De optimistische Star Trek filmserie blijkt nog wel de meest voorspellende waarde te hebben.

Honderd jaar de toekomst in beeld

Niet alleen de wereld om ons heen veranderde de afgelopen tijd sterk, ook ons beeld van de toekomst. Dit beeld van de toekomst is bewaard gebleven in science fiction films die in de twintigste eeuw en eerste decennia van deze eeuw zijn opgenomen. Er zijn duidelijk tijden geweest, dat we positiever over de toekomst waren dan nu. Dilemma’s die de mensen een eeuw geleden bezighielden, zoals op hol geslagen robots en agressieve aliens, zijn ook nu nog populair. Er zijn nu nieuwe onderwerpen bij gekomen.

Positiever denken dan nu is denk ik absoluut noodzakelijk. Per slot van rekening bepalen we de toekomst zelf, en dystopische visioenen over de toekomst hebben de akelige gewoonte, uit te komen. Per saldo heeft de techniek ons leven veel beter gemaakt; voor een middeleeuwer leven we nu in het land Cocagne. We hebben veel redenen om optimistisch te blijven, al is de mensheid als soort weinig wijzer geworden sinds de tijd dat de mens de dodo, de Amerikaanse trekduif en de mammoet uitroeide.

De optimistische Star Trek filmserie blijkt nog wel de meest voorspellende waarde te hebben.
De optimistische Star Trek filmserie blijkt nog wel de meest voorspellende waarde te hebben.

Laat een reactie achter