Een tweetalig verkeersbord symboliseert de knieval die de Nederlandse overheid maakt voor Turkije. Bron: BN

Rel met regime-Erdogan bewijst noodzaak om dubbele nationaliteit af te schaffen

De dubbele nationaliteit is een juridisch gedrocht, waardoor er rechtsongelijkheid ontstaat. Ook ontstaan er loyaliteitsproblemen bij mensen met een dubbele nationaliteit.

Turkije-crisis
Er heerste de nodige spanning bij de VVD-partijtop. De PVV stond erg hoog in de peilingen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Gelukkig kwam daar als een reddende engel de Turkse islamistische president Tayyip Recep Erdogan. Het verloop van de geschiedenis zal u als lezer bekend zijn. Enkele Turkse bewindspersonen probeerden Nederland binnen te komen, waarna Rutte door een landingsverbod en daarna de uitzetting van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken enkele dagen voor de verkiezingen kon laten zien, dat hij een krachtdadige leider was. De resultaten zijn bekend: de VVD bleef de grootste partij. Deze affaire heeft ook Erdogan geen windeieren gelegd. Dit stelde hem in staat om Turkije af te schilderen als het slachtoffer van een Europees complot.

Een tweetalig verkeersbord symboliseert de knieval die de Nederlandse overheid maakt voor Turkije. Bron: BN
Een tweetalig verkeersbord symboliseert de knieval die de Nederlandse overheid maakt voor Turkije. Nu heb ik alleen een Nederlandstalig verkeersbord aangetroffen. Bron: BN

Wat veroorzaakt de integratieproblemen met Turken en Marokkanen?
Waar de mainstream media helaas over zwijgen, is een veel interessantere vraag. Hoe hadden deze problemen voorkomen kunnen worden?
Op weg van Enschede naar Deventer, een van de drie Nederlandse steden waar Turkse stembureaus staan, trof ik afgelopen week een merkwaardig geel verkeersbord aan langs de snelweg. Het bord verwees gebruikers van de snelweg naar de juiste afslag voor het stembureau, waar het Turkse referendum werd gehouden. Een merkwaardig beeld. De Nederlandse overheid faciliteert een vreemde mogendheid – in het verleden nota bene in het Turks – om verkiezingen op haar grondgebied te organiseren. Dit zie je in principe alleen in gebieden die een protectoraat, of kolonie, zijn van een ander land.
Deze borden vormen slechts het topje van de ijsberg. Zo hebben Turkse onderdanen, die in Turkije verblijven, recht op toeslagen die een ziektewetuitkering aanvullen tot het wettelijk minimumloon. Dit volgens het EU-associatieverdrag met Turkije. Nederlandse onderdanen (overigens: waaronder mensen met een dubbele, Turks-Nederlandse, nationaliteit) hebben dit recht niet. Met andere woorden: Turken krijgen hier een voorkeursbehandeling boven Nederlanders.

De Nederlandse overheid erkende tot in de jaren zeventig de dubbele nationaliteit niet. Onder druk van linkse politici is in diverse Europese landen de dubbele nationaliteit ingevoerd, om zo de immigratie en naturalisatie van gastarbeiders eenvoudiger te maken. Tegenwoordig is er een ontmoedigingsbeleid.

Waarom de dubbele nationaliteit afschaffen een erg goed idee is
De rechtsongelijkheid die de dubbele nationaliteit schept, zorgt voor verwarring en onduidelijkheid. Turkse immigranten voelen zich meer Turk dan Nederlander. De dubbele nationaliteit betekent ook, dat Turkse politici Nederland gaan behandelen als hun eigen land en dat een vreemde mogendheid steeds meer een vinger in de pap krijgt. De dubbele nationaliteit heeft geen voordelen voor Nederland, alleen nadelen. Deze affaire toont eens te meer aan, dat de dubbele nationaliteit een juridisch gedrocht is dat zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Lees ook
Voordelen en nadelen van de dubbele nationaliteit

2 gedachten over “Rel met regime-Erdogan bewijst noodzaak om dubbele nationaliteit af te schaffen”

 1. Beperkt uitvoerbaar maar natuurlijk mogelijk en terecht.
  Iedere buitenlander mag van mij zijn oorspronkelijke nationaliteit behouden.
  Tenslotte zijn ze daar geboren waar dat dan ook is en moet recht om terug te keren bij deze generatie mogelijk zijn.,.

  Kinderen uit deze groeperingen dienen zonder meer de Nederlandse nationaliteit aan te nemen en de ouderlijke nationaliteit in te leveren.
  Hier geboren ben je Nederlander en niks meer wat tussen je oren zit is voor tussen de huiselijke muren.
  Landen die dat verbieden nationaliteit inleveren en dat zijn er niet zoveel dwingen om dat beleid om te gooien afspraken met andere landen door Nederland afbouwen.
  Heeft misschien een of meerdere kabinetsperiode nodig maar de hoofdmoot pak je in korte tijd.

Laat een reactie achter