Badge van de Wereldburgerbeweging. Is het geen goed ieder mens de nationaliteit van Wereldburger toe te kennen?

Wereldburgers

Volgens de VN-mensenrechtenverklaring UVRM heeft ieder mens onvervreemdbare rechten. Zou het geen idee zijn ieder mens, naast zijn eigen nationaliteit, een wereldburgerschap uit te reiken, een nationaliteit als menselijk wezen dus?

Wereldburgers versus de xenofobe nationalisten
We zijn allen wereldburgers. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt door politiek ‘weldenkende’ mensen in hun verzet tegen ‘xenofobe, nationalistische’ partijen in diverse incarnaties. We zijn allen mensen en dus hebben we fundamentele rechten. Zo zouden we als mens overal moeten kunnen gaan en staan waar we willen. Als een inwoner, van, zeg, Pakistan of Lesotho dus graag naar Nederland wil komen, dan moet dat gewoon kunnen.

In de praktijk blijkt dit niet haalbaar – zo zou het inwonersaantal van Nederland en andere welvarende landen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Ons sociale verzekeringsstelsel zou onbetaalbaar worden (de reden dat links in andere landen vaak tegenstander is van massaimmigratie). Ook blijken veel boeven en criminelen echte wereldburgers. Vandaar dat er uit praktische overwegingen in vrijwel alle landen een streng visa- en asielbeleid heerst.

Wereldburgerschap: een logisch gevolg van universele mensenrechten

Badge van de Wereldburgerbeweging. Is het geen goed ieder mens de nationaliteit van Wereldburger toe te kennen?
Badge van de Wereldburgerbeweging. Kan je ieder mens een Wereldnationaliteit toekennen?

Toch hebben de aanhangers van de wereldburgergedachte een punt. Het wereldburgerschap is een logisch gevolg van universele mensenrechten. Pas als het bestaan van een mens universeel is erkend, kan hij of zij aanspraak maken op die rechten. Als een mens wettelijk gezien niet bestaat, kan zij worden vermoord, verkracht of als slaaf uitgebuit zonder dat er een haan naar kraait. Bij het afsluiten van de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens (UVRM) hebben vrijwel alle regeringen (enkele islamitische landen uitgezonderd, die moeite hadden met de gelijke rechten voor vrouwen en niet-islamieten) zich gecommitteerd aan een aantal elementaire beschermingen aan volwassenen en kinderen.

Identiteit van ieder mens beschermd
Wat als we wereldwijd ieder mens een burgerschap van de aarde (of: de mensheid) als geheel zouden toekennen? Dit zou een aantal goede kanten hebben. Zo telt ieder mens voortaan mee. Paspoortcontroles zouden veel makkelijker worden. Zo kan ook wereldwijd gecontroleerd worden of kinderen een basisopleiding, vaccinaties en dergelijke hebben gekregen. Sterker nog: er kunnen zo zelfs vrij makkelijk wereldwijde vaccinatieprogramma’s worden gecoördineerd. Zo kan je gevaarlijke infectieziekten wereldwijd uitroeien. Dit betekent ook een betere bescherming voor etnische minderheden en andere door het regime dat dat bepaalde deel van de wereld regeert, ongewenste groepen. Mensen kunnen niet zomaar meer verdwijnen.

Wereldwijd onderwijs
Er kan ook een wereldwijd onderwijssysteem op worden gezet met door de VN erkende diploma’s. Mensen kunnen zo wereldwijd aan de slag en talent wordt er snel uitgepikt. Dit zou in een taal als Esperanto kunnen gebeuren. als voor de hele wereld tegelijk er onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld, betekent dat veel meer aanbod en een veel lagere kostprijs. De allerbeste en meest effectieve leermiddelen kunnen aan iedereen ter beschikking worden gesteld. Nadeel is wel dat zo veel culturele diversiteit zal verdwijnen.

Meer lezen
World Citizens

14 gedachten over “Wereldburgers”

 1. Toevoeging: voor een rechtvaardiging van de mensenrechten, zie:
  Alan Gewirth, “The Justification Argument for Human Rights”. In Ethics: Calssical Western Text in Feminist and Multicultural Perspectives. Oxford University Press, 2000, pp 489-494.

 2. Als wereldburger heb je trouwens ook een paspoort nodig of zo nodig ergens geregistreerd moeten staan. Want ieder stukje land wat mensen zich zelf toegeëigend hebben en daar zelf verzonnen wetten en regels voor verzonnen hebben, is tegen elke recht van elke wereldburger. Hiermee geef ik aan dat illegaliteit dan ook niet bestaat, dit is een verzonnen begrip. Dit zijn paranoïde gedachtes van machthebbers die dat ene stukje land met de desbetreffende bevolking hebben toegeëigend om daar de macht over te spelen en zijn als te dood voor dat zijn onderdrukte bevolking ook vrij gaat bewegen over de wereld, waar zij geen grip meer op hebben.
  Dan zijn zij hun macht kwijt van de onderdrukking van de burgers van hun toegeëigend stukje land. Dus wordt alles op alles gezet om dit te verkomen en de bevolking constant angst aan te jagen om gehoorzaamheid en onderdanigheid af te dwingen voor hun zogenaamde veiligheid.

 3. Eeen voordeel, en wat tegelijkertijd ook een nadeel is, is dat mensen dan wereldwijd een dna test moeten gaan afleggen om te bewijzen dat ze ook een wereldburger zijn. Nu weten de lezers ondertussen wel dat ik met beide benen op de grond sta, ik hou me niet bezig met niburu verhalen maar ja…. Het is in de loop van de geschiedenis al gebleken dat 2 paspoorten naast elkaar niet werkt. Een 2e paspoort betekent dus gewoon weer cententrekkerij vanuit de regeringen, aangezien elke gemeente zelf mag beslissen wat een paspoort mag gaan kosten zullen ze van dit concept ook wel flink misbruik gaan maken. Voor een lullig stukje plastic van 20 vierkante cm betaal je al gauw 60 tot 80 euro. (in sommige gemeentes zelfs over de honderd euro)

  Ik ben wel voor een wereldburgerschap omdat ik het er op termijn toch wel van zie komen dat we een wereldregering gaan krijgen. Dit is nu al aan de gang, elk werelddeel heeft al overkoepelende organen. Deze overkoepelende organen/organisaties zullen na verloop van tijd samengevoegd worden en de wereldregering is een feit.

  Laten we eerlijk wezen, het is moeilijk voor te stellen dat wij de enigen zijn in het universum, als er een moment komt dat wij niet de enigen zouden zijn in het universum dan is een wereldpaspoort ook de enige mogelijkheid om “aliens“ in te burgeren op de aarde. Dit was toch eigenlijk de crux van het hele bovenstaande artikel of niet?

  een nationaliteit als menselijk wezen dus?

   1. germen,

    Dat is correct, een wereldregering heeft zeker grote nadelen, dat is ook waarom ik ervoor ben, hoe eerder een wereldregering een feit wordt hoe eerder het omvalt. Dictatuur op wat voor manier dan ook bestaat niet lang.Je hebt mijn boodschap begrepen, de VN en andere overkoepelende organen zijn al bezig met het vormen van een wereldregering. Waarom zouden we het tegenhouden met alle chaos van dien? Je kan het beter bevorderen zodat het hele concept wereldregering sneller omvalt en wij verder kunnen met een nieuwe en verbeterde wereld.

 4. Iedereen is van de Wereld en de Wereld is van iedereen.
  Dat lied, wat mooi.
  Zo zouden wij Wereldburgers, ons vrijelijk moeten kunnen bewegen over de hele Wereld.
  Zoals veel dieren, trekken van het ene gebied naar het andere, zonder vaste woon- en verblijfplaatsen.
  Dit is een utopie, maar wie weet, als mensen, menslievender worden, niets is onmogelijk!

 5. Ik ben voor een wereldorde. Niet vanuit idealistische gelegenheid-argumentatie (zoals hierboven), maar vanwege het gebrek aan daadkracht, dat nu eenmaal inherent is aan al die gefragmenteerde machtblokjes. Want wie gaan de immer groeiende wereldproblemen nu echt aanpakken? Open je ogen jongens, de wereld gaat nog eens ten onder aan selectieve perceptie! Ik ben voor een wereldorde, met alle nadelen, uit noodzaak. Nadelen kunnen we managen, onverschilligheid & apathie niet. (En nee, ik ben geen doemdenker)

 6. Wereldwijd samenwerken op een aantal vlakken is denk ik heel nuttig. Bijvoorbeeld communicatie tussen burgers wereldwijd bevorderen. Dit kan door alle landen naast de eigen taal een gezamenlijke taal te laten leren bijv. Esperanto.
  Daarnaast op wereldwijd niveau ideeen en gegevens over de wereld uitwisselen is denk ik nuttig.
  Een regering kenmerkt zich echter door een monopolie op belasting en geweld. Ik vraag me af of je dat moet willen centraliseren. Veel zaken die direct met het voortbestaan te maken hebben zoals schone lucht, schoon water, gezond voedsel kan prima lokaal geregeld worden. Kortom ik ben zeer voor wereldwijde samenwerking maar ik weet niet of een wereldregering daarvoor per se nodig of nuttig is. Is het niet veel slimmer om vooral eerst eeens in staat te zijn om met alle medeaardbewoners te kunnen communiceren? http://www.lernu.net en of http://www.esperanto-jongeren.nl voor de mensen die eens willen zien wat Esperanto is.

 7. Ik denk dat een paspoort aan strenge regels moet zijn verbonden en dat de wetgeving waterdicht moet zijn. Denk aan de volgende casus:
  Als vluchteling kom je hier als asielzoeker. Dan heb je geen paspoort bij je. Vaak is die afgenomen of gewoon nooit verstrekt in een tijd van oorlog. Het land waar je asiel aanvraagt heeft wel papieren nodig zoals een geboorteakte en scholingscertificaten, die opgevraagd moeten worden in het land van herkomst. Als je een verblijfsvergunnung krijgt, of verblijfsvergunning voor verblijf bij partner, ben je verplicht om in te burgeren. Daarna kun je naturaliseren. Onlangs ging M. (afk. van “man”) naar het gemeentehuis om zijn felbegeerde paspoort aan te vragen. Om te kunnen reizen maar bovenal als IDENTITEITSbewijs. De hele inburgering had hij ook op niveau 2 gedaan, want hiermee kun je naturalisatie aanvragen. Toen kwam hij boos en ontgoocheld thuis, zei dat er een nieuwe regel van kracht was waardoor buitenlanders geen Nederlands paspoort kunnen aanvragen..Hij pakte weer een stuk of zes blikken bier in de koelkast. Ondertussen zag V. (afk. van “vrouw”) dat er geen rijst was in huis en is zij zonder het M. te zeggen naar buiten gegaan. Want M. beschuldigde haar van het mislukken van alles, en iedereen had volgens hem asiel gekregen behalve hij; een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner. Voor zover zij wist was dat ook de laatste mogelijkheid omdat zijn contra-advocaat zorgde dat hij een afwijzing kreeg op zijn asielaanvraag, omdat deze een moslim is en beledigd omdat M. in de rechtbank uitlegde dat hij niet kon leven tussen moslims. Zij was toen hoogzwanger. Maar goed, het was weer de zoveelste geestelijke mishandeling (na de eerste aangifte wegens huiselijk geweld ging hij over op geestelijke mishandeling.) De hulpverlening, met wie zij wel eens gesprekken heeft, ging evenwel aan het sluiten, maar verwees haar door naar de huisartsenpost. Omdat ze geen telefoonkaart had en alleen maar drie euro op de bank, niks contant, vroeg ze een goede supermarkt of ze daar mocht bellen. Terwijl ze met de huisartsenpost aan het bellen was, werd er steeds op aan gedrongen dat ze moest ophangen, omdat ze alleen voor nodgevallen mocht bellen. Ze zij tussendoor dat ze ervoor zou betalen. Maar de juffrouw van de winkel ging er steeds doorheen praten dus midden in het gesprek zei ze de huisartsenpost dat ze van hen moest ophangen. Toen ging ze rijst kopen en kwam de winkeljuffrouw bij de kassa weer tegen. V. zei dat ze haar niet begreep, dat het wel om een noodgeval ging omdat een situatie dreigde te escaleren, en waarom ze dit uit moest leggen en waarom ze haar niet geloofde. De juffrouw zei dat ze wel dankbaar mocht zijn dat ze mocht bellen, V. zei dat als zij haar begrip zou geven, zij dankbaarheid zou krijgen. De juffrouw zei nog meer maar ze nam het niet meer in haar op, en vroeg om het bonnetje. Toen katte die juffrouw terug dat ze niet wou luisteren, en V. zei daarop dat zij ook niet naar haar wou luisteren! Toen ging ze naar huis, waar M. heel boos was dat het eten zo laat klaar zou zijn. Ze begon het eten in de pan te gooien en ondertussen belde ze thuis nog een keer met de huisartsenpost, want dat moest ze omdat ze nog meer gevens van haar nodig had. Onder het mom van exceem. De huisartsenpost zou de crisisdienst bellen voor haar; deze zou haar terug bellen. Aan hen heeft ze maar heel summier de situatie uitgelegd, ze had in ieder geval een hulpverlener aan de lijn. Met het gebruikelijke advies om in geval van nood de politie te bellen. Haar energie was wel op, haar knieën knikten van de zenuwslopende gebeurtenissen. Ze heeft maar goed de huishouding gedaan en niet achter de computer gezeten, maar dat wordt ook genegeerd. M. at zijn eten niet op, hij had geen zin meer. Hij zei ook kwaad dat hij familie in Canada had gebeld; zij zouden een paspoort of iets dergelijks regelen voor hem zodat hij (het gezin) naar Canada kon gaan (wonen); want hier had hij niks…(werk, een gezin is niks.) Hij had het daar wel eens eerder over gehad. Nu moest ze heel eerlijk bekennen (geheim!) dat ze opgelucht was dat hij niet zomaar naar het buitenland kon. Met de kinderen. Nu lijkt hij dit te omzeilen.
  In Canada is het toegangsbeleid heel anders. Ze gaf aan dat ze in Nederland wou blijven. Hij ontstak in woede dat ze alleen maar kinderen had gewild, dat ze niet van hem hield, en dat hij met de kinderen daar heen zou gaan. Het waren net zo goed zijn kinderen. Ze zei dat zij degene was die haar hele leven kinderen wou, en dat hij werk had…hij vond dat zijn familie wel voor de kinderen zou zorgen. Hij zei dat zij bewees wat de waarheid was, en ook hoe verderfelijk eigenlijk, want als ze van hem hield zou ze met hem mee gaan. Dat houden van hem maakte hij echter onmogelijk. Maar ze riep hem toe dat hij de kinderen dan maar moest meenemen. Daar kalmeerde hij op. Zij moest hier natuurlijk met hulpverlening over praten. Ze had zoiets in haar achterhoofd van: stel dat ik dood was of ging, dan had hij ook voor de kinderen moeten zorgen. En: stel dat ik dit zeg, misschien komt hij dan een beetje tot bezinning.
  Als het huwelijk goed was had hij ook wel eens op vakantie gewild, naar Canada, misschien naar zijn geboorteland. Dan had ze het liefste mee gewild, maar ze ziet de situatie voor haar niet zitten; zijn wrok, de wetteloosheid, het niemand kennen of de weg daar weten..,niks eventueel kunnen regelen. Hij zal zonder haar misschien ook een ander gevoel krijgen, en goed zorgen voor de kinderen. Vanuit Canada kan hij misschien toch overal naar toe, daar is zij niet gerust op. Zij gunt hem zijn vaderschap, maar ziet ook een bepaald scenario. Natuurlijk had zij de kinderen het liefst bij haar, dat weet hij ook. Nadenken over wat is wijsheid. Misschien wil hij toch alleen naar Canada. Misschien met de kinderen. Ze kan dat altijd nog herroepen egens ontvoering, maar ze moet deze mogelijkheid bespreken met hulpverlening. Een andere mogelijkheid is scheiding; de kinderen bij haar met de bijbehorende vetes, of de kinderen bij hem…Ze komt nauwelijks nog aan een normaal leven toe, en ziet dit ook als het zoveelste incident waarbij de situatie of het levensgenot kapot wordt gemaakt. De uitspraak van haar dat hij de kinderen meeneemt, heeft geholpen om hem te kalmeren. Een paar mensen zien de psychologische strategie hiervan in deze oorlogsvoering. Dat hij daar familieleden heeft, meer dan zij hier, kan zij ook nog op wijzen. Misschien kan zij een appèl doen op zijn geweten. Het is beter als hij uit zichzelf beslist dat hij het beste daar kan wonen, en haar met de kinderen hier laat, dan het af te moeten dwingen.
  Hij was dronken toen hij naar bed ging, en deed niet echt zachtjes. Hij wil, zei hij, tot de zomervakantie werken en dan ook zijn baan opzeggen.
  De verdere dagen heeft hij met verschillende mensen gepraat en werd het duidelijk dat diegene met verblijfsvergunning voor partner zijn identiteitspapieren (i.p.v. paspoort) uit het land van herkomst, moet tonen en/of inruilen. In ieder geval bij incidenten gaan deze van het politiebureau naar het IND archief in Rijswijk. Naast het fei dat iemand zijn stemrecht verliest voor verkiezingen in het land van herkomst, mag deze alleen met speciale toestemming opgevraagd worden. Zowiezo moet hij zijn identiteitspapieren en zijn bewijs van Nationaliteit opvragen, daarnaast was het eventueel mogelijk zijn oude ID kaart of geboorte-akte uit het land van herkomst op te geven bij de Ambassade in Nederland voor een paspoort.
  De nieuwe paspoortwet voor kinderen is heel gevaarlijk. De kinderen worden niet meer bijgeschreven in bijv. het paspoort van de moeder, zodat ze altijd mee is en toestemming moet geven, maar de kinderen krijgen een eigen paspoort.
  https://www.pijnacker-nootdorp.nl/smartsite.shtml?id=52604&ch=INT
  Ieder kind met een paspoort kan zo ontvoerd worden!
  Kinderen kunnen verdwijnen, ergens in de wereld.
  Weliswaar komen genoemde problemen in de link minder voor, maar ontvoering vormt een nieuw gevaar en de politiek zou hier onmiddelijk iets aan moeten doen.

 8. Ik ben blij om te zien hoeveel mensen een wereldburgerschap nastreven. Zelf ben ik ook een fanatieke voorstander van één eenheid, één gemeenschap.
  Een wereld die niet verdeeld is in allerlei stukken.
  Ik geloof, indien we de belangrijkste punten harmoniseren de diversiteiten tussen mensen kunnen wegwerken. De punten waar ik op doel is taal en geloof. Eén officiele taal en één wereldreligie.
  Ik denk dat een belangrijke voorwaarde is dat de welvaart wel evenrediger verdeeld moet worden. Dat is de eerste stap.
  De tweede stap is het elimineren van nationaliteiten.
  Daarna het harmoniseren van taal en geloof, zodat er sprake is van één officiele taal en religie.

 9. Peter van Leerdam

  Met alle respect voor de goede bedoelingen, maar zitten jullie ‘visionairs’ niet een beetje veel te veel in je hoofd?
  Lees nu voor de grap nog eens na wat er letterlijk staat: we zijn pas wereldburgers als dat wettelijk geregeld is.
  Tweet: WIJ ZIJN AL WERELDBURGERS. WERELDBURGERSCHAP IS ONZE NATUUR. WET- en REGELGEVING NIET.
  Wij domme DOENERS menen het BETER te weten dan GOD of hoe je de onvoorstelbare Intelligentie noemen wilt die hier in de Hemel op Aarde aan het werk is. Wij zien/beseffen per direct de ECHTE werkelijkheid, maar geloven met onwrikbare zekerheid de ver-Duivel-d slimme Verhalen-verteller die ons telkens weer doet geloven in gedachten die in STRIJD zijn met de ECHTE werkelijkheid. Runderen zijn we! Steeds opnieuw trappen we erin. Natuurlijk creëren we zo veel pijn en lijden. Waartegen we dan gaan investeren om pijn en lijden te voorkomen. Bakken met geld en zeeën tijd. Dat al die menskracht, middelen elders op de wereld van levensbelang is, zien we noodgedwongen als een ver-van-mijn-bed-show. Want ja, sorry hoor, maar geen tijd / geen geld hè! KNETTERGEK zijn we. WANNEER ONTWAKEN WE uit onze collectieve DUIVELSE DROOM? NU! NU! NU! NU! NU!

Laat een reactie achter