TTIP, TPP en TISA vormen de blauwdruk om de gehele wereld te onderwerpen aan de gevestigde orde.

VS streeft naar nieuw globaal handelsnetwerk

De Verenigde Staten doen hun uiterste best om de drie handelsverdragen TTIP (tussen de VS en EU), TISA (internationaal verdrag dat diensten regelt) en TPP (tussen de VS en Oost-Aziatische staten) er door te drukken. Bij TPP is dat al gelukt. Voorstanders wijzen op de grote voordelen van vrijhandel. De nadelige gevolgen worden doodgezwegen. Wikileaks stelde de volgende video samen.

Een vrijhandelsverdag hoeft slechts uit enkele regels te bestaan: het verbod om importheffingen op te leggen.
Dit nieuwe netwerk van verdragen, waarin steeds de VS de centrale spil is, bestaat uit complete boekwerken en moet de WTO vervangen. De bevolking wordt buitengesloten, maar multinationals zijn nauw betrokken bij de opstelling ervan. In de World Trade Organisation zijn BRICS-landen als India en Brazilië te lastig, vinden de VS. In het nieuwe systeem is geen sprake meer van inspraak, maar van voldongen feiten.
Zo is het niet meer mogelijk, onder geen enkele voorwaarde, een bedrijf te nationaliseren. Ook de verstikkende softwarepatenten worden binnengeloodst. De deelnemende landen worden gedwongen het nu in zijn voegen krakende kapitalistische systeem zoals dat nu in de VS bestaat, over te nemen. Alles, letterlijk alles wat de winst van multinationals aantast, zoals de verhoging van het minimumloon of nieuwe milieuregels, biedt een reden om enorme claims te kunnen neerleggen. Kortom: de stoomwals gaat over de vele afwijkende, beschermende nationale wetten en wetjes, zodat de enorme Amerikaanse multinationals ongehinderd wereldwijd kunnen uitbreiden en profiteren. De gevaarlijke BRICS worden effectief buiten spel gezet.

TTIP, TPP en TISA vormen de blauwdruk om de gehele wereld te onderwerpen aan de gevestigde orde.
TTIP, TPP en TISA vormen de blauwdruk om de gehele wereld te onderwerpen aan de gevestigde orde.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling om meerdere redenen. De BRICS-landen zullen zich niet zonder slag of stoot buiten laten sluiten.
De bevolking wordt niet betrokken bij een verdrag dat hun rechten op zeer ernstige wijze aantast.
Wat ik persoonlijk de gevaarlijkste ontwikkeling vind, is de economische monocultuur. Klapt onze high-tech beschaving ineen, dan zijn er geen lokale backup-systemen, bijvoorbeeld meer communale of autarkische systemen meer, vanwaar de beschaving zich weer kan verspreiden. Hoe groter de economische efficiëntie, hoe gevoeliger het systeem wordt voor zelfs kleine verstoringen. Het steeds groter wordende spinnenweb van patenten maakt ontwikkeling van nieuwe techniek steeds moeilijker.

We trekken de strop om ons steeds dichter aan.

6 gedachten over “VS streeft naar nieuw globaal handelsnetwerk”

  1. Dus we kunnen de komende jaren nog een hoop schokken en bevingen in onze samenleving verwachten. als er nog meer geld uit onze economie wordt ontrokken en er nog meer werkloosheid komt zal de bevolking dit niet langer pikken.

  2. ongelovige Thomas

    TTIP is het instrument om snel de NWO te installeren., Het zet zomaar ineens onze nationale rechtspraak buiten spel..Hillary Clinton is de corporate shil om tot ’n one world government te komen…Oorlogen tegen China , Iran en Rusland zullen een van de eerste wapenfeiten zijn van Hillary…
    Jullian Assange van Wikileaks over TTIP…hij heeft het gehele verdrag al doorgespit..
    https://youtu.be/Rw7P0RGZQxQ

    1. PFFFFFFFFF, nu nog even onderbouwen Thomas, ik zelf ondersteun haar campagne vanaf het begin, en zeker tot het eind. 50 belangrijke, en zeker conservatieve republikeinse senatoren hebbben haar kamp gekozen. Daarnaast hebben de resterende republikeinen een aantal extra kandidaten naar voren geschoven, om uitsluitend te voorkomen dat D Stront gekozen wordt. Dat is nog nooit voorgekomen, niemand wil de krankzinnige aan de knoppen hebben, als je al enig idee zou hebben welke knoppen men het over heeft.

Laat een reactie achter