Een vrij kleine temperatuurdaling had al dit effect.

‘Invloed kooldioxide op temperatuur zwaar overschat’

Het klimaat zou wel eens minder gevoelig voor kooldioxide kunnen zijn dan we dachten – en de temperatuurstijging deze eeuw minder dan tot nu toe aangenomen. Als we tenminste een nieuwe analyse van de vorige ijstijd mogen geloven.

Hoe gevoelig is ons klimaat voor een CO2-stijging?
De meeste schattingen gaan er van uit dat als de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer verdubbelt, de temperatuur stijgt met drie graden. Dit is de zogeheten klimaatgevoeligheid. Deze drie graden is echter alleen een schatting. De internationale klimaatorganisatie IPCC stelt dat de klimaatgevoeligheid tussen de twee en viereneenhalve graad in ligt. Dit betekent dat de temperatuurstijging door een gegeven stijging in kooldioxidegehalte nog steeds onzeker is. Om deze onzekerheid te verminderen bestudeerden Andreas Schmittner van de universiteit van Oregon en zijn collega’s het tijdstip dat de vorige ijstijd het heftigst was, rond de 20 000 jaar geleden.

Een vrij kleine temperatuurdaling had al dit effect.
Een vrij kleine temperatuurdaling had al dit effect.

Afkoeling door minder CO2 minder dan gedacht
Hiervoor gebruikten ze al eerder gepubliceerde data om een gedetailleerde kaart van oppervlaktetemperaturen samen te stellen. Naar bleek, was de aarde 20 000 jaar geleden 2,2 graden koeler dan nu. Uit monsters van de Groenlandse ijskap en Antarctica weten we al dat de kooldioxidegehaltes toen veel lager waren dan nu. Schmittner voerde dit getal in in een klimaatmodel en probeerde de wereldwijde temperaturen in die tijd te reconstrueren. Het getal van 2,4 graden Celsius bleek het meeste overeen te komen met de resultaten. Dit ligt aan de onderkant van wat het IPCC veronderstelt bij ongewijzigde broeikasuitstoot.

Klopt het klimaatmodel wel?
Niet iedereen is het echter met deze conclusie eens. Volgens collega Schmidt onderschat hij de afkoeling in Antarctica en gematigde breedtes. Hij gebruikte namelijk maar één model. Andere modellen zouden, claimt Schmidt, een grotere klimaatgevoeligheid geven. Schmittner wil daarom nu ook andere klimaatmodellen doorrekenen. Ook wijst hij er op dat deze relatief geringe temperatuurdaling van 2,2 graden bepaald niet betekent dat we veilig zijn voor extreme gevolgen van klimaatverandering. Per slot van rekening was het tijdens de laatste ijstijd weliswaar maar 2,2, graden koeler dan nu, maar waren er enorme ijskappen, waren de klimaatgordels sterk verschoven en was het zeeniveau 120 m lager dan nu.

Gevolgen even dramatisch als tijdens laatste ijstijd?
“Zeer kleine veranderingen in temperatuur veroorzaken enorme veranderingen in bepaalde regio’s,” aldus Schmittner. Zelfs een kleine temperatuursverandering kan dus enorme gevolgen hebben. Persoonlijk denk ik overigens dat deze gevolgen relatief meevallen. De ijstijd was het gevolg van het overschrijden van een omslagpunt, waardoor de sneeuw ’s zomers bleef liggen en zich enorme ijskappen konden vormen. Deze ijskappen reflecteerden extra zonlicht. Er kan nu niet veel meer smelten. Wel is er het grote gevaar dat de methaanhydraten in de toendra gaan smelten.

Omdat Antarctica geïsoleerd ligt – het ijscontinent met zijn kilometers dik landijs wordt omgeven door een koude circumpolaire zeestroom – zal een beperkte temperatuursverhoging van 2,4 graden hooguit de Groenlandse ijskap laten smelten. Hierdoor stijgt de zeespiegel met hooguit enkele meters. Vervelend, maar overkomelijk. De gevolgen van een ijstijd zijn vele malen vervelender dan een beetje opwarming. Er zijn betere redenen om komaf te maken met fossiele brandstoffen dan klimaatverandering. Afhankelijkheid en milieuvervuiling, bijvoorbeeld.

Bronnen
1. Andreas Schmittner et al., Climate Sensitivity Estimated from Temperature Reconstructions of the Last Glacial Maximum, Science (2011)
2. CO2 may not warm the planet as much as thought, New Scientist (2011)

8 gedachten over “‘Invloed kooldioxide op temperatuur zwaar overschat’”

 1. Voor mij is zelfstandigheid in energie of in ieder geval een veel grotete onafhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten ook verreweg het beste argument voor lokale duurzame energie. Zo hou je het geld in je eigen economie en het scheelt ook nog eens een boel vervuiling.

 2. Ons zonnestelsel bevindt zich binnen het melkwegstelsel. De deeltjes-straling van onze zon “botst” met de omliggende ruimte daar waar de omstandigheden vrijwel gelijk zijn geworden (grenslaag heliosfeer). Als dit in het verleden plaatsvond bij een dichtheid van bijvoorbeeld 5 deeltjes/m3 dan betekent een veranderende dichtheid van de lokale omgeving voor ons zonnestelsel de toe- of afname van de grootte van de heliosfeer… Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor “het klimaat” in de ruimte binnen de heliosfeer van onze zon.

  Om te weten of veranderingen in het klimaat op onze planeet veroorzaakt worden door oorzaken op onze planeet (bijvoorbeeld de toename van CO2) of veroorzaakt worden door omstandigheden buiten ons zonnestelsel (de lokale dichtheid van de ruimte), valt eenvoudig vast te stellen. De buitenste planeten van ons zonnestelsel zullen zichtbaar klimaatveranderingen tonen ingeval van veranderende omstandigheden buiten ons zonnestelsel. Deze zichtbare veranderingen zullen niet – of nauwelijks optreden bij planeten die veel dichter bij de zon staan.

  Ik heb het niet allemaal gevolgd de laatste jaren, maar ik meen mij te herinneren dat een aantal van de buitenste planeten duidelijk klimaatveranderingen toonde. In dat geval kan de gemiddelde temperatuur op aarde toe- of afnemen zonder dat een CO2 toename of reductie dit kan voorkomen.

  Helaas leven veel wetenschappers in een soort mentaal “legoland”. De werkelijkheid bestaat uit simpele bouwstenen en de zwaartekracht houdt dat op macroscopisch niveau allemaal bij elkaar. Dat klopt uiteraard niet met de waarnemingen en daarom passen wij onze rekenmodellen voortdurend aan, zonder uiteraard ons de kern van ons denken – “legoland” – los te laten. Want ieder mens heeft een geloof, ook wetenschappers.

  1. grappig dat je hier over begint. ik heb van de weke een docu gezien over onze zon. hierin werd gesteld dat de afgelopen 10 jaar de invloed van de zon ten opzichte van de instelaire ruimte minder wordt. Dit hield in dat de Heliosfeer aan het krimpen is. hierdoor bereiken steeds meer geladen deeltjes uit de interstelaire ruimte de binnenste regionen van ons zonnestelsel. Uit metingen is gebleken dat deze specifieke deeltjes behoorlijk zijn toegenomen rond onze planeer. Dit was een toename van +/- 20%.

   over klimaat veranderingen voor de buitenste planeten is eigenlijk niets te zeggen. Onze metingen hebben voor deze planeten nog geen eens een hele cyclus kunnen meten. laat staan dat we dan kunnen spreken over klimaat.

   en weer terug naar de hele oorzaak van de opwarming: als we het niet weten, moeten we ook niet een schuldige aanwijzen.

 3. Ik ben natuurlijk maar een amateur-geoloog, maar ik zie het verband tussen co² en de globale temperatuurstijging wel, al zij het anders dan de gemene deler die beweert dat de temperatuursstijging in causaal verband staat met de stijging van co² met enkele tientallen ppm.

  Wat ik mij afvraag is het volgende: Hoe kan een deeltje méér warmte afgeven dan het absorbeert?

  Misschien vinden jullie het volgende stukje ook wel interessant? Heb ik in 2010 eens geplaatst op een oude site van me:

  http://denieuwsgier.blogspot.com/2010/01/het-ware-co-probleem-dat-niet-verteld.html

 4. Ik ben natuurlijk maar een amateur-geoloog, maar mijn mening is dat de CO2 fluctatie in de atmosfeer een verschijnsel is dat de o.a. de temperaturen hier op aarde volgt.

  Tot nog toe is er dan ook geen causaal verband tussen de CO2 verhouding in de atmosfeer en (globale) temperatuursstijging aangetoond.

  Wat ik mij dan ook afvraag is het volgende: Hoe kan een deeltje meer warmte afgeven dan dat het absorbeert?

  Verder heb ik in 2010 een stukje geschreven dat wellicht interessant is: http://denieuwsgier.blogspot.com/2010/01/het-ware-co-probleem-dat-niet-verteld.html

 5. bij ons op het politieke forum is er ook ooit uitgebreid gediscussieerd over de invloed van CO2 op het klimaat. Dan kom je er achter dat IPCC een oneerlijke belangenclub is, welke zeer selectief  met cijfers omgaat en niet te beroerd is om de zaak te besodemieteren, zoals eens uit de uitgelekte mails is gebleken. Dat zou niks geven als de klimaathype niet walgelijk misbruikt werd om ons financieel nog meer uit te kleden.
   
  Ik ben ondanks mijn milieufreakerige levensstijl eigenlijk nooit gevoelig geweest voor de klimaathype. Dat komt door mijn Christelijke achtergrond, waardoor ik de fossiele energiedragers altijd als een grote zegen heb gezien. Zou die zegen dan onze ondergang worden, omdat we daar dankbaar gebruik van maken? Zo ken ik onze Schepper niet!! Wel moeten we niet verspillend bezig willen zijn en onze voetprint op moeder aarde zo beperkt mogelijk houden. Wat ook Ghandi? tot uitdrukking bracht met de opmerking dat de aarde genoeg voort brengt om aan onze behoefte tegemoet te kunnen komen, maar niet aan onze hebzucht.
   
  Daarnaast heeft niemand de mogelijkheid om het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen, wel te overbelasten met taks. Wie kan er dan verantwoordelijk gesteld worden voor het overgebruik der rijken? We zullen dus wel ooit spijt van de verspilling krijgen van hen die onze (klein)kinderen voor gingen; onze generatie.
   
  Dan is het ook nog eens zo dat de planten vreselijk blij met CO2 zijn en een keer of 4?? zoveel aankunnen voor een voorspoedige groei, (denk maar aan de gesloten kassen) als wat er nu in de atmosfeer beschikbaar is.
  Zullen we het als Visionairen maar gewoon aandurven om te leven?

Laat een reactie achter