Een onsterfelijke elite betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.

De onsterfelijke elite

Kapitaal trekt kapitaal aan. Maar er is de dood,die er voor zorgt dat zelfs de grootste rijkaard zijn kapitaal moet opgeven. Maar wat als multimiljardairs niet meer sterven?

Ongelijkheid steeds groter
In deze wereld is er veel ongelijkheid. De rijkste vijf procent van de wereldbevolking bezit naar schatting ongeveer zestig procent van de totale waarde op aarde. Deze ongelijkheid heeft ook de neiging te groeien, want rijken kunnen een groter deel van hun geld sparen dan armen.

Een onsterfelijke elite betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.
Een onsterfelijke elite (zoals deze Griekse godin Demeter) betekent ook onsterfelijk veel rijkdom.

De dood leidt tot herverdeling
Toch zijn zowel rijk als arm sterfelijk. Zelfs de rijkste man sterft na maximaal honderdtwintig jaar (Jeanne Calment is de enige mens waarvan vaststaat dat ze langer dan 120 jaar geleefd heeft). Het fortuin van de vermoedelijk rijkste man ter wereld ooit, de keiharde Amerikaanse zakenman John D. Rockefeller, omgerekend in dollars van nu 664 miljard dollar, is nu versnipperd onder talrijke goede doelen (de man was een overtuigd christen en revolutionariseerde de filantropie), nazaten en familieleden. Een groot deel van hun fortuin is nu verdampt. De meeste rijkaards zijn geen filantropen zoals Rockefeller, Gates en Buffett, maar ook de ergste graaier wordt vroeg of laat neergemaaid door de onverbiddelijke zeis van Magere Hein. Kortom: de rijkdommen van de elite komen door de dood weer terecht bij de rest van de bevolking.

Het eeuwige leven
Naarmate de medische techniek steeds beter wordt, komt de realisatie van een droom zo oud als de mensheid zelf steeds dichterbij: het eeuwige leven. Of het nou omstreeks 2045 is, zoals Kurzweil gelooft, eerder of een paar decennia later: op een dag zullen we de geheimen van de fysieke biochemie ontsluierd hebben en in staat zijn deze totaal naar onze hand te zetten. We zullen dat in staat zijn onze biologische levensduur vrijwel oneindig op te rekken. Leeftijden van honderden of zelfs duizenden jaren worden dan de regel.

Rijkdom blijft maar groeien
Als je rijk wilt worden,moet je voor jezelf werken, als je stinkend rijk wilt worden, moet je anderen voor je laten werken. Voor iemand met enkele tienduizenden of miljoenen op de bank is het veel makkelijker een winstgevend bedrijf op poten te zetten dan voor iemand zonder geld. We komen allen naakt, zonder ook maar enig bezit ter wereld. Wie rijke ouders of familieleden heeft,heeft meteen al een voorsprong. De meesten onder ons slagen er in tegen de tijd dat we met pensioen gaan, een vermogen van enkele tien- tot honderdduizenden op te bouwen.

De eeuwige elite
Stel je nu voor dat je omstreeks die tijd nog steeds even jong en gezond bent als nu, maar dan met die honderdduizenden euro’s aan bezit. Door je enorme voorsprong aan kapitaal kan je steeds rijker en rijker worden, terwijl de jongere generaties nooit meer genoeg bij elkaar kunnen sparen. Misschien zelfs dat jouw generatie de laatste generatie is die de onsterfelijkheidsbehandeling kan betalen. Er ontstaat dan een nieuwe elite van supermensen, waartoe toetreden vrijwel onmogelijk is tenzij voor een enkeling.  Een nieuwe tweedeling, deze keer biologisch. Maar gelukkig hebben we nog zeker anderhalf decennium om over een goede oplossing voor  dit ethische probleem na te denken.

23 gedachten over “De onsterfelijke elite”

 1. Goed artikel. Vreemd dat Kurzweil dit negeert. Er zal een soort superras ontstaan van superrijken, die regeren over een verpauperde en uitgebuitte rest van de mensheid.
  Niet echt een toekomstperspectief om vrolijk van te worden.

 2. Die zogenaamde trusts en foundations die veel zogenaamde “filantropische” hyper miljardairs hebben is meestal gewoon een verkapte belastingontduiking.

  Ik meen daarover op deze site ook een keer een artikel gelezen te hebben.

 3. Aangezien geen enkele menselijke cel in staat is om eeuwig te leven zullen waarschijnlijk gaandeweg alle menselijke cellen van onsterfelijken vervangen worden. Als de laatste neuroon vervangen is is de mens in feite getransformeerd in een robot.
  Het is de vraag of zo’n wezen er belang bij heeft om mensen voor zich te laten werken. Mensen zijn lastig, kunnen in opstand komen, moeten verleid worden, zijn onvoorspelbaar. En tegen die tijd zijn er natuurlijk robots die het werk veel beter doen dan mensen.
  Dit is dan ook de reden dat ik denk dat de volgende levensvorm van silicium zal zijn. Misschien dat er nog wat mensen worden gehouden als curiositeit en voor vermaak in een soort Indianenreservaat.
  Als mijn redenering niet klopt, hoor ik het graag. Ik ben zelf niet blij met deze visie op de toekomst, maar ik vrees wel dat het realiteit zal worden.
  Als de elite het wil kunnen mensen heel makkelijk uitgeroeid worden. Ze kunnen bijv. een of ander virus loslaten en die zullen tegen die tijd ook wel zijn geperfectioneerd voor hun taak.

  1. Er zijn bacterie die honderden jaren of langer kunnen leven. Waarom zou dat niet zo kunnen zijn voor cellen? Je moet alleen het mechanisme doorgronden waarom ze oud worden en dat veranderen. Het is al bekend dat cellen niet meer delen als ze ouder worden omdat een betaalde stof (mitose?) dan te dun word en deling niet meer mogelijk is. Dat proces moet ook omkeerbaar zijn. Wel is het zo dat mensen streven naar ‘verbetering’. Om die rede denk ik dat we ooit allemaal cyborgs zullen zijn. De ‘Neosapiens’ is een mooie naam hiervoor.

 4. Je zou denken, op een gegeven moment is het genoeg. Als jij en iedereen die je kent de hoogste mogelijke levensstandaard kennen wat is dan het nut om nog meer geld te verzamelen. Ook worden technieken steeds goedkoper. Ik denk dus niet dat onsterfelijkheid voor latere generaties onbetaalbaar is, eerder omgekeerd.

 5. @ Bart: Het hele punt van het artikel is dat Gerben m.i. terecht betoogt dat alleen de rijken de duren behandelingen kunnen betalen. Voor een straatarme Afikaan ligt dit echt buiten handbereik. Hoe moet iemand die niet in staat is om voldoende voedsel te kopen of eenvoudige medicijnen dit bekostigen?
  Dus we zullen niet allemaal cyborgs worden, slechts een kleine minderheid.
  Ik ben het met je eens dat genoeg genoeg is. Echter de elite is dat niet. Je ziet mensen die 10 paleizen, grote villa’s e.d. hebben.
  De elite verzamelt geen geld omdat ze dat nodig zouden hebben, maar puur voor het spel. Het geeft ze een kick om zoveel mogelijk geld en macht te verzamelen.

  1. Maar hoelang is dat spel leuk? En rijkdom is natuurlijk relatief. Ik begrijp dat iemand die nog geen eten kan betalen ook dergelijke zaken niet kan betalen maar neem het westen. Ik ben verre van rijk maar denk wel dat ik dergelijke technieken uiteindelijk zou kunnen betalen. Het is ook maar eenmalig uitvoerbaar per persoon. Degene die deze behandelingen uitvoeren zullen het dus wel goedkoper MOETEN maken om het aan de man te krijgen.

 6. Stel, ik ben een geïncarneerde ziel wiens oersprong 25.000 jaar geleden aanving. Dan ben ik nu 25.053 jaar jong met een fabelachtige vindingrijkheid om me in deze tijd te verplaatsen.

  Wat de gearriveerde elite zogenoemd ‘heeft’ kan niet tippen aan mijn eindeloze en eeuwige vermogen, waaruit ik mijn plezier in Het Leven kan putten.

 7. @Bart en Khannea: Ik zou dat spel niet leuk vinden, maar de elite kennelijk wel. Anders zouden ze nadat ze 1 grote mooie villa bij elkaar hebben gespaard er mee kappen.
  Er zijn nu eenmaal mensen die een kick krijgen van het kunnen uitoefenen van macht. Juist dat soort mensen zit in de top van de samenleving waar ze die macht kunnen krijgen.
  In veel gevallen gaat het dan ook nog om psychopaten. Mensen die geen enkel last hebben van hun geweten en door middel van oppervlakkige charme en handige tactieken hun doel weten te bereiken. Ik geloof dat Gerben daar elders over heeft geschreven.

  In hoeverre dit soort technieken betaalbaar worden is een kwestie van inschatting. Echter zeker in de tijd dat deze technieken geïntroduceerd worden zullen ze duur zijn want het gaat niet om een enkel pilletje. Het gaat om bijzonder ingewikkelde technieken.
  Nu al vind er een heftige discussie plaats over de kosten van de gezondheidszorg en in hoeverre we alles wat mogelijk is ook bij iedereen kunnen doen. De consensus lijkt te gaan in de richting dat dat niet het geval zal zijn.

  Ik vrees dat de invloed van visionair.nl en de reageerders hier op het wereldgebeuren uiterst beperkt is en dat we weinig kunnen doen om dit te voorkomen.
  Zelf denk ik wel dat de waarheid onder ogen durven te zien beter is dan om op te gaan in allerlei fantasieën over een betere wereld die er dus niet aankomt.

 8. In dit verband kan deze link van belang zijn
  http://www.vandaag.be/wetenschap/9837_mexicaanse-griep-mogelijk-ontstaan-door-fout-in-laboratorium.html

  Stel de elite heeft zichzelf getransformeerd tot een soort machines en vindt de rest van de mensheid maar lastig dan kan ze die mensheid uitroeien zonder ook maar 1 schot te lossen, zonder ook maar 1 arrestatie te doen of 1 bom te laten vallen.
  Virusje ontwikkelen in een net laboratorium, loslaten en afwachten.
  De mensheid zal niets in de gaten hebben en denken dat het om een natuurlijke ziekte gaat.
  De techniek maakt veel mogelijk en helaas bovenstaande ook.
  Alleen als de mensheid in ethisch en emotioneel opzicht volwassen wordt is de mensheid in staat om met zoveel technische mogelijkheden om te gaan.
  Tot nu toe zie ik daar helaas weinig tekenen toe. Maar ik ben het met Germen (sorry voor de spelfout) eens dat we het altijd kunnen proberen, ook al denk ik dat de kans op succes 0 is (gelukkig zijn sommigen optimistischer……). Je doet gewoon wat je kunt.

 9. Misschien omdat iemand als de dood is voor de dood.
  Dit kan te maken hebben met angst. Ray Kurzweil wekt de indruk in die categorie te zitten. Hij is gewoon ongelooflijk bang voor de dood.

  Het kan ook te maken hebben met een over the top ego. Of met een angst om afscheid te moeten nemen van bezittingen. Of met de wens om alles inclusief leven en dood te kunnen beheersen. Dit kunnen motivaties zijn van de elite.

  Overigens hebben alle mensen een instinctieve drang tot overleven, die echter bij bovenstaande categorieën groteske vormen heeft aangenomen.

  1. Waarom bang zijn voor de dood? Immers, waar de dood is ben ik niet (meer), en waar ik ben is de dood (nog) niet (naar Epicurus). Met de dood heb ik dus niks te maken.

   Bang voor de dood ben ik niet, hooguit voor de pijn die ertoe leidt.

 10. Niek, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik vrees dat dit niet het standpunt is van de meerderheid.
  Nog steeds lijkt men in Nederland bezig te zijn met verlenging van het leven ten koste van alles.
  Wellicht dat dit mede te maken heeft met het levensinstinct. In veel gevallen blijkt een oudere met een waarloze levenskwaliteit toch voor weer nieuwe medische ingrepen te kiezen.
  Hoe dan ook, zelf ben ik blij dat het over pakweg 30 jaar voor mij einde verhaal is. Zo fantastisch vind ik de wereld nu ook weer niet. De pijn van het doodgaan is uiteraard wel heel vervelend.

 11. Eeuwig Leven is een gevoel. Ik heb een gevoel dat visionair teruggaat tot zo’n slordige 25.000 jaar geleden. Uit deze fantasierijkheid schep ik mijn creativiteit van vandaag en morgen. Het zal me verder worst zijn dat het lichaam waar dat gevoel in huist pas 53 is. Da’s ook maar een bedacht idee, net zoals tijd. Ik heb eeuwig tijd.

Laat een reactie achter