Video: Ewald Engelen: Houdt dit kabinet nodeloos de crisis in stand?

Loonmatiging was het resultaat van het bejubelde Akkoord van Wassenaar in 1982. Als gevolg hiervan werd Nederland concurrerender, maar verarmden de werknemers. Is de loonmatiging te ver doorgeslagen? Ewald Engelen meent van wel. Volgens hem lijden niet alleen de werknemers, maar ook de economie als geheel onder de steeds schevere inkomensverdeling.

Ewald Engelen is financieel geograaf en publicist, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de Nacht van de Rechtstaat in Felix Meritis nam hij de tijd om met We Are Change Rotterdam over de crisis te praten. In hoeverre faciliteert dit kabinet de crisis? Wie heeft er baat bij? In hoeverre dragen vakbonden hieraan bij?

12 gedachten over “Video: Ewald Engelen: Houdt dit kabinet nodeloos de crisis in stand?”

 1. Loonmatiging is in eerste instantie goed voor bedrijven, maar in tweede instantie niet omdat de werknemers ook de klanten zijn.
  Dus die hebben dan minder te besteden als klant.
  Weer zo’n zinloze kortzichtige overheids maatregel, of symbool politiek.
  Waarschijnlijk helpen alleen de radicale veranderingen van het vervolg artikel die we nog te goed van je hebben.

 2. Matiging is geloven in schaarste met als gevolg dat de schaarste toeneemt.
  Het kabinet kan er niets aan doen, die mensen zijn u eenmaal zo opgegroeid.
  Dit systeem is zwaar verouderd en moet dringen vervangen worden door een systeem wat bij de tijd is. Nooit eerder in de geschiedenis was het mogelijk om met de gehele samenleving te kiezen voor wat we echt willen, nu kan dat wel dankzij internet!
  Jammer voor de profiteurs van de huidige situatie, maar het zal veel mensen een beter leven bezorgen.

 3. Gisteren had ik een paranormale ervaring, ik werd wakker in een wereld waar men werkelijk niets van economie begrijpt. Ik denk nu dat het gewoon een nachtmerrie was maar die droom blijft wel heel lang aanslepen, vind ik. In ieder geval, normaal is het niet.  

 4. Regering : “Oei we hebben schuld, laten we nog meer geld lenen om van die schuld af te raken”
  Bank :  “Hoi, :o) wij wisten, euh …..hadden zo’n voorgevoel dat u vroeg of laat zou aankloppen.Zegt u het maar.Ooh Lenen ? Bij alle schuld Oke dat kan nog wel, wilt u lenen ? O ..het kost wel wat rente hoor, en….u verliest wel uw soevereiniteit, maakt  u dat wat uit !”
  Regering ” Huh , Wat Rente?? Och dat zal niet zo’n vaart lopen, lenen die hap anders komen we nooit van die schuld af. Logisch toch !! “

 5. Einstein was zeer belezen in filosofie, kunst en politiek, niet enkel in wiskunde en fysica. En hij benadrukte zijn hele leven lang dat zijn wetenschap draaide rond fantasie en inbeeldingsvermogen, niet rond het volgen van een bepaalde wetenschappelijke techniek. Die fantasie ervoer hij het best en het diepst in muziek, poëzie en filosofie ; wiskunde en fysica waren voor hem uitwerkingsvelden van ideeën die hij had opgeraapt en ontwikkeld uit een zeer brede kennis en interesse. Innovatie – en dat zeggen heel veel innovatoren, denk aan Steve Jobs – draait nooit om het herhalen van datgene wat er al is, maar om het denken van wat nog nooit is gedacht, om inbeelding en verbeelding, altijd gegrond in een belangstelling en begrip dat het eigen vakgebied ver overstijgt. Mensen opleiden in het navolgen van bestaande modellen, en hen daarbij enkel opleiden in de beperkte ruimte van hun vakgebied, is het beste recept voor de productie van iets wat we allang kennen en haten : vakidioten die goed zijn in de uitvoering maar slecht in het creatieve denken. Haal de oogkleppen weg, leid mensen op in een ruimer geheel aan kennis, en de gespecialiseerde kennis zal er wel bij varen. Van die regel zijn er heel wat bewijzen ; van het tegendeel ervan bitter weinig. (bron)

    1. Democratie resulteert in het beste geval in middelmatigheid. In alle andere gevallen tot monumentale zelfonderschatting.

    2. En dat brengt ons terug tot de kern van de zaak, ook op internet te vinden. Volgende week zit ik samen de top van een politieke partij, ik zal het dan even ter dialoog stellen.
      
      
     Het dunning-krugereffect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incomptente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten. Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russel, die er het volgende over opmerkte: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”.
     wikileak :)
      
      
      

    3. Dat doet mij denken aan een Chinees spreekwoord: Zij die het niet weten praten, en zij die het weten zwijgen of zoiets.

    4. Een Chinees spreekwoord waarschuwt : ‘Als we niet van richting veranderen is de kans groot dat we aankomen waar we heen gaan’. Dit zou, toegepast op het mensdom van ons tijdsgewricht, desastreus zijn. Als we onze koers niet verleggen, stevenen we af op een wereld met toenemende bevolkingsdruk en schrijnende armoede. Het potentieel voor maatschappelijke en politieke conflicten neemt toe, waardoor er zowel steeds meer terrorisme als reguliere oorlogen zullen ontstaan. De klimaatsverandering zal worden versneld, er zal schaarste aan voedsel, water en energie ontstaan en de industriële stedelijke en agriculturele vervuiling zal verergeren, wat gepaard gaat met een verdere aantasting van de ozonlaag, ernstige verschraling van de biodiversiteit en een gestage vermindering van de hoeveelheid zuurstof in de aardatmosfeer. Daarnaast lopen we het risico dat er zich megarampen zullen voordoen, veroorzaakt door ongevallen met kernreactoren of –bommen, weglekkende radioactiviteit, verwoestende overstromingen en orkanen als gevolg van de klimaatsverandering, alsmede wijdverbreide problemen met onze gezondheid vanwege niet alleen natuurrampen, maar ook menselijke factoren, zoals een toename van hormonen en gifstoffen in de grond, de atmosfeer en het drinkwater.

Laat een reactie achter