Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.

Historische methoden om de overbevolking aan te pakken

Zoals bij elk levend organisme, kan de mens veel meer nakomelingen krijgen dan de natuurlijke leefomgeving uiteindelijk aankan. Wat zijn methoden uit de geschiedenis die zijn gebruikt om het aantal mensen binnen de perken te houden? Een overzicht.

Steeds meer mensen
Volgens de Club van Rome en andere denktanks wonen er meer mensen op aarde dan de derde rots vanaf de zon duurzaam aankan. Natuurlijke ecosytemen staan zo zwaar onder druk dat, volgens deze deskundigen althans, het een kwestie van tijd is voor ze ineenstorten en een massaal verlies van soorten zal volgen. Kortom: tijd om de wereldbevolking binnen de perken te houden. Hier in Europa lukt dat vrij aardig, de bevolking daalt in veel landen, maar in bijvoorbeeld islamitische landen en Afrika explodeert de bevolking. Hoe vindt bevolkinggroei plaats? En welke methoden gebruikten menselijke maatschappijen in het verleden om de bevolking binnen de perken te houden?

Bevolkingsgroei-ABC
Kinderen komen voort uit zwangerschap en zwangerschap ontstaat als een vruchtbare man en vrouw met elkaar vaginale seks hebben. Of als de vrouw in kwestie een klodder zaad in haar vagina stopt, zoals tennisser Boris Becker heeft gemerkt. De zwangerschap moet voldragen worden. Verder moeten de kinderen de volwassenheid halen, de leeftijd waarop ze weer zelf kinderen kunnen krijgen. In potentie kan een vrouw veel kinderen krijgen. Het bevestigde wereldrecord kinderen krijgen staat op naam van de zeventiende-eeuwse Engelse Elizabeth Greenhill, die 39 kinderen ter wereld bracht. Onbevestigde berichten claimen dat de vrouw van de Russische boer Feodor Vassilyev zelfs 69 kinderen ter wereld bracht. Bij mannen is dit aantal nog veel groter. Sultan Ismail_Ibn_Sharif verwekte 867 kinderen, de spermadonor Kirk Maxey rond de vierhonderd. Genghis Khan verwekte zoveel kinderen, vermoedelijk enkele duizenden, dat hij vele miljoenen nu levende nakomelingen heeft. Dit zijn extreme aantallen, maar acht tot tien kinderen per vrouw was eerder regel dan uitzondering. Gezonde embryo’s worden meestal voldragen, maar zieke en gebrekkige kinderen haalden doorgaans de volwassenheid niet. Dit gold vroeger voor rond de helft of meer van alle kinderen. Methoden om de bevolkingsgroei in de hand te houden focussen zich op het ingrijpen in deze processen.

Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.
Polyandrie, meerdere mannen die met één vrouw zijn getrouwd, is een effectieve en humane methode om overbevolking te voorkomen.

Infanticide
In het oude Sparta, een extreem oorlogszuchtige klassiek-Griekse stadsstaat,  werden alle jonggeborenen gekeurd op lichamelijke gebreken door speciale functionarissen, de Gerousioi. Bleek het kindje ziek of gebrekkig, dan werd door de Gerousioi het kindje levend in een onherbergzaam gebied, de Apothetai, te vondeling gelegd. Deze methode voor bevolkingsbeperking van Spartanen, met hun oorlogszuchtigheid, bleek zo effectief dat er aan het einde van de Peloponnesische Oorlog nog maar enkele honderden Spartanen over waren. Het doden van pasgeborenen kwam overigens in veel andere culturen ook voor.

Homoseksualiteit
Mannen, vooral jonge mannen, hebben veel behoefte aan seks. Het onderhouden van een gezin vergt echter een inkomen. Een methode in het oude Griekenland om te voorkomen dat er te veel kinderen werden geboren en bovendien om de jonge mannen onder controle te houden (en te voorzien van kapitaal) was pederastie, een homoseksuele relatie tussen een oudere en een jongere man. Hierbij werd een jongere man door een oudere man als minnaar gekozen en overladen met geschenken. Deze praktijk was vroeger wijdverspreid in veel landen en komt nog steeds voor in o.a. veel islamitische landen. Bij de Sambia van Papua New Guinea bestaat een ingewikkeld inwijdingsritueel waarbij jongens het sperma doorslikken van jonge, nog niet getrouwde mannen. Dit heeft tot doel de eenheid onder de mannen te bevorderen en te voorkomen dat een jonge man wat zou beginnen met een getrouwde vrouw (die, gezien de veelvuldige veldtochten van de Sambia’s en de uitgesproken onvriendelijke houding van oudere Sambia-mannen tegenover vrouwen, daar zeer toe genegen zijn).

Kloosters
Zowel bij boeddhisten als bij christenen waren kloosters erg populair. In een klooster leven mannen of vrouen bijeen en wijden zich aan religieuze activiteiten en (soms) arbeid. Kloosterordes raaakten in de middeleeuwen al snel tot grote welstand omat ze geschenken kregen en de kloosterlingen een karig en gedisciplineerd leven, waarin werk een grote plaats innam, leidden.  Veel boeren stuurden hun jongere zonen en ongehuwde dochters het klooster in, zodat de boerderij niet verder versnipperd zou raken. In Mongolië leefde vlak voor de inval door de Sovjets een groot deel van de mannen in een klooster. Dit hield de bevolking onder controle.

Oorlogen
Oorlogen behoren tot de effectiefste methoden om de bevolking aan te passen aan de beschikbare hulpbronnen. Als het leger wint, wordt het aantal hulpbronnen flink vergroot. Verliest het leger, dan betekent dit veel monden minder, want mannen eten veel meer dan vrouwen. Veel maatschappijen waarin er geen andere methoden bestonden om het bevolkingsaantal onder het draagvermogen van het ecologische systeem te houden, bijvoorbeeld islamitische maatschappijen, waren daarom voortdurend in oorlog. Een verwoestende oorlog kan soms wel tot negentig procent van de volwassen mannelijke bevolking uitroeien.

Rituele offers
In het Azteekse rijk en voorgaande Meso-Amerikaanse rijken was overbevolking eveneens een groot probeem. De Azteekse heersers kozen voor rituele mensenoffers als eervolle uitweg. Met collega-heersers werden rituele oorlogen, de xōchiyāōyōtl (“bloemenoorlogen”), gevoerd om aan grote hoeveelheden offermateriaal te komen om aan de offerbehoeften van het uitgebreide Azteekse pantheon tegemoet te komen. Deze oorlogen werden vooral gevoerd in tijden van hongersnood, om voor de hand liggende redenen. Inderdaad bleek na een voldoend groot offerritueel de hongersnood als sneeuw voor de zon verdwenen, voor de Azteken een bewijs dat de goden deze offerande sterk op prijs stelden.

De heksenjacht vormde (en vormt) een geliefd excuus om van oude vrouwtjes af te komen. Bron:Wikimedia Commons
De heksenjacht vormde (en vormt) een geliefd excuus om van oude vrouwtjes af te komen. Bron:Wikimedia Commons

Heksenjacht
Oorlogen hebben één groot nadeel: ze doden alleen jonge mannen.  Ouderen en vrouwen blijven nog steeds leven. Vandaar dat heksenjachten erg populair zijn in gebieden waar weinig te eten is. Dit levert een uitstekend excuus op om oude mensen, vooral oude vrouwen, te vermoorden. In de late Middeleeuwen, de tijd van de heksenvervolgingen, viel de Kleine IJstijd in en was de bevolking groter dan het land in die tijd aankon. Veel mensen waren ondervoed, waardoor de pestepidemie tientallen procenten van de bevolking weg kon vagen. Beschuldigingen van hekserij, opvallend vaak aan het adres van oude vrouwtjes, vormden een effectieve methode om af te rekenen met een teveel aan mensen en hun bezittingen toe te eigenen. Antropologisch onderzoek in verschillende Afrikaanse landen wees uit dat in periodes dat de oogsten mislukken, het aantal hekserijgerelateerde moorden explosief stijgt. Een vergelijkbare rol spelen pogroms, het uitmoorden van zogeheten ketters door bijvoorbeel de Inquisitie en het uitmoorden van “vijanden van de staat”.

Polyandrie
In delen van Tibet en aangrenzende Himalaya-regio’s zijn de natuurlijke hulpbronnen uiterst schaars. Ook hebben de lokale boeddhistische bewoners morele en religieuze bezwaren tegen moorden en geweld. Om deze reden hebben ze de polyandrische relatie ontwikkeld, waarbij meerdere broers met één vrouw getrouwd zijn. Alle mannen komen zo seksueel aan hun trekken en toch worden er niet teveel kinderen geboren, omdat een vrouw maar een beperkt aantal kinderen kan krijgen. Een aanvullend voordeel is dat er geen ruzies over de erfenis zijn, dat het schrale land niet verder wordt versnipperd en dat er veel arbeidskrachten beschikbaar zijn om de kleine boerderij in stand te houden. En veel vaders om de kinderen te bechermen. Dit systeem wordt nu in de Indiase deelstaat Punjab populairder, omdat er door abortussen van vrouwelijke foetussen een groot tekort aan vrouwen is.

12 gedachten over “Historische methoden om de overbevolking aan te pakken”

 1. Op zich zijn de pil, condooms en andere voorbehoedsmiddelen dus best een handige uitvinding geweest. 

  Daarbij wordt beweert dat als vrouwen meer onderwijs en macht krijgen ze over het algemeen minder kinderen krijgen. Aangezien maar weinig vrouwen het leuk vinden 10 kinderen te krijgen ook al zijn ze daartoe in staat.

  En anders moet misschien die derde wereldoorlog er dan toch maar komen. Maar goed moet wel een hele grote zijn wil je de wereldpopulatie weer een beetje onder controle krijgen. 

 2. Robert de Winter

  En dit allemaal “Volgens de club van Rome” en andere denktanks.
  En wij vallen daar automatisch voor? Mogelijk zelfs een derde wereldoorlog verheerlijken?
  De wereld bevolkingstoename van de afgelopen eeuw hangt voornamelijk samen met de toegang tot, of de ontwikkeling van de nieuwste energiebronnen. De wereldbevolking loopt in feite zelfs achter bij deze energie/technologie ontwikkeling. (Zie de inhaalslag van Azie en Afrika) Ooit zal er echter weer een nieuwe balans worden gevonden. Waar dat punt zal zijn hangt dan weer af van de toegang tot (goedkope) energie. Ik begrijp de angst om Peakoil heel goed op dit moment, en dus het mogelijke moment van “Peak” bevolkingsaantal. Dat neemt echter niet weg dat er ook hele goede ontwikkelingen gaande zijn betreffende nieuwe energiebronnen. Koude fusie bijvoorbeeld (Nickel-waterstof) is slechts een kwestie van patenten. (Patenten op nieuwe technologien zijn mogelijk het grootste obstakel om “over”bevolking aan te pakken)
  Patenten die in handen zijn of worden opgekocht door de elite. Een elite die om en of andere reden graag ziet dat de wereldbevolking daalt. (En dat terwijl zij nou niet bepaald bang hoeven te zijn dat ze geen toegang zullen hebben tot schaars rakende grondstoffen)
  Club van Rome en andere denktanks = De elite. Bedenk dat wel.

 3. De meest effectieve methode  van bevolking  beperking is uitdunning!
  De natuur is hier de meester. Natuurrampen en epidemieën zullen de bevolking van deze planeet weer in ballans brengen. Wij kunnen hier dan nog een klein steentje aan bijdragen door oorlogen te voeren.
  Het enige alternatief is om in evenwicht met de natuur te leven.
  Uit het boek regents of the seven spheres H K Challoner
   
  The divine musician
   
  In mother-love–that glowing shaft of rose, that thrill of melody;
  In any selfless joy; in childrens laughter;
  In every aspect of the love divine which man,
  As yet unwittingly, creates ever anew
  Within his hearts bright centre, there I work.
  I am a part of all quiet, secret joys.
  The sweet singing of the small wild bird;
  The voice of patient beasts rising from dim fields at eventide;
  The sibilant whisper of the sun-kissed grass;
  The chime of bells, across the evening air;
  The song of wind and water
  All notes in Natures chant of ecstasy
  Which, blending, form a mighty orchestra
  Yet are but one chord in the celestial song
  Rising from every star and planet, every universe Thrilling ever throughout the Cosmos.
  From man alone comes discord;
   
   
   

Laat een reactie achter