14 gedachten over “Sizes of the Universe”

 1. Ja dit soort vergelijkings afbeeldingen/infographics kende ik al goed, maar iedere keer als ik hen weer bestudeer beginnen mijn oren weer te flapperen; wat is het fuckin’ gigantisch!!!!

 2. Mooi dat laatste plaatje van dat koolstof atoom.

  Fascinerend hoe klein de atoomkern is in verhouding is met de diameter die de omcirkelende elektronen maken. 
  Is het niet zo dat de grote van het koolstofatoom voor een groot deel door de elektronen wordt veroorzaakt?

  1. Pythagoras,
   je zult de atoomstraal bedoelen? De dichtheid van materie hangt af van het gewicht van elk atoom en de ruimte die elk atoom inneemt. De atoomstraal is de gemiddelde afstand van de kernen tot de buitenste electronen, berekend in picometers (eenbiljoenste meter). De atoomstraal van koolstof is 67 pm, de straal van het grootste atoom, cesium, is 298 pm. De straal van het kleinste atoom, helium, is 31 pm. De atomen van een zuiver element vormen bovendien een kristalstructuur, ook heel interessant.
   De electronen vormen een waarschijnlijkheidsveld om de kern, zie voor informatie hierover de verschillende orbitalen.

 3. Ik heb deze infographic net in de pc opgeslagen.
  Iemand een idee hoe je deze dan scrollend kan bekijken?
  Dit in plaats van klikken en slepen want 4 en een halve meter is net een beetje te lang!

 4. Er is veel te zeggen voor het oude systeem van meting, zoals bv de voet die de relativiteit van afstand nog bevatte. Afstand en afmetingen zijn relatief.  We zijn zo verbonden geraakt met ons huidige systeem  van meting dat  we nu zijn gaan geloven dat dit de enigste waarheid is. Ik zeg hier niet dat het niet correct is, het is niet compleet. Het is al niet veel beter met onze metingen van de tijd. Zolang we ons maar realiseren dat afstand en tijd relatieve begrippen zijn die helpen in ons huidige bewustzijn, maar zeker geen onomstotelijke natuurwetten zijn die het hele bestaan kunnen verklaren. Voor hen onder ons die ooit persoonlijk hebben ervaren dat  awareness (het Engelse  awareness geeft beter mijn bedoeling aan dan bewustzijn, wat meer het idee geeft van zelfbewustzijn. ) dat we meestal alleen in ons lichaam ervaren , ook hierboven kan uitstijgen. Een vreemde gewaarwording zeker! Je hebt dan het gevoel alsof je lichaam plots 10x zo groot is geworden. Je waarnemingsveld is dan evenredig toegenomen. Heb je dit niet persoonlijk ervaren dan is zoiets ook moeilijk voor te stellen. Deze ervaring leert je dat awareness niet is gebonden aan een bepaalde maat. Het is dan niet zo moeilijk meer je dit awareness  ook voor te stellen in een ruimte duizenden malen groten dan jouw lichaam. Of een ruimte zo groot als ons zonnestelsel. Het  awareness in zo,n ruimte is voor de waarnemende dan ook instant. Er is ook geen gevoel van afstand, behalve op de manier zoals wij die normaal ook  ervaren vanuit ons view punt van ons lichaam.
  Ook vanuit ons gezichtspunt van tijd is zo,n verandering mogelijk. Ook helpt het hier als je het zelf ervaren hebt. Een moment waar de tijd lijkt stil te staan. In zo,n moment zijn er ook extra waarnemingen die je normaal zou missen.  Deze ervaringen laten duidelijk zien dat tijd en ruimte onomstotelijk verbonden zijn met de waarnemer en zijn awareness.  Het is dan ook een illusie om aan licht een constante  snelheid te geven. Met onze huidige waarneming en instrumenten is deze snelheid inderdaad correct, helaas is deze waarneming alleen een verstoring, een reflectie, een tweedehands waarneming  van de real McCoy, licht. Hetzelfde kan gezegd worden over elektriciteit.
  Wat is nu het resultaat van onze huidige wetenschap, met betrekking tot bovengenoemde? 
  De tweedehands waarnemingen zij invloed gaan uitoefenen op ons bewustzijn. De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen had om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

 5. Bemoeier,
  Ik neem aan dat je hier bedoelt het gevoel dat je ineens 10x groter bent of tijd anders ervaart.
  Ja, allebei kunnen ze dat effect hebben,Het kan ook ineens spontaan gebeuren.  Met awareness bedoel ik het bewustzijn van alle wezens in zijn algemeen.
  Tim, 
  Ons wereldbeeld kan niet onafhankelijk gezien worden van onze gewaarwording.
  Ik zet vraagtekens bij een starre interpretatie van het begrip afmeting  en tijd.  Hierdoor beperken we onze visie van het bestaan. Licht heeft andere dimensies. Wanneer wij materie onderzoeken beseffen we ons niet dat deze materie onderdeel is van iets groter,s, en dat we tot veel meer inzicht zouden komen als we deze relaties in de werelden konden waarnemen.  Hier zijn geen geestverruimende middelen of meditatie voor nodig. Wel Voorstellingsvermogen, inspiratie en creativiteit.
   
  And only man blinded by his senses, thinking the part the Whole,  

Laat een reactie achter