangrijpende uithuisplaatsing. De Kinderombudsman treedt nauwelijks op tegen de uitwassen door Bureau Jeugdzorg, terwijl ze zich uitgebreid bemoeit met zaken die niet tot haar werkterrein behoren. Bron: telegraaf.nl

Een tweede uitstekend voorbeeld van kinderrechten die in het gedrang komen is het recht op goed onderwijs en een sociaal leven. De regering bezuinigt subsidies aan muziekscholen e.d. weg, waardoor kinderen van ouders met een laag inkomen verstoken blijven van culturele vorming. Er is geen opvang aanwezig voor lastige kinderen, waardoor alleenstaande ouders er alleen voor komen te staan. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben, blijkt uit onderzoek, erg veel belang bij intensieve scholing in de vakanties, anders zakt de leerstof weg. Ook op dit gebied doet de overheid niets.

Ook vinden praktijken zoals besnijdenis nog steeds plaats. Zonder dat hier een medische noodzaak voor is, worden jaarlijks ongeveer 15.000 jongetjes onderworpen aan een zinloze medische handeling: het verwijderen van de voorhuid van hun penis. Dit is een schending van hun lichamelijke integriteit. Ook moeten veel kinderen religieuze scholing ondergaan, die vooral op islamitische scholen het overbrengen van haat jegens joden en andere minderheden inhoudt.

Conclusie
Deze juffrouw is ondanks haar doctorstitel incompetent. Ze is niet in staat hoofdzaken van bijzaken te scheiden en bemoeit zich met dingen die niet tot haar werkterrein behoren. Hopelijk wordt ze snel vervangen door iemand die wél voor kinderrechten opkomt.

Bronnen
1. DeKinderombudman.nl

42 gedachten over “Nederlandse Kinderombudsman toont incompetentie”

 1. Op YouTube staat een mooie voordracht van Arnold-Jan Scheer: ‘Het geheim van de zwarte Sinterklazen’. (A-J Scheer is ook de maker van de doodgezwegen film ‘Wild Geraas’ over dit onderwerp.) Hierin kun je zien dat Zwarte Piet in een hele lange Europese traditie staat van culturen die bij speciale gelegenheden – met name de overgang van zomer naar herfst – hun gezicht zwart maken. Dit heeft helemaal NIETS met slavernij en racisme te maken. Hoogstens is er in Nederland en sommige andere landen, het element van de rovende Moren die de Europese kusten en wateren onveilig maakte, ingeslopen.
  Die Gutmenschen-kliek (zie tekst van het artikel) zoals deze (voormalige extreem links activistische) Kinderombudsvrouw concentreert zich volledig op één kant van het verhaal en schromen niet om de feiten schromelijk te vervalsen want het is een zeer kleine minderheid die werkelijk problemen heeft met Zwarte Piet.
  Dit soort waarheidsverkrachters verdient maar één straf: ontslag op staande voet!

  1. Ronduit en volledig mee eens. Daarnaast, ik ben 59 jaar en heb in mijn hele jeugd nog nooit gehoord dat zwarte pieten perse negers waren. Mij werd altijd verteld dat ze zwart waren omdat ze door schoorstenen klommen, dat was de reden. Ja ze konden donker getind zijn omdat ze zo geboren waren, maar dat was dan ook alles. Discriminatie is iets voor de dommen, en of slecht opgeleidde mens. Jammer maar daar houdt ik mij niet mee bezig. Ga naar school en leer wat je leren kunt, of doe dit autodidact, wordt je wijzer van…….

 2. De enigen die zich druk maken om zwarte piet zijn volwassenen.Kinderen maakt het niets uit als hij van uiterlijk veranderd. Veel Kinderen met een negroïde uiterlijk geven wel aan dat ze het kwetsend vinden en dat ze soms zwarte piet genoemd worden, of ermee gepest worden op school. Hier is onderzoek naar gedaan.
  Maar het Nederlandse Tokkie Volk, begint gelijk deze kinderombudsman met de DOOD te bedreigen. Zielig hoor.

  Ps. Zwarte piet is heel erg racistisch. Dit vond ik als blank nederlands kind van 9 -10 jaar al zo. Het komt ook voort uit onze vooroordelen over zwarte mensen anno 19e eeuw. Dat we dat nu niet meer zo bedoelen doet daar niets aan af.

 3. vriend Tim lul verhaal ,mensen zoals jij houden klaverbladjes in leven,ben 161 lang wat denk je dat mensen tegen mij hebben gezegd me leven lang(geen lange)sprookjes net als religie.verhaaltje voor de middenstand verder niks

 4. Jammer…het onderwerp had een heel goede tekst kunnen worden, als men iets meer spitwerk had verricht; de ombudsman is een instituut (en niet alleen de vooraanstaande die het gezicht vh instituut is)
  Een instituut is per definitie gedoemd te zakken voor haar taak, omdat zij (net als elk instituut) moet houden aan regels. Deze regels zijn nooit bedacht om ter dienste te zijn van het volk, maar om het logge orgaan instituut wendbaarder/werkbaarder te maken.
  Voor de mens (het volk) is er zelfs een regelement waaraan een vraag tot hulp moet voldoen vooraleer er naar geluisterd wordt. Deze criteria zijn tijdrovend en zwaar.
  Als men dan uiteindelijk aan alle eisen voldoet, blijkt de ‘ombudsman’ alleen met een speciaal doel te luisteren: Is het passend in het lopende onderzoek welke de ombudsman al aan werkt. Hierdoor vervalt het neutrale probleemgerichte luisteren meteen.
  Verdere macht in conflicten heeft de ombudsman niet. Zij geven aan in een setting met partijen dat zij neutraal zijn en alleen een plek willen bieden om biede partijen te laten ontmoeten. In hun ogen is het dan missie geslaagd.

  Heel triest… Dat deze stem van het volk in princiepe hetzelfde logge apparaat is waartegen ze zeggen te vechten.
  Daar valt een opmerking over zwarte piet bij, in het niet

  1. Goed dat je dit aspect van instituten verduidelijkt, helder.
   Tot zover de theorie.
   In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat de leider de koers bepaalt. Met een flapdrol als baas zal een instituut vervallen tot een week, bureaucratisch en mogelijk zelfs corrupt gedrocht.
   Een echte baas echter, een integer, zakelijk en slagvaardig persoon kan hetzelfde instituut opstuwen tot groot elan.
   Wat dat betreft is het aangehaalde voorbeeld van de zwartepietendiscussie een uiterst veeg teken.
   Mijn oordeel over ‘de Kinderombudsman’ staat al (bijna) vast: Jammer maar helaas.

   1. TheVenusProject

    Wat is een echte baas? Je geromantiseerde beeldvorming van baas is gebaseerd op gebakken lucht.

    Een baas wie dan ook blijft een mens. Ook een “echte” baas heeft veel gebreken want het is simpelweg een mens.

    Daarnaast bestaat een baas niet in mijn wereld. Een hond heeft een baas. Er bestaan wel leiders. Een goede leider is vele malen beter en efficiënter dan een “baas”.
    Zoek maar op het verschil op tussen een baas en een leider.

  1. TheVenusProject

   Zoals? Kinderdiscriminatie of volkerendiscriminatie is niet belangrijk als topic in een gekleurd land als Nederland? Wat een onzin. Dat komt doordat je als witte man niet geraakt wordt. En je daardoor niet kan inleven in een ander. En daardoor bepaal jij even wat belangrijk is en wat niet. Een sympathiek persoon ben je in ieder geval niet. Schrap dat maar van je persoonlijke kenmerken lijstje.

  1. Zoals ik boven al schreef heeft Zwarte Piet niets met slavernij en racisme te maken. Wat ik vergat te zeggen is dat je dus als Ombudsfiguur de zaak ook van de andere kant kunt belichten door eea uit te leggen aan mensen die aanstoot nemen aan Zwarte Piet. Bijvoorbeeld vanaf het middelbaar onderwijs iedereen één of enkele lesjes geven over de geschiedenis/herkomst van Zwarte Piet. Dat zou ook als effect kunnen hebben dat pro-Zwarte Pieters er na verloop van tijd niet meer zo’n probleem mee hebben om de aspecten van Zwarte Piet die verwijzen naar de ‘Moren’ of ‘Afrikanen’ (want het Moorse gebied besloeg heel Noord West Afrika waaronder bijv. ook ‘donker’ Mauretanië) en die als ‘racistisch’ gezien zouden kunnen worden wat af te zwakken. D.w.z. donkere huidskleur vervangen door veel zwarte vegen, kroeshaar wegdoen, geprononceerde lippen niet meer schminken, oorbellen en goud wegdoen, enz.

   1. Een heel concreet voorstel zou kunnen zijn dat de overheid de film ‘Wild Geraas’ opkoopt en deze in het middelbaar onderwijs vertoont. Dat zou een hele boel onbegrip weg kunnen nemen!

    1. TheVenusProject

     @razor

     Je gebrabbel is compleet waardeloos. Het is duidelijk dat je een invalshoek hebt gevonden die volledig past in je straatje.

     Een ontzettend ver gezocht invalshoek weliswaar.

     Ik zal je even bijscholen want dat is nodig.

     ZWARTE PIET = RACISTISCH KARIKATUUR

     https://socialismenederland.wordpress.com/2013/10/30/racisme-in-nederland-zwarte-piet-is-slechts-het-topje-van-de-ijsberg/

     Het grappige is. Dat je zelf bij minde toegeeft dat ZP veel racistische elementen kent.

    2. TheVenusProject 2 oktober 2016 om 12:36 Ik zei niet dat ZP racistische elementen bevat maar dat ZP elementen heeft die als racistisch uitgelegd ZOUDEN kunnen worden. Zoals gezegd heeft ZP een aantal Moorse elementen. Het je als zodanig schminken is niet perse racistisch maar slechts een weergeven of imiteren van een historisch feit in een traditie van een kinderfeest. Racistisch wordt het pas als je zou zeggen dat NW-Afrikaanse ‘rassen’ inferieur zijn. En dat gebeurt in deze traditie ten ene male niet! Zie het als ons ‘levend slavernijmonument’ ter nagedachtenis aan alle christelijke Europeanen die de islamitische Moren van de Europese kusten hebben geroofd en onder slavernij hebben gebracht. (Zie Wikipedia: Barbarijse Zeerovers en Barbarijse Slavernij.)

 5. Feit is dat een gemaakt niet bestaand figuur(kinderfeestje),gemaakt voor de middenstand word verpest door allerlei redenen,er bestaan helemaal geen zwarte mensen(feit),hoe kan je je druk maken over fantasie figuren,2016 nu tijd om mensen te zeggen de wereld is niet plat.

 6. ja, ik zag Kalverboerin bij geval bij Pauw. Jammer dat we ons hiermee bezig laten houden, terwijl er zoveel nuttige dingen zijn te doen.
  Overigens sluit ik mij aan bij de boodschap dat Pietje door de schoorsteen moest komen en daarom niet zo groot mocht zijn en daarvan roetzwart werd. Wij mochten van oudsher onze schoen ook dus voor de kachel zetten met wat hooi voor ’t paard en in bijzondere gevallen nog een peentje er bij.
  Leuke folklore!
  Wel leerden we op de biblebelt vroeg dat Sinterklaas (en de kerstman) niet echt waren maar de Heere Jezus wel. Die leerden we later ook kennen.

 7. Robert van der Veen

  Gatverdamme, deze site noemen ze dan Visionair. Per vandaag schrap ik deze site bij mijn favorieten. Vroeger hadden jullie nog wel eens leuke dingen, totdat de site op een klaagsite voor die godsgruwlijke PVV ging lijken.

  1. Ja, politiek gaat ook vaak over de toekomst. De toekomst van de vrijheid van het individu bijvoorbeeld.
   Of vind je dat het linkser moet op Visionair? Of dat we zoals Socrates met zoveel woorden zei – en zoals ‘Jezus’ of beter ‘de schrijvers van het Nieuwe Testament’ hem nazegden, dat we ons moeten opofferen voor ‘de ander’? En dat we zo uiteindelijk – in de toekomst – onze eigen eigen vrijheid te grabbel gooien?

   1. Idd Razorr. Sf schrijver Robert A. Heinlein had wat dat betreft ook een leuke uitspraak om de naïviteit en wereldvreemdheid van de linkse kerk en radicale pacifisten te benadrukken: “de zachtmoedigen zullen de aarde beërven; 1 bij 2 meter en 1,5 meter diep..”

  2. Bij mijn weten heeft de PVV nooit kritiek geuit op het slechte basisonderwijs voor laagopgeleide kinderen en het wegbezuinigen van cultuur. Cultuur is immers onzin volgens de PVV. Het aan de pielemans van pasgeboren kinderen gaan snijden om een fictief opperwezen te plezieren (die klaarblijkelijk te suf was om zelf de mannelijke mens zonder voorhuid te scheppen) is een duidelijk voorbeeld van ernstige kindermishandeling. Ook het kweken van haatgevoelens bij kleine onschuldige kinderen in naam van je geloof, is eveneens ernstige kindermishandeling. Hierin is mijn standpunt dan wel identiek aan de PVV.

   1. thevenusproject

    Germen,

    Schrijf een objectief artikel over de uitkomst van Joods Zionisme. En tada daar is het antwoord.

    Joods Zionisme is verantwoordelijk voor massaslachtingen gericht tegen de Palestijnen. Denk aan de Nakba bijv. Daarnaast is het voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de openlucht gevangenis van Gaza.

    Waarom denkt een zionist recht te hebben op een stuk land duizenden kms hier ver vandaan? Waar het niet eens zeker van is dat zijn familie daar vandaan is gekomen duizenden jaren terug. Dat is toch te krankzinnig voor woorden.

    Als jij achter het zionisme staat en dat doet jij. Dan ben je gewoon een Nazi die het Nationaal Socialisme aanhangt van A Hitler. Het zionisme staat gelijk aan het Nazisme is mijn mening.

    1. Probleem van jullie ‘socialistische fundamentalisten’ is dat je denkt met je onderbuik, met je emoties! Hoeveel doden denk je dat Stalin, Mao, Pol Pot en al die andere ideologische vrinden van jou op hun geweten hebben. Bovendien: Hitler was ook een socialist! Het probleem van alle socialisme is dat het individu van nul en generlei betekenis en waarde is en dat je die dus zonder probleem koud kunt maken volgens de ideologie. Helemaal in lijn met de praktijk dus!
     Het politiek liberalisme daarentegen zegt dat een gezonde staat pas kan bestaan als de rechten van het individu gewaarborgd zijn.
     En het probleem met de ‘Joden’ en de ‘Joodse staat’ daar in het Midden Oosten is dat ze omgeven zijn door islamieten die een ‘heilig boek’ hebben waarin staat het ‘Heil’ pas op de wereld komt als alle Joden zijn vermoord! Lekkere buren dus…..

 8. Meneer van der veen door struisvogels zoals u kunnen we de waarheid te grave brengen,niks met de pvv te maken,gaat om het verstieren van een kinderfeest en dombo,s die sprookjesboeken voor waar nemen bewijs 0,2016 de wereld is niet plat en het leven veel ouder dan de boekjes zeggen

  1. TheVenusProject

   Verstieren van een kinderfeest? Ken uw eigen ZP geschiedenis en dan zul je zien hoe erg racistisch en doorspekt ZP is. Al die boekjes waarin ZP schakels om zijn enkels had en nigger genoemd werd. Een stuntelende slaaf was het die gebrekkig NL sprak. Wauw wat een leuk kinderfeest zeg!

   De enige die het verstiert zijn domme racisten zoals jij.

   Aanpassen die ZP of afschaffen. Basta!

 9. 10.000 jaar geleden sloegen mensen elkaar voor kippenpoot de kop eraf,verleden niet terug te draaien nu 2016 drukte over een kinderfeest wel belangrijkere dingen lijkt mij,ach venus onzin uitkramen ook een kunst.

  1. TheVenusProject

   Wauw wat een tegen argumenten zeg. Hier kan ik echt niet meer tegen op!

   Het feit dat jij het niet begrijpt wilt niet zeggen dat er dan niks ernstigs aan de hand is.

   Als het onderwerp jou boven de pet stijgt. Reageer dan niet! Dombo

 10. naar mijn mening moet heel de maatschappij door en door occult zijn, om de kleine groene mannetjes te voorschijn te kunnen laten komen. Ze zijn n.l. niet van zo’n hoog allooi. Ze kunnen wel onder demonen worden gerekend, denk ik.
  Voor mij niet zo gezond…..

 11. Als mensen bij een discussie over kindervriend zwarte piet uitkomen bij een joodsestaat dan moeten er toch wel enkele schakeltjes bovenin verkeerd zitten,al die boekjes zijn door mensen geschreven(kunnen wij dus ook),maar in een andere tijd ,word nu gebruikt om mensen dom te houden en macht voor weinigen.GAAT OM MACHT.

Laat een reactie achter