Vernietigt feminisme de westerse beschaving?

Volgens het feminisme moeten vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben als mannen. In de loop van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw, werd het feminisme steeds invloedrijker. Omdat mannen in het publieke leven de leidende sekse waren, kwam dit er op neer, dat vrouwen mannenrechten (en -plichten) kregen. In onderstaande video een uitermate omstreden analyse, die je in de main stream media niet te horen zult krijgen.

De videoblogger baseert zich op de antropoloog Joseph Daniel Unwin (1895 — 1936), die stelde dat alleen maatschappijen die geleid worden door een hiërarchie van mannen, en een monogame, seksueel ingeperkte samenlevingsvorm kennen, culturele toppen bereiken. Monogamie en het gebrek aan seksuele vrijheid zou hiermee het succes van de westerse beschaving tot nu toe verklaren. Deze monogamie is vooral onder jonge vrouwen steeds meer in verval. De auteur wijt het verval van de westerse beschaving ook aan het linkse kiesgedrag van vrouwen. Daardoor stimuleren ze, stelt “Black Pigeon”, zelfhaat en  de import van agressieve vreemdelingen (waarbij de auteur de massale immigratie in 2015 e.v. in Europa als voorbeeld aanhaalt). Dit komt dan weer door de biologisch ingeprogrammeerde neiging van vrouwen om zich minder verbonden te voelen met de eigen groep en vooral op zoek te gaan naar een sterke, dominante man, aldus de videoblogger.

Politieke invloed vrouwen niet per definitie een probleem
Ik denk, anders dan de auteur van deze video, dat politieke invloed van vrouwen op zich niet bedreigend is voor een beschaving. Enkele van de succesvolste vorsten, denk aan Elizabeth I van Engeland en tsarina Catharina I van Rusland, waren vrouwen. Al maakten deze uitgebreid gebruik van mannelijke adviseurs. Wel denk ik dat hij een geldig punt maakt wat betreft monogamie. Samenwerken betekent dat je bereid bent concessies te doen voor het grote geheel. Grote projecten en bouwwerken zijn mogelijk, omdat duizenden mensen bereid waren een deel van hun ambitie opzij te zetten om het project werkelijkheid te laten worden. Hierbij past een man die in de pick up artist wereld wordt aangeduid als ‘beta male’. Deze mensen leveren een deel van hun levensgeluk in omdat hiermee de mogelijkheden van de maatschappij als geheel worden vergroot. Dit kon alleen, omdat er in deze maatschappijen monogamie heerste. Dit perkte de seksuele competitie tussen mannen in, waardoor ze hun energie konden richten op werk en hun gezin.

Verval monogamie als oorzaak 
Vrouwen voelen zich seksueel doorgaans het meeste aangetrokken tot zelfverzekerde mannen met veel status en hulpbronnen, zoals geld. Dit is een minderheid van enkele procenten van alle mannen. Deze ‘alpha males’ krijgen overvloedige vrouwelijke aandacht, terwijl beta males met moeite één partner krijgen en omega males, de verschoppelingen, geen. In een monogame samenleving  komt bijna iedere man aan zijn trekken en geen vrouw hoeft haar man te delen met een andere vrouw. Althans: publiek. Uiteraard blijft een zekere mate van overspel e.d. bestaan. Het aantal omega males in monogame samenlevingen is klein, rond de tien procent. Dat maakt monogame samenlevingen stabiel en prettig om in te leven. Dat is in polygame samenlevingen, met tot veertig procent omega males, wel anders. Tegenwoordig is dit zowel in het westen als in Japan in hoog tempo aan het veranderen. Tot veertig procent van de Japanse mannen is ‘graseter’, een eeuwige vrijgezel die wegvlucht met een virtuele vriendin. De Japanse vrouwen zoeken hun seksuele heil bij getrouwde rijke mannen. Hier vindt deze ontwikkeling ook plaats. Het gevolg is dat de seksuele competitie toeneemt en de onderlinge solidariteit van mannen, de backbone van de maatschappij, afneemt.

B5kYQFLCAAAlDss-500x500

 

13 gedachten over “Vernietigt feminisme de westerse beschaving?”

 1. Steeds meer mannen zeggen vrouwen vaarwel volgens een ander draadje, dus misschien ook de rijke uiteindelijk.
  En dan is er misschien geen competitie meer, en dan heeft het voor de vrouwen geen zin meer om golddigger te zijn.
  En dan wordt de vergrijzing steeds erger waardoor de buitenlanders in de meerderheid komen.
  En dan krijgen we weer die ouderwetse oorlog en armoede hier misschien.

  1. We hebben niet meer dat religieuze moralisme waardoor het vanzelfsprekend was om te gaan trouwen.
   Niet meer die schaamtecultuur waardoor je niet durfde te scheiden.
   Bang om dan je familie en vrienden kwijt te raken omdat je dan voor immorele egoist aangezien wordt.

   1. Maar je gaat me toch niet vertellen dat je terug wilt naar de huwelijken waar vrouwen structureel werden verkracht, structureel onder de verwarming werden geschopt, structureel in de keuken werden gehouden, enz., enz. Of begrijp ik je verkeerd?
    Ik denk dat de Westerse cultuur in heel veel opzichten superieur is aan andere culturen. Laten we het goede behouden (waaronder idd monogamie, vrije handel, mensenrechten, met een open vizier naar de wereld kijken en niet een enkel heilig boek aanwijzen als bron van ALLE kennis, enz.) en het verkeerde weg doen.

    1. Nee ik bedoel dat het toen ook ellende was maar dan in verborgen toestand.
     Dus het cultureel marxisme kanaliseerd het misschien alleen maar.

  2. Ja, we hebben nu cultureel marxistische ministers. De onverstandig roepende Bussemaker is er zonder meer één. Hopeloos warrig geval maar wel als minister bezig met afbraak van de Nederlandse man (en met meer, bijvoorbeeld de Nederlanders die nog willen gaan studeren) in plaats van haar kritiek daar te plaatsen waar die hoort en dat zijn meest bij lieden van buiten. Zij lijkt wraakzuchtig tegenover Nederlanders. Haar roeping als immoreel aanhanger van het dodelijke marxisme?

 2. Met vrouwen emancipatie is in eerste instantie niets mis. Onze cultuur en eigenlijk cultuur in het breedste begrip van het woord is datgen wat het probleem is. Ik denk dat we te maken hebben met een soort positieve of negatieve lading in onze sexualiteit. Ik heb het niet over je slecht of goed voelen maar over het feit dat iedereen of hij of zij dat nu leuk vind of niet dominant of onderdanig is. Dit ligt in de meeste gevallen wel genuanceerd. Dit is dan een soort seksueel spectrum waar zowel mannen als vrouwen aan beiden kanten kunnen zitten. De linke kant is dominant en de rechte kant onderdanig. De meeste mensen zullen ergens in het midden zitten en enkele uiterst links of rechts. De praktijk laat zien dat in de meeste gevallen de mannen zich meer in de dominante kant van dit spectrum bevinden en de vrouwen aan de onderdanige kant. Bij een klein deel van de menselijke populatie is de situatie omgedraait. Vrouwen aan de linke kant en mannen aan de rechte kant. Deze gevoelens gaan vanuit het onderbewuste en zijn evolutionair zo bepaalt omdat we dan een stabiele relatie hebben die veiligheid biedt voor de het nageslacht. Deze gevoelens zijn geen vrije keuze en zitten waarschijnlijk vast in onze genen. Het zou kunnen dat dit verklaard waarom het feminisme toch schade toebrengt aan de zamenleving omdat het hier gaat om een kunstmatige ingreep die niet in overeenstemming is met biologie. Dit verklaard dan mooi weer bijvoorbeeld waarom veel vrouwen in islamietische landen er helemaal geen probleem mee hebben dat ze naar hun man moeten luisteren en wij hier in het westen dit afkeuren. Zoals ik al aangaf kunnen ook vrouwen zich in de dominante kant van het seksueel spectrum bevinden en mannen in het onderdanige deel. Mogelijk werkt de biologie bij deze mensen op een net iets andere manier, bijv. door mutaties van genen die onherroepelijk zullen ontstaan in elk organisme en dus ook in de mens. Het probleem dat ik hier zie is dat de westerse maatschappij en eigenlijk de meeste culturen de neiging hebben alle mensen op een hoop te gooien waardoor er altijd mensen tussen wal en schip belanden. In dit geval de alpha vrouwen en beta mannen (oude klassieke rolverdeling van voor de emancipatie) of juist de alpha mannen en beta vrouwen (modern feminisme). Dit levert dus bij veel minderheids groepen het nodige leed en een slechte kwaliteit van leven op. Ook heerst er naar mijn gevoel een soort schaamte voor deze gevoelens bij veel mensen omdat het als primitieve driften worden gezien. Er zijn hierbij weer twee tegen polen actief. Aan de ene kant deze oude conservatieve rolverdeling die je het, het malisme zou kunnen noemen en het feminisme aan de andere kant. Deze beiden stromingen gaan tegen de natuur in. Mannen wordt door het feminisme geleerd dat dominant zijn primitief en verkeerd is en vrouwen wordt geleerd dat je, je niet moet laten kisten door je man. Gevolg echtscheidingen, probleemgezinnen met probleem kinderen en langdurige singles. De oude malistische rolverdeling lijkt dan de voor de hand liggende oplossing maar deze treft weer de groep alpha vrouwen en beta mannen. Deze mensen blijven dan alsnog langdurig single of komen in een relatie met een partner die helemaal niet bij ze past (biologisch niet op elkaar afgestemd). Een dominante man en een dominante vrouw botsen en stoten elkaar vroeg of laat af. Bij onderdanige vrouen en mannen werkt dit ook zo. Hierin moet dus een balans gevonden worden ipv generalisatie wat nu gebeurd aan bij de stromingen feminisme malisme..

  1. Volgens oude wijze mannen met veel levenservaring moet je een vrouw hebben die hetzelfde is en hetzelfde wil als jou.
   Dat heb ik ook in een ander draadje gelezen.
   Dan is onderdanigheid en dominantie overbodig denk ik, omdat je allebei hetzelfde wil.

 3. Feministen(oude) vinden zelf dat het feminisme is doorgeschoten. Dat komt door het systeem/beleid, die van 1 verdiener naar 2 verdiener is gegaan. Keuze werd voor vele een moet. Feminisme staat voor vrijheid van keuze/invulling van leven. Huidige feminisme is andere/meer commerciële insteek. Botox, transformeren enz.
  Zoals je vaker ziet worden dingen misbruikt als je ergens voor bent. Dus moet je goed nadenken wat de gevolgen kunnen zijn.

 4. Alle vrijheden van de mensheid worden gedegradeert tot een soort product om op te verdienen. Dit is echter geen excuus om deze vrijheden weer in te perken. Daarom is het belangrijk altijd verder te kijken naar het grotere plaatje. Denk overigens wel zeker dat primaire gevoelens een rol kunnen spelen maar er zijn inderdaad ook nog andere factoren werkzaam

Laat een reactie achter