De wetten

law1Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman en het origineel is te vinden op http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/09/de-wetten.html

Elke wet, in iedere tijd en in iedere cultuur, is gebaseerd op twee universele wetten:

Gij zult niet doden

En

Gij zult niet stelen

Deze wetten zijn universeel, en dat zijn ze omdat ze uitgaan van het enige werkelijke dat iedereen kan bezitten: zijn leven. Ze gaan ervan uit dat iedereen eigenaar is van zijn eigen leven.

Daarnaast is er een andere belangrijke factor die deze wetten universeel maakt, en dat is de factor tijd.

Wij leven niet alleen, maar wij leven ook nog eens gedurende een beperkte tijd. En beide wetten hebben te maken met die tijd.

Dood gaan we allemaal. Het is dan ook niet zozeer het doden op zich dat verwerpelijk is. Het gaat om het afnemen van tijd van leven. Iemand doden is niets meer dan het afnemen van zijn resterende levenstijd. In die zin is het de ultieme diefstal.

Maar ook partiële diefstal (stelen) is niets meer dan het afnemen van levenstijd. Wanneer je honderd euro per dag verdient, en iemand anders steelt honderd euro van jou, dan steelt die persoon dus een dag van je leven. Een dag waarvan je zelf geen eigenaar meer bent, maar die nu onrechtmatig eigendom is geworden van de dief. De dief heeft je veroordeeld tot een dag dwangarbeid.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een boete. In essentie bestaat een boete als straf niet. Nogmaals het voorbeeld: als je honderd euro per dag verdient, en je krijgt een boete van honderd euro, dan ben je veroordeeld tot een dag dwangarbeid. Je leven is voor een dag eigendom van degene die je de boete opgelegd heeft.

De universele wetten gaan er dus van uit dat je eigen leven je onvervreemdbaar eigendom is, en dat niemand anders dan jijzelf daarover mag beschikken.

In die zin zijn deze wetten eigenlijk de enige wetten die er nodig zijn. We zouden kunnen volstaan met een wetboek van minder dan een half A4tje. Wanneer iedereen zich aan deze wetten zou houden, dan zou er geen enkel onrecht in de wereld bestaan. Het zou simpelweg niet kunnen bestaan. Niemand zou de tijd van leven van een ander kunnen bekorten. Iedereen zou eigenaar zijn van zijn eigen tijd van leven. Niemand zou van de tijd van leven van een ander kunnen profiteren.

En dat laatste, de mogelijkheid om van de tijd van leven van een ander te kunnen profiteren, is de werkelijke reden van de dikte van alle bestaande wetboeken. Alle andere wetten dan de twee universele wetten, hebben tot doel om uitzonderingen te maken op die universele wetten. Ze hebben tot doel om dat profiteren van andermans leven juist wel mogelijk te maken. En om die mogelijkheid te gunnen aan de groep mensen die de wetboeken gemaakt hebben. Ten koste van alle andere mensen.

law0Profiteren (winst maken) van andermans leven kan alleen als die ander zijn eigendomsrecht over zijn eigen leven gedeeltelijk moet afstaan. Wanneer wetten dit gedeeltelijk toestaan, als er dus uitzonderingen gemaakt worden op de universele wetten, dan bestaan de universele wetten feitelijk niet meer. Om dan te voorkomen dat alles is toegestaan, moet vervolgens ieder detail worden vastgelegd in wetboeken. En daarom zijn de bestaande wetboeken zo dik.

Zodra er één enkele uitzondering gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld: de koning mag zich wel levenstijd van anderen toe-eigenen, dan moet vervolgens precies beschreven worden van wie, en hoeveel, en wie of wat is de koning, en wie niet, en wie heeft de autoriteit om voor de koning de heffingen op te halen, en welk geweld mag daar eventueel bij gebruikt worden, en in hoeverre is verzet toegestaan, enzovoort. Al dat soort zaken moet dan worden vastgelegd in wetboeken. Lees er maar eens een, en zie hoe dit alles tot in detail is vastgelegd.

Als we ervan uitgaan dat de universele wetten geldigheid hebben, dat we het recht hebben om eigenaar te zijn van ons eigen leven, dan zijn alle wetboeken dus strijdig met de geldige universele wetten, en daarmee ongeldig. Als wij, omgekeerd, de bestaande wetboeken wel als autoriteit accepteren, dan accepteren we dus ook de ongeldigheid van de universele wetten. En daarmee stemmen we in met de situatie waarbij we geen eigenaar meer zijn van onze eigen tijd van leven, maar dat die tijd van leven eigendom is van degene die de wetboeken geschreven heeft, en zich de macht heeft toegekend om de daarin beschreven regels te handhaven.

Ook als we volgens de wetboeken maar een klein gedeelte van onze tijd van leven zouden moeten afstaan, en we zouden tevreden zijn over die situatie, dan nog zijn we in geen enkel opzicht meer eigenaar van ons eigen leven. Wij kunnen zelf immers niet bepalen wat er in de wetboeken staat, en daarmee zijn we geheel overgeleverd aan de willekeur van de wetgever. Net zoals een hond (als huisdier) best een prima leven kan hebben, maar altijd eigendom blijft van zijn baas, en altijd is overgeleverd aan hetgeen die baas hem toewerpt, en of hij hem iets toewerpt.

De bestaande wetboeken beschrijven daarmee geen enkel recht, maar uitsluitend privileges: de botten die we toegeworpen krijgen. En die privileges worden bepaald door de wetgever, dus daarover hebben we niets te zeggen. Afstand doen van de universele wetten houdt daarmee in: afstand doen van ieder recht.

law2De mate waarin een wetgever kan afwijken van de universele wetten (en dus de dikte van de wetboeken) is afhankelijk van de mate van acceptatie bij degenen die bestolen worden. En van de hoeveelheid geweld die de wetgever kan inzetten om de naleving van zijn wetten af te dwingen. Hoe zichtbaarder het geweld, hoe kleiner de onbewuste acceptatiebereidheid, en hoe groter de angstbereidheid. Angst voor geweld (bestolen of gedood worden), en dus voor het nog verder afwijken van de universele wetten. Angst om nog meer eigendomsrecht over het eigen leven te verliezen. Eigendomsrecht dat we dus al niet meer hebben.

Dat maakt mensen dus bereid om het eigendomsrecht over hun eigen leven af te staan, in ruil voor de illusie dat recht juist te behouden. Zonder dit zonderlinge mechanisme zou iedere vorm van wetgeving (uitgezonderd de universele wetten) onmogelijk zijn. Je kunt namelijk niet iets beschermen dat al gestolen is: het eigenaarschap van je eigen leven. Je kunt hooguit vertrouwen op de goedhartigheid van de dief, in de hoop dat hij je een paar privileges zal toewerpen.

De wetboeken die onze rechten afnemen, hebben uitsluitend bestaansrecht omdat we ons aan de daarin beschreven wetten houden. Ze bestaan omdat we ze accepteren, en dat zorgt ervoor dat we geen rechten hebben. Door ons eraan te houden, ruilen we ons leven tegen privileges. Privileges die we nastreven en waarvan we ten onrechte geloven dat het rechten zijn. Door ons eraan te houden, door waarde te hechten aan privileges, geven we ons echte recht weg. En het resultaat is dan ook een wereld vol onrecht. Onrecht dat zonder wetboeken, maar met de universele wetten simpelweg niet zou kunnen bestaan.

Gij zult niet stelen, en gij zult niet doden betekent ook: gij zult niet bestolen worden en gij zult niet gedood worden. Het is het enige recht dat iedereen door geboorte heeft: het recht op het eigen leven. En dat is geen privilege maar een recht. Deze wet maakt zowel het verlenen als het nastreven van privileges overbodig. Het is de wet die alle andere wetten overbodig maakt.

Aanverwante informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Forumdiscussie over het rechtssysteem

58 gedachten over “De wetten”

 1. Dus Mo6 heeft iedereen goed te pakken genomen voor het vereren van de gouden koe…
   
  Het is wel zo, hoe hou je de barbaren een beetje rustig? zoals; geef ze religie en rechten, tot slot een gaar systeem als een demo voor cratie… <Excuus…. gegeven of hebben ze het gewoon gestolen?.. > 

  1. Dank je Sybren.
   Hoewel het soms anders lijkt te zijn, is in waarlijkheid alles eenvoudig.
   Complicaties (zoals metersdikke wetboeken, maar alle andere complicaties ook) zijn altijd een symptoom van een misvatting of van misvattingen.
   Eigenlijk kun je stellen: er bestaan geen problemen. Er bestaan alleen vergissingen.

 2. Ik mis in dit verhaal 1 wetgeving nl het bestaansrecht. In dit verhaal wordt gesproken over universele wetgeving en de juridische wetgeving. Je zou eigenlijk moeten zeggen: 1-Universele wetgeving, 2- Bestaansrecht, 3- Juridische wetgeving. Nu hebben 1 en 3 hun wetmatigheid verkregen door de mens, dus zou je ook kunnen zeggen dat de universele wetgeving door de mens is vastgelegd. Op bestaansrecht is geen hand van de mens bij te pas gekomen. Deze is namelijk voortgesproten uit het ontstaan van het universum, die door haar ontstaan ook haar eigen wetmatigheid heeft en dus niet samengesteld is door de mens. Gij zult niet doden en niet stelen, met de alle daar aanverwante begrippen, gezien in ALL zijn diversiteit, is er ook een wetmatigheid die het universum ons heeft mee gegeven, maar die wij mensen later aangepast hebben, naar behoefte. In de wetmatigheid van de oa de Natuur, waar wij mede een onderdeel van zijn, werkt ALLES in een dualistisch systeem. M.a.w. in ons leven, kun je het een nooit losmakelijk zien van het ander. Het is een gegeven, waar je mee moet leren te leven, of liever gezegd mee om te gaan. Als een roofdier een prooi dood om zeker te zijn van haar bestaan, aanvaarden we dat als een logisch begrip. Je kan de mens, daar niet apart vanaf zonderen, daar we dat gedeelte van af het begin mee hebben gekregen en door vererving door wordt gegeven. Mvg Paul.

  1. Dank je voor je aanvulling Paul.
    
   Eigenlijk gaat het stukje over bestaansrecht (het recht op tijd van leven). De universele wetten zijn een menselijke vertaling daarvan.
    
   Bestaansrecht hoeft niet verworven te worden. Het feit dat jij en ik bestaan, bewijst dat we bestaansrecht hebben. De universele wetten impliceren dat dit bestaan waarde heeft. En dat het daarom een goed idee is om dit bestaan te respecteren.

 3. Heren,
   
  Een playlist voor jullie over natuurlijke wetten. Ancient Ierse wetgeving is hier een mooi voorbeeld van en in ierland opnieuw in de ‘belangstelling’. Ancient Ierse wetgeving = Breha\on Law, werkt niet volgens een piramidaal systeem maar plat op de aarde. Er is geen opleiding in de zin van een instituut om Brehon te worden. Je gaat in de leer bij een Brehon en na zo’n 20jaar onder begeleiding te hebben meegekeken, ben je dan Brehon. Er bestaan geen geschreven wetten, ook geen ongeschreven. Er wordt recht gesproken in het moment en met consent van alle betrokkenen. Een Brehon staat boven een eventueel koningshuis.
   
  Heel inspirerend!
   
  Veel kijkplezier heren en ik wens jullie alle inspiratie:
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAY-NMizh9-J7NKIp9DH-5Nl__4gPl

  1. O Solo mio! Jammer, de enige echte wet die ik ken als Heer is zon, wolken, regen, aarde en leven. Demagogen willen altijd iets hebben waar ze niets voor hebben gedaan en spannen hele groepen voor hun wagentje, praatjes vullen geen gaatjes. De Irish Mosh en Wishkey is vele malen beter dan Santos Bonacci. Er zit werkelijk geen muziek in. ♫♪♪♪♫♫

 4. grappig…, gevangenisstraf is diefstal.
  ———
  pieter, een gedachte: door het noodzakelijke eten van planten of dieren dwingt de natuur ons tot diefstal van levenstijd  van diezelfde planten of dieren.
  door het stelen van levenstijd van medemensen vergroot je je kansen op de sexmarkt, en daarmee dus een succesvolle voortplanting en steeds verdere verspreiding en verbetering van diefstaleigenschappen.

  1. Beste Winston het klopt, echter werkt het niet voor trage groepen. En wat betreft diefstal, het is een tijdelijke ongewenste verplaatsing voor de gene die er gebruik van maken, vaak op reguliere basis. Waardoor diefstal van wat dan ook gewoon een les is voor de dief en de gelegitimeerde gebruiker van het goed, daar zij beiden de consequenties krijgen, zodoende leren of het goed belangrijk is. De gene die de werkelijke eigenaar is van het goed kan het verplaatsen zonder dat er een dief of gebruiker het weten, zelfs een individueel leven…
    
   Een wijze eeuwen oude les over het in bruikleen hebben van geest en lichaam (materie). Bij wetsdienaren gaat het wel om de machtspositie en de feiten dusdanig opstellen voor eigen gewin. Dan mag de Rechter hamertje tik spelen. 
    
   Wat goeie God U heeft gegeven neemt niemand U af. Meelerenleven? Mijn tijd was toch al op! Nu gij.

  2. Het dilemma van voedsel heeft Jezus in het Laatste Avondmaal naar voren gebracht. Doden mag niet maar Jezus is het Brood en de Wijn en dient als voorbeeld voor deze noodzaak. Hierdoor worden we verzoend met God.

    1. Mooi verhaal, zoals de graankorrel nog leeft, zo leeft Jezus ook nog. Voor hen die als kinderen geloofden, nu inzicht krijgen en soms leren weten…. Wetende dat een gewoon mens van meel nog geen graankorrel kan maken wacht ik rustig hoe de ontwikkelingen verlopen bij de groepen die hun wil doordrukken, via hun machtswerktuigen, …. Zonde dat de ontwikkelingen hierdoor weleens wat stagneren… Echt zonde, ach ja, ik neem liever niet iemand op de korrel. ;) ±
      

 5. “Gij zult niet doden
   
  En
   
  Gij zult niet stelen
  Deze wetten zijn universeel”
   
  Is dat wel zo? Kant zou bijvoorbeeld beargumenten van niet. Immers, het zijn wetten met een beperkt toepassingsgebied. Dat wil zeggen, ze hebben enkel betrekking op een gedeelte van de morele oordelen. Een universele wet zou in iedere omstandigheid ons morele richting moeten geven. “Gij zult niet doden” zegt bijvoorbeeld helemaal niets over het stelen van een mooie auto.
  Is er een wet die wellicht nóg universeler is, die als het ware aan de grondslag ligt van de wetten die je nu ‘universeel’ noemt? Die is er zeker:
  “Handel alsof de maxime die aan jouw handeling ten grondslag ligt tot algemene wet verheven kan worden.”

  Deze wet is vele malen universeler dan de bijbelse geboden en rechtvaardigt zelfs diezelfde geboden. Zoals je al zegt: ‘gij zult niet doden’ betekent ook ‘gij zult niet gedood worden’.
  In het hele artikel mis je dus de daadwerkelijke universele reden waar alles om draait. Zonde.

   1. Julie en Lukas, in mijn denken is het begrip doden een universeel begrip. En wel om het volgende: Gezien vanuit de toplaag van de Piramidebouw in het dierenrijk en dan naar beneden, dient elke laag als voedsel, deze moeten gedood worden om voor de soort te zorgen. Het is de mens, die door de jaren verder door ge-evolueerd is en vanuit het dualistisch perspectief, de huidige regels heeft samengesteld, gij zult niet doden. Mvg Paul.

    1. Julie, ben je ook toevallig vegetarier ??Zo niet dan zou je vlees consumeren. In de logica geredeneerd gaan we niet meer op jacht om op voedsel te jagen, maar naar de slager en of supermarkt om oa vlees te halen, om zo te voldoen aan de stoffen die we nodig hebben. Dat is een verkapt beeld vergeleken met vroeger, maar komt in principe op het zelfde neer. Dat zou je dan eigenlijk ook als moord moeten zien. Voor vele zal dit erg ver gezocht zijn, maar niets is minder waar. Zoals jij je stelling deponeert, heb je zonder meer een punt. Maar de hamvraag hierin is, heeft het een universele wetmatigheid? want je schrijft het begrip is universeel en dus geld dat ook voor iedereen, dan zou het volledige dierenrijk, waar de mens van orgine ook uit bestaat, dus niet vermoord mogen worden om zorg te dragen voor de voortzetting van de soort. Hopelijk ben je nooit in een slachthuis geweest, daar lusten de honden geen brood van. Laat duidelijk zijn, met alle respect voor jouw geloof. Mvg Paul.

    2. Dat is natuurlijk kul. Mozes was lang niet de eerste die ‘gij zult niet doden’ als wet opstelde. Al lang voor Mozes had men zulke wetten, zoals bijvoorbeeld te zien is in het egyptische concept van ma’at.
     Veel belangrijker, echter, is dat de wet bij Mozes absoluut niet universeel is; anderen doden is toegestaan in gevallen van oorlog, bloedschuld, of indien God daar opdracht toe gegeven heeft. Het is een geval van “deze wet geldt voor iedereen, behalve…”

    3. Wat bedoel je met ‘wet van de geest’? De wet van God, of de morele grondslagen die verkregen worden op basis van rationeel inzicht?
     Mijn argument heeft namelijk betrekking op die laatste.

   2. De wet op zichzelf is niets waard. Hij wordt gerechtvaardigd vanwege een daadwerkelijk universele wet, namelijk de categorische imperatief: waarom mag je anderen niet doden? Omdat ieder weldenkend mens zou willen dat de maxime ‘gij zult niet doden’ tot algemene wet verheven wordt, juist omdat het de enige rationele manier is om te voorkomen dat anderen jou doden.

    1. Je reactie is een link naar een preek over liefde?
     Wat heeft dat er mee te maken en waarom leg je niet zelf uit wat je bedoelt? Ik zie in die preek geen doordachte analyse van universele wetten.
     Als die er wel in zit hoop ik dat jij het mij uitlegt.

    2. Waarom zo arrogant en bitchy? Ik wil enkel een discussie hebben over wat geldt als universele wet. Je reageert alsof ik je religie aanval.

    3. Ik was alleen maar erg druk en typte daarom het hoogstnoodzakelijke in. Over de waarde van het leven en het (weg)wassen van (de) zonde.

 6. Beste Lukas, ik heb het al eerder verwoord op deze site en bij deze dus nogmaals, weet ik heb veel respect voor je betreffende de natuurwetenschap, je kunt het ook goed op een heldere manier uitleggen van het waarom. Wat een ander daar mee doet, is zijn en of haar keuze. Wat ik nu ga schrijven is absoluut niet belerend bedoeld, zie het maar als iets wat me dwars zit en ik het niet helemaal van je begrijp, van het waarom. Je reacties zijn doorgaans aardig goed rationeel, ook dat is m.i. een sterk punt. Maar we zijn eenmaal als mens behept met gevoelens en de daaraan gerelateerde ziens- en of denkwijze (ervaren-bewustwording) m.a.w. rationeel-emotie. Religie, gezien in al zijn diversiteit heeft naar mijn denken, nooit een wetmatige verklaring kunnen geven betreffende het universum, dus hieromtrent denken we aardig gelijk. Maar de punt die ik wil maken is het volgende: De mens is ongekend verscheiden in zijn denken, doen en laten. Daar wil ik het volgende mee zeggen, dat de verhoudingen van emotie en rationeel, zeer uit een lopend is van de mensheid. Soms tot het extreme aan toe. En dat gegeven zie ik als een wetmatigheid, een onderdeel van het mens zijn met een universele uitgangspunt. Stel dat we allemaal gelijk zouden zijn, dan is er ook geen bal aan het leven. Dat de ene mens religie gebruikt en of nodig heeft om te kunnen voortbestaan in zijn en of haar leven is een keuze, die een ieder op eigen wijze beleeft. Dit heeft zeer vele ongekende oorzaken. Ik denk dat we dat ook van elkaar moeten respecteren en aanvaarden, al druist het dwars tegen je eigen belevenis in. Je kunt je eigen denken en ervaringen omtrent het leven een ander voor leggen en zul je daarna moeten accepteren wat diegene zijn en of haar keuze is. Doe je dat niet, dan verkrijgen we een situatie waardoor vele oorlogen om zijn gevoerd en dat moet je niet willen, denk ik. Dus om een ander zijn denken met kul af te doen is geen optie. Laat dat dan in zijn waarde. Tot slot, vele grote natuurwetenschappers worstelen met emotie en rationaliteit en dus ook met de religie. Ook het dierenrijk kent zijn momenten van liefde en verdriet, al is het doorgaans zeer kortstondig, dus van uit wederzijdse begrippen is de mens en het dierenrijk niets vreemd. Zelf zie ik bv liefde voor je naaste, als een overlevingsmiddel om een positieve wending te kunnen geven aan het doorgaans overkomende negativiteit. Mvg Paul.
   

  1. Paul, ook jij lijkt in de waan dat ik met mijn bericht een aanval uitvoer op religie. Ik geef echter enkel aan dat de bijbelse geboden geen universele morele wetten zijn. Niet alleen vanwege de vele mitsen en maren – vooral omdat die wetten enkel gerechtvaardigd zijn vanuit een diepere morele wet die de onderbouwing geeft voor de rationaliteit/geldigheid van de bijbelse geboden.
   Dat is geen aanval op religie, maar een serieuze filosofisch punt waar iedereen hier aan voorbij lijkt te gaan.
   Wat jij en Julie nu doen is zeggen dat religie niet onderhevig is aan filosofische analyse, of in ieder geval dat filosofische kritiek als aanval moet worden gezien. Jammer.

   1. Lukas, ik denk dat ik het niet goed verwoord heb, het is geen aanval, mijn bedoeling was meer om een opening te zoeken waarin een ieder zich thuis kan voelen, zonder dat je kwetsend hoeft te zijn. Je zegt het nu goed, althans het komt voor mij nu duidelijk over. Filosofie is het grootste fenomeen wat wij als mensheid kennen en de basis van alles is. Het gaat uiteindelijk over het woord universeel en haar betekenis. Je zou eigenlijk het volgende kunnen stellen, dat je het woord in 2 betekenissen kan interpreteren nl: 1-de universele wetmatigheid van het Universum, 2-de universele wetmatigheid van de mensheid. Dit zijn voor mij althans 2 verschillende begrippen. Het universum heeft zijn eigen wetmatigheid, daar kun je niet aan tornen en of veranderen. De universele wetmatigheid van de mens is een gegeven die door de eeuwen heen samen gesteld is met regels om zorg te dragen voor een redelijke richtlijn, die de mens kan hanteren t.o.v. elkaar. De religie is daar mede een onderdeel van, ongeacht zijn diversiteit. En dit laatste heeft ook duidelijk zijn keerzijde. Maar dit laatste gegeven kan je dus wel veranderen en of aanpassen, indien dat een ieder nodig acht. Beiden hebben hun ontstaan gevonden in het filosofische begrip. Ik hoop bij deze dat ik het duidelijker verwoord heb. Dit schrijven geld ook voor Julie. Mvg Paul. 

    1. “De universele wetmatigheid van de mens is een gegeven die door de eeuwen heen samen gesteld is met regels om zorg te dragen voor een redelijke richtlijn, die de mens kan hanteren t.o.v. elkaar.”

     Om mijn punt maar nogmaals te herhalen: denk er eens over na waarom men tot richtlijnen wil komen. “Gij zult niet doden/stelen/etc.” – waarom is het rationeel om zulke beperkingen op te leggen?
     Het antwoord daarop is de gulden regel, de categorische imperatief die achter iedere morele wet ligt. Omdat deze overal achter zit is het de enige universele (morele) wet. Alle anderen, waaronder de tien geboden, zijn resultaat van de categorische imperatief en daarmee per definitie niet universeel.
     Dat was mijn enige punt. Ik heb nergens iets gezegd over natuurwetten, God, religie of wat dan ook. Dat verzinnen jullie erbij.

    2. Lukas, ik weet even nu niet wat ik hier op moet antwoorden enof het anders verwoorden moet, dus heb ik even tijd nodig om er over na te denken. Mvg Paul.

    3. Veel mensen zijn niet uit op eigenbelang, bij ouders staan de kinderen vaak in het middelpunt, vele vrijwilligers geven meer dan ze krijgen, sommigen zijn altruïstisch als de situatie daar naar is.

    4. Zoals de kwaliteit van leven, de vooruitgang en ontwikkeling van levende wezens met bij de mens de intelligentie, met als gevolgen werktuigen, spraakvermogen en beschaving, voor de overdracht van het culturele erfgoed.

    5. Lukas, voordat ik verder op je gedachtengang inga, heb ik een vraag aan je, die vraag stel ik om jouw denken beter te kunnen verstaan en of te begrijpen. In zover ik je reakties terug lees, kom ik steeds terug in mijn denken op het gegeven dat het mogelijk zou kunnen zijn dat je een mathematische denker ben, is dat ook zo ? Mvg Paul.

    6. Dat denk ik niet eigenlijk. Meestal voelt het alsof ik in taal denk, maar dan wel eerder in gestructureerde taal dan in proza. Logische argumentaties, stappenplannen… Het lijkt een beetje op computercode ofzo? Het heeft wel raakvlakken met wiskundig denken, en het helpt bij wiskunde, maar het lijkt mij uiteindelijk toch wel talig van aard.

    7. Lukas, bedankt voor je antwoord, het schept voor mij althans enige duidelijkheid. Wat je schrijft op 12 febr 20.57, ben ik met je eens.Je schrijft hier:” Het antwoord daarop is de gulden regel, de categorische imperatief die achter iedere morele wet ligt. Omdat deze overal achter zit is het de enige universele (morele) wet. Alle anderen, waaronder de tien geboden, zijn resultaat van de categorische imperatief en daarmee per definitie niet universeel”. Het heeft even geduurd, maar het kwartje is gevallen, zoals je dat verwoord kan ik alleen maar zeggen, dat je gelijk hebt. Ik ging van een andere gedachtegang uit en liep voorbij aan het gegeven van categorische imperatief. Dus wederom weer wat geleerd en realiseer ik me weer wederom, hoe belangrijk het is om het goed te lezen en er de tijd voor te nemen. bedankt mvg Paul.

  1. Om met het laatste deel van je vraag te beginnen: deze wetten (gij zult niet doden, gij zult niet stelen) komen op aarde voor. Er is geen enkele wet, in geen enkel land en in geen enkele tijd, waarin deze regels niet opgenomen zijn of waren. In die zin zijn ze op aarde universeel.
    
   Dat betekent dus dat er in ieder land en in iedere tijd een besef van de waarde van leven geweest moet zijn. En dat dit zowel opgemerkt als vastgelegd is. Blijkbaar is dit besef dus universeel menselijk en daarmee niet afhankelijk van tijd en cultuur.
    
   De uitzonderingen op deze wetten (waaruit de wetboeken bestaan) zijn dat wel.

   1. Je zou daarmee dus kunnen concluderen dat het dus wetmatigheden zijn die vanuit de menselijke natuur of aard naar bovenkomen en universeel geldig zijn binnen de menselijke wereld. Het zijn dus menselijke wetmatigheden. Het heeft daarmee dus met ethiek te maken. Iets wat je ook wel weer terugziet in de discussies die onder het artikel zijn gevoerd. Je zou het dus dan als de grondwet van de ethiek kunnen beschouwen.

 7. Julie, je link gelezen te hebben, hierin ben ik opgevoed, maar door de jaren heen heb ik het losgelaten, om vele redenen. Elk individu heeft zijn eigen invulling van het geschreven woord. Zelf kijk ik op een heel andere manier naar het geloof. God is bij mij de Almachtige lees Omnipotent. Elke zandkorrel en of atoom etc, is een deel van hem/haar. Als je dan in de bijbel leest “we zijn geschapen naar zijn voorbeeld”, zou je het hierboven beschrevene kunnen toepassen. Ik wil hiermee zeggen dat de verscheidenheid hieromtrent groot is en je mede daardoor vaak de bomen in het bos niet meer ziet. Als je dus op zoek ben naar de waarheid, in mijn weg op zoek naar die waarheid, was mijn conclusie tot slot een gegeven, die ik voor mij zelf aangenomen heb. Ik zie dus god meer als een alchemist. Daarnaast, als je alle vormen van religie naast elkaar zou leggen, loopt door alles een rode draad nl het geloven in iets wat we niet kunnen bevestigen, dus alleen maar aannemen. Dat is in principe een vrije keuze. Wat ik wel denk is dat de omnipotent geen onderscheid maakt, omdat hij zelf diegene geweest is die ons zo gemaakt heeft. Dat is dus niet zonder redenen geweest, net zoals het systeem van het levendmechanisme 2 taken heeft nl om zorg te dragen voor de voortplanting van de soort en de onderliggende lagen dienend voor het voer voor de desbetreffende boven lagen. De top in deze pyramide bouw, komt er eigenlijk als beste eraf. Om te wennen in mijn gedachten aan dit systeem heb ik vele jaren voor nodig gehad, daar ik elke keer van uit emotie maar niet kon wennen aan dit gegeven. Maar hoe ik het ook went en of keert, er is niets anders. Weet dat ik daar toch wel wat jaartjes mee geworsteld heb, en nog heb ik wel eens van die momenten dat de emotie even de overhand heeft, maar ja ik ben ook niet meer en of minder mens als een ander. Wel zal ik een ieder zijn en of haar keuze in respecteren, zolang het niet extremisme ontaard. Tot slot, je praat over de Geest, hierin vindt je de zg trialisme in nl “Vader, Zoon en de heilige Geest”, dualisme is in de natuur wetgeving een wetmatigheid, trialisme heeft in principe geen bestaansrecht, maar als een ander zo wil denken en handelen, het zal zo wezen, dat is de vrijheid die een ieder heeft. Het enige waar ik wel erg nieuwsgierig ben is wat er gebeurd na het overlijden, maar dat is weer een ander verhaal. Mvg Paul.

  1. De ontkenning van de geest is erg hardnekkig, is mijn constatering, dat merk ik ook als ik over een psychologisch onderwerp praat. En het ecosysteem noem je vaak; hierbij zie ik in de toplaag de mens ook als vijand van de mens. de mens is een van de weinige soorten die elkaar doden. En kinderen zie ik ook als een levensvervulling, niet alleen voor het doorgeven van genen. Maar ik weet ook dat jij dat ook hetzelfde ziet.

   1. “de mens is een van de weinige soorten die elkaar doden.”
    Haast iedere diersoort op deze planeet doodt wel eens anderen van dezelfde soort. Dolfijnen verkrachten met veel plezier soortgenoten en martelen en vermoorden ze daarna. Leeuwen doden de welpjes van andere mannetjes. Chimpansees plegen genocide en eten de doden daarna op. Mieren voeren grote oorlogen met rivaliserende kolonies. Kuikens duwen elkaar het nest uit in concurrentie voor voedsel.

    1. Bedankt Lukas,
     met wel dit verschil dat het hier gaat om rivaliteit, niet om het doden vanuit haat en wraak wat mensen wel doen.

 8. De waarheid is te koop met dure overtuigingen die op schrift staan, en betaald wordt met het bloed en de waarheid van de wetenschappelijk inzichtelijken. Ik hoop dat we de tijd krijgen waarheden te meten, in plaats van overtuigingen te bedenken. Wat is de mens toch kwetsbaar in haar behoeften, men hoeft slechts niet te weten om te weten. Elke religie van oudsher tot nu, heeft bewezen geen stand te houden, op grond van chronisch, praktisch gebrek aan bewijzen. We zijn de schandelijke middeleeuwen nog niet uit, al gebruiken we nu objectievere middelen om overtuigingen te weerleggen met bewijzen. Meten is weten denk ik dan, maar hoop op inzicht heb ik slechts in de zo verguisde wetenschap.  

 9. Het een en ander gelezen, het was zoals het was, ‘alles is zoals ’t is’, hoe worden de opvolgende verhoudingen?
  Moet me daarvoor een wet worden opgedrongen die indruist tegen mijn goeie gevoelens?
  Zonder ‘geschreven wet’ gaat het veel beter zoals alle levende organisme weten buiten de mensch.
   
  Jammer, beter ga ik er niet opin. Een kind kan de was doen.

 10. Iedereen kan een wet indienen zonder dat de voorstemmers weten waar het omgaat en na aanname er zijn of haar voordeel mee doen ( het meedoen). Gedane zaken nemen toch geen keer, volledig inzichtelijk voor een buitenstaander zonder kennis over de gang van zaken. (het blanco blad) Meestal ook de benadeelde of bevoordeelde menschen (wel eens andere wezens).
   
  Zonder wetten kan ook echter zijn de menschen in bepaalde gebieden nog niet zo betrouwbaar hiervoor. Hiervoor bevestigt de uitzondering de regel.
   
  Hoe?
   
  http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/hoe-wordt-de-wet-gemaakt
   
  Succes kids, ouwe koeien en stieren……………

 11.  
   
  Als ik het goed begrepen heb (???) dan houd ik me aan de volgende twee wetten: ik dood niemand en ik steel niet. Ik kan dus rustig iemand verkrachten en/of zwaar lichamelijk letsel toebrengen.
   
   

Laat een reactie achter