Video: Worden alle werknemers overbodig door techniek?

Keizer Vespasianus verbood machines omdat ze volgens hem tot massale werkloosheid en dus hongersnood onder het Romeinse plebs zouden leiden. Ondertussen weten we dat dit onzin is en dat machines juist de nodige banen scheppen, omdat ze de productiviteit verveelvoudigen. Maar wat als machines beter worden in juist datgene waarin mensen nog uitblinken: nadenken? Tegen een 3D printer die Adidas sportschoenen uitprint, kan zelfs een hongerige Vietnamees niet meer opconcurreren. Wordt het kwel en doem, of is het probleem domweg peak fantasy? In deze PBS video een uitwerking van de vraag.

6 gedachten over “Video: Worden alle werknemers overbodig door techniek?”

  1. Als werktuigbouwer heb ik wel een visie op de toekomst. Niet alle werknemers worden overbodig door techniek, want beroepen waarin een sociaal element zit zullen altijd mensenwerk blijven. Ook zal de mens de autonomie niet snel afstaan aan techniek -of liever technologie- als die hen te ‘machtig’ wordt d.m.v. een stopknop. Technologie is er om de mensheid te dienen en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Tot zover niets nieuws.

    Zeer veel beroepen zullen verdwijnen zodra humanoïde robots de 4de industriële revolutie in zullen luiden. Ergens tussen 2030 en 2050 zal een ware ‘vrijetijdseconomie’ worden ontketend. Dit is zo dichtbij dat de huidige nieuwe generatie hier dus vol mee te maken gaat krijgen. Omdat de creatieve mens onbeperkt is in zijn behoeften wordt het ondoenlijk om een compleet scenario te schetsen.

    Een voorbeeld die ik kan noemen hoe de mens in zo’n vrijetijdseconomie de tijd doorbrengt is toerisme, want in ieder mens huist immers een globetrotter. Daarom zal er een levendige handel ontstaan in zogenaamde ’touringcampers’. Een touringcamper houdt het midden tussen een touringcar en camper ( http://www.touringcamper.nl/images/IMG_20110725_102557.jpg ). Elke stopplaats wordt je nieuwe standplaats. Omdat we het over de toekomst hebben worden deze touringcampers automatisch geleid (robotgestuurd). In een vrijetijdseconomie heb je alle tijd om te plannen, dus zou het wonderschoon zijn als je het landschap over provinciale wegen traag aan je voorbij ziet trekken. Langzaam rijden biedt veel meer voordelen. Het brandstofverbruik en de slijtage aan onderdelen nemen drastisch af, de geluidsproductie van de motor neemt af en het wooncomfort neemt toe. Ook is de impact bij ongelukken beperkt. Wonend reizen of reizend wonen heeft dus de toekomst!

    Weldra zal de toekomstige mens met een zekere afstand kennis nemen van het feit dat het leven bestond uit carrière maken in een fabriek of kantoor.

      1. Okay, maar dan sta je de autonomie van de mensheid af aan machines en dat kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Leraren, politici, ondernemers, juristen, cultureel werk, kunstenaars, opbouwwerkers, sporters, horeca-medewerkers, medici, journalisten, wetenschappers, ontwerpers, etc. zullen wel hulp kunnen krijgen van robots, maar je moet er toch niet aan denken dat zij hun autonomie kwijtraken aan die machines. Alles wat kan moet ook nog mogen.

Laat een reactie achter