Zinloos werk

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman en overgenomen van: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/12/zinloos-werk.html

zinloos werk1Het grootste gevaar voor de toplaag van een hiërarchisch ingerichte maatschappij is overvloed. Overvloed brengt, in tegenstelling tot schaarste, vrijheid. In een situatie van overvloed, kunnen mensen namelijk doen wat ze zelf willen, zonder dat hun bestaan in gevaar komt. Mensen worden onafhankelijk. En onafhankelijkheid is vrijheid. En dat is precies tegenovergesteld aan de belangen van de machthebbers, omdat hun macht nou juist bestaat uit onze onvrijheid.

Daarom zal iedere machthebber proberen om overvloed te voorkomen om daarmee mensen voortdurend in schaarste te houden waardoor ze permanent moeten werken om het hoofd boven water te houden. Het is les één uit het leerboek voor heersers.

Maar daarmee ontstaat een probleem: als mensen voortdurend werken, produceren ze ook voortdurend dingen. En als ze veel zinvolle dingen zouden produceren, zouden er ook veel zinvolle dingen beschikbaar komen, en dat zou dan weer leiden tot overvloed. En dus tot het verdwijnen van de noodzaak om voortdurend te werken.

In deze tijd wordt de productie van steeds meer zinvolle zaken geautomatiseerd. Dat wil dus zeggen dat daarvoor steeds minder arbeid nodig is. Er zijn daarmee steeds minder mensen nodig om de benodigde hoeveelheid aan zinvolle dingen te produceren. Het gevolg daarvan zou dus ook overvloed zijn, namelijk een overvloed aan tijd. Het wordt overbodig om steeds te blijven werken als er voldoende zinvolle zaken beschikbaar zijn. En die overgebleven tijd kan dan aan andere dingen besteed worden. Aan andere zinvolle dingen bijvoorbeeld.

zinloos werk2Het is voor het voortbestaan van de hiërarchische machtsstructuur daarom noodzakelijk dat er zoveel mogelijk mensen zinloos werk verrichten. Zinloos werk dat voorkomt dat mensen tijd hebben om zich bezig te houden met zinvolle zaken. Zinvolle zaken die tot overvloed zouden leiden, en daarmee tot het verlies van controle van de machthebbers over het volk. Maar het is nog niet zo eenvoudig om mensen voortdurend zinloos werk te laten doen. Mensen zijn uit zichzelf namelijk geneigd om hun tijd en energie te besteden aan zaken die ze juist wel zinvol vinden. En daarom wordt er op alle fronten aan gewerkt om dat te voorkomen.

Een van de dingen die daarvoor worden ingezet is propaganda. Bijvoorbeeld propaganda om ook vrouwen zinloos werk te laten doen. Het feminisme is een mooi voorbeeld van een succesvolle campagne. Vanaf de jaren zestig is vrouwen verteld dat het grootbrengen en opvoeden van kinderen een taak is die gebaseerd is op ondergeschiktheid. En dat een zinvolle levensinvulling alleen buitenshuis te vinden is. Een typisch voorbeeld van een Orwelliaanse omkering. Het heeft ervoor gezorgd dat veel vrouwen de zinvolle taak van het grootbrengen en opvoeden van kinderen, inruilden voor zinloos werk buiten de deur. De in de media getoonde rolmodellen waren (en zijn) steeds moeders met interessante banen zoals advocaat, manager of succesvol zakenvrouw, maar in de praktijk kwam het erop neer dat verreweg de meeste vrouwen zinloos repetitief of administratief werk gingen verrichten.

Doordat die vrouwen daarmee ook een bijdrage gingen leveren aan het gezinsinkomen, steeg het gemiddelde gezinsinkomen, en, zoals altijd, stegen de kosten van levensonderhoud evenredig mee. En dat dwong andere vrouwen ook om buitenshuis te gaan werken, en daarmee eveneens hun zinvolle bezigheden thuis, in te ruilen voor zinloze bezigheden buiten de deur. Anders was het leven niet meer betaalbaar. En dit mechanisme bracht vervolgens weer een complete nieuwe zinloze bedrijfstak met zich mee, namelijk de kinderopvang. Er zijn tegenwoordig speciale MBO opleidingen die meisjes scholen tot kinderleidster in de kinderopvang. Meisjes die, als ze vervolgens zelf kinderen krijgen, die kinderen niet zelf kunnen opvoeden omdat ze uit economische noodzaak gedwongen zijn om de kinderen van anderen op te voeden.

En zo komen we op het tweede speerpunt van de campagne voor zinloosheid: onderwijs. Onderwijs speelt een belangrijke rol in het zinloos werk, omdat goed onderwijs ervoor zou kunnen zorgen dat mensen vaardigheden krijgen. En mensen met vaardigheden zullen die vaardigheden willen gebruiken. Ze zullen die vaardigheden op een zinvolle manier proberen aan te wenden. Als er veel mensen zijn met zinvolle vaardigheden, dan zal dat dus leiden tot het tot stand komen van veel zinvolle dingen, en dat zal vervolgens weer leiden tot overvloed. En dat mag dus niet.

zinloos werkVandaar dat het ongewenst is dat een meerderheid van de mensen zinvolle vaardigheden leert. Sinds enkele jaren is er daarom in het onderwijs sprake van een door de overheid opgelegde methodiek met de naam “competence-gericht onderwijs”. Competence wil zeggen vaardigheid. Vaardigheidsgericht onderwijs dus. Ook dit is weer een uitermate cynisch voorbeeld van een Orwelliaanse omkering. Competence-gericht onderwijs doet namelijk precies het tegenovergestelde van wat de naam suggereert. Binnen competence gericht onderwijs wordt het docenten lastig gemaakt en soms zelfs ronduit verboden om vakkennis over te dragen.

Dit type onderwijs is volledig gericht op verwarring en stuurloosheid door het ontbreken van iedere vorm van logische structuur. De enige competentie die de leerling aangeleerd krijgt, is het opvolgen van zinloze opdrachten zonder kritische vragen te stellen, en het omgaan met een omgeving bestaande uit collega’s die zich ook voortdurend bezighouden met zinloze taken. Oftewel het opdoen van de benodigde sociale “vaardigheden” om zonder morren te verblijven in een omgeving van volledige zinloosheid. En om deze manier van leven en bezig zijn te ervaren als volkomen normaal. Dit alles om te voorkomen dat mensen vaardigheden ontwikkelen en die daarom ook zullen gaan gebruiken.

Naarmate er meer overvloed ontstaat aan zinvolle zaken (hetgeen als gevolg van de moderne geautomatiseerde productiemethoden momenteel het geval wordt), moet de groep mensen met werkelijke vaardigheden dus steeds kleiner worden. Ook dat is prima terug te zien in het onderwijs. Zo’n 70% van de jeugd blijft steken bij het inhoudsloze VMBO/MBO, een percentage dat groeit. Ze krijgen daar een “opleiding” die ze nergens anders voor klaarstoomt dan het accepteren en opvolgen van zinloze opdrachten en het afzien van het stellen van kritische vragen. Het bereidt ze voor op een levenlang van zinloze bezigheid. Daarnaast rechtvaardigt het lage opleidingsniveau een laag inkomen gedurende hun werkzame leven, en ook dat draagt bij aan de beoogde schaarste. Schaarste die noodzakelijk is om de controle, en daarmee het hiërarchische model in stand te houden.

Schaarste die nog verder versterkt wordt door het opzetten van economische crises, en, als er desondanks een overvloed dreigt te ontstaan, het vernietigen van die overvloed door middel van oorlog. Maar daarover een andere keer.

www.dilbert.com is een site toegewijd aan stripjes over zinloos werk :)
www.dilbert.com is een site toegewijd aan stripjes over zinloos werk

Hoeveel zinloos werk wordt er in Nederland verzet? En wat is wel zinvol werk volgens de lezers hier?

Aanverwante artikelen en informatie
-) pieterstuurman.blogspot.nl
-) Meeste werknemers zijn overbodig
-) www.dilbert.com

-) Human Resources: social engineering in the 20th century
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Controlemechanismen van de 1%
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel  complex
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand
-) De 30 universele rechten van de mens

45 gedachten over “Zinloos werk”

 1. Goed stuk, volledig mee eens. Ik vraag me af hoe dat in de toekomst moet gaan. De bevolking blijft groeien (behalve in west-europa) en de arbeid wordt steeds verder geautomatiseerd. Ook krijgen steeds meer mensen het gevoel dat ze een, min of meer, zinloos bestaan leidden omdat niemand nog echt zijn steentje aan de maatschappij kan bijdragen. Haal het geld weg en iedereen zou lekker thuis blijven. 
  Toch zijn er een hoop mensen die wel degelijk mee willen maar gewoon niet weten wat te doen. Totdat er algehele veranderingen in de maatschappij worden doorgevoerd of er mensen op beginnen te staan die dingen anders aan gaan pakken, zullen de meeste in afwachting van het komende op hun eigen veilige eilandje blijven. Het valt me dan ook op dat het in de meeste gevallen tegenwoordig “ieder voor zich” is (soortbehoud, groepsbehoud, eigenbehoud).
  Voordat we eindelijk eens een keer samen gaan werken aan de echte problemen in deze wereld zijn we een hele poos verder.

 2. Kernvraag hier is volgens mij waarin overvloed en schaarste is. Is het van vitaal belang, of van secundair belang.
  Ook is het belangrijk nog het verband te kunnen zien tussen het werk en de uitkomst (waar je het uiteindelijk voor doet). Daarbij is het onbelangrijk of het nu als LBO of HBO niveau wordt beschouwd; dit is alleen een relatieve kwestie. Oftewel: welk niveau is er standaard in je omgeving en is dat van direct belang. Een lager gekwalificeerd iemand kan bij wijze van spreken dichter bij de natuur staan, of een beter direct verband tussen diens werk en het persoonlijke belang zien. Je bent alleen geneigd je aan je omgeving af te meten.
  Onafhankelijkheid maak je uiteindelijk zelf ook voor een deel. Wat zijn je behoeften? Wanneer je de lat hoger legt zullen je behoeften meer zijn en dien je daarvoor beter in het systeem te passen/aangepast te zijn. Een eenvoudig leven geeft weinig behoeften die financieel moeten worden ondersteund en daarmee ook meer vrijheid van tijdsbesteding.
  Verandering en de behoefte daaraan zal samen met de behoefte te voldoen aan de eisen van de omgeving zorgen voor aangepast gedrag. En daarmee zorgen voor een grotere afhankelijkheid.

 3. Aangezien 80% van de mensen niet of nauwelijks plezier (voldoening) heeft in het werk dat ze doen, zal waarschijnlijk minimaal 80% van het werk zinloos zijn. Ik denk dat het werkelijke percentage nog veel hoger ligt omdat er ook mensen zijn die weliswaar plezier hebben in hun werk, maar vanuit maatschappelijk perspectief geen zinvol werk verrichten. Het omgekeerde is echter niet mogelijk; mensen die geen plezier hebben in hun werk verrichten ook geen zinvol werk (ervan uitgaande dat iets zinvols doen per definitie voldoening geeft). Als je dit vertaalt naar Nederland zou het betekenen dat er hooguit 1,5 miljoen mensen zinvol werk verrichten. De rest is vooral bezig om de consumptiemaatschappij in leven te houden.

  1. Ja Patrick, landbouw, veeteelt, industrialisatie en automatisering hadden ons vrij moeten maken.
   Echter zijn wij steeds meer slaaf van het systeem.
   Ik ben van mening dat de problematiek voor een deel in de mens zelf zit en dat we in het groot slechts een afspiegeling van ons eigen gedrag zien.
   Echter werden wij in een kleine gemeenschap nog sociaal gecorrigeerd als er al tijd over was…
   Het huidige experiment van de wereldomvattende maatschappij is aardig mislukt.
   Wij stevenen met een enorme vaart op de afgrond af.
   Er is te weinig innovatie, denk aan energie en iedereen is teveel met zichzelf bezig.
   Duurzaamheid en een daadwerkelijk vrije maatschappij waar geestelijke waarden de boventoon voeren zijn verder weg dan ooit.
   Ik meen al jarenlang dat dit alleen met een harde klap kan eindigen.
   Dat is geen negativiteit maar een constatering van een grijzende realist.
   Er zijn meer democratieën in de wereld dan pak em beet 40 jaar terug, dat is waar.
   Maar het gedrag van het kapitalistische systeem en de mensen zelf zijn echt geen spat veranderd. Same shit… Me myself and I en de waan van de dag, diploma’s en cheques op zak…

   1. Moerstaal, ik kan me aardig goed vinden in je reactie. Maar weet, wij kunnen de zaken op wereld niveau beter afspiegelen dan de doorsnee burger. Daar we het voorrecht hebben (en ik gehad) om de wereld in een ander perspectief te zien, door veel in het buitenland te verblijven en te werken. Dezelfde burger krijgt doorgaans alleen maar informatie via de media, maar ben je ergens anders in de wereld, zie je dat de zaken niet veel anders liggen dan hier in nederland. En inderdaad op mondiaal gebeuren is de mens geen spat veranderd, het systeem is eigenlijk overal het zelfde, misschien is de uit voering van het systeem in een iets andere vorm, maar komt toch op het zelfde neer. Voel je in ieder geval bevoorrecht om dit te mogen ervaren, ongeacht de eventuele omstandigheden. Houdt je haaks daar. Mvg Paul.

    1. Beste Paul,

     Mijn leven is toch al grotendeels achter de rug. Ik ben vooral aan het loslaten en relativeren… Wel maak ik mij echt zorgen om mijn kinderen. Ik wil niet dat ze diezelfde tredmolen betreden bij gebrek aan keuze. Als ze het toch doen moeten ze ook de mogelijkheid hebben er tijdig uit te stappen en niet zoals ik mijn beste jaren hebben opgeofferd aan andermans mindgames…

     Wat betreft same shit… In Brazil heb je soms nog even de illusie dat die “beschaving” ver weg is… Nog wel…

    2. Beste Moerstaal, welkom in de ploeg. Toen ik na 33 jaar betaald door de wereld heb mogen zwerven, op plm 1 jaar na onbetaald door omstandigheden, moest ik stoppen met werken ivm artrose. Ik kwam weer terug in de zg reguliere wereld. Daar heb ik toch wel zo’n 5 a 6 jaar voor nodig gehad om me weer aan te passen, doe je dat niet, dan val je buiten de boot. Dat doe ik even zo goed wel, maar nu meer in de zin van het iets te schikken en wat meer aan te passen aan dat systeem. En inderdaad, de paar keer dat ik in Brazilie geweest ben en daar ook de prachtige natuur heb mogen aanschouwen, met de gewone man heb mogen praten, alhoewel mn spaans nu niet direkt over naar huis toe te schrijven was, kwam ik nog de echte eenvoud tegen. Dit soort zaken daar teer ik nog vaak op. Ik denk ook niet dat je leven nu achter de rug is, door de lering die je hebt opgedaan buiten de deur om het zo maar even te verwoorden, Kun je na een tijdje echt wel de huidige gang van zaken overleven, met een beetje aanpassing van je zelf. Dus wacht nog even met het eruit willen stappen, daar je genoeg geleerd hebt om te overleven. En zeker relativeren, zal je nu beter afgaan als in het begin toen je vertrok. Maar hoe je het ook went en of keert, de heimwee neem je mee in de rest van je leven, dus maak er nog wat van. Mvg Paul.

    3. Uitstappen bedoel ik wat ik nu aan het doen ben. Namelijk mijzelf zoveel mogelijk fysiek en geestelijk loskoppelen van het systeem. Wat andere mensen van mij vinden ben ik al aan voorbij. Gek was ik toch al dus daar hoef ik het niet voor te doen… de illusie instand houden dan dat ik normaal zou zijn…
     Het is trouwens Portugees!
     Mijn schoonmama poept in de tuin, wast met de hand, dood af en toe een kip, kookt op hout, mist de meeste tanden maar lacht altijd!!!
     Toppertjes die gelukkig zijn met wat houten planken en een paar dakpannen.

    4. Tot slot, het loskoppelen van het systeem is moeilijker dan ik gedacht had, maar waar ik het doen kan, zal ik het niet laten. De stilte is hierin mijn kracht. Het maak je wel eenzaam, of zo als Wilhelmina in haar boek schreef “Eenzaam, maar nooit alleen” ook hierin heb ik met vallen en opstaan geleerd me aan te passen en hierin te overleven. Zoals je schoonmoeder leeft heb ik mee gemaakt op N-Java (vogelkop) bij de Papoea’s in de bush. Ook zo’n zeer dierbare herinnering.Buiten de deur is het leven zo prachtig, mits je het maar zien wilt. Mvg Paul.

    5. Mijn hersencellen werken geloof ik wat minder, het is geen N-Java, maar het moet zijn Nieuw Guinea, dan in de vogelkop bij de plaats Sorong. Mvg Paul.

 4. Naar mijn idee is er wel een motivatie van de hoge heren om het werk zinnig te houden. De opkomende landen hebben nu eindelijk door dat goed onderwijs, gezondsheidszorg en zinvolle productiviteit hun gaat helpen om zelfstandige plek op deze wereld in te nemen. De onzin landen zullen uiteindelijk afglijden tot een soort 3e wereld land en hun voorsprong moeten opgeven.
  Kijk alleen naar de US en UK van hoe het er nu aan toe gaat. Slecht onderwijs, klasse maatschappij en geen zinnig werk meer. Alle militaire projecten worden bureaucratische nachtmerries, de productiviteit gaat onderuit en naast kunstmatige schaarste komt er nu ook weer echte schaarste om de hoek kijken.
  Door de echte schaarste gaan mensen zichzelf beter overeind houden door het heft in eigen handen te nemen. Vooral als je ziet dat de initiatieven die de voormalige 3e wereld landen gebruiken ook voor jezelf toe te passen zijn.
  Zinloos werk, werkt maar ff.

 5. Een typisch gevalletje van zinloze arbeid in Nederland:
  Maar weinig energiebedrijven wekken zelf echt energie op. Daarnaast zijn er talloze energiebedrijven die zich alleen bezighouden met de verkoop van energie.
  Het doorvoeren van marktwerking in de energiesector; elk energiebedrijf is elk jaar, net als de concurrent, druk bezig met het (her)inrichten van een administratie.Er wordt druk vergaderd en links en rechts worden IT-bedrijven gecontracteerd voor het doorvoeren van de wettelijke bepalingen in hun geautomatiseerde administraties.
  Daarnaast tuigt elk energiebedrijf een eigen afdeling op met dames (moeders) voor het klantcontact. 
  De burger weet niet beter waarom hij thuis elektriciteit en gas heeft. De netwerkbedrijven vinden dat onterecht en willen hun naamsbekendheid in hun verzorgingsgebied vergroten. Daar worden tal van vergadering voor gevoerd.
  Hoe zinvol is dit alles als je realiseert dat de nutsbedrijven tot aan de jaren 90 precies hetzelfde deden maar dan met minder poeha?
  Ondertussen zijn we niet minder gaan betalen.
   

  1. Marktwerking is er vooral voor het BNP en niet voor de kleine man hè… ;-)

   Een van mijn beste vrienden is ambtenaar bij Ministerie van Financiën.
   Hij vertelt me altijd hoe de managers cursussen krijgen in de USA en daarna rücksichtlos reorganisaties doorvoeren.
   Alles draait alleen maar om geld en niks anders.
   Er zijn maar weinig collega’s die van hun pensioen genieten als ze die leeftijd nog halen.
   Maar daar gaat het ook helemaal niet om.
   Ziek als je je bedenkt dat 99,99% van het gepeupel zo met zich laat sollen.
   Dat gaat pas veranderen als er geen brood en spelen meer is.
   Maar dan voorzie ik dat het gepeupel eerder elkaar in de haren vliegt dan de poppenspelers achter de coulissen een kopje kleiner maakt…

 6. Wat gaat er allemaal omvallen, zodra wij als mens vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven ofwel levenstoegang zouden ontvangen? Meer dan 80% van het huidige werk zou als vanzelf oplossen. En hetgeen blijft bestaan, transformeert. Waardering zou intrinsiek komen te liggen. Het huidige belastende (geld)systeem valt om/heeft geen bestaansrecht meer inclusief belastingen dus.
   
  Politiek emmert al jaren over hoe een basisinkomen gefinancierd dient te worden, maar dit gaat nergens over. Ten eerste betreft het geen inkomen: het betreft een vergoeding voor het feit dat de vrije onvoorwaardelijke levenstoegang in beslag genomen is als gevolg van regels en wetten die over natuurlijk direct samenleven heen gelegd zijn. Een aansluitende benaming is dus basisvergoeding in plaats van inkomen. De tegenwaarde van de basisvergoeding zijn wijzelf, niet goud, zilver, aandelen, grond(stoffen)… nee, wijzelf. Wij brengen het geld naar de bakker etc.: het begrip economie dient volledig getransformeerd te worden. Er zijn dus geen belastingen nodig.
   
  Vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang ontvangen, kun je begrijpen dat heel veel werk zinloos is en vervalt, oplost. Coping- en overlevingsstrategieën kunnen oplossen en levenskracht kan in vrije creatieve stroming en expressie komen: ontspannen samenleven…
   
  Als je verdieping wilt over wat hier staat, lees maar hier:
  http://hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=78

  1. Mascha, mooi verwoord en sluit goed aan bij de gedachten van Douwe.
   Mijn persoon doet het beter vanuit vrijwilligheid. Ik heb een hoop vrijwilligerswerk gedaan in mijn leven. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat de meeste mensen pas onder dwang van hun luie donder afkomen… Mensen kennen op de een of andere manier geen eigen verantwoordelijkheid. Vroeger werd dat op de kerk afgeschoven en tegenwoordig op het kapitalistische systeem. Wie daar de vinger oplegt krijgt meteen te maken met cognitieve dissociatie.

   1. Moerstaal,
     
    Wellicht herken je je in Contributionisme zoals Michael Tellinger uit Zuid Afrika brengt. Vanuit wezenlijke vrijheid bijdragen. Not on demand, maar wezenlijk vanuit vrijheid.
     
    Als eenieder vrije onvoorwaardelijke levenstoegang heeft, maakt het niet uit dat sommigen niet bereid zijn van hun luie donder af te komen. Ook zij hebben gewoon levenstoegang. Als er vanuit instituten en structuren niets geregeld is… dus niets buiten de persoon zelf,.. dan moet! de persoon wel in actie komen voor het überhaupt in leven kunnen zijn.
     
    Vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang kun je gezamenlijk kijken op welke manier je wilt samen leven en of je daarbij een ruilmiddel wilt gebruiken. Een ruilmiddel faciliteert het ruilen, meer niet. Nu is levenstoegang opgeslagen in geld.
     
    http://hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=140

  2. Mascha, mooie naam, je aangereikte link beluisterd en bekeken, lange zit. Ik kreeg het idee dat veel gebaseerd is op astrologie? Ook de religie kwam voorbij. Ik denk dat het een ieder zijn vrije keuze is om daar wel en of niets mee te doen. Zover ik mijn geschiedenis ken zijn beide onderwerpen haast even oud. In het ene land was de een meer bezig met astrologie en het andere land met religie en bij sommige landen ging dat te samen. M.a.w. men heeft al sinds de oudheid naar verklaringen gezocht betreffende het universum en het gevolg daarvan. Nu heb ik in de astrologie een troost, ik ben een stier en mijn assedant is leeuw, dus zit ik aan weerzijde van de warmte, en dat is een weldadig gevoel. De wetgeving vind zijn ontstaan ook hoofdzakelijk in de religie, maar hoe je het ook went en of keert, het is door de mens gecreeerd. Zelf ben ik een veldman, dus de natuur, en komt de wetmatigheid van de natuur oorspronkelijk uit het het universum. Nu moet ik er wel eerlijkheids halve erbij zeggen, dat ik dit gegeven pas een 30 jaar hanteer. De jaren daar voor heb ik nodig gehad om uit de oude dogma’s te stappen. in deze laatste situatie  voel ik me heden ten dage zeer goed in thuis. Maar desondanks toch mijn dank voor de blik in jouw keuken, zo leer je ook iemand weer een stukje beter kennen. Mvg Paul.

    1. Beste Mascha, je website weer een stukje van gelezen en kom steeds terug in mijn denken op de volgende vraag: Wat is nu de daadwerkelijke redenen, dat je deze materie ingestapt bent? Het moet volgens mij een oorzaak hebben, geschied in je leven, die je op deze weg gebracht heb?! Verder ook de Brehon Law gelezen en uitgespit. In een deel van mijn betoog vond ik ook hierin terug, maar ook hier kleven hele paradoxale gevoelens aan. Weet, je moet niets, maar mag alles. Ook als je het eventuele antwoord niet openbaar wilt maken, kun je me ook mailen, jouw keuze. Mvg, Paul. prdekloe@lijbrandt.nl
      

    2. Paul,
      
     Er is geen reden om niet openbaar te antwoorden. Als je de ‘wereld’, zoals deze verworden is, vanuit neutraliteit waarneemt, zie je de oorzakelijkheid van de verwording. De gevolgen van deze verwording is dat we onszelf als mensheid uitroeien als we doorgaan zoals we nu samen leven.
      
     Het kan anders, Het kan al jaren anders. Voorheen hadden we daar geen bewustzijn op: nu wel. En dat bewustzijn draag ik uit via teksten op mijn website.
      
     Eenvoudig en ontspannen samen leven, is er al voor degenen die daar voor kiezen. Eenvoudig en ontspannen samen leven zit niet op het ik, maar op het ik-in-wij. Niet op ik en jij of wij en zij, nee op ik-in-wij. Alle onderscheid is opgelost zodra je vanuit bronbewustzijn waarneemt. En dan is het allemaal zó simpel.
      
     En dát is wat mij beweegt Paul.
      
      

    3. Mascha, duidelijk antwoord, dat verdiend zeker mijn respect voor je instelling. Wat een ander daar mee doet is zijn en of haar keuze. Vandaag kom ik er niet aan toe, want ik heb wat andere dingen aan mn hoofd, maar ga het zeker verder bestuderen. Mvg Paul.

  1. Vooral omdat ik de inhoud van die 21 leefregels wel vrij zinvol vindt. En ik mensen in staat acht zelf na te denken over zaken, we gebruiken hier informatie uit vele bronnen. En mensen moeten dan zelf maar bepalen wat ze wel en niet zinvol vinden. 

   En in vergelijking met andere religies vind ik deze 21 leefregels een stuk praktischer en zinvoller dan bijv. de tien geboden. Maar goed ik zou zeggen lees ze eens rustig door en inhoudelijke kritiek erop is natuurlijk altijd welkom. 

  1. Dat genoemde mensen de plank weleens misslaan wil niet zeggen dat ze niets zinnigs te melden hebben. In tegendeel. Maar was het niet zo dat een genie dicht tegen zijn eigen gekte aan zit?
   David volg ik al zeker 15 jaar ofzo en heeft hele zinvolle dingen afgeleverd!

 7. Popi Jopies ! Zinvol werk doen past ze beter dan menschen op de korrel nemen zonder weten wie deze menschen het leven heeft gegeven en waarom. Wat is HUN doel voor de toekomst? Volksmenners bestaan altijd wel…. Het blijft gewoon een theatershow met echte poppen in een poppenkast, Uw beeld (scherm)….
  :D

 8.  
  Volgens mij moeten we het zoeken in de hoek van gevoelsmatig vervullen van de menselijke behoeften (er zijn hierin een aantal aannemelijke methodieken ontwikkeld).
  Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als daar óf meer plezier tegenover staat óf meer pijn.
  Dat laatste werkt overigens (helaas) wel drie keer zo sterk.
  Met andere woorden: er moet vaak eerst iets vervelends gebeuren willen we ons gedrag veranderen.
  De basisbehoefte aan zekerheid is de oorzaak van het vasthouden aan traditionele manier van leven.
  Samen met deze behoefte kan de paradoxale behoefte aan nieuwe uitdaging (spanning) worden vervuld. En zo zijn er nog een aantal behoeften waarbij sociale verbondenheid en zich speciaal willen voelen er ook weer twee paradoxale behoeften zijn.
  Als deze behoeften zijn bevredigd komen we bij de behoefte aan zichzelf ontwikkelen en bijdragen aan (een betere wereld). Kortom: het is niet alleen de ratio die hier regeert maar vooral het gevoel dat hiermee gepaard gaat.
  Als we massaal inzetten op de eerste stap zekerheid en op veel minder complexe processen en afhankelijk zijn van allerlei technologieën dan zien we ook de voordelen (plezier) en keert het tij.
  Dus kiezen voor eenvoud, dichter bij de mens blijven, en vooral focussen op plezierige gevoelens. 
   

  1. Dat iedereen het even goed heeft bedoel je, en daarna komt verdere ontwikkeling?
   Dat vind ik op zich goed klinken maar de situatie in de EU is dat omwille van de armere landen de rijkere landen wat inleveren. Als dat niet gebeurde maar dat de armere landen werden geholpen op een andere manier was beter geweest. Hoe dan precies is wel een onderwerp van discussie.

 9. Goed artikel! Ik kan me goed vinden in wat ik ongeveer een jaar geleden voelde met wat hier nu staat. Gestopt met werken (werk dat op zich wel nuttig was maar erg nutteloos wordt gemaakt door de overheid, de zorg namelijk) en ik ben nu huismoeder met een eigen stichting waarbij ik mensen help met een beperking. Omdat ik me daar goed bij voel, en waar ik me in alle rust kan ontwikkelen en echt nuttig kan zijn. Ook herken ik het van de scholen omdat ik schoolgaande kinderen heb. Inderdaad nutteloze taken uitvoeren zonder al te kritisch te zijn. Ook erg prestatiegericht trouwens. Kinderen moeten toch ook nog kind kunnen zijn, dat zien ze helemaal over het hoofd.

  1. Goed zeg, we maken een grote speeltuin annex paradijstuin voor werklozen met werklozen en laten ze het zelf uitzoeken.. Briljant… :D Ten slotte zijn we allen kinderen….Kinderen willen altijd onderzoeken dus is het goed als ze  de echte waarheid begrijpen, dan zullen ze beter opletten!
    
   Nu alleen zorgen dat de harde strakke prestatie hiërarchie regelgeving niet de overhand neemt, want dan is het spelen (arbeiden) zinloos… En worden bovendien alle spelende werklozen, slavenarbeiders van de basisbehoeften, die zij a priori, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, heel hun levenen benodig hebben…. Maar niet mogen beschikken in de hiërachie…
    
   Als men de onwetenden kan uitleggen wat het in hun ogen zo zinloos werk, belangrijk maakt voor het geheel is een deel van de oplossing gegeven. Daar zij tot het einde hun tijd, hun eigen gebreken en aanhangige  blijven herstellen. Dan komt pas empirische eruditie. 

 10. Wat een verhelderend artikel. Mijn complimenten. Iedereen die gezond verstand gebruikt weet dat wanneer je zaken slimmer aanpakt, je meer tijd overhoudt. Toch beschouwd slechts een enkeling met argwaan het gegeven dat dit beginsel op onze economische werkelijkheid niet van toepassing is. Het middel om de massa onder de duim te houden, en geen tijd te geven om kritisch na te denken, is financiele repressie. 3 middelen staan de machthebbers daartoe ter beschikking. Geldcreatie (banken mogen grofweg voor iedere 10 Euro in kas van spaarders, 90 Euro uit het niets creeren (!!!) en daarvoor rente incasseren), rente (zelfs wie nog nooit een lening is aangegaan betaald rente, omdat deze is opgenomen in de kostprijs van alles wat hij koopt), inflatie (geldontwaarding door bijdrukken).Racso

Laat een reactie achter