Het universum bestaat uit taal. Kunnen we het universum herschrijven?

‘Universum bestaat uit taal’

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God, aldus begint het evangelie van Johannes. Of het woord God was, en of God überhaupt bestaat, is open voor debat. Maar dat het universum een taal kent, namelijk wiskunde, die de verschijnselen in het universum verbluffend goed beschrijft, is iets dat na vier eeuwen van professionele wetenschapsbeoefening steeds duidelijker wordt. In dit korte filmpje van nog geen anderhalve minuut komt dit aan de orde.

Kennen we deze taal, dan kunnen we het universum herschrijven, althans voor een deel. Maar zullen we het univwersum mooier maken dan het nu is? Een pittige uitdaging voor de mensheid. De resultaten tot nu toe zijn overwegend positief. Overwegend…

Het universum bestaat uit taal. Kunnen we het universum herschrijven?
Het universum bestaat uit taal. Kunnen we het universum herschrijven?

9 gedachten over “‘Universum bestaat uit taal’”

 1. Ik doe geen moeite.
  Dit stukje wetenschap blijft ondergeschikt aan het doel waarom ik besta met al mijn emotie, mijn gevoel en mijn liefde wat mijn bron is. Nog nooit heeft de wetenschap dit kunnen ontcijferen. Zelfs nooit in de wiskunde. Het is zo nietig.

 2. Het universum bestaat uit het universum…. taal is de beschrijving van het universum dat de menselijk geest nodig heeft om het universum te bespreken en te begrijpen.

  We zoeken het begrip van de wereld om ons heen, door het samen te vatten in begrijpelijke eenvoud.

  In wiskunde ontbinden we de structuren en geometrie van de wereld om ons heen.
  Hoe het ook werkt, het blijft godswonderlijk dat het er uberhaubt is, hoe we ook ontdekken dat het in de basis werkt.

  Het universum is dus idd in zijn geheel wiskundig te omschrijven, maar het betreft een omschrijving hoe de materie in het universum zich gedraagt. God is het universum, en alles wat daarin gebeurt.

  Maar in feite beweert ook niemand wat anders, sommige mensen maken van God een zwaarstemmige baarddragende regelneef die altijd een oogje op hen heeft en denkt als een mens, maar dat is niet zo. Het gaat over het vormgevend principe in het heelal, de wetten waaraan alles voldoet, “begrepen” door de menselijke geest.

  Niemand heeft een flauw idee waar god vandaan komt, in de kerk niet, en in de wetenschap niet, waarom alles werkt zoals het werk en waar het precies vandaan komt dar kan geen mens je een antwoordt op geven, we waren er niet bij, en we zullen er ook nooit bij zijn, net zoals we nooit zullen weten hoe het uiteindelijk afloopt, anders dan met de dood.

  De dood is onvermijdelijk, voor de individuele mens net zo, als voor de mensheid in zijn geheel, we weten gelukkig nooit precies wanneer, al kun je het soms wel aan zien komen.

  Ondanks alle wiskunde, zal er gelukkig altijd genoeg te raden overblijven, zo blijft het leven spannend.

  Pss

 3. Bewustzijn, intentie en licht.

  Het woord is intentie en wil.
  Het beeld is licht en energie.
  Intentie en wil scheppen beelden.
  Zo schept de mens zichzelf en zijn omgeving.
  Continu.
  Beeld voor beeld.

  Woorden vibreren en scheppen zo een film.
  Het licht maakt de film zichtbaar.
  Samen scheppen ze leven.
  Bewustzijn neemt dat spel met een hartelijke glimlach waar.
  Het duister begrijpt dat niet.
  Vandaar lijden.
  Bewustzijn ziet licht en lijden en straalt met liefde en mededogen.
  Liefde voor hen die in het licht wandelen, mededogen voor hen in duisternis.

 4. In de wiskunde geldt geen enkele subjectief gestoelde metafysische overtuiging, (religie of andere empirisch niet aangetoonde waarde ) als geldige factor die van enige invloed is op de uitkomsten welke ons een werkend beeld van de realiteit geven. Zoals de commentator m.a.w. zegt; de taal (in wiskunde uit te drukken, werkende organisatorische factoren) gaat vooraf aan de materiële manifestatie. Wij ontdekken steeds meer informatiestromen, geldende theoretische (en hypothetische) verbanden (wiskundig correcte informatie) die we of wel, of juist nog niet in ons beeld van wat het universum werkelijk is, kunnen plaatsen. Binnen ons (dat is ieders zo georganiseerd, divers leven überhaupt daarin) universum, bestaat de aangetoonde mogelijkheid (wij zijn er) dat er leven kon en kan ontstaan, hoe dan ook. Voor zover we weten zijn wij een zichzelf waarnemend deel van dit universum, dat in staat is de gecompliceerde informatie stromen uit te drukken in wiskundige symbolen. Wat wij als zich evolutionair, intellectueel ontwikkelende soort letterlijk ervaren, is wat het denkproces met ons doet. Onze (noodzakelijk voor ons in sociaal samenwerkende groepsverbanden) hiërarchisch ingestelde, sociaal empathische eigenschappen maken dat we elkaars beeldvorming van elkaar overnemen. Dat hebben we leren uitdrukken en interpreteren in diverse gesproken en geschreven talen. Zonder gesproken en geschreven taal kan geen enkele religieuze beeldvorming zich voortplanten in een groep, alle informatie blijft als inhoudelijk wel of niet juist geïnterpreteerd, tijdelijk bij het nog levende individu. De echo’s die je dan hebt in jouw denkproces als menselijk wezen, zijn dan complementair verbonden aan intuïtieve, (vastgelegd in de genen) en praktische fysiek zintuiglijke leerervaringen. Veel van wat we dus om ons heen zien wordt ons door soortgenoten voorgespiegeld, en op subjectieve basis aanvaard en geïnterpreteerd als geldig. Dat werkt nu eenmaal zo in onze voor ons noodzakelijk (evolutionair) ontwikkelde sociaal culturele verbanden. Tsja, tot het tegendeel van alles wat we geloven bewezen wordt op grond van logica, en daar hebben wij de wiskunde voor ontwikkeld, worden we steeds opnieuw geconfronteerd met de gewelddadige verdediging van elkaars overtuigingen. Geef mij de wiskunde maar, al ben ik daar beslist geen kei in, logica spreekt zonder geweld aan en kent tenminste bewijzen….

  1. Vroegah.. dacht men dat het noemen van woorden magische kracht kon hebben: abracadabra, hocus pocus pilatus …, enz. Dit is het zogenaamde ‘magische denken’. Dat idee vinden we idd nog in de woorden: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” gereflecteerd.
   Maar filosofen van allerlei ‘kunne’ en ‘denominaties’ realiseren zich gelukkig al heel lang dat taal slechts een afgeleide is. Ook wiskunde.

   1. Tegelijkertijd realiseren wetenschappers zich sinds enige tijd ook dat alle energie, materie, vorm, etc, ook informatie is. Vandaar dat we al enige tijd in het ‘informatie-tijdperk’ leven. (Oud nieuws…)

 5. Allee, das nu toch nie zo moeilijk.
  Wat is woord: frequentie en amplitude
  wat is het universum: frequentie en amplitude
  Alles is altijd hetzelfde alleen in zijn verschijningsvorm zijn er oneindige variaties
  hasta

 6. Reality Is Made Of Language (Terence McKenna) … The world is a thing of words, and if you know these words, you can take it apart and put it together any old way you wish. … Science carried out its analysis of nature that went to such depth that it discovered … If the world is code, then it can be hacked.

Laat een reactie achter