Bij permacultuur worden alle ecologische niches op een stuk land opgevuld. Daardoor kunnen vaak hoge oogsten gehaald worden.

Herontwerp de maatschappij met permacultuur

Een interessante presentatie van Toby Hemenway over de geschiedenis van landbouw en hoe we onze maatschappij kunnen herontwerpen met behulp van permacultuur.

Modern agriculture, industry and finance all extract more than they give back, and the Earth is starting to show the strain. How did we get in this mess and what can we do to help our culture get back on track? The ecological design approach known as permaculture offers powerful tools for the design of regenerative, fair ways to provide food, energy, livelihood, and other needs while letting humans share the planet with the rest of nature. This presentation will give you insight into why our culture has become fundamentally unsustainable, and offers ecologically based solutions that can help create a just and sustainable society. This is the sequel to Toby’s popular talk, “How Permaculture Can Save Humanity and The Planet, but not Civilization.” A related article is at patternliteracy.com/697-th…

Is Nederland op eenzelfde manier te herontwerpen?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Toby Hemenway – www.patternliteracy.com
-) Eerdere artikelen over permacultuur op visionair
-) Films for Action – Toprated Permaculture Documentaries

13 gedachten over “Herontwerp de maatschappij met permacultuur”

 1. De video beluisterd en kwam tot de volgende conclusies: 1- langdradige verteller, zelfs een beetje ongemotiveerd. 2- Hij vertelde, voor mij althans, geen nieuwe ideeen. Alles was al bekend. Dus ook het gegeven dat wij als mens het Ecosysteem verwoesten. Dat dit gegeven in de jaren 70′ zijn wedren begon, is dus ook niet nieuw. Denk hierin bv aan de graan productie op mondiaal gebeuren. Dat alles dus meer in kleine participaties zou moeten geschieden, lijkt me vrij logisch. Je kunt dit gegeven heel goed combineren met stukken erin, waar de flora en de daaraan gerelateerde natuur zijn vrije beloop heeft. Ook de onkruidbestrijding is de grootste boosdoener van het vernietigen van het Ecosysteem etc, etc. Dus totaal geen nieuws onder de zon, dat er iets gedaan moet worden is duidelijk. En de leidraad hiervoor, miste ik wat in het verhaal. Ook zijn website bekeken, kreeg meer de indruk, dat hij zijn boek wilde promoten, maar ja dat ben ik. Mvg, Paul.

 2. Ik vond zijn alternatieve kijk op de geschiedenis van landbouw persoonlijk wel interessant en ook de vergelijking van landbouw vs horticultuur en hoe de eerste eigenlijk altijd de natuur vernield op de lange termijn en de tweede juist de natuur versterkt. En daarmee geeft hij dus ook direct zijn visie voor de oplossing namelijk veel meer horticultuur en voedsel produceren op een manier die juist ook het landschap versterkt inplaats van degradeert. Ik kan me voorstellen dat het niet per se nieuw is voor iedereen maar het is een vrij ander verhaal dan er gemiddeld over landbouw wordt verteld. 

  1. Douwe, ik ben het met je eens dat landbouw enof akkerbouw, op den duur een verwoestende werking heeft op het Ecosysteem. Horticultuur enof Tuinbouw heeft ook zo zijn nadelige gevolgen, daar het dan iets meer op kleinere schaal geschied en iets minder mechanisch, wil nog niet zeggen dat het daardoor minder schadelijk is voor het Ecosysteem. Ook hier wordt op grote schaal gebruik gemaakt van kunstmest en onkruid bestrijding, en dan niet te vergeten de planteziekte en de daaraan gerelateerde bestrijdingsmiddelen, zeker als het voor de voedsel consumptie in de algemene zin wordt gebruikt. Als ik aan permacultuur denk, dan heb ik het oa over het nutstuintje, m.a.w. op kleinere schaal dan de hier boven genoemde vormen. Dus meer in de trant van volkstuintjes ed waar het onkruid wordt verwijderd met de hand en of met schoffelen. Op deze manier kun je dus ook onderlinge afspraken maken doordat de een sla en de ander boontjes etc verbouwd, en daardoor de groente uit kunt wisselen. Hierin zijn vele mogelijkheden aanwezig. Mvg Paul.

   1. Ik denk dat je dan niet helemaal begrijpt wat permacultuur pecies inhoudt Paul. :-)

    Juist permacultuur richt zich erg op de horticultuur. 7 lagen planten in je systeem, grote diverstiet, veel meerjareige planten dus hoge bomen, lage bomen, meerjarige klimplanten etc. Bekijk anders nog eens het eerdere artikel de eetbare bostuin. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/de-eetbare-bostuin/ 

    Op die manier bouw je een heel ecosysteem op met alle lagen aan planten die je in de natuur ook tegen zou komen. Daarbij gebruik je in de permacultuur helemaal geen kunstmest of pesticiden en krijg je juist een enorme natuurlijk diversiteit. 

    1. Douwe, wat ik schreef is maar een klein gedeelte van het hele begrip permacultuur. Of ik het begrip permacultuur niet begrijp, zou best kunnen. Maar in zoverre dat ik het heb geleerd is horticultuur gelijk aan tuinbouw, ongeacht groot enof klein schalig. Dat men de horticultuur wilt verweven met permacultuur, dat is ook wat de spreker in dit verhaal aangeeft, om zo doende de Eco werking in een gezonde staat terug wil brengen, heb ik dus ook nog wel begrepen. Je ziet het hier in Friesland terug op de oude veengebieden. Waarin kleine stukjes grondgebied omringd zijn door oa boomwallen, stukjes met wilde Flora, kleine bos stukjes etc. Als je mijn schrijven goed leest, zeg ik ook niet dat er in de permacultuur kunstmest ed wordt gebruikt. Mvg Paul.

    2. Horticultuur zoals de Hemenway het definieert lijkt erg op een eetbare bostuin volgens permacultuurmodel. Ik krijg een beetje het idee dat we wat verschillende definties van bepaalde begrippen erop na houden. 

     Maar goed, als je voedsel verbouwt volgens een eetbaar bostuin model dan krijg je juist een prima leefomgeving ook voor andere organismen omdat je natuurlijke ecosystemen nabootst met functies voor de mens. In die zin denk ik dat die visie van hem vrij uniek en visionair is. Hij zegt eigenlijk dat we het klassieke landbouwmodel moeten loslaten en het permacultuur / horticultuur model in zijn defintie moeten omarmen willen we op de lange termijn een voedselvoorziening krijgen die op de lange termijn goed is vol te houden. 

     Daarbij geeft hij ook aan dat horticultuur maatschappijen over het algemeen veel minder hierarchisch georganiseerd zijn zoals onze huidige klassieke landbouw maatschappijen. Of hij daar gelijk in heeft weet ik niet maar vond het wel een interessant gezichtspunt. 

    3. Onze definities zijn inderdaad verschillend, maar die van mij zijn al aardig ouderwets en zal ik het van af nu met andere ogen bekijken. Verder ben ik het zoals het nu geschreven is met je eens. Vooral dat laatste gedeelte over de hierarchische struktuur waar het nu aan onderhevig is bij de klassieke landbouw, zou zonder meer moeten veranderen, dus m.i. heeft hij hierin gelijk.
     Maar laat duidelijk zijn, deze materie is voor mij alweer zowat 50 jaar terug, dus tm heden is er zeer veel veranderd. Daar ik in de tijd van de vogelwacht veel te maken had met zowel landbouw en veeteelt ed, kwam ik er weer een klein beetje in en hieromtrent vele gesprekken gevoerd te hebben met deze boeren, kwam ik er ook al achter dat mijn denken te ouderwets was. Maar zoals je weet, ben ik nooit te oud om te leren. Mvg Paul.

    4. Ja we zijn nooit uitgeleerd… gelukkig ook maar :)

     Maar zeker bij dit soort zaken is het idd wel belangrijk dat mensen weten waar de ander het over heeft. Bij de definitie van horticultuur die jij geeft ben ik het namelijk helemaal eens dat dat ook net zo goed schadelijk is voor ecosystemen.

     Ik ben ook wel benieuwd of we uberhaupt ooit nog van ons huidige model af kunnen stappen of dat we in een soort lock in zitten wat gewoon zichzelf tot het bittere einde uit gaat spelen. De laatste boom werd tenslotte ook op paaseiland gekapt…

    5. Als we er al van het model af kunnen stappen, zal ik dat niet meer mee maken en ik denk jij ook niet. Als je bv naar de graan- en rijst produktie kijkt, dan is dit gegeven te groot om er van af te stappen en zo zijn er nog vele produktenn, die op mondiaal gebeuren nodig zijn. Maar dat moet m.i. geen probleem zijn, mits men maar aan de juiste voorwaarden voldoet. De trent van het nieuwe denken in de permacultuur, zal ook nog zeer veel voeten in de aarde hebben. Je zou bv eens kunnen beginnen, de huidige infrastructuur te veranderen, wat niet nodig is te verwijderen, daarnaast de steden op de schop te nemen en aan te passen, zoals bv leegstaande panden en of oude panden, die niet meer functioneren te verwijderen. Dus wat meer met logica te denken. Maar ook hierin is de mens tot het bot toe verdeeld. Ook hier werd in de eind jaren 60, met de grootste dommigheid van de regering, denk aan de periode Joop den Uyl, maar lucratief gebouwd en werd er niet nagedacht, maar gewoon gedaan. In NH kreeg je te maken met de zg overloop steden, van het rapport Roelse. Terug kijkend daarop is het alleen maar een zootje geworden qua infrastructuur. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Er was ruimte, dus de schop er in en bouwen maar, ten kosten van prachtige natuurgebieden, waar nu een prachtig permacultuur systeem zou kunnen zijn. Mvg Paul.

 3. Hierbij ook een aardige link met pragmatische zaken omtrent het starten van een eco-village/ lodge in Frankrijk.
  http://www.rivendellvillage.org/financieelplan.htm
   
  Na een tijdje ingelezen te hebben op het begrip eco-village het volgende. Ik merk dat er twee soorten eco-villages zijn:
  1 Krakers die een stuk land kraken en daar gaan leven en 2. Serieuze mensen die via de formele kanalen een stuk grond kopen.
  Wat ik me trouwens ook een beetje afvraag is het volgende: In Europa worden de boeren tamelijk weggetreiterd met allerlei regeltjes hoe zit bij eco-villages? krijg je dan ook geen gezeur met Europese regelgeving je bent feitelijk ook bezig met landbouw…

  1. Plato, ik durf te zeggen dat ik Frankrijk zeer goed ken van boven naar beneden. Op de grote steden na gelaten, zie je in de dorpen daar veel meer eigenteelt op kleine schaal, dat mede ook verkocht wordt op de wekelijkse markten. In principe zou je kunnen stellen dat elke keuterboer zn eigen groente ed verbouwd en de rest naar de markt brengt. Eigenlijk zie je dit gegeven veel terug in haast Alle europese landen. Maar ook in Frankrijk zie je een leegloop van de kleinere dorpjes enof gemeenschappen. Ik denk dat een Ecodorp wel een goed plan is, maar daar kan je de huidige generatie niet voor te porren. Maar zoals Ben hier recent nog op wees, in Nederland begint de leegloop van kleine gemeenschappen ook zn weg te vinden, door vele omstandigheden. Het begrip van Permacultuur, werdt mij als klein kind al bij gebracht en heb er later in mijn studie nog het e.e.a. omtrent geleerd. Het doorgeven van het begrip permacultuur is al jaar en dag niet meer aan de orde, het zijn doorgaans de ouderen die het nog uitvoeren. mvg Paul.

   1. Ps: zoals jij het verwoord nl het wegpesten van deze keuterboeren, is eigenlijk een logisch begrip voor de grote jongens, die daar hun geld in moeten verdienen en dan niet te vergeten de kunstmest en bestrijdingsmiddelen industrie. Niet dat ik het ermee eens ben, het oude systeem werkte goed en mag van mij wel weer terug komen. P.

Laat een reactie achter