Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.

Is er een werkend alternatief voor het kapitalisme te bedenken?

Het kapitalisme staat  op dit moment na de ondergang van het communisme nauwelijks meer ter discussie. is dat wel terecht? Zijn er beter functionerende alternatieven voor het kapitalisme te bedenken?

Het kapitalisme werkt. Waarom?
Adam Smith zei het kernachtig in zijn visionaire boek The Wealth of Nations. De bakker en de slager zorgen niet uit menslievendheid dat er iedere dag brood en vlees op de plank ligt, maar uit winstbejag.

Smith werd door zijn gelovige tijdgenoten en later door socialisten en communisten fel aangevallen wegens zijn immorele filosofie. Het gelijk van Smith werd echter in de negentiende en twintigste eeuw en ook nu keer op keer aangetoond. Kapitalisme is voor zover we weten de effectiefste methode om rijkdom te creëren. Kapitalisme gaat uit van het egoïsme van de mens. Iedereen wil met zo min mogelijk moeite zo rijk mogelijk worden. Het uiteindelijke resultaat is dat iedereen datgene zal doen waar hij het beste in is. Op die manier ontstaat er een taakverdeling. Mensen kunnen zich toeleggen op een specialisme en door handel rijk worden.

Het sterke punt van het kapitalisme is dat er geen centrale planning met bovenmenselijke gaven nodig is. Een kapitalistisch systeem werkt autonoom. De overheid hoeft slechts randvoorwaarden te stellen. , Zo kan de overheid voorkomen dat criminelen toeslaan. Ook kan de overheid met wettelijke randvoorwaarden bepaalde collectief waardevolle goederen, zoals de volksgezondheid, schone lucht en water, beschermen.

Tekortkomingen van kapitalisme

Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.
Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.

Kapitalisme is immoreel en ontziet in principe niets binnen de grenzen waarin het opereert. Als er een bepaalde ethische regel geldt (bijvoorbeeld werken op zondag), kan iemand die zich niet aan die regel houdt, meer verdienen. Ook probeert het kapitalisme de grenzen waarbinnen het opereert voortdurend op te rekken, bijvoorbeeld door politici om te kopen of met een lobby de politiek te beïnvloeden. Soms is dit nuttig, bijvoorbeeld als een beperking veel schade oplevert zonder veel nut, vaak is het bedenkelijk, zeker als beperkingen worden ingevoerd om één bedrijf  (of een klein groepje bedrijven) te bevoordelen.

Ook zijn er mensen die nauwelijks of helemaal niet in staat zijn te werken. Zij zullen van de honger omkomen, tenzij er een barmhartige Samaritaan helpt. Een andere vervelende eigenschap van kapitalisme is dat de inkomensverschillen erg groot worden. Dit wekt jaloezie en onrust in de hand.

Hoe zou een werkbaar alternatief voor het kapitalisme er uit zien?
Kapitalisme gaat er van uit dat mensen alleen werken of ondernemen om er erg rijk van te worden. Uiteraard is inkomen de voornaamste reden dat de meeste mensen werken. Veel mensen, vooral de hoogproductieven onder hen, werken echter om een heel andere reden: ze vinden hun werk leuk om te doen. Het is ook niet waar dat mensen dingen uitvinden om er rijk van te worden. Ze ergeren zich ergens aan (of hebben een droom), krijgen een slimme inval en werken dat uit.

Inspiratie vinden uitvinders veel leuker dan de transpiratie die nodig is om een uitvinding in marktrijp te maken. Veel uitvinders gaan zelfs failliet doordat ze als bezetenen aan hun uitvinding werken. Zouden dat soort prikkels niet een goed alternatief kunnen vormen voor het kapitalisme?

17 gedachten over “Is er een werkend alternatief voor het kapitalisme te bedenken?”

 1. vrijheid kent geen tijd :p

  De extreem verwende, kortzichtige, hebberige (moderne westerse) mens zal er niet komen met een half-om-half oplossing. Dat wil zeggen dat geen enkel aspect van het kapitalisme kan worden behouden want in een wereld met beperkte grondstoffen betekent kapitalisme: geld verdienen ten koste van een ander.
  Het enige wat men nodig heeft is een knop in de gedachten die omgezet wordt en ons niet meer laat willen dan wat wij werkelijk nodig hebben. Hier denkt men dat dat moeilijk is, maar in gebieden waar de mens niet gek wordt gemaakt met reclame/manipulatie uit alle hoeken wordt daar heel anders over gedacht. Daar zitten mensen gewoon gezellig buiten, eet men gezond en zijn onbewust bezig met tal van activiteiten die in hun levensbehoeften voorzien.

  DUS STAP 1: flikker al je overbodige troep in het stortgat en leer simpel te leven. Ga je eigen eten verbouwen en je zal niet meer hoeven werken. Dat scheelt weer een hoop stress/gezeik in je sociale leven en ook je zal je niet om de 3 weken bij de dokter op de stoep staan voor zo’n heerlijke doos nieuwe snoepjes.

  STAP 2: Zet iedereen die ook maar de minste intentie heeft een leider te zijn, of mensen wetten voor te schrijven met zn allen op 1 eiland en wacht tot een prachtige hoge golf ze allemaal opslokt.
  WIJ HEBBEN GEEN LEIDERS NODIG. GEEN ENKEL MENS HEEFT HET RECHT EEN ANDER ZIJN WIL OP TE LEGGEN.
  In een samenleving waar iedereen gerespecteerd wordt en waar geen rijkdom of armoede bestaat zal mijns inziens heel weinig criminaliteit bestaan. En degenen die gewoon kwaad doen om het kwaad doen zullen in zo’n samenleving niet lang hun gang kunnen gaan want men zal hen naar eigen goeddunken straffen of buitensluiten.

  Kortom, er zijn makkelijkere manieren dan het kapitalisme mensen. En spoedig zal de dag komen dat dit voorbij is. De vraag is: Is dit spoedig genoeg? of wacht u liever nog even, neemt nog trouw uw pilletjes in tot uw arbeid er op zit, u in uw kistje ligt en laat u deze verandering aan een nieuwe generatie? Of wordt u nu wakker en ziet u de kansen die voor u liggen?
  WORDT WAKKER MENSEN!voor velen is het nu of nooit!ontsnap door puur boycotten van het systeem en als wij dat collectief doen zal de vrijheid snel komen.
  STOP GELD UIT TE GEVEN AAN ELEKTRONICA, MEDICIJNEN, AUTOS EN KLEDING. VERDIEP U IN ALTERNATIEVE(duizenden jaren oude) GENEESWIJZEN DIE KANKERS ALS SNEEUW VOOR DE ZON LATEN VERDWIJNEN. IK LEEF VAN VRIJWEL NIKS EN BEN SUPER GELUKKIG, GEZOND, VRIJ EN HEB EEN PRACHTIGE LIEVE FAMILIE.
  Dit is echt alles wat je nodig hebt. JUllie zijn niet alleen. ER zijn momenteel miljoenen zoals wij.

 2. Mooi betoog! Alleen over het ‘alle leiders met z’n op een eiland zetten’; Als we hierbij blijven hangen in bv ‘anarchistisch’, dan zie ik het toch gebeuren dat er toch weer een nieuwe leider opstaat, die ‘foute’ leiders aanwijst, zoals in de Rusissche Revolutie gebeurde.

  Van wat ik weet over hoe natuurvolkeren (indianen, enz) leven, heeft men eeuwenlang zo met elkaar geleefd. En de toekomst moet uitwijzen of dat te integreren is in onze maatschapij, waar ik de kennis van electronica, wetenschap, enz niet zomaar overboord gegooid zie worden.
  Die natuurvolkeren hebben één ding wat wij niet hebben: Ze zijn nog één met de natuur. En wij; Wij zijn verdwaald; ‘Zoek je zelf’ zongen Koot en Bie al in 1975. Hoe onmogelijk, en op het gevaar af zweverig te worden (Ja, stel je voor, zeg…); Ik denk dat het van levensbelang is, dat als we de wereldse chaos ook op de lange termijn willen overleven, dat we onze band met de natuur weer moeten gaan voelen. Hoe utopisch dat ook mag klinken… Bv; Door het bos wandelen, groente verbouwen, enz. Letterlijk voelen hoe waardevol die natuur voor ons is; wat het ons geeft.

  Als groente (maar dat geldt ook voor electronica, en brandstof) dicht bij huis vandaan komt, krijgen we weer lokale economieën. Voordeel: We zijn niet meer afhankelijk van andere economieën. A.g.v. de tsunami kampen Japanse bedrijven met een energie-tekort `(*), waardoor fabrieken deels of geheel zijn stil gelegd. Zo zijn bijvoorbeeld zes grote Duitse bedrijven, waaronder Siemens, geraakt omdat ze de microchips en andere onderdelen niet meer kunnen krijgen die nodig zijn voor hun eigen producten. Een economische kettingreactie die als een tsunami toeslaat!

  (*) Bron: ‘Ramp Japan zorgt uiterlijk in juli voor totale instorting wereldeconomie’
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=627746&r=1&tbl_archief=&

 3. Noot: Uiteraard weet ik dat Russische Revolutie niet ‘anarchistisch’ maar kommunistisch van aard was. Wat ik bedoel te zeggen, is; Revolutie’s zijn m.i. ten dode opgeschreven, tenzij ze die band met natuur proberen te herstellen. Hoe dat precies vorm te geven, daar ben ook ik niet helemaal uit. Maar ik denk wel dat het die kant uit moet gaan.

 4. De bakker en de slager,niet echt een goed voorbeeld! Deze mensen hebben een vak geleerd en oefenen dit beroep uit om in hun levensbehoefte te voorzien. En de een heeft hier wat meer succes in dan de ander, licht ook aan je eigen inzet.
  Kapitalisme is heel wat anders, een kapitalist heeft nooit genoeg en als hij/zij dit jaar iets minder heeft gescoord dan vorig jaar dan vinden ze dit heel vervelend, terwijl ze nog zwemmen in het geld.De zogenaamde vrijheid die het kapitalisme bied is gebaseerd op gokken en vooral geen bemoeienis van de overheid. Maar de overheid is het volk, dat zijn wij allemaal, ook de medemens van de kapitalist. Kijk alleen maar eens naar de voedselbanken, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is niet anders dan dat particuliere rijkdom lijd tot collectieve armoede. Ik snap ook heus wel dat een kapitalist zegt dat het de mens hun eigen schuld is als ze in armoede leven, wat moeten ze anders zeggen, toegeven dat het fout is ,dat is lullig. Het geknoei, goklust en hebzucht van beleggers en banken wordt de gewone burger aangerekend. Onze pensioenen, er is gewoon mee gegokt en verloren, kapitalisme. Kijk nu naar de recessie en wees eerlijk, komt dit om dat ik een minimum loon verdien en voor een baas werk? Het duurt misschien nog even maar dan is iedereen wakker en bouwen we aan een beschaafde wereld . Rechtvaardigheid wint het ten slotte van meedogenloos , hard en het ikke en alles maar willen bezitten, daar zij we tenslotte mens voor en dat is maar goed ook.

 5. Andreiko van Koeverden

  Waarde medegefolterden )) ,

  In de natuur hebben dieren gemiddeld 2 % van de tijd stress , bijv als ze opgegeten dreigen te worden. In de westerse maatschappij is dit 2500 % hoger met 50 % stress  , thank god ..
  Evolutie kan per defenitie niet terugwaarts  , democratie is dood en globale problemen reizen de pan en inmiddels al de keukendeur uit !!

  Alleen wanneer sterke briljante verlichte mensen opstaan die er hun levenswerk van maken hebben we een kans op verlichting.  

  [KNIP, de rest is te ongestructureerd en ongefundeerd – Niek]

 6. Andreiko van Koeverden

  Beste Niek ,
  Waarom is de rest te ongestructureerd en ongefundeerd ? Als Marx , Mao , Lenin en Fidel , Alan Moore , Michael Moore , Noam Chopsky , Huizinga en miljoenen anderen er hun gebitten op stuk gebeten hebben is het onmogelijk om meer dan een klien gedeelte van een werkend alternatief voor cold killing capitalism te bedenken. Edoch ik ben een optimist en heb 7 bedrijven succesvol geopend in Wit Rusland , hoewel het nu even tegenzit , en dus niet de leraar of politicus die nooit ene zak aardappelen verkocht heeft en wat modewoorden aan elkaar bakt , of zoals Lenin denkt dat 70 miljone Russen met wodka zonder politie konden ((

  alternatieven kapaitalisme :

  1 good old Denemarken en Holland zijn levende bewijzen van landen met een hoge civilisation index , de factor tussen inkomen van de kansloos geboren 1 % armste , and de 1 % meest kansrijk geborenen.  Ook blijkt de laatste 25 jaar Denen als meest gelukkige mensen en kinderen op aarde te leven en Holland zweeft op plaats 3 a 4.

  2 als je de cold killing catalysators uit de maatschappij pakt en deze door een win win situatie voor de meesten in stappen laat vervangen en promoten door mensen met groot Positive cHANGe Potential als Maddonna   , kan het hard gaan. Zij heeft meiden meer gelijkwaardig gemaakt aan heren dan 100.000.001 politici , kunsternaars , feministen en directueren die hun  secrtaresse wel zagen zitten ))
  Dus greed vervangen door bevorderen van wijsheid , gezondheid , humor , lol maken , nobel zijn en je vangt 2 maal meer en twee maal leukere dames , en nogwel zonder conflict of stress ))

  3 als je met terugwerkende kracht een evolutie wilt stoppen moet je de psychopatische parasitaire ratten als bush af laten gaan als een gieter met lekker veel schoenen tegen zijn hoofd. So humiliate tyhe money masturbators en inspire the be u tea sizers 
  Be u tea Before Bucks Bevolution noem ik dat (bevolution is je moet iemand zijn “be somebody” not follow the flow. En Bevolution is a well guided evolution with revolutioaniry elements in order to be u tea bomb be u tea barriers ))

  De Zionitische Anglo Northern American War Machine die nogal lekker met de medische mafia en de hyper bezittende klasse samenwerkt fungeert als de aids van de society !

  Ik ben al 25 jaar zelf concepten aan het ontwikkelen  die het veelkoppige kapitalistsiche monster kunnen aanpakken , maar Einstein zei al als iedereen naar rechts gaat en jij naar links ben jij gek !

  succes met altenatieven en zoals marco zei moet de band met de natuur hersteld worden , maar zoals ik zei gata evolutie nieta chteruit dus :
  – alle koude psychopaten op hioge functies eruit , eerst de imoreelste , en dan artistieke creative hypomane bipolairen ervoor terug die wel een kudde passie en empathie hebben en nu door bush platgespoten worden als kids doorde no child left alone (((

  Andreiko van Koeverden 
   

 7. Smith werd door zijn gelovige tijdgenoten en later door socialisten en communisten fel aangevallen wegens zijn immorele filosofie.
  ———————————————————————-
  En de grote grap is dat hij ook nog een moraalfilosoof was. :-) Blijkbaar was het voor hem geen probleem. Zijn moraal was duidelijk anders dan de mensen die hem bekritiseerden. Hier trouwens wel een interessante analyse van Rob Wijnberg over het kapitalisme en Adam Smith: https://www.youtube.com/watch?v=6yIWP3GQ49w   
   
  Volgens hem is het probleem juist een verkeerde interpretatie van de filosofie van Adam Smith. 
   
   

 8. Dus op naar een economie zonder groei? (niet noodzakelijk zonder vooruitgang?) cfr. Tim Jackson’s boek?
   
  Alles begint bij stil te staan.. Stilstaan is niet per definitie achteruitgang. Stilstaan kan verhelderend werken als je de juiste analyse maakt en het kan het “rendement” verhogen. Zie het als een powernap van het kapitalisme, om zich (hopelijk) te heroriënteren naar een duurzaam alternatief.. Daarnaast is en blijft traag vooruit nog altijd vooruit..

 9. Helemaal met Andreiko eens. Hopelijk wordt het psychopaten-gen binnenkort ontdekt en wordt prenatale diagnostiek mogelijk, met preventieve abortus. De wereld wordt dat toch gered.

    1. De goede-natuur heeft zo verschijnselen welke onverklaarbaar zijn gebleven tot hedendaagse wetenschap omtrent de psychopatische reactie van doodnormale menschen. Hiemee wil ik zeggen dat elk gen in de mensch bestaansrecht heeft en een taak, ook al weet men vaak niet de redenen zijn op korte termijn (totale omvang van een levende-generatie) en op langere termijn de doorgaande generatie nakomelingen. Met een beetje gen modulatie kan tijdens een individueel leven van een persoon al een aanpassing worden gedaan, zoals vele soorten kanker het doet. Men kan het afwachten en ziek (worden) blijven of actie ondernemen, en relatief de balans herstellen in de overpopulatie. Ook weet elke geleerde dat een psychopatische reactie kan worden uitgelokt door hypnose, medicijnen, opdrachten, regels, wetten en onderdrukking van onvermijdelijk ongepast, ongewenst gedrag. In de comerciele reclame wereld zijn ze hieromtrent goed op de hoogte. Persoonlijk vertrouw ik niet gauw op een oordeel van externe figuren (modulatie biologen en psyche specialisten) daar zij mogelijk alleen hun eigen belangen behartigen. Dat mogen de oude psychopaten toch eerst daar zij hebben bewezen dat zij over de grens van de huidige beschavingsmoraal zijn gegaan. Succes kids. ;)

 10. Zat alternatieven zijn als in beweging, zij die geen kapitaal hebben kunnen vergaderen, weten hoe zij zich moeten handhaven als groep zijnde. Het zit ‘m in de verdeling in de groep met schaarse, duurzame goederen, de magen zullen wel gevoed moeten worden met de voedingsstoffen van het land. Als deze voedingsstoffen niet meer afdoende zijn zal men jaarlijks moeten planten en oogsten. Het decadente leven is voor even en zo weer voorbij. Een vrij persoonlijke keuze per gezinshoofd binnen<=>buiten de families, een behoorlijke verantwoording. voor ’n groepshoofd bij vele landstalen… Hierbij hebben Monarchieën een voorsprong op een ongeregeld chaotisch democratisch zootje. ;)
   
  Ere aan de laatste Keizer onzer bekende wereld. Ode aan de opvolging !
   
  天皇 :)

  1. Andreiko van Koeverden

   Beste Alrandy : De natuurlijke functie van een psychopaat / psyhopathy is vijandelijke culturen verbinden : landen – geloven – geld bergen )))
   Dus aan de ene kant is hij een perfecte Ajax man en 2 uur later is hij een sterke Feijenoord fan , om van beide onderhandelaars meer ruimte en vertrouwen te krijgen , dus succes te krijgen.
   Daarom zijn het ook gewetensloze leugenaars met pokerfaces van staal , maar ze zijn vaak wel charmant , getalenteeert en bruikbaar. Houw ze wel in de gaten en indien nodig staf ze mateloos af indien ze vies spelen. Ga er in iedergeval niet meeer dan 20 % verliefd op worden , anders ruiken ze dat en verpesten je leven als slaafje . .
   Andreiko van Koeverden

 11. ongelovige Thomas

  Mensen met goede intenties…meer heb je niet nodig om tot ’n bloeiende economie , samenleving of wat dan ook te komen
  .Het neo-liberale model is het substraat waar de psychopaat floreert..VVD is ervan vergeven..

Laat een reactie achter