Democratie afschaffen om wereld te redden?

Bij sommige dames en heren in invloedrijke burelen heerst behoorlijk wat paniek over de steeds stijgende hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Het publiek hecht niet bijster veel geloof meer aan allerlei alarmistische berichten, nadat uit gelekte e-mails bleek dat het IPCC geregeld overdreef in haar berichtgeving. Overal krijgen populistische, klimaatsceptische politici en partijen met, volgens veel weldenkenden, walgelijk platvloerse ideologieën, meer en meer aanhang. Dan de democratie maar afschaffen, vinden sommige mensen.

IPCC-goeroe Shearman en co-auteur Gary Sauer-Thompson, stellen in hun boek ‘Green or Gone‘ (Groen of Verloren) een ‘leiderschap van elitestrijders’ voor om de mensen te dwingen hun levensstijl te veranderen, wat verontrustend veel lijkt op de ‘dictatuur van de voorhoede van het proletariaat’.  Kortom: het vertrouwen in het zelfreinigende vermogen van de democratie is bij sommige klimaatactivisten klaarblijkelijk helemaal zoek.

Wat is democratie?
Democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking op representatieve wijze invloed heeft op de regering. Volgens Van Dale is democratie de; v -tieën staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent.

In theorie heeft iedere burger dus evenveel te zeggen in een democratie.
In feite is de invloed van het volk op het regeringsbeleid in de praktijk vrij beperkt. Zo zijn er gewoonlijk specialisten die de partijprogramma’s schrijven. Nadat de kiezers hun stem op de meest veelbelovende kandidaat of partij hebben uitgebracht (doorgaans de partij waarmee ze het dus het minst mee oneens  zijn), volgt de volgende fase van intern handjeklap: het regeerakkoord.

De reden dat omstreden, uiterst impopulaire maatregelen als de aanschaf van de JSF-straaljager, internetcensuur en miljardensteun aan incompetente bankiers er door komen. Veel maatregelen stranden door sabotage van ambtenaren (denk aan de weigering van de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten om boerkadraagsters te arresteren), door oneerlijke bewindslieden die hun verkiezingsbeloften breken (denk aan het spreekwoordelijke CDA-gedraai), het buitenland (EU, diplomatieke druk, verdragen), binnenlands verzet door fanatieke actievoerders en machtige lobbygroepen.

Is de oplossing minder democratie?
Zoals we zagen is de stelling dat het volk de oorzaak is van de matige manier waarop we worden bestuurd, twijfelachtig. Het volk heeft maar één keer per vier jaar een beperkte invloed, de rest van de tijd regeren ambtenaren, politici en bestuurders. Klaarblijkelijk vinden bestuurders zelfs deze beperkte invloed hinderlijk en willen ze ook deze afschaffen. Laten we de gevolgen bekijken van de invoer van een oligarchie van verheven denkers.

In iedere regeringsvorm waarbij het volk niets in de melk te brokkelen heeft en zich niet door regeerders vertegenwoordigd voelt, ontstaat wantrouwen en wrevel ten opzichte van het gezag. Terecht: uit het afschaffen van de democratie blijkt een minachtende houding ten opzichte van de rest van het volk. Op zijn best ziet de elite het volk als dom en niet in staat voor zichzelf te zorgen. Op zijn slechtst vindt de elite de bevolking een nuttig instrument dat opgeofferd kan worden indien nodig voor een hoger doel.

Er zal verzet ontstaan. Iemand die zich niet aan de regels van de overheid houdt, hoe zinnig deze misschien ook zijn vanaf objectief standpunt, zal een heldenstatus bereiken. Actiegroepen zullen walvissen harpoeneren, redwoods omhakken  of hun batterijen in de groenbak gooien, domweg om de dictatoriale overheid dwars te zitten. De elite grijpt, in het algemeen belang, de toevlucht tot nog dictatorialer middelen. Macht wordt een doen in zichzelf.

Historisch gezien ontstonden de ergste milieuproblemen in dictaturen als de Sovjetunie en China. Misschien wordt dat in een eco-dictatuur zelfs nog erger, want milieuproblemen legitimeren het regime.

Extreme vervuiling komt vaak voor in dictaturen, omdat er niemand is die tegen de vervuiling durft te protesteren. – Library of Congress, 1942, public domain

Zijn populisten volksmenners?
Mensen zijn minder achterlijk dan sommige bestuurders denken. We zijn allen producten van een vier miljard jaar durende meedogenloze strijd om het bestaan waarin elke stommiteit dodelijk was. Als er keiharde, natuurwetenschappelijk juiste bewijzen zijn dat een bepaald beleid nodig is en deze bewijzen worden op een eerlijke en heldere manier  gepresenteerd, dan zal dit mensen overtuigen. Niet alle mensen, helaas zuchten nog velen van onze soort onder kwaadaardige religieuze of ideologische dwang die hun kritisch denkvermogen vernietigt. Wel de mensen die het geluk hebben opgegroeid te zijn in vrije en democratische landen.

Politici als Wilders, Palin en eerder Thatcher,  Fortuijn, Marijnissen en Troelstra worden verketterd als populisten. Dit betekent slechts dat ze de taal spreken die de meeste mensen begrijpen en aanspreekt. Ze zijn in staat een maatschappelijk probleem helder, duidelijk en in weinig woorden samen te vatten.

Mensen stemmen niet voor niets op dit soort leiders. Mensen die de essentie van een probleem duidelijk kunnen formuleren, zijn ook de mensen die het probleem begrijpen en de meeste kans hebben het te kunnen oplossen. Niet voor niets hebben bedrijven missies, visies en doelstellingen. Dat was tienduizenden jaren geleden zo, toen het nemen van de juiste beslissing een kwestie was van leven en dood. Nu is het nog steeds zo.

Niet iedere populist is ook een goede leider. Adolf Hitler, bijvoorbeeld, leidde de Duitsers en heel Europa de afgrond in omdat hij de verkeerde oorzaak aanwees voor de problemen in Duitsland. Niet de joden, maar haat en wantrouwen tussen de Europese grootmachten en hun bevolking zorgde voor het protectionisme en dus voor de economische problemen.

Meer democratie als oplossing?
Alleen als het volk leert om kritisch na te denken – goed wiskunde- en filosofieonderwijs en gedegen onderwijs in de wetenschappelijke methode zijn hiervoor essentieel – zal het een regering kiezen die een verstandig beleid voert.

We hebben gezien dat in de praktijk de regering onder druk van belangengroepen beslissingen neemt die niet in het lange-termijn belang zijn van de bevolking. Het volk meer invloed geven, betekent dat belangen- en lobbygroepen veel meer mensen moeten manipuleren. Het betekent ook dat politici zich eerder aan hun verkiezingsbeloften zullen houden. Nadeel is dat politiek niet maar een keer per vier jaar, maar elke dag een grote rol krijgt. Hebben we daar wel tijd voor?

17 gedachten over “Democratie afschaffen om wereld te redden?”

 1. Geweldig inzichtelijk geschreven, overduidelijk voor iedereen met een normale ontwikkeling te volgen. Sarah Palin vergelijk ik met de neus van het rioolbeleid van rechts, dat strijd voor de belangen van conservatief dictatoriale partijen. Partijen die de alleenheerschappij naar zich toe willen trekken, ten koste van de democratische rechten van de mens en het leefmilieu. Het is bijna ongelooflijk dat sociale verworvenheden als bijvoorbeeld de verplichte ziektekosten verzekering voor iedereen, straks van tafel wordt geveegd met behulp van een drogbeeld. De manipulatie van een grote groep belanghebbers ( het volk ) komt hier overduidelijk aan het licht. En waarom? Om geld dat verdedigd moet worden tegen verdeling in belangen van algemeen welzijn voor iedereen. Als je geen geld hebt, krijg je straks het recht om te lijden, en te sterven daar in Amerika, of je wordt soldaat in een kunstmatig gecreëerd oorlogs gebied, die keuze krijg je wel. De conflict generatoren moeten tenslotte van het teveel aan volk af, en dat kan gegarandeert met een al oude en beproefde methode, oorlogvoering. Het is allemaal een kwestie van behoud van kapitaal en macht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geld in handen is van rechtse partijen. Het is natuurlijk erg voor de hand liggend dat we dan moeten kijken naar de banken, echter, de banken zijn geen eigenaar van dat geld. De eigenaren blijven onzichtbaar buiten schot, maar daar moet gezocht worden als het aankomt op manipulatie van de politiek. Investeringen in de wapenindustrie, ten koste van economische belangen, zoals de werkgelegenheid in een land, veroorzaken werkeloosheid. Mensen die daardoor hun tophypotheken niet meer kunnen betalen, waardoor zij op straat komen te staan. Het stemrecht verliezen als inwoner van de gemeenschap, is dan maar één van de gevolgen die die rechtse partijen goed uitkomen, met het oog op tegenstanders van het politieke bewind. De arme donders kunnen als soldaat aan het werk, ben je mooi van ze af. Ze worden gedrild en afgeslacht. De banken ondertussen krijgen de schuld van de crisis, toeval of vooropgezet? Nu gebeurd in Nederland hetzelfde als we niet oppassen, de eerste kreten om oorlog in Iran klonken al van rechts. Als we niet oppassen komen we weer in een illegale oorlog, door te luisteren naar manipulatoren die feitelijk de conflictgeneratoren zijn, of hun brallende slaven.

  1. Alfa,
   Sarah Palin had een tienerdochter met zwangerschap, en zij is tegen abortus en die wet.
   Ook strijdt zij voor het milieu, wat “vooruitstrevend” Amerika er ook van zegt.
   Ik vind haar een lieve moeder en een goede politicus.

   1. Ik ben beslist niet tegen abortus, en Sarah Palins tienerdochter is niet Sarah Palin. Daarnaast is ze ontzettend dom, om de ziektekostenverzekering er uit te willen schrappen. Ook haar inzicht in de buitenlandse politiek is ver te zoeken, notabene Noord Korea aan te wijzen als bondgenoot van Amerika, tegen de wrede dictatuur in Zuid Korea. In mijn ogen ben je dan toch wel voor je politiek examen gezakt. Het enige wat ze doet in de politiek, is alles in het werk stellen om Obama pootje te lichten. Daarbij komt, haar politieke ambities zijn rechts religieus georiënteerd. Als ik ergens op tegen ben, dan is het wel religie in de politiek. Daar krijg je oplegging van regels van, vanuit religieuze beginselen. Dat kan nooit democratisch zijn, dogmatisch wel. De religie dient geen enkel volk, slechts de leiders van een religieuze stroming hebben er baat bij. Iran is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, als gevolg van religieuze tirannie. Mannen mogen daar alles, waar vrouwen voor ter dood veroordeelt worden door steniging.

 2. Het ligt in de menselijke natuur om voor elk probleem een oplossing te zoeken en ik denk dat dat vooral het grootste probleem is. Soms is het beter om juist geen oplossing te zoeken en de zaken juist op zijn beloop te laten. Als we de zaken op zijn beloop laten zullen er zoveel splinterfacties wereldwijd in de regeringen komen dat ook de grootste machthebbers hun macht over de zaken zullen gaan verliezen. Dat kan vrij vertaald anarchie genoemd worden waarbij ik dan deze difinitie voor het woord anarchie gebruik.

  Uitleg: algemene benaming voor een groep sociale theorieën die gemeen hebben, dat zij de staat als instelling verwerpen en een maatschappijvorm voorstaan waarin de mens zich los van overheersing en dwang in vrijheid kan ontplooien

  Dit zal er dan uiteindelijk toe gaan leiden dat er een wereldmacht opgezet gaat worden (dat is nu al aan de gang). Deze wereldmacht zal dan onder invloed komen te staan van het volk waarbij dan de gehele wereldbevolking medezeggenschap gaat krijgen over het wel en wee van onze aardbol. Een wereldmacht zal ook nooit een dictatuur kunnen zijn want dictatuur bestaat niet lang. Wat ook erg belangrijk is; als er een gevestigde wereldmacht komt zal er ook een optie komen om geld af te schaffen waardoor het grootste deel van de nu nog bestaande oorlogen overbodig word. Het enige waar mensen zich dan nog druk om hoeven te maken is om productie, niet om het geld wat die productie op zou kunnen leveren, geld bestaat dan immers niet meer. Ik kan hier nog veel en veel meer over schrijven maar kortom, zoals ik het zie is het soms beter om gewoon helemaal niks te doen en af te wachten totdat de zaken helemaal uit elkaar vallen zodat zaken wederopgebouwd kunnen worden. Het dichtsbijzijnde voorbeeld is onze regering, wij hebben de laatste jaren nauwelijks een regering gehad, de splinterfacties sloegen elkaar om de oren totdat we er PAARS van zagen en het heeft ons nog steeds niks opgeleverd behalve dan dat we nu weten dat ze het nooit met elkaar eens kunnen worden.

 3. Als je het artikel ” Nooit meer liegen ” leest, wordt het met de toekomstige ontwikkelingen in de wetenschap erg hachelijk om dat ook te doen als politiek verantwoordelijke. Dus we kunnen inderdaad rustig afwachten in onze luie stoel, want niemand durft het dan aan te liegen. Een leugentje voor bestwil, is dan niet te best voor je politieke carriere. Pas dan komen we uit op de mogelijkheid van één centrale regering, geleid door het volk.

 4. Alfa,
  Ik bedoel het meer zo: ze is strijdbaar, heeft idealen en principes. Over goed en kwaad kun je veel discussiëren, maar ik ga er bij haar vanuit dat ze ethisch ook een goed besef heeft.
  Ik zou wel willen weten waarom ze dan tegen die ziektekostenverzekering is. Ik ben een groot fan van Obama, hij op zijn beurt zal alle voors en tegens moeten en willen verwerken, om iedereen mee te krijgen, Sarah oftewel oppositie zorgt gewoon voor een argument van bezwaar die meegenomen wordt in de besluitvorming. En het lijkt gek van Noord-Korea, maar diplomatiek geldt de regel: waar je een vriend hebt, heb je geen vijand. Wie weet wat ze met deze strategie wil bereiken..ze is ethisch onderlegt. En religie kun je ook zien als een normen-en waardenpakket.

 5. Julie.

  Ik respecteer jouw christelijke achtergronden, en helemaal de manier waarop jij ondanks dat toch zo open bent. Ik heb nog niet eerder een zo flexibel mens ontmoet, die omgaat met theoriën,(evolutieleer) ontstaans geschiedenis van ons heelal en andere zaken die in strijd zijn met de opvattingen van jouw religie. Dat kunnen echt alleen heel intelligente en flexibele mensen. Dus jou iets kwalijk nemen omdat je een standpunt inneemt vanuit religieus besef doe ik niet. Echter, ik deel standpunten vanuit religieuze beginselen niet. Als het aan de religie had gelegen, was de abortuswet er nooit doorgekomen, de euthanasiewet evenmin, met alle gevolgen van dien. Nu breng ik dan Sarah Palin nog even in beeld; vanuit haar geloof zou je toch barmhartigheid en inzicht in het lijden van mensen met kwalen moeten verwachten. Als ik iets heb, al is het nog zo weinig, en jij hebt niets, dan deel ik. Palin komt op voor de kapitaalbezitters, die flink gaan betalen voor de ziektekostenverzekering van minder bedeelden. Ze is er op tegen, omdat zij er op tegen zijn, en uit die hoek haalt ze haar politieke steun dan ook. Waar zijn dan de christelijke beginselen van waarde en ethiek gebleven bij haar, het zogenaamde normen en waardenpakket? Die past ze gewoon aan, aan haar werkelijke behoeften, zoals kenmerkend is voor de religie. In wezen is de mens niet geschikt voor religieuze dogma’s, want verdringing van behoefte leidt tot perversie op grote schaal. Dat kan zich in alle vormen uiten, tot en met de meest schandalige aan toe. Het bewijs daarvoor is geleverd, en kan ook niet meer ontkent worden. Dat geldt overigens voor de meeste religies. De strijdt om macht en invloed, bepaald bij hun de waarde van het normen en waardenbesef. Dat is het zwakke punt van de mens in feite, wanneer dogma’s het overnemen van de vrije geest. Daarom beoordeel ik haar idealen en principes als hypocriet. Naar buiten toe lijkt alles mooi en netjes, maar aan de binnen kant hebben ze hun eigen pretjes, ten koste van iedereen onder hun machtsstructuur. Een machtsstructuur uit de antieke wereld, die niet meer in onze tijd past gelukkig.

 6. Alfa, dit was een echt moeilijke om te beantwoorden. Er zijn verschillende stagnaties in de stroom van energie, waarvan geld een vorm is.
  Stel jezelf de vraag: hoe sta jij tegenover bezit?
  Voel je een groot onrecht in je, als mensen heel veel bezitten? Krijg je de neiging deze mensen te vertellen dat al hun bezit eigenlijk overbodig is en dat er veel mensen zijn die het hard nodig hebben? Of zit je in stilte met een gevoel van afgunst? Als jouw ideale wereld er een is die welvaart voor iedereen brengt, begin je goed met het respecteren van de mensen die het al hebben en wees je blij voor hen. Hoe moeilijk dat ook is.
  Stel jezelf ook de vraag: Hoe denk je over geld?
  Als je denkt: geld stinkt of geld is een noodzakelijk kwaad, dan straal je dat uit. De mensen denken dan dat je niet de kracht hebt om een lening terug te betalen, of niet in staat bent om veel geld te verdienen.
  Als je meer wilt van iets, zou je niet bezig moeten zijn met de ander, ook niet met het product, maar met wie jij bent en wat je kunt delen.(jouw kwaliteiten).
  Als je een betere baan of positie wenst zul je daar dus wat voor moeten doen, dus daar ENERGIE in moeten steken, in welke vorm dan ook.
  Als je iets bereikt hebt,komt de angst om iets in te moeten leveren. Dat willen de meeste mensen niet. Dan is het geen delen maar nemen.
  Dat komt omdat er dan geen sprake is van een uitwisseling van geven en nemen.
  Of, misschien geen vertrouwen in de toekomst, zoals die wordt voorgesteld, ze verliezen misschien controle en zekerheid, en vinden dat ze armer worden als ze delen met anderen.
  Als er een geldbeweging plaatsvind, gaat er een bepaalde hoeveelheid geld van de ene plek naar de andere plek. Maar geven, gebruiken en ontvangen gaat in een cyclus; geven wordt voltooid door ontvangen. Normaal wordt zo een cyclus in stand gehouden, en is daarom verantwoord.
  De energieuitwisseling klopt als beide partijen gevend zijn en beide partijen ontvangend zijn.
  Maar ik persoonlijk gun die mensen ook een ziektekostenverzekering…

  1. julie.

   Interpreteer mijn houding alsjeblieft niet als persoonlijk betrokkene, in de zin van opvattingen die mij betreffen in de economische zin. Ik zou mij diep moeten schamen als dit zo was. Mijn opvattingen betreffen het welzijn van de mens, en de manier van leiding geven die daarbij zouden moeten horen. Ik ben absoluut geen tegenstander van rijk zijn, en behoudt van kapitaal, maar wel van de manier waarop behoud plaats vind in bepaalde conservatieve kringen. Ik scheer zeker niet alle terecht rijken over één kam, want succesvol zakendoen maakt niemand tot een misdadiger, integendeel, de maatschappij draait op zulke bewonderenswaardige talenten. Dat mijn economische situatie bar is, schept bij mij geen gevoelens van ordinaire jaloezie. Ik haat jaloezie en afgunst. Om maar een voorbeeld te noemen: Ik ben een groot bewonderaar van Bill Gates, een mens die in het algemeen belang werkt, en denkt aan de toekomst van de hele mensheid. Natuurlijk is hij een sluw en hard zakenman, een andere manier om rijk te worden is niet te verantwoorden, want dan kom je op de wapenindustrie uit. Daar gaat men over lijken. En exact datzelfde geldt voor religie. Mijn respect voor jou, doet geen afbreuk aan wat mijn mening is over de ambities van de religie. Een perpetuum fantasie, in dienst van wrede materialisten, gehandhaafd in doctrines.

 7. Alfa,
  Wij delen het respect met elkaar.
  En de religie spreekt vooral het goede in de mens aan; letterlijk de mens die God wil gehoorzamen.
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen handelen volgens de geest, en handelen volgens de wet.
  Ik vind het ook kloppen dat de wet meer afgestemd is op de realiteit.(Omdat de mens niet verantwoordelijk leeft en niet bereid is tot lijden. Daarom was Jezus zo bijzonder.)

  1. Julie.

   In de hele natuur is bedrog een factor van belang bij overlevings technieken. Het is grappig dat de menselijke natuur zo nadrukkelijk onkent, een voortbrengsel te zijn van de natuur, en daarmee juist bevestigt zich niet aan die erfenis te kunnen ontrekken.
   Met andere woorden; de grootste leugenaar op aarde is de mens, want die bedriegt zelfs zichzelf, om een hiërarchisch drogbeeld als spiegel voor te kunnen houden. Het is deze eigenschap bij de mens, die de behoefte schept van andere afkomst te zijn dan de overige bevolking op aarde. Het geheim verschuilt zich in de taal, want zonder gesproken en geschreven taal hadden wij een dergelijk drogbeeld niet kunnen scheppen. Om de werkelijkheid te kunnen zien, dient de menselijke geest zich te bevrijden van dergelijke kunstmatige zelfbevestiging. Omdat we ons dan echter moeten heroriënteren op de reden van ons bestaan, en dit pijn doet aan het ego, kunnen de meesten dit niet aan. Daar heb ik begrip voor, maar mijn standpunten pas ik niet aan, dat zou ontkenning van mijn werkelijkheid als wezen zijn.

 8. @Julie, zoals jij het schrijft zo zou het moeten zijn wat mij betreft… die rozentuin…
  “De wens is de vader van de gedachte.”

  @Alfa, zoals jij het schrijft zo zou het kunnen zijn volgens mij… die rozentuin met stekels…
  Vooral stekels en die rozen verzinnen wij er wel bij…
  Je lijkt me net als ik een agnost…

  1. Moerstaal,
   Ik weet dat je de antroposofische achtergrond kent; daarom leg ik de diepere betekenis uit van de roos:
   de roos (bloem) symboliseert de de pijn, de stekels veroorzaken het..
   De energiekringloop heb ik uit de Reiki.

Laat een reactie achter