Video: exponentieel denken

Hoe kunnen we leren op exponentiële wijze te denken en dit proces benutten om een aantal uitermate akelige wereldproblemen, zoals energietekort, hongersnood en om zich heen grijpende pandemieën, voor eens en voor altijd grondig op te lossen?

Ons brein is gebouwd voor een wereld waarin processen lineair, of minder, verlopen: als je bijvoorbeeld twee keer zo hard werkt, kreeg je 50% meeropbrengst. Logisch ook: exponentiële processen, waarbij de grootte om de zoveel tijd verdubbelt, komen nauwelijks voor in een ecosysteem zoals de aardse biosfeer waarin we leven. Toch zitten we op dit moment in een exponentieel toenemende explosie van onder meer rekencapaciteit, die de wereld in hoog tempo op zijn kop aan het zetten is.

10 gedachten over “Video: exponentieel denken”

 1. En vergeet ook niet de exponentieel stijgende schuldenlast die we als bevolking schuldig zijn aan banken die deze schulden uit het niets hebben gecreerd en waarvan overheden die toenmenende rentelasten nu uit de echte economie aan het snjiden zijn. 

  Daar zou ook wel wat exponentiele denkkracht tegenaan gegooid mogen worden. 

  1. Oorzaak nr 1 is de aanwezigheid in de mens van egoïsmen en materialisme. Ons brein is in 160 000 jaar niet veranderd, en is het resultaat van een lange evolutie, waar de overlevenden definitief, effectief werden afgerekend op resultaat. Het is altijd al zo geweest dat zij die meer bezitten, daarvan het nageslacht de grootste kans op overleven heeft. We zijn in staat om deze eigenschappen redelijk te compenseren naar hen die ons dierbaar zijn, bijvoorbeeld familie, vrienden, cultuur, religie. Naar buiten toe lieten we deze zelforganiserende eigenschappen,  noodzakelijk om te overleven, ongenadig gelden naar anderen waar we niets mee hebben. Met de ontwikkeling van wereldwijde communicatie technieken, verschoof echter automatisch het wij gevoel van de individuele cultuurgroepen, meer gemiddeld naar een algemeen ons beeld. Het zichtbaar leed van de ander werd zo ook ons beeld. Het werd aanschouwelijk, spreekt ons daarom aan, dat doet de sociale intelligentie met ons. Deze positieve ontwikkelingen als gevolg van wetenschappen en technieken, veranderden echter niet het feit; dat egoïsme en materialisme nog steeds eigenschappen zijn die we ook delen met andere intelligente groepen, ( machthebber culturen) die om redenen van vanzelfsprekende voordelen, sterk behoudend zijn. Echter ook zij gaan langzaam overstag; dit als gevolg van de voor hun nageslacht onvermijdelijk schokkende, emotionerende beelden, die de moderne communicatie nu eenmaal met zich meebrengt. Dat kan niet in één keer, juist omdat we lineair denkend geëvolueerd zijn.

    

   Allerlei systemen omwille van behoudt van eigenbelangen zijn er in die 160 000 jaar ontwikkeld. De gevolgen daarvan vinden we terug in conservatisme, voornamelijk gesteund op religieuze filosofieën en alternatieven (politieke, dan wel filosofische). Met zuivere wetenschap, en dus kennis van zaken heeft dat niets te maken. Wat bedacht wordt is nog geen feit. Slechts dat wat objectief, herhaalbaar geconstateerd wordt, biedt ons feiten waar we mee verder kunnen. Alleen kennis, en van daaruit de beschikbare technieken zullen de natuurlijke eigenschappen in ons kunnen compenseren. Die schuldenlast smelt vanzelf weg. De tekortkomingen (oorzaken) in ons die daaraan vooraf gingen, worden exponentieel gecompenseerd door de ontwikkelingen in de nabije toekomst.

    

   Een explosieve, exponentiële toename van de rekencapaciteiten is nog maar het prille begin. AI kent geen egoïsme als basis voor een samenleving, en gaat ingrijpen, daar waar ons dat gelijk verdeeld belang dient. Zodra echte kennis het over neemt van de onontkoombare, verdeelde ontwikkelings achterstanden, die van nature aanwezig zijn in een zich ontwikkelend intelligent ras, kan dit ras voortbestaan. Of wij dat nu zijn, of anderen elders, de voorwaarden zijn universeel.    

 2. Daar wordt toch aan gewerkt, met nanotechnologie wat misschien replicators op zal leveren?
  En misschien robots in de ruimte die zichzelf reproduceren met grondstoffen uit de ruimte, om grote ruimteschepen te bouwen.
  Zodat dat geen sloten met geld hoeft te gaan kosten.
  Of Kardesjev beschavingen.
  Zonnepanelen die steeds goedkoper en efficienter gemaakt kunnen worden.
  Pandemieën kun je niet voor eens en altijd uitsluiten denk ik.
  Vanwege de veerkracht van de natuur aka evolutie.

 3. Armoede en hongersnood hoeven niet te bestaan en zou op een exponentiële wijze de wereld uit kunnen worden geholpen. Als elke wereldburger nu eens zou besluiten om geen kinderen op Aarde te zetten als je een kind niets te bieden hebt is het snel gedaan met armoede en hongersnood. Binnen een generatie zouden deze wereldproblemen verbannen kunnen worden. Wat voor leven heeft een kind eigenlijk als die op een afvalberg eten moet zoeken? Het druist tegen alles in wat met de wensen van kinderen te maken hebben en is derhalve een criminele daad!
  Maar ja, hoe krijg je mensen met een kinderwens zo gek om anticonceptie-middelen te (laten) gebruiken bij een vrijpartij? Het heeft raakvlakken met de eugenetica om hogere eisen te stellen en kinderen een beter leven te geven dan nu het geval is. Geen sinecure, maar armoede en hongersnood hoeven niet te bestaan op de wereld, mits potentiële ouders zich slechts aan een basisregel weten te houden. Geen behoorlijk toekomstperspectief, dan ook geen kinderen.

   1. @Bemoeier

    Ik vraag mij af of in gebieden waar armoede en hongersnood heerst wel de pensioenleeftijd gehaald wordt? Ik beschouw de exponentiële bevolkingsgroei als een gevaarlijk piramidespel en de (bijbelse) les “Ga heen en vermenigvuldig u” slaat natuurlijk nergens op. Landen die geen verzorgingsstaat hebben zullen m.i. zelf tot inkeer moeten komen, want anders zal wegens de explosieve bevolkingsgroei de wal het schip vanzelf keren. Landen hebben namelijk limieten, want ze zijn letterlijk begrensd.

  1. Er bestaat een hele makkelijke methode om het geboortecijfer te beperken. Kleine meisjes in rurale gebieden opleiden en kansen bieden. Dan kunnen ze er zelf voor kiezen om iets van hun leven te maken en hebben ze ook minder kinderen. Dan hoeven we ook niet al te dramatische maatregelen te gaan nemen.
    
   Daarna hoeven we alleen onze ecologische footprint nog in lijn te brengen met die van de Aarde. In Europa betekend dat een factor 4 terugschalen in energie en materiaal. IN de 3e wereld hebben ze dan nog wat ruimte over als ze kiezen voor hun eigen welzijn ipv. kapitalistische welvaart. (i.e. boerengemeenschap die alles lokaal doet en via internet ipv. megasteden waar iedereen zich doodwerkt en een hele hoop energie kost.)
    

   1. Opbouwwerkers verrichten belangrijke taken, maar of opleiden en kansen bieden aan kleine meisjes in rurale gebieden een hele makkelijke methode is om het geboortecijfer te beperken durf ik te betwijfelen. En wat is er al te dramatisch aan de maatregel om geen eigen kinderen te nemen als je er eigenlijk niet voor kunt zorgen? Of moet de samenleving (weer) garant staan? Ik denk dat het in deze heel belangrijk is waar je electoraal staat. Veel vrouwen willen eigen kinderen, omdat familie en vriendinnen er ook aan beginnen waar demografie slechts een bijzaak is terwijl het meer aandacht zou verdienen.

    1. Veel religieuze groepen vinden het zondig om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Mooi meegenomen is dan ook dat er flink wat zieltjes bijkomen. 

  2. Het was ff zoeken en ik zat er naast. Educatie van meisjes werkt maar gedeeltelijk. Het is veel effectiever om televisies uit te delen en daar soap series op te vertonen.
   http://www.geocurrents.info/population-geography/indias-plummeting-birthrate-a-television-induced-transformation
   “To return to our first map, fertility rates remain stubbornly high across tropical Africa. The analysis presented here would suggest that the best way to bring them down would be a three-pronged effort: female education, broad-based economic and social development, and mass electrification followed by the dissemination of soap-opera-heavy television. As it is, Africa’s television market is growing rapidly, but much of the programming so far has been heavily oriented toward sports. One can only hope that Nollywood (Nigeria’s Hollywood) and other African entertainment centers can provide the women-focused, locally appealing telenovelas that have been so strongly associated elsewhere with fertility reduction.”
    

Laat een reactie achter