Ontkennen theologische oorzaak van islamitische terreur is zinloos

Na elke terreuraanslag door islamitische terroristen, zoals in Parijs, Manchester en Londen, klinkt het voorspelbare refrein van opinieleiders en politici, dat deze “laffe” terreuraanslagen niets met de islam te maken hebben, dat de motieven van de terroristen “onbegrijpelijk” zijn, de islam “vrede” is en dergelijke . Toch blijken terroristen doorgaans hetzij praktiserende islamieten, hetzij “zondaars” die met hun terreurdaad hun zonden weg willen poetsen. Hoe verstandig is deze realiteitsontkenning?

In de tijd van Voltaire, de achttiende eeuw, kon er veel vrijelijker over de negatieve kanten van de islam worden gedebatteerd dan nu. - Wikipedia

In de tijd van Voltaire, de achttiende eeuw, kon er veel vrijelijker over de negatieve kanten van de islam worden gedebatteerd dan nu. – Wikipedia

Islam, zowel een godsdienst als een politiek systeem
Anders dan de meeste godsdiensten of politieke ideologieën, is de soennitische en sji’ietische islam een ideologie die zowel een politiek als religieus karakter heeft. Scheiding van kerk en staat is in de islam niet mogelijk. Islam is zowel kerk (moskee) als staat (kalifaat). Dit verklaart ook, waarom in alle islamitische landen de overheid zich uitgebreid bemoeit met de islam, bijvoorbeeld door imams aan te wijzen of de wekelijkse vrijdagse preken te laten schrijven door het ministerie van Godsdienst. Dat doen overheden als de Marokkaanse en de Egyptische niet voor hun lol. Ze moeten wel. Houden ze de islamitische infrastructuur, zoals moskeeën en waqf’s (religieuze stichtingen), in hun land niet grondig onder controle, dan dreigt een machtsovername door de Moslimbroeders of salafisten.

In westerse landen zoals Nederland en België is er een duidelijke scheiding van kerk en staat. De Nederlandse en Belgische overheden mogen zich niet bemoeien met godsdienst. Dat betekent, dat veel islamieten zich ontheemd voelen en dat de overheden van de landen van herkomst, zoals Turkije en Marokko, in het gat springen door filialen van hun moskeenetwerk in Europese landen met veel emigranten te openen.

Waarom plegen de aanslagplegers hun aanslag?
Tijdens hun aanslagen roepen de aanslagplegers kreten als “Allahu akhbar” (Arabisch voor: Allah is groter [dan de ongelovige vijanden]). De aanslagplegers willen hun terreurdaden duidelijk presenteren als islamitische daden. Gezien hun achtergrond – geradicaliseerden, bekeerlingen en Syriëgangers, ook vaak niet-soennitisch islamitisch levende “zondaars” die tot “inkeer” zijn gekomen (zoals Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, de aanslagpleger in Nice), is de meest aannemelijke hypothese dat ze daadwerkelijk geloven dat ze islamitisch gezien het juiste doen.

Op dit moment worden de meeste islam-geïnspireerde terreuraanslagen gepleegd door aanhangers van twee soennitische, salafistische groepen: Al Qaeda en Islamitische Staat. Beide groepen leggen de nadruk op de vermeende onderdrukking van de islamieten door niet-islamieten. Dit is volgens de sharia een geldige reden om agressie, zoals terreuraanslagen, te plegen jegens niet-islamieten en “afvalllige” islamieten. In opdracht van de uitvinder van de islam, Mohammed, werden volgens de hadith (vertelsels) door zijn aanhangers enkele moorden gepleegd op anti-islamitische hekeldichters, zoals Ka’b ibn al-Ashraf en Abu Afak. Terreurplegers laten zich vaak inspireren door deze vertelsels.

Islamitische Staat presenteert zich als kalifaat. Aangezien volgens het soennisme elke islamiet de religieuze plicht heeft om een kalief te volgen, beschouwen ze elk islamiet die zich niet aansluit bij IS als afvallige. Ook geeft het bestaan van een kalief de mogelijkheid om de oorlog te verklaren aan andere landen, die door ongelovigen of afvalligen worden geregeerd.

Conclusie
Anders dan politici en opiniemakers beweren, is er dus wel degelijk een onlosmakelijk verband tussen islam en door islamitische extremisten gepleegde geweld. Wel moet niet de fout worden gemaakt, elke islamiet als terrorist te zien. Zo zijn er de koranische moslims, die alleen in de koran geloven en de hadith verwerpen. Hun theologie verwerpt geweld anders dan directe zelfverdediging. Ook zijn er islamieten die ondanks hun soennitische achtergrond, persoonlijk terrorisme verwerpen. Zeker weten doe je het bij deze laatste groep alleen nooit.

Eh... Delen?

Germen Roding

Hoofdredacteur en analist (Visionair.nl) Expertise: Wageningen Universiteit, tropisch landgebruik met specialisaties plantenteelt en visteelt (master), natuurkunde (gedeeltelijke bachelor), informatica (praktijkervaring)

Dit vind je misschien ook leuk...

14 reacties

 1. Elles schreef:

  Hoe zit het dan met de False Flag? Aanslagen door niet moslims gepleegd die hen in de schoenen geschoven worden?

 2. Thomas schreef:

  ISIS en de zogenaamde islamitische terreur komen allemaal voort uit westerse geopolitieke belangen.
  Zelfs het extreme Whabisme is door het Westen geformenteerd.
  Saudi Arabie wordt voor niks zo in de watten gelegd.
  De oorzaak af schuiven op een ideologie is wat de terroristen willen.
  Daarom zijn diegenen verantwoordelijk voor zo’n onzin artikel als dit ook terroristen!
  Visionair? Eerder crimineel!

  • Germen schreef:

   Een nogal vergezochte theorie, die niet ondersteund wordt dor de feiten. De eenvoudigste theorie die de feiten volledig verklaart, is dat de terroristen hun aanslagen plegen om hiermee zegeningen te verdienen en zeker te zijn van een plaatsje in de islamitische hemel. Jouw complottheorie verklaart bijvoorbeeld niet, waarom de daders zich moedwillig laten doodschieten (door fake bomgordels om te hangen) . Soennitische theologie wel.

  • Razorr schreef:

   Zelfs àls het Westen de islamitische wereld zo sterk beïnvloed en manipuleert zoals Thomas graag wil geloven, geeft dat alleen maar aan hoever de islam achter is gebleven bij het Westen en blijkbaar niet in staat is zichzelf effectief te besturen.
   Islam is barbaarse, zeer gewelddadige verovering, onderdrukking, destructie en achterlijkheid! Meer is het niet… De laatste 1000+ jaar heeft het niets, maar dan ook echt helemaal NIETS(!!!), bijgedragen aan de vooruitgang van de mensheid.

 3. antares schreef:

  Eigenlijk vind ik zelf dat de titel van dit artikel zou moeten zijn “Ontkennen theologische oorzaak van religieuze terreur is zinloos”. Het boek “De Heksen Hamer” is daar een niet al te fraai, maar voor zichzelf zeer pijnlijk sprekend voorbeeld van. De hele religie is barbaars en totaal gebaseerd op niets dan de menselijke fantasie, zonder ook maar enige vorm van bewijs. Het is te hopen dat ons eerste contact met buitenaardsen geen religieus karakter, in welke vorm dan ook zal dragen………….

  • Germen schreef:

   In het geheel niet Dit artikel gaat over islamitisch terrorisme, niet religieus terrorisme. Zoals beschreven in het artikel is de islam zowel een politieke ideologie als religie.

 4. antares schreef:

  Hmmm, we verschillen van mening in deze. Scheiding van kerk en staat vindt ook niet plaats in het politiek christelijke deel van Nederland, religieuze terreur op de geavanceerde tour alla het christelijke westen. Niemand heeft het recht om mij op te leggen, wanneer ik wil sterven, mij wettelijk op te leggen, (zogenaamd een arts legaal verhinderen) dat een dergelijke ingreep niet zou mogen plaatsvinden. Hetzelfde vindt plaats als christelijk Nederland weer iets te zeggen krijgt over abortus, of überhaupt zelfs zoiets als koopzondag. Maar goed, je kunt er op wachten wat er gebeurd als de/het volkomen rationele AI gekoppeld wordt aan het menselijk brein. Of nog erger, als buitenaardsen ontdekken hoe gemakkelijk wij beïnvloedbaar, manipuleerbaar zijn middels hun zogenaamde goddelijke boodschappen.

  • bemoeier schreef:

   Het eerste lid van artikel 6 van de Nederlandse Grondwet: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te beleiden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
   De godsdienstvrijheid is zodoende altijd beperkt.
   Dat heb ik op Wiki gelezen in het artikel over scheiding van kerk en staat.

 5. Max schreef:

  Het gewelddadige jihadisme is niet van vandaag. Het is eeuwenoud! …De terroristen die bij de aanslagen het leven lieten, zijn in de ogen van moslims geen zelfmoordenaars.Zij hebben het hoogste offer gebracht dat denkbaar is, hun eigen leven, ten dienste van de goede zaak. Zelfmoord is verboden in de islam. Maar dit wás geen zelfmoord, dit was een strijden voor Gods zaak. Ze zijn te vergelijken met verzetsstrijders die hun leven voor de goede zaak gaven en zo stonden voor het vuurpeloton. Zij deden dat onbevreesd en uit volle overtuiging…‘O jullie profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming’.(Koran 9: 73)…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel…Dus,we zijn niet met terrorisme in oorlog,maar, de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Terrorisme is een instrument van degenen die oorlog voeren…

Geef een reactie