De mens als heer der schepping, hier geschilderd door de Vlaamse meester Pieter Brueghel, is in de menselijke geschiedenis een geliefd beeld.

Is de mensheid de kroon op de schepping?

Wij beschouwen onze eigen soort, Homo sapiens sapiens, doorgaans als de enige aardbewoner die er toe doet. Antropocentrische zelfgenoegzaamheid, zeggen aanhangers van de diepe ecologie. Volgens hen moet er aan de bevoorrechte  positie van de wijze, wijze mens boven de andere diersoorten een einde komen. Is de mens daadwerkelijk belangrijker dan andere soorten op aarde?

Miljoenen soorten
Op aarde komen er ontelbare dier- en plantensoorten voor. Zo zijn er ongeveer 700 000 soorten hogere planten, inclusief de onontdekte soorten. De schepper bleek een buitengewone voorliefde voor kevers en andere kruipers aan de dag te leggen: er bestaan op aarde naar schatting rond de tien miljoen insektensoorten, waarvan er maar een tiende ontdekt is. Ter vergelijking: er bestaan ‘maar’ twee miljoen bacteriesoorten. Althans: voor zover we kunnen inschatten.
Van de gewervelde dieren, rond de zestigduizend soorten, is meer dan de helft vis. Vooral de groep in zoet water levende vissen, slechts 2% van het leefgebied van vissen, kent veel soorten, omdat soortvorming in de allesomvattende wereldoceaan veel lastiger is. Er zijn slechts 5490 soorten zoogdieren, waarvan wij de laatst overgebleven vertegenwoordiger van het geslacht Homo zijn. Vooral door onze eigen schuld overigens. Erg aardig waren we niet voor onze verwanten.

De mens als heer der schepping, hier geschilderd door de Vlaamse meester Pieter Brueghel, is in de menselijke geschiedenis een geliefd beeld.
De mens als heer der schepping, hier geschilderd door de Vlaamse meester Pieter Brueghel, is in de menselijke geschiedenis een geliefd beeld.

Wat maakt een soort waardevol?
Wij mensen hebben de neiging soorten te beoordelen op hun nut of op hun fysieke aantrekkelijkheid. Dit is ook de reden dat het WNF de knuffelgehalte-rijke panda tot symbool heeft gekozen en niet de naakte molrat, die misschien de oplossing voor kanker met zich meedraagt, of de fascinerende degenkrab, die zo uit het Cambrium lijkt te zijn ontsnapt. Om maar niet te spreken over de negen miljoen onontdekte insektensoorten, die bij de gemiddelde mens eerder de kriebels opwekken dan een gevoel van fascinatie of bewondering. Best wel arbitrair dus. Diepe ecologie stelt dat wij antropocentrisch denken. De rest van de aarde heeft waarde op zichzelf, losstaande van het nut voor de mens. Op zich een logisch verdedigbaar standpunt. Wel kan je daar tegen inbrengen dat wij mensen een eigen ecosysteem, de technosfeer en noösfeer, hebben geschapen dat qua complexiteit snel groeit en ook een intrinsieke waarde zou kunnen hebben. Wellicht een idee de mensheid te verhuizen naar een andere planeet, waar ons tokkiegedrag minder schade aanricht? Voor wie lid is van de Kerk van de Diepe Ecologie is er wellicht een uitzondering te maken.

 De acht principes van diepe ecologie

 1. Het gedijen en bloeien van de niet-menselijke wereld op aarde heeft een intrinsieke waarde op zichzelf. Deze waarde is onafhankelijk van het nut van de niet-menselijke wereld voor de mens.
 2. De rijkdom en diversiteit aan levensvormen dragen bij tot het realiseren van deze waarden en zijn ook waardevol op zichzelf.
 3. Mensen hebben niet het recht deze rijkdom en diversiteit te reduceren, behalve dan om vitale menselijke behoeften te vervullen.
 4. Het voortbestaan van de mensheid als soort en de menselijke culturen wordt niet bedreigd door een substantiële afname van de menselijke bevolking. De bloei van niet-menselijk leven vereist een dergelijke afname.
 5. Op dit moment bemoeit de mens zich verregaand met de niet-menselijke wereld en de situatie verslechtert snel.
 6. Hieruit volgt dat de politiek moet veranderen. De nieuwe (groene) politiek beïnvloedt elementaire economische, technologische en ideologische structuren. Als gevolg zal de toekomstige samenleving radicaal verschillen van de huidige.
 7. De ideologische verandering is vooral het gaan waarderen van kwaliteit van leven (wonen in situaties met inherente waarde) dan streven naar een steeds hogere levensstandaard. Er zal een duidelijk ontwikkeld bewustzijn zijn van het verschil tussen groot en groots.
 8. Zij die het eens zijn met de voorgaande zeven punten hebben de plicht de nodige veranderingen direct of indirect proberen te implementeren.

Lees ook:
Wat als de aarde genoeg van ons heeft?
‘Mensheid moet uitsterven’
Gaia of Medea?

46 gedachten over “Is de mensheid de kroon op de schepping?”

 1. De mens(heid) kan eerder vergeleken worden met een virus die woekert in een lichaam.  De mens is allesbehalve de kroon op de schepping, de mens is slechts bezig met de mens.

  Als wij daadwerkelijk de kroon op de schepping zouden zijn, dan zouden wij met onmiddelijke ingang stoppen met zo massaal te vermeerderen.  Dan zouden we met (bijvoorbeeld) 20 miljoen mensen in harmonie leven met de rest van de planeet.   Uit het gegeven dat we dit niet doen kunnen we afleiden dat we een parasiet zijn.  Het wachten is tot het afweersysteem van de Aarde in aktie komt.  En dat hebben we dan nog verdiend ook.

  1. Nou met 2 miljard zou ook nog wel gaan, maar 7 miljard zoals nu en dan ook zogenaamd nog het streven dat iedereen het goed moet/kan hebben(in de zin van westerse normen) lijkt mij geen haalbare kaart.

 2. Ik roep al tijden dat we een geupdate versie van de cultuur van jagers-verzamelaars in het leven moeten roepen. 
  Evolutionair gezien zijn we daar voor gebouwd omdat we miljoenen jaren in die cultuur hebben doorgebracht en de landbouwrevolutie slechts 10.000 jaar geleden is. 
  Je krijgt dan een groene, kleinschalige samenleving die gebruik maakt van kleinschalige, duurzame technologie.
  In zo’n situatie is voor Nederland een half miljoen inwoners genoeg. Dit vereist dus een zeer gedisciplineerde bevolkingspolitiek.
  Voor het overige ben ik het met de heer,mevrouw Ik zelf eens. Aangezien het uiterst onwaarschijnlijk is dat de mens ineens verstandig wordt zal het allemaal wel op een gigantische ramp uitlopen en mag de volgende soort zich warm lopen om de niche die de mens zal achterlaten in te nemen. 
   

  1. De onenigheid begint al op deze draad.  Waar ik 20 miljoen roep, meent Tim dat 2 miljard ook nog wel kan.  Zonder een discussie over aantallen te willen uitlokken is het wel duidelijk dat 7 miljard veel te veel is.  Maar als ik zie wat de ‘een kind politiek’  in China al te weeg brengt is het ondenkbaar dat we zelfs maar stabileren op 7 miljard.  Laat staan dat we ooit weer jager/verzamelaar kunnen worden.

 3. Als de mensheid geen kans ziet om zijn aantallen te reguleren dan zal de natuur dat wel doen. Zo gaat het met iedere soort die denkt zich onbelemmerd te kunnen voortplanten.

 4. ach, ik zal weinig nieuws aan kunnen dragen denk ik, en mijn mening is christelijk gekleurd, weten jullie. Maar de Schepper vertelde zelf dat Hij de mens als laatste schiep en dat het zeer goed was!
   
  Daarbij vertelde Hij dat Hij bij de mens Zijn adem in de neusgaten blies, wat Hij bij de dieren niet deed, zodat de mens tot een levende ziel, geest, werd.
  (jammer voor meneer Swaab)
  Dat is dan méér als waar een dier over beschikt. Daarom kan (en zal) de Schepper van de mens ook ooit verantwoording van zijn/haar gedrag vragen omtrent hoe die mens omging met zijn medeschepselen en hem daarop ook afrekenen voor de volgende 3miljard jaar. (ik kan de eeuwigheid niet overzien, dus knip ik die maar in stukjes).
   
  Het bijzondere aan een geest is dat die eeuwig is.
  (kan ook weinig aan wegrotten en zo, lijkt mij)
  Dieren hebben niet zo erg een geest die eeuwig is, geloof ik. Hoewel ik ieder kind gun dat haar poesje wat doodgereden is, in de hemel mag zijn hoor. ‘k heb ook totaal geen behoefte om dat tegen te spreken.
   
  Met ‘ik zelf’ ben ik het eens dat mensen zich kunnen gedragen als een voortwoekerende virus en zich aldus niet gedragen als de kroon op de schepping, waartoe zij bedoeld waren. Ja, ecologisch gezien zal een lichaam dan antistoffen aanmaken tegen die virus om die te overwinnen.
   
  Zo vind ik ons hier een antistof tegen de voortwoekerende parasitaire rente welke onze welvaart aan het wegvreten is, omdat er door de tijd heen veel te veel geld als schuld in omloop is gekomen. Dus heb ik vanmorgen al flink rot zitten doen op ons politieke forum over onze wezenloze bancofilie.
  Een ander had Alexander Israel reeds van Visionair aangesleept, om die te roemen.
  Alleen ben ik bang dat die geldvirus pas helemaal dood zal gaan als onze cultuur dood is gezogen.
   
  Het is dus niet nodig om mee te doen aan de ecologische verdommenis. Niet dat we die tegen kunnen houden, maar iedereen kan voor zichzelf de beslissing nemen om zich wel als kroon te gedragen. Trouwens in het hiernamaals zullen er ook kronen uit worden gedeeld aan hen die zich vorstelijk hebben gedragen, beloofde de Schepper. Overigens zal Hij wel verderven, wie de aarde verderven, heeft Hij gezegd.
  Het is aan ons de keuze!
   
  Hier naast mij door het raam gekeken, zie ik lieve vogeltjes vliegen, kipjes lopen, konijntjes huppelen, fruit groeien, bessen rijpen enz., dat alles met bijbehorend klein gewriemel. Er is zelfs een parelhoen aan komen lopen en heeft hier eieren gelegd, waar ze nu op zit te broeden. Of het wat wordt weet ik niet, want de haan heeft ze thuis gelaten, waar dat ook moge zijn.
  Maar onze tuin hebben we als vogeltuin ingericht en bij alles wat we doen vragen we ons af of de dieren daar ook blij mee kunnen zijn. Een tennisbaan of zwembad zou ons wellicht meer status hebben verleend in de buurt, maar daar kiezen we niet voor.
   
  We wonen hier nu nog maar met z’n drieën, maar ik zou hier eigenlijk liever met z’n vijven of zo wonen.
  Volgens mij gaat de wereld ook niet kapot aan die 7miljard mensen an sich, maar aan hun fout gedrag. We kunnen een bijdrage op ons niveau leveren aan de schepping, of we kunnen de boel naar de jeweetwel helpen. En één mens kan meer kapot maken dan dat er tien kunnen repareren, toch? Vooral als je veel te veel geld gegraaid heb en daar idiote dingen mee doet en aldus moeder aarde overbelast.
  Dan is de afdruk van je verbruiksvoetstap te groot, rekenden ze je voor bij De Kleine Aarde, maar die zijn nu ook al ter ziele, jammer genoeg.
   
  Overigens of de ChristenUnie nog zo bewogen voor de schepping staat als de GPV vroeger, durf ik niet te beoordelen, maar in de tijd van Jongeling en daarna waren we erkend minstens zo groen als GroenLinks hoor.
   
  Resumé: de mens is naar de schepping toe van oorsprong van Koninklijke bloede. Aan mij en u, ieder op zijn/haar plaats, de uitdaging om daar in weerwil van anderen, zelf gestalte aan te geven!

  1. Ben,

   als de schepper zei dat hij ons als laatste geschept of gecreeerd had, is dan alles dat na ons ontstaan is, echt tastbare nieuwe planten- en dierensoorten, duivelsgebroed?

   Ik vind het jammer om te lezen dat je zo weinig kennis van dieren hebt, of beter gezegd ervaring met dieren hebt. Als je dat had gehad dan had je geweten dat er zeer wel dieren bestaan die over ‘de geest’ beschikken.

   Honden bijvoorbeeld hebben zeven gelaatstrekken, die overeenkomen met onze non verbale uiting van emoties.

   Katten worden steeds meer ‘ingezet’ in rusthuizen en sanatoria, die beestjes lopen vrij rond en zoeken uit zich zelf hun tijdelijke troetelaartje op, na een paar dagen komt deze persoon dan te overlijden. Dit toont aan dat katten over een zeer hoog empatisch vermogen beschikken.

   Er zijn voorbeelden bekend van mensen, drenkelingen die gered zijn door dolfijnen.

   Je hebt het ook over Dick Swaab, maar op dat terrein kun jij je nog helemaal niet begeven. Dick Swaab is wetenschapper in de neurologie en weet dat er in de basis niets essentielers is dan energie in de hersenen, noem het stroompjes, impulsen of simpelweg een neuraal netwerk, maar het gaat dus om energie. De geest is m.i. het resultaat of afhankelijk van de wisselwerking tussen die miljarden neuronen.

   Dat de geest eeuwig kan zijn ondersteun ik dan wel weer, stel dat de geest niet het resultaat van de wisselwerking tussen die miljarden zou zijn, maar dat de geest het lichaam in glipt tijdens het moment van ontstaan, met in het achterhoofd de eerste wet van de thermodynamica, het behoud van energie. Maar goed, dat is vrijelijk gefilosofeerd. Je weet het niet.

   Ik kan het je ook niet eens kwalijk nemen Ben, als je van kinds af aan bent verteld wat jij vrij frequent vol overtuiging herpredikt, dan kun je het ook niet zien, want je wilt het niet.

 5. ben db bd

  Ieder mens neemt een bepaalde ruimte in.  Waar ik woon/leef en vervuil kan niet een ander organisme hetzelfde doen.  Zelfs als ik heel millieubewust leef, dan zal ik toch nog vervuilen.  Met of zonder rente.

  De enige manier om ons als koning der schepping te gedragen is om ons aantal vrijwillig te beperken.  Maar dat hadden we al tijden terug moeten doen.  We zijn daar als mens niet toe in staat.  (ik ook niet)

 6. toch nog even inzake die mensdichtheid waar alle heren hierboven zich zo druk om menen te moeten maken:

  Eerst maar een voor mij heel ondeugende:
  ook zo’n clubje als hier boven was het helemaal eens dat er wat aan de uit de hand lopende overbevolking gedaan moest worden, stak de hand in eigen boezem, haalde het mannelijk lid daaruit, (’t waren lange boezems) legde die op het hakblok en sprak de stoere woorden ‘afhak…’.
  Edoch welaan, de laatste was toch blijkbaar iets minder stoer, de bloederige situatie overziende, greep ook naar het lid, legde hem op het blok maar riep toen toch maar ‘aftre…’.
   
  Wat is nu hiervan de moraal? Wordt nooit uw eigen kannibaal, riep John o Mill, maar dat past hier dus niet zo, zie ik. Wel dat het altijd anderen moeten zijn, waar we eisen aan willen stellen.
   
  Maar er viel mij iets anders op, toen ik mijn eigen stukje overlas. Waarom heb ik het niet benauwd, hoewel ik in de volste provincie van Nederland woon?
  ik voel mij niet opgepropt! En er is al eens een doctorandus geweest, welke na vele diepgaande onderzoekingen tot de wetenschappelijke uitspraak kwam, dat hoe meer we opgepropt worden, des te meer VINDEN we dat we overbevolkt zijn.
  (geen mens in Siberië vindt dat hoor)
   
  Ik verdenk jullie er dus allemaal van stedelingen te zijn.
  En willicht dan ook nog te vinden dat het Nationale polderlandschap waar ik in woon leeg moet blijven. Dan kunnen er veel koeien blijven lopen, in de stallen!, (ze mogen tegenwoordig niet meer door hun eten lopen) met voor iedere koe een halve hectare buitenruimte voor haar voedsel.
  Dan kan mijn overbuurman 180 koeien houden en alle hectaren graan welke nu op het land staan te rijpen ook voor veevoer gebruikt blijven worden. En ik zie ook al 15 ha. maïs op het land staan en dan moet er voor hem ook nog 40 ha. regenwoud in Brazilië worden gemold, omdat meneer Hendrix de brokjesleverancier, sojameel voor dat bijvoeder nodig heeft.
   
  Zullen we jullie flats nog hoger gaan stapelen?, (maakt het wel duur hoor!) want bij 500 koeien is er pas een biogasinstallatie een beetje economisch rendabel.
  Trouwens als je 20 hoog woont heb je weinig last meer van de compacte stad hoor. Dan is de smog ook wel al weggewaaid schat ik in en heb je prachtig uitzicht op de flat 30 meter verder. Tenminste daar keek ik op uit vanuit onze 3x 23 verdiepingen hoge ‘schoenendozen op hun kant’ alwaar wij kantoor in hielden.
  Daar moet je ook echt geen balkon meer hebben hoor.
  Er kon gelukkig ook geen raam open, net als bij een vliegtuig.
   
  O, en omdat ik een paar jaar het gebruik van een been miste, na het motor rijden, waaide ik eens op één been en twee krukken straal van de sokken tussen die gebouwen; net een opstijgend vliegtuigje.
  TNO had al eens voor ons uitgerekend dat daar tussen gedurende opgeteld 3 weken in het jaar niet gelopen kon worden vanwege de windversnellingen.
  Daar hadden we wel leuningen voor gemaakt, maar ik zat natuurlijk al met die twee  krukken. Zo avontuurlijk dat ik het nu nog vertel.
   
  Wat een beheer van de schepping door die kronen!!

 7. We zijn toevallig een wat verder geëvolueerde diersoort die enkele unieke eigenschappen heeft ontwikkeld om het zover te brengen zoals we het nu hebben gebracht. We zijn feitelijk ook maar 1 groot experiment en stellen als beschaving nog weinig voor. Een gezond stuk zelfvertrouwen is goed, maar wij zijn te arrogant geworden en dat komt denk ik vooral doordat we te ver van de natuur zijn komen te staan.
   
  Ik heb helemaal niets tegen de computer, internet en alle moderne gemakken. Het is zalig. Maar wat is de prijs wat op de lange termijn ervoor betalen? We zijn denk ik de volgende fase aangekomen van ons grote experiment om de volgende stap te maken in onze beschaving. Dan is het aan ons als diersoort om te bewijzen dat we dit ook echt kunnen.   

 8. De schepping is een manifestatie van energie.
  Deze energie of levenskracht heeft zichzelf ontwikkeld dmv celdeling, DNA, overdracht van kennis etc.

  Met de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkeld, zal het hopelijk niet al te lang meer duren dat er ook elders leven wordt ontdekt.

  Stel dan dezelfde vraag nog maar een keer ;P

 9. @ Robert: wel een zeer knappe manifestatie van die energie dan,  uit z’n eigen, met z’n ogen dicht en een uiteindelijk toch zomaar zo’n sprakeloos mooi geworden resultaat.
  Sorry hoor, maar m.i. moet je toch wel diepgeloveg zijn om dat zo te kunnen zien.

  Laat u zich overigens niet door mij ontrieven hoor, want het leuke van dit forum is dat er grote ruimte voor verschillende opvattingen wordt geboden.
  En dat vindt je niet overal, zo weten we samen.

  1. Zo ik ben weer heel thuis, dus zijn we weer paraat.
   Beste Roeland, ik denk niet dat de machines de gelegenheid krijgen om de kroon te krijgen. Wel denk ik, dat de insekten wereld alles zal overheersen en dat zal geschieden door de jaren lange bemoeienissen van de mens t.o.v. van het overige levendmechanisme. Denk aan het bestrijden van vele insekten en bacterien op vele manieren. Door oa deze bestrijding, wordt het insekten wereldje steeds resistenter en zal door de tijd heen alles gaan overheersen. Een troost wij zullen dat niet meer mee maken. Mvg, Paul.

 10. @ Ben: volgens de algemene relativiteitstheorie is het hele heelal met een oerknal onstaan uit een singulariteit, dat is toch een aardige manifestatie van energie?

 11. @Robert: laat ik eerst opmerken dat ik het leuk vind, dat jij je blonde kop laat zien. Het is goed als mensen zich durven te manifesteren.
  Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn eigen kop op een ander forum voor een bloemetje heb verwisseld, omdat ik dat hoofd zelf na een week of wat redelijk zat was.
  (Gisteren keek ik per ongeluk weer eens in de autospiegel en zag toen dat ik mij bijna een week niet had geschoren. Geen gezicht voor zo’n ouwe grijze kop, dacht ik toen. M’n schoonmoeder berispte me trouwens ook.)
   
  Dat materie op energie is terug te voeren, zijn we met elkaar eens. Voor mij is dat ook logisch omdat alles uit niets is ontstaan (voor mij geschapen).
  Als ambachtschooljongetje (electro) leerde ik al dat je energie aan en uit kunt doen. (we leerden die te schakelen, te transformeren en te verdelen)
  En heel lang geleden waren we al zo ver dat alleen de kernen van atomen nog een raadsel waren.
   
  Waarin ik met evolutionisten van mening verschil echter, is de gedachte dat dingen zoals ze nu zijn uit zichzelf zouden kunnen zijn ontstaan. Aan de schoonheid, de complexheid de functionaliteit en het griezelig gevoelige evenwicht op ons bolletje, lees ik af dat de ontwerper, de constructeur, de uitvoerder en de afsteller wel zo oneindig creatief, intelligent, bekwaam en (naar het heelal kijkend) groot moet zijn, dat het voor ons niet te bevatten is.
  Dat noopt ons m.i. ook tot bescheidenheid naar Hem toe.
  Het was trouwens ook de bedoeling van de Schepper dat wij tot die erkenning zouden komen, zegt Hij er zelf van.
   
  Hoe verder de technologie door ons (dus niet door zich!, daar is grote intelligentie voor nodig) wordt ontwikkeld, hoe groter die verwondering wordt. Het zat toch wel mooi allemaal reeds al die tijd in het ontwerp van moeder aarde ingebakken.
  En het einde is nog lang niet in zicht, weten we beiden.
   
  Uit die door de mens ontwikkelde technologie lees ik af dat die mens bepaald niet gering te schatten is. Hoeveel te groter heeft de Schepper zich gemanifesteerd in het ganse heelal!
   
  Al zou nu de pissebed in mijn kelder niet verder komen dan te veronderstellen dat de computer waar ik nu achter zit, door een grote zeer gerichte rotknal moet zijn ontstaan, (we hebben hier gas in huis) zou ik glimlachen. Dat moet toch mogen?
   
  Dan kom ik tot de vraag, welke bedoeling de Schepper met dit alles gehad moet hebben. Omdat Hij zegt ons naar Zijn beeld geschapen te hebben, mag ik m.i. ook menselijk met die vraag om gaan.
  Als ik een hokje timmer en daar vogeltjes in doe (van de week kreeg ik nog een aantal van die leuke Chinese dwergkwarteltjes) dan doe ik dat om er plezier van te hebben.
  Dat wil de Schepper ook hebben van Zijn werk, zeg ik dan.
  En omdat wij hier voorlopig de enige zijn, welke begrip voor Zijn werk op kunnen brengen, vind ik ons daarom zichtbaar de kroon op Zijn werk. (die keldermot kan dat niet zijn, vind ik. Zijn mening over het ontstaan van mijn computer vind ik al niet slim)
   
  Verder vind ik dat het geloof in al die andere levensvormen in het heelal, ook veel te menselijk is geredeneerd.
  Als ik een hokje timmer en daar die kwarteltjes in doe, dan heb ik daar gein in.
  Dan hoef ik niet ook nog eens de rest van de tuin (wij hebben een grote in de lege polder) vol met hokjes te gaan zetten, toch?
   
  Nou kom ik alleen tot een beroerde logische eindconclusie: Als ik geen plezier in mijn vogeltjes zou beleven, omdat ze alleen maar rot doen, hoe dan ook, dan ruim ik de hele boel weer op!!
  U begrijpt waar ik heen wil; als de grote Schepper aller dingen geen plezier in de kroon op Zijn schepping kan beleven, dan moeten we er maar van uit gaan dat we onderweg zijn naar een hele grote Apocalyps.
  En omdat de Schepper niet liegen kan (daar heeft Hij Zijn grote smerige tegenspeler voor) en betoond heeft heel eerlijk te zijn, kom ik dan ook achter in Zijn Boek die Apocalyps helemaal tegen.
   
  Dat zou ik niet zeggen, als toch die Apocalyps, welke m.i. redelijk laat zien inmiddels onderweg te zijn, niet weer eindigt met, overdrachtelijk gesproken ‘ecologisch de compost’ te zijn voor een volgende bijna volmaakte cultuur; die van een Vrederijk.
   
  En om nou toch al die kerels hier, welke vinden dat ons bolletje te mensvol is, te troosten; ja omdat er zo’n vreselijke ‘schoonmaak’ wordt gehouden tijdens die Apocalyps, zijn er straks ook niet veel over welke dat 1000jarig vrederijk halen!
  De voorwaarde om dat te halen, heeft toch weer (hoe kan het anders) met goed of kwaad in Zijn oog te maken, weet ik.

 12. @Nils, ach ja, van een mens weet ik het zeker dat die een eeuwige geest heeft.
  Er zijn ook al zo vreselijk veel mensen uit hun lichaam gegaan en weer terug gemoeten, waar verslagen van zijn, dat is niet meer te ontkennen. Een BDE is voor mij dan ook een HDE, heb ik wel eens vaker gezegd (hartstikke dood ervaring)
  Volgens mij ontkennen veel mensen dat er nog zoveel komt na dit leven, omdat ze het een eng idee vinden. Ook voelt iedereen aan dat het dan wel eens werkelijkheid zou kunnen worden met dat verantwoording af moeten leggen.
   
  Overigens praat ik gewoon de Schepper na hoor, wat Hij op liet schrijven in Zijn Boek. Kan Swaab tegen Hem op met zijn ontkenning?
  Ook zijn er hopies mensen welke over de doodsgrens heen hebben mogen kijken.
  Ik zelf ook twee keer, o.a. bij het sterven van mijn vader, wat mij enorm getroost heeft. Nu nog (20 jaar later) heb ik het beeld voor mij dat het goed en vredig was, waar hij bezig was heen te gaan. Dank U Heer!!
   
  Dat dieren heel intelligent kunnen zijn, ontgaat mij niet hoor. Kareltje Oscar, een van onze katten, gaat aan de deurknop hangen, met een poot op de glaslat, en zet zich dan met twee poten af tegen de deurpost om de deur open te doen, vaak wel 5x op een dag. Diederik Olivier had maar 5 minuten nodig om te weten hoe hij de schuifdeuren open moest maken.

  Dieren hebben ook heel vaak wat wij een 6e zintuig noemen, waardoor ze dingen opmerken of aan voelen komen, wat wij niet hebben, dat weet jij ook wel.
  En wat denk je van het vinden van broed- en paaiplekken, duizenden kilometers ver weg? En een duif welke naar huis vliegt uit Zuid Frankrijk? De taal van bijen? enz.!
  Overigens hebben we wel meer dan 100 dieren hier hoor (wel veel van ’t zelfde).
   
  Jij hebt helemaal gelijk dat dolfijnen mensen hebben gered. Honden natuurlijk ook vaak. En als jij denkt dat dieren ook een ziel hebben, wil ik dat jou helemaal niet afnemen hoor. Maar je kunt niet zeggen dat dieren ook een geweten hebben.
  Je kunt een dier geen verantwoording af laten leggen. Wel kan je hem conditioneren om het ene wel te doen en het andere niet.

  En een mens kan zijn geweten natuurlijk ook dood knijpen. Dicht schroeien heet dat bij ons. Dat is m.i. dodelijk. Daarom zou ik ook geen GG willen zijn bij een bank.
   
  Ik neem van Dick Swaab niks van zijn neurologische kennis af, (een zoon van ons moet zelfs een neurochirurgische operatie ondergaan), maar het komt op mij volkomen onzinnig over om te ontkennen wat hij niet kan zien.
  Er is zo onnoemelijk veel wat je niet kan zien, maar wel waarnemen. Of zelfs dat niet, zegt het Higgsdeeltje ons. En dat is zelfs al betwijfeld, toch?
  Overigens moet de wetenschap voor mij en vele anderen veel te vaak over rekenen hoor. Daar zijn hele dikke boeken over te schrijven, niet waar?
   
  Tot slot Nils (het is bedtijd voor mij), ik heb zo’n 20 jaar bouwkunde gestudeerd en daaraan een gezagvolle erkenning op de bouw beleefd. Maar ik heb meer dan 50 jaar werk gemaakt van de kennis welke de Schepper met ons wil delen, samen met miljoenen anderen. Dat is onnoemelijk veel meer dan wat de theologie mij heeft willen hersenspoelen. Het is nog veel erger Nils, ik heb een hele grote weerstand tegen de theologie zoals die in onze PKN vaak wordt uitgedragen.
   
  Maar de Schepper is oneindig veel interessanter voor ons als alle kerkjes bij elkaar! Je moet ook niet óver Hem willen leren, zoals bij de theologie, maar ván Hem!! Daartoe nodigt Hij jou en mij uit om een levende relatie met Hem aan te gaan.
  In al die meer dan 50 jaar, heb ik nog nooit één klein dingetje gevonden waar Hij fout in was, ook niet in Zijn schepping van jou en mij als kroon op Zijn werk! (maar breek me de bek niet open over de wetenschap, waar ik wel eens nader over uitgeweid heb op dit forum trouwens. Maar voor wie is dat wel nieuw? Voor niemand toch?)

  1. Welterusten Ben de Bouwer buiten dienst, dit is voor morgen.

   Ik kan niet met je meegaan, ik begrijp je wel hoor, en alleen al dat je 50 jaar op deze aardkloot rondloopt met een bijbel in de hand door gewoon maar op een God te vertrouwen overal een weg omheen te bouwen. Daar heb ik wel respect voor.

   Desalniettemin moet ik toch zeggen dat je jezelf lichtelijk onderuit haalt door te stellen dat dieren wel over een ziel kunnen beschikken maar niet over een geweten. Volgens mij kan het een niet zonder het ander, da’s een evolutionair handigheidje. Net als dat zesde zintuig dat je aanhaalt. Ik denk dat wij mensen dit nog wel hebben, ergens in de grijze massa, maar we zijn de weg er naar toe een beetje kwijt, omdat wij kunnen spreken, schrijven en gebaren.

   Dat je in die meer dan 50 jaren geen foutje hebt kunnen vinden is toch wel bizar vind ik, als je alleen al bedenkt dat tijd en ruimte pas ontstaan zijn tijdens en na de big bang, dan weet je toch dat er simpelweg geen tijd was voor God om zelfs maar 0,0000000000001 miliseconde over na te denken hoe zijn finale schepping er dan wel uit moest zien, had hij dan uberhaupt wel genoeg tijd om zich te realiseren wat zijn evenbeeld dan wel is? Zou kunnen, volgens de kwantumtheorie is uiteindelijk niets zeker en alles mogelijk. Zou wel verklaren waarom de aarde dan pas 9,2etc miljard jaar ná diezelfde finale schepping alias de mens tot stand kwam, God had natuurlijk wat miljard jaartjes nodig om zichzelf goed te leren kennen? Vandaar dat er zoveel mensen aan de anti-depressiva en drugs zitten, is gewoon een donkere kant van God! :)
    

 13. @Nils: ja, dat jij een ‘nachtdier’ was wist ik al van vorige postings, daarom durfde ik ook nog wel laat naar jou te mailen, maar half zes spant voor mij wel de kroon hoor.
  Wel leuk ergens, vind ik. (of eigenlijk door omstandigheden toch niet?)
   
  Eerst mijn beperkingen: ik ben onderworpen aan de beperkende factor tijd, als functie van snelheid, toch?, (ben zelf erg traag) en kan dus niet buiten die wetmatigheid denken, net zo min als in ruimtelijke onbeperktheden. Eeuwig en oneindig zijn voor mij dus ongrijpbaar, weshalve ik altijd lange tijden en grote afstanden aan elkaar rijgend moet blijven denken.
   
  Voor God bestaat dat allemaal niet, weet ik van de getuigenissen uit Zijn Woord.
  Hij toont dat ook wel aan, vind ik, door ons te laten zien dat klein in Zijn schepping onbeperkt is (zie die 1tot de – 12e of zoiets milliseconde van jou) en dat groot net zo onbeperkt is; kijk naar het heelal.
   
  Een leuk voorbeeldje vind ik altijd Zijn belofte om Zijn gelovigen (zijn geen aanwijzingen voor; moet je gewoon op vol vertrouwen van Zijn Woord aannemen, puur geloven dus) ooit op te nemen naar de hemel toe.
  (volgens ons gebeurt dat logischerwijze vlak voor het grote Apocalyptische gebeuren plaats zal vinden)
  Dan zal Hij ons in een ondeelbaar tijdsgewricht veranderen in een zo vreselijk leuk wat wij noemen opstandingslichaam. De nullen achter de , passen dan niet op het internet, dat is daar te klein voor!
   
  Dat is trouwens maar goed heb ik ‘uitgevonden’, want we gaan dan stijl de lucht in, met een vaart die waarschijnlijk ook supersonisch is. Als we niet eerst veranderd zouden worden, zouden we, voor zover we binnen verbleven, daarbij volkomen te barsten slaan tegen balken en vloeren boven ons hoofd. Maar je weet wel, denk ik, dat de Here Jezus na zijn opstanding Zelf ook gewoon door muren en dichte deuren binnen kwam, zoals velen meegemaakt hebben. Engelen zijn trouwens ook zo. (demonen ook) En waar we inmiddels weten dat stof tot energie is terug te voeren, is het m.i. niet gek dat je energie dwars door andere energie kunt voeren.
  Met geluidsgolven en allerlei stralingen en zo kan dat immers ook.
   
  Dat de meeste mensen geen 6e zintuig meer hebben, zou voor een evolutionist m.i. op die rotte (de boel verpestende en daarom doorgaans ontkende in de ‘wetenschap’) degeneratie moeten duiden.
   
  Inzake een geest bij dieren, daar is m.i. geen aanwijzing voor, maar laat ik voor anderen graag open, omdat die gedachte veel mensen goed doet, en mij geen kwaad.
  Dat een aap een stoel op een tafel zet om bij een banaan hoog in de lucht te kunnen klimmen en zo meer, is ook voor mij een duidelijk blijk van een bepaalde intelligentie.
  Maar als Kareltje Oscar drie minuten terug weer zijn zusje aanvalt, om zijn training op peil te houden, (ze krijst dan altijd oorverdovend afgrijselijk) en hij kijkt dan heel ‘schuldig’ naar het vrouwtje, is dat m.i. alleen omdat hij reeds aardig geconditioneerd begint te worden, dat dit niet bij de bedoelingen van onze samenleving hier in huis behoort. (zie zo ook de programma’s van de dog whisperer, welke ook geen beroep op het geweten van de dieren doet).
   
  Tot slot: ik praat alleen mee over de laatste +/- 6000 jaar, over daarvoor heb ik geen kennis.  
  Maar voor mij is het leuke aan God de Schepper, wat wij absoluut niet kunnen bevatten, (goed tegen de hoogmoed) dat Hij geen begin gehad heeft (kan hebben) geen einde heeft, geen begrenzing heeft (heeft dus ook niks behoeven te leren) en kan helemaal geen fouten maken. (ja van dat laatste heb ik dik 70 jaar ervaring en durf dat onder ede te verklaren! Dat moet toch ook wat waard zijn in de samenleving? )
   
  Edoch Nils, het allerleukste aan Hem vind ik dat Hij mij en jou uitnodigt om in Hem jouw Pappa in de hemel (die voor ons en meneer Swaab onzichtbare wereld) te leren zien EN BELEVEN, net als vele miljoenen anderen op deze aarde.
  (daar behoren verder op uiteindelijk geen drugs en anti-depressiva meer bij hoor)
  Vraag maar eens eerbiedig aan Hem Zelf of ik het lieg……..

  1. Waar is die God (Allah) eigenlijk nu in bijv. Syrië, waar was die God (Jaweh) in ’42-’45 in Auschwitz, waar is die God nu voor armoedzaaiers in Europa, is die God een bankier ofzo?

   Nee Ben die God, als ie al bestaat (en ik hoop het niet voor Hem), heeft hij veel uit te leggen aan mij, en aan miljoenen anderen.  
   En eerbied heb ik totaal niet voor Hem, sorry.

    

 14. uit de loudspeaker van mijn computer klinkt nu het liedje Alley Oop oop, (is de allersterkste oerwoudman) van het Cocktailtrio uit de jaren ’60, Roeland.
  Een der coupletten eindigt met WACHT MAAR ‘ES TOT JE ‘M ZIET
  Vergun mij deze ene regel even te mogen lenen teneinde hier van toepassing te  verklaren, … met dank.

 15. Een sterk punt van het Christelijk geloof met name, is dat je leert hoe je het zelf goed moet doen. Maar probleemoplossend vind ik het een zwak geloof, waar velen misbruik maken van die zwaktes (vergeven, andere wang toekeren). Anderen krijgen dit geloof niet eens mee, met alle lessen van Jezus, omdat ze zelf met een ander geloof zijn opgegroeid, met hele tegengestelde ideeën. Ik vond het artikel van ‘mensen ontstaan om aarde van CO-2 ondergang te redden’ bijna waar, de planten zijn de echte regenten, de kroon op de schepping, daar ze mensen in hun dienst hebben en ook dieren; voor bestuiving en voor bemesting. Èn, planten kunnen ook genezen; hebben een genezende kracht zelf in zich.

 16. Er is één ding waar de mens in uitblinkt.. dat is elkaar uitroeien en oorlog voeren. Al dan niet georchestreerd door lieden die de controle over de massa niet willen verliezen. Over het geloof maar niet te spreken.. naast de televisie een geweldig instrument om de massa te overtuigen van vooraf bepaalde standpunten en meer. Ik ben optimist maar denk dat het nodig is om anno 2012 naar 2013 collectief ‘wakker’ te worden. Geld en de economie.. heb de bovenstaande teksten niet allemaal doorgelezen maar op de gestelde vraag kan ik zeggen, de wereld kan de mens missen!

 17. @Julie: Ja, wat is een sterk punt van het christendom?
  mij komt bij wat jij stelt een heel oudhollands liedje bij.
  In de gezangenbundel van 1938 van onze kerk heeft het no. 155:
   

  1  

  Ik heb gejaagd wel jaren lang,

   

  om goed en vroom te leven,

   

  maar ’t werd mijn ziele toch te bang,

   

  mijn werken kon niets geven.

   

  Ik had mijn hart er toegezet,

   

  om alles te beproeven,

   

  mijn zonden hebben ’t mij belet:

   

  dit doet mij zeer bedroeven.

   

  2  

  Ik ben verdoold op deze jacht,

   

  en werd door waan bedrogen,

   

  ‘k Had van mijn deugden veel verwacht,

   

  ’t heeft alles mij belogen.

   

  Ik had mij zelven slechts bemind

   

  en ijdelheid verkoren.

   

  Dit jagen heeft mij zo verblind,

   

  dat alles is verloren.

   

  3  

  O Jesu, heer, ik bid tot U

   

  uit al mijns harten gronde:

   

  verlos mij van mijn zonden nu

   

  en voortaan ’t aller stonde,

   

  opdat ik met een zuiver oog

   

  in uw genade schouwe,

   

  en dat uw Geest mij leren moog’,

   

  hoe ik U dien’ met trouwe.

   
  Leuk hè? deze googelt mijn vrouw zomaar op. Hij komt uit Delft staat er boven.
  Waar gaat het hier om? Vers één stelt het probleem en de laatste regels van vers drie duiden de oplossing.
   
  Wat leer ik daar van?; ik zelf uit eigen kracht bak er niet zo veel van in het leven.
  De getuigenissen van de vijanden stromen daarvan over.
  Maar door Gods Geest geleid, kom ik tot daden van liefde en goedheid, geduld en vriendelijkheid en trouw, enzovoort. (zie Gal.5:22 en zo)
   
  Het andere wang toekeren als je een klap krijgt, is dan natuurlijk een machtige daad.
  Zo herinner ik mij uit m’n vlegeljaren, bokser Cassius Clay tegen Joe Fraziër ooit geloof ik, om het wereldkampioenschap. Clay ging op een gegeven moment met z’n armen weid staan:  ‘sla maar, je doe me niks’
  En dan moet je weten dat wij leerden dat Fraziër op het abattoir stieren dood ging slaan om te oefenen in vreselijke klappen uitdelen.
   
  Hoe sterk was de daad van Christus, om zich op te laten spijkeren, om ons vrij te kopen? “als jij de Christus bent, kom dan van dat kruis af, dan zullen we in jou geloven”, riepen de Joden hem smalend toe. Hij wist dat Hij dat zomaar kon doen hoor. En die hele rotbende nog met z’n ogen doden ook, als Hij wilde, maar dat deed Hij niet, want anders hadden wij nu pech gehad! Sterk hè?
   

  Ja, hoe hoog staan planten op de scheppingsladder om ons ‘naar de kroon te steken’? Heel hoog!!, deel ik met jou Julie. Je weet inmiddels wel dat heel ons perceel hier er vol mee staat. Boer Rinus noemde dat hier een vuiltuin. Met vuil bedoelen ze hier onkruid (er hobbelt weer een jong konijntje langs het raam, die kiest zijn wilde plantjes keurig uit hoor).
  Alleen de bereklauw (Heracleum) behandel ik als onkruid; die is wel zo gemeen blaartrekkend (brandend giftig heet dat) als dat ie mooi is.

  Ach het is niet voor niets dat ik ooit voor tuinstadprofeet werd uitgescholden door de opproppende versteners. Dat was in de tijd dat ik de beschermde natuurwoontuin predikte, een formule welke hopelijk in het Vrederijk meer kansen krijgt. Ik heb al gesolliciteerd bij onze Lieve Heer :-)  Doe je dan ook mee?
   

  1. Ben db bd,
   Zouden problemen ook veroorzaakt kunnen worden/zijn door anderen i.p.v. jezelf? Kinderen zijn per definitie onschuldig maar kunnen toch problemen krijgen, de een geeft ze en de ander krijgt ze, die ander hèèft dus problemen (de last) gekregen. Het is altijd goed en ook nodig naar jezelf te kijken en jezelf te veranderen waar nodig onder het mom van ‘waar er twee zijn hebben twee schuld’. Echter onderscheid valt te maken in waar de èèn goedwillend is en de ander kwaadwillend. Het goed zou het kwaad overwinnen, dat impliceert een zekere strijd. De andere wang toekeren is de strijd van de ongewapende, misschien machteloze hulpeloze individu, die hoopt op inkeer van de gewelddadige. Dat kan werken, zou moeten werken ook, zeker bij weerloze kinderen en andere wezens die evolutionair kenmerken hebben die volwassenen aanzetten tot liefde en bescherming. Maar gebleken is dat andere motieven, vooral geld of politiek deze overlevingsstrategie kan ‘overrulen’.

   God wou in feite gehoorzaamheid van (de eerste) mensen, door toch te eten van de boom van goed en kwaad heeft God  de mensheid bestraft met een erfzonde (terwijl een andere entiteit dan Eva misschien die appel niet wou eten), door de mens uit het Paradijs te gooien en deze mens een lesje te leren. Later bracht hij Jezus ter verzoening, maar het geeft aan dat genoemde God niet zachtzinnig was/is, wel heel vergevingsgezind, en Hij zou rechtvaardig zijn. Datzelfde is in Jezus terug te vinden, als voorbeeld voor de mens. Juridische en levenreddende beroepen dragen ook een bepaalde Christusgedachte uit, en is in feite een genade.

   Sommigen komen niet in deze waarde van genade, erkennen niet de rechten van andere mensen, vallen ambulancebroeders aan.

   Vergeven heeft alleen zin als de ander schuld bekent. Maar meestal wordt een dader, vastgesteld volgens een rechtssysteem, ook een straf opgelegd. Dat komt omdat men vanaf 18 jaar verantwoordelijkheid kan afleggen.
   Dat moet men volgens het geloof ook aan God, eigenlijk iedere dag en in ieder geval aan het einde van zijn leven. Bij leven moet alles op aarde gebeuren. Een sterk defensie- en rechtssysteem dient de rechtvaardigheid, en dat is niet voor niks. De bodemwetten van Darwin en Hobbes dienen ter overleving, daarna gelden de wetten van de behoeftenpyramide van Maslow, en daarna de wetten van Jezus die een beroep doet op de ‘hogere’ mens..Alles in Gods hand.
   Er is veel voor nodig de bodemwetten te ontstijgen, omdat deze in stand worden gehouden door politieke- en geldsystemen. Die moeten aangepakt en het geloof helpt daar niet in, integendeel, er wordt misbruik van gemaakt.

   Wel heb ik altijd verschil gemaakt met de RK-Kerkinstituut en de leer van Jezus.
   In het Oude Testament gaat het om het autoriteitsvraagstuk, waarbij in het Nieuwe Testament Jezus een rol gaat spelen. De mens van toen accepteerde Jezus niet, het heeft geleidt tot de dood (daarna opstanding) van Jezus en vergeving van de mensheid. Maar het Kwaad is niet verdwenen.

   Kan de mens Kwaad beleven zonder Goed? 
   Kan de mens Goed beleven zonder Kwaad?
   Volgende vraag: waar zit het Kwaad,

   en kunnen schapen het winnen van (geld) wolven, of moeten schapen alleen maar in de hemel komen? Is een lijdensweg rechtvaardig in de ogen van God?

   De aanrichter van het lijden moet schuld bekennen, zijn daad moet in zijn bewustzijn komen en verwerkt worden en vergeven. Kan dat zonder straf? Mijn mening is dat je bij kinderen het slechte kan negeren en het goede hoort te belonen. Volwassenen hebben voldoende kennis van goed en kwaad in hun bewustzijn, desondanks maken ze een verkeerde keuze. Het slachtoffer van die keuze staat daarom voor een dilemma.
   Maar je kunt erger voorkomen, door maatregelen te treffen.
   Hopelijk zijn we nu uit de cirkelredenering. :).

 18. @ Julie, laat ik beginnen met te zeggen dat ik helemaal niet weet of inzie of we in een cirkelredenering zitten hoor. En als we daar in zouden zitten, weet ik niet eens of dat erg is. We zijn allemaal andere mensen, met een andere focus, andere doelen, wellicht nog met een heel ander verstaan ook.
   
  Ik vind het al leuk als we elkander willen verdragen, als we wat van anderen kunnen leren hier op dit forum, als we onze gedachten uit mogen spreken en ik weet dat we vaak langs elkaar heen zullen praten, waar we vaak op verschillende golflengten zitten. Dan is het zo dat ik sinds nog niet zo lang mijzelf leer kennen als hoog scorend op de autismetest, dus weet dan dat ik veel zaken niet oppik, hoewel ik best ergens gevoelig ben en dat ook durf te zijn. (net als Nils, hoop ik)
   
  Resumé dus; wellicht moet je met mij helemaal niet tot een consensus willen komen, maar kunnen we toch interessante gedachtenuitwisselingen hebben met elkaar.
   
  Daarbij ben ik heel techniekgericht geschoold, waardoor ik de bodemwetten van Darwin en Hobbes, noch de behoeftenpyramide van Maslow en zo meer, tot m’n parate kennis heb. Wie daar naar mij toe aan wil refereren , moet die dus kort uitleggen, voor zover van belang om een stelling te onderbouwen.

  Kijk ik in m’n Oosthoek encyclopietje bij de 13 regeltjes over Hobbes zijn ideeën, dan ril ik. Dus vliegt hij bij mij à bout portant de bak van afgekeurden voor de kroon op de schepping in. Niet dat ik hem ontken, maar niet in geïnteresseerd.
  Maslow staat er niet eens in, maar die grondbehoeften van hem, kwam ik m.i. wel ooit tegen: zolang we verrekken van de honger, behoeven we niet zo nodig seks, en zo meer, toch? Erg logisch allemaal, vond ik.

  Ja, en dan Darwin, die z’n niet meer dan aangetoonde mutatie, hebben ze gebruikt en uitgebouwd om de Schepper buiten spel te kunnen zetten met de evolutietheorie.
  (Robert heeft het al over een zich ontwikkelende technologie, alsof daar ook geen intellect meer nodig zou zijn, net als schijnbaar in de schepping)
   Maar het evolutionisme overstijgt voor mij geen andere slecht onderbouwde religiositeiten.  
   
  Jezus Christus, ja die heeft helemaal laten zien hoe de mens als kroon op de schepping dient te functioneren!! Dat zullen wij zeker eens zijn, Julie. En dat moet toch al ruimschoots genoeg zijn onder dit topic?!
   
  En ja, houdt dan maar een grote afstand tussen Messias Jezus en al onze kerkjes, ook al zit ik hier nog steeds in pakkie deftig waarmee ik altijd naar de kerk ga, om God de eer van ons leven te brengen. En dat in commissie doen vind ik toch prettiger dan in m’n eentje, net zoals voetbalfans elkaar ook opzoeken.
   
  En ach, als ik in die tijd (2000 jaar terug) leefde, zou ik Hem ook niet als de Messias hebben geaccepteerd, denk ik.
  Hij leek als ‘Lam ter slachting’ toch ook niet op die grote Zoon van David, zoals men zich die voorstelde?

  Straks, als Hij terug komt, ja dan zal Hij zich profileren als gekroonde Koning van heel de wereld en zal die erkenning ook opeisen, net als die misleider welke vóór Hem uit de wereldheerschappij pakt waar wij nu zo zichtbaar heen stevenen.
  Die het eerst komende antichrist (Mahdi?, 12e imam?), die voldoet helemaal aan de filosofie van Thomas Hobbes, en wordt na een aantal jaren dan ook levend in het helse vuur gesmeten. Bepaald géén kroon op de Schepping!
   
  Maar waar het mij nou om gaat Julie, dat is waar ik eerder al op duidde; God schiep de mens boven de dieren door hem Zijn adem in de neusgaten te blazen, alzo werd die mens tot een levende ziel. Die adem (jij zult wel grondteksten kunnen lezen) is ook de Geest van God. (pneuma?) Die Geest is met Pinksteren weer beschikbaar gekomen! Die Geest van God maakt ons nu reeds tot een nieuwe schepping, waardoor wij weer als kroon op die schepping kunnen functioneren.
   
  En natuurlijk worden niet alle donderkopjes kikkers en niet alle rupsen vlinders en niet alle naar de donder geholpen mensen weer kronen op de schepping, zoals het bedoeld is. Maar die rups en dat kikkervisje moeten maar afwachten hoe ver ze het schoppen. Maar die mens mag zich gratis eerbiedig (@ Leon) opgeven om nu al weer aspirant kroon op de schepping te worden.
  Die mens is dan ééuwig de betaalde kroon op Gods eeuwige schepping.
  (wordt wel een keer vernieuwd, m.i. als de wereld over 1000 jaar opgebruikt is)
  Jezus Christus is de weg daarheen, zo vertelt Hij ons Zelf! Aan ons de vrije keus…..

  1. Sorry Ben, wat een onzin verhaal, religie is trouwens de bron van alle kwaad in deze wereld.

   Er is geen God, er bestaat geen God, het is een hersenspinsel van bange mensen.
   Tja mensen blijven geloven in sprookjes en verhaaltjes opgetekend in bijvoorbeeld een bijbel of een Koran.

   Even iets anders, iedere zondag wordt ik gewekt door die irritante kerkklokken van wel drie of vier verschillende religies hier in mijn stad, kunnen die baasjes hun volgelingen niet gewoon oproepen via twitter of email ofzo? 

    

   1. Beste Leon, wees blij dat je maar gewekt werdt in je slaap door 3 a 4 kerkklokken.
    In de 90er jaren was ik in Kenia aan het werk in een dorpje van plm 3500 inwoners.
    Hier waren 14 kleine moskeeen, met luidsprekers op het torentje. De eerste Imam begon zijn gebed om 04.15 en de laatste eindigde op plm 08.00 uur. M.a.w. je komt er nog niet zo slecht vanaf. Dat in Kenia gebeurde elke dag, bij ons alleen op zondag. Wel enof geen god aanvaarden enof accepteren is een volledig persoonlijke gebeurtenis. Maar hoe je het ook went enof keert, ergens moet er toch een architect geweest zijn, die alles heeft doen ontstaan. De natuurwetenschappelijke uitspraak: Iets komt uit het niets, wil er bij mij ook niet in, dus zou je misschien kunnen denken aan een omnipotent( lees almachtige).
    Die niet gebonden is aan enige religie vorm die we kennen. Mvg, Paul.

    1. Ja Paul meegemaakt in Turkije (Izmir vooral).
     Vorig jaar ook in Maleisie, maar was daar toch minder, maar ook iedere dag.

     Tja dan moet ik me gelukkig prijzen met maar 1 dag in de week!
     .
     Lag in Oostenrijk eens 5 dagen in het ziekenhuis, naast een kerk, die kerkklok sloeg ieder kwartier, half uur, uur.

     Over die architect is te twisten, maar daar komen we als mens nooit uit.

       

  2. De theorie van Darwin heeft niet alleen invloed op de religie, maar ook op de taal-, cultuur-, mens- en sociale wetenschappen, om precies te zijn met betrekking tot de antropologie, taal, bewustzijn, cultuur, epistemologie, moraal, esthetica, geneeskunde, eugenetica, en de toekomst van het leven..
   Hopelijk dat de mens zich door moeilijke omstandigheden echter positief ontwikkeld, naar een menswaardig bestaan.

 19. Ben db bd, 
  de leer van Christus geeft houvast, kracht en wijsheid en haalt het beste in de mens naar boven. Het laatste wat ik wil is dat u dit zou kwijtraken, maar dat zal niet gebeuren, omdat u er helemaal van doordrongen bent en ernaar leeft, dus zoals het bedoelt is. Ook ik, maar ik merkte dat enerzijds de wetenschap bij de feiten blijft, en anderzijds religie niet altijd oplossingen biedt in probleemsituaties, en ik leerde meer in mijn eigen kracht te staan. Iemand heeft mij eens gezegd om alleen aardig te zijn tegen diegene die dat toekomt bijv. En om problemen aan te pakken i.p.v. voornamelijk met de mantel der liefde te bedekken, en dat heeft effect gehad. Soms vind ik het nog heel moeilijk, maar na een nachtje erover slapen heb ik dan de vorm gevonden die bij mij past. Het fijnst is natuurlijk een ongecompliceerd leven, maar dat is lang niet iedereen gegeven. En in plaats van de psalmen of de wijsheden/spreuken lees ik ook soms de evolutietheorie van Darwin, om ook die kant te kennen en te ontwikkelen. Maar de leer van Jezus draag ik als hartewens met mij mee.

  1. (Met ‘problemen aanpakken’ bedoel ik overigens vooral problemen met ‘autoriteiten’, die zekere risico`s met zich mee kunnen brengen, en met met vaak een eigen procedure alsof voor hun de wet niet geldt.)

 20. Julie, ik genoot van jouw opmerking dat bij vergeving wel eerst berouw hoort.
  De mantel der liefde wordt ook m.i. te vaak verruild voor het vloerkleed.
  (optillen en er onder vegen)
  Een prominent bij onze partij had ook zo een keer een opmerking: ‘laten we God maar daarover laten oordelen’. Klinkt vroom, maar doet niks met de problemen welke in de politiek uit de hand lopen. (in de bouw uit de klauw gieren genoemd)
   
  Even een leuke voor jou in dit kader: wij hadden net op het forum gebakkeleid over het opnemen van katholieken in de van oorsprong protestante Christen Unie.
  Nou vind ik uiteraard dat iedere Christen bij de ChristenUnie behoort, anders klopt de naam al niet.
  Omdat ik vind dat de CU zich niet altijd krachtig genoeg opstelt om wat jij noemt ‘alleen aardig te zijn tegen degenen die dat toekomt’, heb ik uit de Willibrordvertaling welke altijd op m’n nachtkastje ligt, geciteerd uit de ‘wijsheid van Jezus Sirach’, welke niet in onze Bijbels voorkomt.
  Hoofdstuk 12: ‘verstandige weldadigheid’:
  “Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en je zult dank krijgen voor je goedheid.
  Een goede daad voor een vrome zal vergolden worden, zo niet door de ander, dan door de Allerhoogste.
  Degene die de zondaar goedheid geeft, zal het niet goed vergaan, want hij heeft zeker geen gerechtigheid beoefend.
  Geef aan de vrome en help de zondaar niet.
  Geef goedheid aan degene die nederig is en geef het niet aan de onvrome.
  Geef hem geen wapen in de hand waarmee hij jou de baas kan worden.
  Want het kwaad dat jij zult ervaren zal dubbel zo groot zijn als al het goede dat je hem gegeven hebt.” Enz.
   
  Nou durf ik de stelling aan dat je voor de vrome mag lezen: de goedgerichte.
  En voor de zondaar of onvrome: de foutgerichte.
  (zonde betekent immers doel missen)
  Dat durf ik dan omdat ieder mens eens zal geoordeeld worden op wat hij/zij gedaan en gelaten heeft in het leven en niet op zijn/haar geloof.
  Dat klinkt wel erg onchristelijk, maar het christelijk geloof is niet de grens tussen goed en kwaad. (het is wel de grens tussen wel of niet bij Christus behoren als Zijn Gemeente, uiteraard.)
   
  Dan is het m.i. goed om een betere grens aan te geven dan wat ik hier een keer vernam, aangaande de grens tussen goed en kwaad. Daarvoor had mijn vrouw een leuk Gideonboekje, maar dat ligt nu bij onze dochter. In dat boekje werd simpel (m.i. altijd een teken van echtheid) gesteld dat ons geweten ons aan wil geven wat goed en kwaad is, omdat God ons geweten middels Zijn Geest wil sturen. En weer heb ik geen aanwijzing (maar dat zeg ik met iets meer twijfel) dat je het Christelijk geloof  nodig hebt, om door Gods Geest geleid te worden.
   
  Nou kan je je geweten wel het zwijgen opleggen natuurlijk, maar dat is m.i. jezelf belazeren en dus dodelijk! Het zwarte kreng is overigens wel de hele dag bezig om mensen daarin te misleiden.
  Maar het leuke aan Gods Geest is dat Hij gegarandeerd beloofd is aan iedereen die daar eerbiedig (laat ik dat woord maar weer gebruiken voor de mensen welke nog geen zicht hebben op het verschil tussen de Grote Schepper en de stofjes welke wij zijn) om vraagt en Hem dan niet wederstaat (tegenwerkt).
   
  Tot slot is een ongecompliceerd leven wel bereikbaar hoor. ‘Kijk nou eens even naar de bloemen’ en de mussen geloof ik ook, zei Jezus ooit eens. ‘Ze maken zich nergens zorgen over, en God zorgt toch voor hen.’ (heb ik ook 70 jaar ervaring in, zeg ik dan. Heerlijk!! Niet in dat geen zorgen maken hoor, daar maar een klein beetje in, maar in dat ervaren dat er voor je gezorgd wordt.)
   
  Nee lui, Visionairen all over the World, roep ik dan maar weer even; de Schepper zorgt wel voor zijn kroon hoor!! Laat je alleen niet door Zijn tegenspeler op sleeptouw naar de verdommenis nemen, en al helemaal niet ook dan nog de Schepper daar liegende de schuld van willen geven. Foei!
   

 21. Ten eerste vond ik het leuk om alle reacties te lezen en te zien dat er veel mensen zijn die de zelfde gedachten hebben of in elk geval over dezelfde onderwerpen nadenken.
  Ben het met vele reacties op dit forum eens.
  Allereerst over de schepping,ik denk dat als er iets geschapen is dan moet er iets zijn dat het geschapene moet willen ontvangen.
  En er moet een verlangen zijn om het te ontvangen.
  Als je er dan vanuit gaat dat  de schepping de bron is kun je de mens zien als de wil om te ontvangen.
  Dus net als in een elektrisch circuit heb je de bron (plus,altruistisch,wil om te geven) en de mens(min,egoistisch,wil om te ontvangen)

  Zoals er staat geschreven dat de schepper de mens naar zijn evenbeeld schiep,wilde de Schepper dus dat het net als hij van egoistisch of de ontvangende kracht transformeerde naar de gevende kracht,altruistisch,net als de natuur waarin we leven waarin elke soort alleen datgene neemt  om het voortbestaan van zijn soortgenoten te garanderen.

  En ben het dan ook een met de eerste reactie van Ikzelf dat de mensheid kan worden vergeleken met een virus dat schade toebrengt aan de altruistische natuur.
  Wat er na de schepping ( plaatsvond is eigenlijk dat de wil om te ontvangen (mens)eigenlijk gelijk wilde zijn aan de wil om te geven (Schepper,Het Licht ,Universum of hoe je het ook wil noemen)
  Het voelde  schaamte omdat het alles ontving en niet in staat was om te geven.
  Vervolgens sloot het zich af om te ontvangen en er ontstond een explosie (oerknal,bigbang etc)waardoor er vele deeltjes  van de oorspronkelijke ziel (Adam Ha Rishon) verspreid zijn.
  Kort gezegd wanneer de mensheid in staat is om zijn egoistische wil om te ontvangen te transformeren naar een altruistische wil om te geven zal het terugkeren naar de perceptie van de collectieve ziel en zullen we niet meer voortgedreven worden door onze wil om te ontvangen maar de vrijheid van wil ondervinden die we nu niet hebben.

  We zijn allemaal cellen van één collectief organisme en daarom moeten we ook proberen om elkaar lief te hebben zoals we elkaar liefhebben.
  Denk dat de waarheid alleen onthuld wordt wanneer de mensheid bereid is om zich met elkaar te verbinden en hopenlijk gaat dat snel gebeuren en gaan we een hele positieve toekomst tegemoet.

 22. De mens is in mijn ogen zeker de kroon op de schepping. Op aarde.
  Ergens tussen de sterren zullen er echter zeker planeten zijn waarop een andere soort leeft, die wij daar zeker als kroon op de schepping kunnen zien. Intelligent leven? Intelligenter dan ons? Wellicht. Maar op een andere planeet geschapen, en met totaal andere kenmerken. Een andere kroon, als we het zo mogen noemen.

 23. Jos Duchâtelet

  Niets heeft een intrinsieke waarde als er geen denkend en voelende entiteit er waarde aan hecht. 
  Als het dus over de aarde gaat en wat er op leeft, is enkel de mens daartioe in staat. 
  Voor gelovigen uiteraard ook de Schepper, die in ons het verlangen heeft gfelegd naar het goede, het schone en het ware: naar waarden dus. In dat velangen wordt ons geweten gevormd.

  De mensheid als virus beschouwen is dan ook een vreemd idee. Als de mens al in staat blijkt een voldoende groot deel van het aardse leven uit te roeien dan waarschijnlijk ook zichzelf, maar niet het leven op aarde. Een terugval van de diversiteit aan levensvormen dus, door geen denkend schepsel nog waar te nemen
  Dat de mens verantwoordelijkheid voor de schepping heeft lijkt  een gemeenschappelijke overtuiging in dit forum.   Ze worden soms op zo’n hartverwarmende manier verwoord dat je er enkel dankbaar kan om zijn (Julie, Ben,..) Nu nog rondneuzen op dit forum of er elders nagedacht wordt hoe je dat kunt omzetten in daden.
   

Laat een reactie achter