De vele voordelen van gemeenschaptuinen

Wegens succes in de herhaling, als mensen hier nu mee bezig gaan is het mooi op tijd voor het komende jaar.

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Het verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen.

Het document is ook als PDF te downloaden: De voordelen van Gemeenschapstuinen. Altijd handig om eens naar uw gemeentelijke beleidsambtenaar groen-ontwikkeling te sturen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

 1. Besparing gemeentelijke kosten
 2. ‘Parken op zakformaat’
 3. Lichaamsbeweging
 4. Verbeterde diëten
 5. Voedselproductie
 6. Het stedelijke ecosysteem
 7. Jeugdeducatie
 8. Culturele kansen
 9. De therapeutische werking van tuinen
 10. Criminaliteitspreventie


1. Besparing gemeentelijke kosten

community_garden1 Gemeenschapstuinen zijn economisch voordelig voor lokale overheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapstuinen is goedkoper dan het ontwikkelen en onderhouden van parken. Dit komt omdat gemeenschapstuinen door de gemeenschap worden onderhouden waardoor de gemeente kan besparen op arbeidskosten voor het groenonderhoud.
 • In Gemeenschapstuinen wordt gft-afval gecomposteerd en gerecycled. Dit verkleind de afvalberg bij de Gemeentereinigingsdienst.
 • Gemeenschapstuinen bieden mensen ruimte om zich terug te trekken van het lawaai en de drukte van de stedelijke omgeving.
 • Het is aangetoond dat gemeenschapstuinen een waardestijging van huizen in de directe omgeving tot gevolg kan hebben doordat mensen graag in de buurt van gemeenschapstuinen wonen.

 

community_garden22. ‘Parken op zakformaat’

 • Gemeenschapstuinen verfraaien de buurt . Mensen worden zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en krijgen meer waardering voor al wat leeft.
 • De belangrijkste componenten voor een fijne leefomgeving zijn veilige straten en toegang tot groene en open plekken, zo bleek uit een peiling onder burgers. In een ander onderzoek gaven eigenaren van kleine bedrijven aan dat de belangrijkste criteria bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie recreatie, parken en open ruimte zijn.
 • Stedelijk groen is echter vaak ongelijk verdeeld en in buurten waar mensen wonen met een laag inkomen is het groen nogal beperkt.

 

3. Lichaamsbeweging

 • Tuinen kunnen ruimte bieden aan recreatie en lichaamsbeweging. Volgens de American Journal of Preventive Medicine zorgde de ‘creatie van of verbeterde toegang tot plekken voor lichamelijke activiteit gecombineerd met informatieverstrekking’ voor een 48,4% toename in de frequentie van lichamelijke activiteit bovenop een 5,1% gemiddelde toename in aërobische capaciteit, verminderd lichaamsvet, gewichtsverlies, verbeterde flexibiliteit, en een toename in de ervaren energie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA4. Verbeterde diëten

 • Onderzoeken (zoals bijvoorbeeld door Lacky and Associates) laten zien dat gemeenschapstuiniers en hun kinderen gezonder eten en meer voedingsstoffen binnen krijgen dan niet-tuinierende families.
 • Het eten van lokaal geproduceerd voedsel vermindert het aantal astmagevallen, omdat kinderen hanteerbare hoeveelheden van lokale pollen binnenkrijgen, waardoor ze immuniteit opbouwen.
 • Het verhogen van de consumptie van vers lokaal voedsel is een van de beste manieren om loodvergiftiging bij kinderen aan te pakken, evenals blootstelling aan kunstmest en pesticiden.

 

5. Voedselproductie

 • community_garden0Gemeenschapstuinen bieden toegang tot traditionele producten en voedingsstofrijk eten dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.
 • Gemeenschapstuinen bieden families en personen zonder eigen grond de mogelijkheid om hun eigen voedsel te produceren. Vaak profiteren tuiniers van de ervaring van ouderen om een aanzienlijke hoeveelheid voedsel voor het huishouden te produceren.
 • Stadslandbouw is 3–5 keer zo productief per hectare als traditionele grootschalige landbouw.
 • Lokale landbouw bespaart grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. In 1999 verbouwden vijftien New Yorkse tuinen, verzameld onder de vlag van het City Farms Program van de organisatie Just Food, tegen de 5.000 kilo aan verse groente en fruit. Bijna 50% werd gedoneerd aan gaarkeukens en voedselbanken in de buurt.

 

6. Het stedelijke ecosysteem

Tuinen helpen de gezondheid van het stedelijke ecosysteem te verbeteren door:

 • regenwater te filteren. Hierdoor helpen tuinen meren, rivieren en grondwater schoon te houden (planten en de micro-organismen met wie ze in symbiose leven helpen om het water te zuiveren en filteren wanneer het door de bodem sijpelt).
 • bodemerosie en afvloeiing te verminderen, waardoor overstromingen verminderen en de stad geld bespaart.
 • het zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en te helpen met het verminderen van luchtvervuiling, door middel van de gasuitwisselingssystemen van bladeren en bodem.
 • het ‘warmte-eilandeffect’ te verminderen, zorgen tuinen voor een lager airconditioninggebruik en lagere energierekeningen.
 • De tuinen nemen veel water op en verminderen daarom bij grote en langdurige regenperiodes de overloop van het riool in het oppervlaktewater.

 

community_garden37. Jeugdeducatie

 • Gemeenschapstuinen kunnen dienen als een openluchtleslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.
 • De San Fransisco League of Urban Gardeners uit Californië heeft een programma in Alemany, een gemeenschap met een werkloosheid van 84%. Het biedt 20–25 lokale jongeren gedurende het schooljaar en zo’n 60 in de zomer werk. Ze zijn opgeleid in tuinieren, landschapsarchitectuur, biotoopherstel, arbeidsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling.

 

8. Culturele kansen

 • community_garden4Gemeenschapstuinen bieden unieke kansen om relaties te ontwikkelen binnen en buiten fysieke en sociale grenzen. In plaatsen zoals de Twin Cities , waar grote groepen eerste en tweede generatie immigranten wonen, hebben gemeenschapstuinen gezorgd voor een plek voor:
  – blootstelling aan culturele tradities tussen de generatie
  – culturele uitwisseling met andere tuinier
  – toegang tot gemeenschappen die een andere taal spreken
 • In tuinen in New York die aangesloten zijn bij gemeenschapstuinenvereniging Greenthumb zitten tuiniers uit 45 verschillende landen en allerlei regio’s uit de VS.
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat bewoners in groene gebieden, eerder geneigd zijn om deze te gebruiken en als gevolg daarvan eerder geneigd zijn om contact te leggen met buren.

 

9. De therapeutische werking van tuinen

 • community_garden6Blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid.
 • ‘Een toename van tien procent in groene en open ruimte in de buurt bleek een verlaging van gezondheidsklachten te hebben. Gelijkwaardig aan een vermindering van de leeftijd van de persoon met vijf jaar.’
 • De Vets Garden in Brentwood (Californië) heeft 35 patiënten in dienst, waarvan velen al sinds de Vietnamoorlog niet in staat zijn geweest om een baan te behouden. Sinds het programma gestart is, zijn klinische verblijven significant afgenomen, boeken de tuiniers sneller vooruitgang en zijn ze beter in staat om deel te nemen aan het gewone leven en over te gaan op banen buiten het ziekenhuis.
 • Werkgelegenheidskansen zoals tuinieren en landschapsarchitectuur in de stad zijn toegankelijk geworden voor veteranen en meerdere deelnemers aan het programma zijn zelfs weer naar school gegaan.

 

10. Criminaliteitspreventie

 • community_garden7Gemeenschapstuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Ze bevorderen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit en bezieling.
 • Gemeenschapstuinen bieden een focuspunt voor het gemeenschappelijk organiseren en kunnen leiden tot gemeenschappelijke inspanningen om andere sociale problemen op te lossen.
 • Gemeenschapstuinen geven de jeugd een veilige plek om met leeftijdsgenoten om te gaan en kunnen hen bij positieve activiteiten betrekken.
 • Gemeenschapstuinen brengen buurtwachten voort en verhogen de waakzaamheid op straat.
 • Wetenschappelijke studies tonen aan dat criminaliteit afneemt in buurten wanneer de groenruimte toeneemt en dat het aanwezig zijn van groen geestelijke vermoeidheid vermindert, één van de voorlopers van geweldadig gedrag.
 • Gemeenschappelijk tuinieren wordt door veel politiekorpsen erkent als een effectieve criminaliteitspreventiestrategie.
 • ‘In Philadelphia nam het aantal inbraken en diefstallen af met 90 procent, nadat de politie bewoners hielp om leegstaande kavels op te ruimen en er tuinen aan te planten.

Voor de bronvermelding: bekijk het originele document waar wordt verwezen naar 21 verschilllende wetenschappelijke bronnen. The Multiple Benefits of Community Gardening

Met dank voor de vertaling aan o.a.:
★ Kamiel van Ingen
★ Siemen Cox
★ Annette Kuypers

Tot zover de voordelen van gemeenschapstuinen. Wellicht kan het mensen inspireren om met de buurt aan de gang te gaan!

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.). Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen kunnen reageren en/of mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Bron van het artikel: www.PermacultuurNederland.org
-) De voordelen van Gemeenschapstuinen (PDF)
-) Netwerk Eetbaar Nederland van start
-) Eetbare dorpen en steden
-) Gemeenschapstuinen voor heel Nederland
-) Heeft stadslandbouw de toekomst?
-) Praktische tuin inspiratie
-) De buurtmoestuin
-) Permacultuur in Nederland en omgeving

Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.
Wellicht is het verstandig dat mensen hun eigen voedsel, energie en geld weer meer onder controle krijgen. Niet de macht hierover verder concentreren en weggeven maar juist decentraliseren en relocaliseren.

11 gedachten over “De vele voordelen van gemeenschaptuinen”

 1. Als de nieuwbouwprojecten hier rekening mee houden, kunnen vele mensen een beter leven krijgen en van hun verslaving en grote groeps drang afkomen. De clue zit ‘m in het niet kaalvreten van de voedselvoorzieningen. Als men bij de nieuwbouw de kern met gemeenschaptuin kan beschermen en de overproductie verdeelt aan de armoedigen en armoezaaiers heeft iedereen elke dag wel wat eten. Dus ook inmaken voor de winter en lente.

 2. Het hangt volledig van de buurt en de gemeente af. In Utrecht heb je de Bikkershof dat was een oude garage op vervuild terrein dat is toen volledig aangepakt en inmiddels is het al 20 jaar een groene oase waar de buurt netjes voor zorgt omdat ze er erg blij mee zijn. Zie: http://www.debikkershof.nl

  Dit is vooral vertaald om mensen te laten zien wat de vele voordelen van gemeenschaptuinen zijn zodat gemeentes wat eerder geneigd zijn dit soort plannen goed te keuren maar ook om bewoners te laten zien dat het vele voordelen voor hun en hun kinderen heeft en zo wellicht ook wat eerder aan de gang kunnen gaan. 

  Zie eventueel dit artikel met film over buurtmoestuinen. 
  -) De buurtmoestuin 

  Meestal is het zo dat waar er een wil is bij dit soort dingen er ook een weg is. Al deze informatie is vooral bedoeld om de weg wat sneller te bewandelen. 

 3. Het eerste begin als proef in Leeuwarden:
  LC 25 januari 2013, pag. 22
   
  Leeuwarder wijk koopt groente uit eigen tuin
  LEEUWARDEN – De Tjerk Hiddesbuurt in Leeuwarden krijgt een groente- en fruittuin. De eerste oogst wordt nog deze zomer verwacht. De tuin zal tijdelijk zijn.Het ligt in de bedoeling over een paar jaar op het braakliggende terrein aan de Tjerk Hiddesstraat een school te bouwen. Op deze plek heeft ook een school gestaan. De wijkvereniging beheert de tuin en de kleine speelplaats – oppervlakte 2000 tot 3000 vierkante meter – met hulp van enige tientallen vrijwilligers, zegt voorzitter Willem Vellinga. Bewoners krijgen geen akker. Eigen beheer geeft volgens hem te veel onzekerheid. Vellinga verwacht binnenkort het huurcontract met de gemeente te tekenen.
  De gemeente plaatst een hek rond het terrein en zal de grond nog bewerken. Buurtbewoners kunnen voor een zacht prijsje op de tuin, die ook ontmoetingsplaats moet worden, groente en fruit kopen. Mensen met een zeer krappe beurs kunnen gratis terecht. Een enquête onder 750 huishoudens heeft in de buurt brede steun voor de tuin opgeleverd, zegt Vellinga. Bewoonster Monique Bakker wantrouwt deze conclusie.

  Ben benieuwd wat het eventuele vervolg hiervan zal zijn, maar het begin is er. Mvg Paul.

  1. Leuk, er zit ook een vrij actieve permacultuurclub daar. De Leerschool Permacultuur - http://www.leerschoolpermacultuur.nl/ Maar mooi dat Leeuwarden hiermee begint. Zeker ook de verkoop ervan is nuttig. In veel kleine dorpjes op het platte land zou je prima wekelijks dorpsmarkten kunnen houden waar mensen wat ze zelf groeien en verwerken onderling kunnen ruilen en verhandelen. Ook direct goed voor de sfeer in het dorp. :-)

 4. Het is van belang dat gemeentes en grondeigenaaren ruimte en mogelijkheden bieden.
  In Venlo hebben we vragen gesteld en moelijkheden aangegeven (o.a. in Voorstel erVARIUM)en een  Motie Burgerruimtebeheer in gedien.
  Deze Motie is aangenomen.
  Nu nog omzetten in daden
   
  Henk Brauer
  VenLokaal

 5. Je hebt ook nog vele volkstuintjes in en rondom de steden en dorpen. Eigenlijk zouden we die mensen benaderen. Zodanig dat ze open staan om wat met hun verbouwde groenten te doen op sociaal vlak. Daarnaast zouden ze kunnen helpen om dat in algemeen belang te bewerkstelligen.
  Douwe, je link van de leerschool permacultuur bekeken, ik heb nooit geweten dat het hier in Friesland was, weer wat gelleerd. Mvg Paul.

 6. Ja ik denk dat eetbaar groen een soort basisrol zou dienen te vervullen in onze maatschappij. Niet alleen voor het gezondere eten en het betere bewustzijn voor mensen maar vooral ook vanwege het sociale aspects wat in een stad een enorm positieve uitwerking kan hebben. 

  Wat dat betrefd zou ik mensen graag vragen om dit artikel door te sturen naar de lokale groenbeleidsambtenaar in de gemeente en eventueel ook naar de gemeenteraadsleden van de eigen gemeente. 

  Inimddels zitten vele gemeentes ook aardig in de rats met stukken grond waar bouwprojecten niet op doorgaan en dit kan een mooie invulling zijn op dat soort stukken grond om de buurt er mooier mee te maken. Helaas hebben alleen veel politici en ook beleidsambtenaren deze kennis niet. Als je daar voor je eigen gemeente verandering in kan brengen is dat mooi meegenomen. 

  1. Het nadeel van die lege bouwkavels is vaak dat ze al met een ruime halve meter opgespoten zand opgehoogd zijn. Daarnaast zijn die kavels vaak al afgepaald, en doorgaans ook al een basis infrastructuur hebben en niet te vergeten de elec kabels al in de grond liggen. Maar er zullen inderdaad ook stukken zijn die nog niet ingekaveld zijn. Dan moet je wel mensen hebben, die het willen verbouwen. Misschien is het dan mogelijk om mensen die gebruik maken van de sociale dienst in te zetten ? Mvg Paul.

 7. In Noord zijn we bezig met een woonproject waar we vanuit de start-fase bezig zijn met een tuin en een kas.  Het doel is een woongemeenschap op te zetten van gelijkgestemden die duurzaamheid, delen, zelfvoorzienend en energie-neutraal hoog in het vaandel hebben staan.  We hopen een voorbeeld functie dat het zo ook kan!

 8. O briljant! Je hebt natuurlijk volkomen gelijk, en er is maar één nadeel: niemand verdient er wat aan. Zijn we nu al vergeten dat gemeenschappelijke gronden ooit de norm waren en dat die met de markenwetten allemaal zijn” geprivatiseerd” (ofwel van de gemeenschap gestolen)?
   
  Komen we er nu niet gewoon achter dat privatisering helemaal geen magisch walhalla is waar alles automatisch goed komt vanwege de financiële prikkel? Dat is natuurlijk ook meteen het probleem voor politici. Die denken alleen in geld, en dat alleen geld zaligmakend is. Zie bijvoorbeeld de hele auteursrechten wetgeving. Die zijn alleen bezig om gemeenschappelijke zaken te verbieden en te onteigenen of ze buiten spel te zetten (zoals met de windvogel gebeurt onder nieuwe wetgeving). Ik weet het: lagere overheden willen nog wel eens meewerken, maar landelijk zul je eerst een Elfstedentocht in de hel kunnen rijden voordat men denkt in menselijke termen in plaats van financiële.

  1. De gemeente verdient er wat aan door groen onderhoudskosten te besparen.
   En het rijk misschien ook doordat ze minder budget aan de gemeenten hoeven te geven.
   En als er dan groenambtenaren moeten worden ontslagen daar door.
   dan moeten ze misschien als tegenprestatie in die tuinen gaan helpen.

Laat een reactie achter