De bureaucratie in de Nederlandse zorg is de hoogste van Europa. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Verzorgenden.

Red de gezondheidszorg, bezuinig 50%

De kosten voor de gezondheidszorg lopen totaal uit de hand. Er is maar één effectieve redding: drastisch bezuinigen. Zo worden we gedwongen radicaal anders na te denken over de gezondheidszorg, want erg slim wordt die op dit moment niet aangepakt.

Zorgkosten lopen totaal uit de hand
Politici lopen niet bepaald over van verbeeldingskracht, behalve als het gaat om het bedenken van nieuwe belastingen. In een door en door gepolitiseerde sector als de gezondheidszorg zijn daarvan de gevolgen merkbaar. De laatste jaren wordt bijna eenvijfde deel van alle belastinggeld besteed aan gezondheidzorg[1]. In tegenstelling tot het onderwijs heeft de gezondheidszorg wel enige verbeteringen laten zien. De levensverwachting is de afgelopen decennia zeker met tien jaar gestegen. Ook zijn mensen nu veel gezonder dan ze in de jaren vijftig en zestig waren. Voor een groot deel komt dit overigens door de vermindering van het aantal rokers. Dat is ongeveer gehalveerd.

Meer geld voor bureaucratie

De bureaucratie in de Nederlandse zorg is de hoogste van Europa. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Verzorgenden.
De bureaucratie in de Nederlandse zorg is hoger dan in de ons omringende landen. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Verzorgenden.

De hogere uitgaven voor gezondheidszorg komen voornamelijk voor rekening van de snel uitdijende bureaucratie. Het aantal administratieve banen is met ongeveer 8-18% van het totaal [2] weliswaar relatief hoog, maar dit verklaart niet alle hogere uitgaven. Er is een sluipend effect van de bureaucratisering: werkenden in de gezondheidszorg besteden een steeds hoger percentage van hun tijd aan rapporteren. Hierdoor houden ze minder tijd over om voor patiënten te zorgen en is er dus meer personeel nodig.De bureaucratisering in de Nederlandse gezondheidszorg is de hoogste van de ons omringende landen [3].

Zo worden artsen steeds meer in hun keuze van behandelvormen beperkt[4]. In theorie zou dit moeten voorkomen dat te veel dure of onnodige behandelingen worden verricht, maar in de praktijk gaat er door bureaucratie meer tijd verloren.

Hoe het dan wel beter kan?
Hieronder wat ideeën. Zet die van jullie hieronder, dan kan deze lijst aan worden gevuld.

 1. Rapportages kunnen veel meer dan nu moeten worden geautomatiseerd. Je kan denken aan spraakherkenning en keuzemenu’s. Ook moet alleen het hoogstnoodzakelijke worden gerapporteerd.
 2. Bloedonderzoeken en dergelijke kunnen ook geautomatiseerd, bijvoorbeeld door middel van sensoren op en in het lichaam van de patiënt (‘lab on a chip’). Het onderzoek naar labs on a chip staat nog in de kinderschoenen, maar eenvoudige toepassingen zoals bloeddrukmetingen en bloedsuikermetingen zijn al beschikbaar.
 3. Van alle Nederlanders moet over een jaar of vijf het DNA in kaart worden gebracht. De effectiviteit van medicijnen en behandelingen is sterk afhankelijk van genetische aanleg. Om misbruik te voorkomen, moet deze informatie worden versleuteld en kan deze alleen worden geraadpleegd met toestemming van de patiënt, door de behandelend arts alleen.
 4. Alle behandeldata moeten worden gedigitaliseerd, geanonimiseerd en gebruikt voor statistische analyses (of feed-in voor neurale netwerken) om  nieuwe geneeskundige behandelmethodes te ontdekken en de effectiviteit van bestaande methodes te controleren. Bij voorkeur wordt deze informatie ook gekoppeld aan die van andere landen. Zo blijkt de effectiviteit van medicijnen en behandelingen veel sneller.
 5. Er zal minder moeten worden geïnvesteerd in (onderzoek naar) langdurige behandelingen voor chronische ziekten en meer in behandeling van acute ziekten. Door middel van medisch onderzoek moeten er permanente geneeskundige oplossingen voor chronische ziekten worden gevonden, zodat deze kunnen worden genezen. Je kan onder meer denken aan donorimplantatie van eilandjes van Langerhans bij suikerzieke patiënten en een vergelijkbare oplossing bij patiënten met de ziekte van Parkinson.
 6. Het gebruik van medicijnen waarbij geen netto gezondheidsverbeterend effect is aangetoond, zoals statines, moet gestaakt worden.
 7. Geneeskundig onderzoek naar medicijnen moet door universiteiten in Europees verband worden uitgevoerd, als het kan in samenwerking met niet-Europese landen als Japan, India en de VS. Deze medicijnen kunnen generiek worden vervaardigd.
 8. De behandeling moet door een andere arts worden uitgevoerd dan de arts die de diagnose stelt en (na-) controles doet.
 9. Roken is één van de grootste oorzaken van ziekten. Roken onder de achttien jaar, plus verkopen van rookwaar aan kinderen onder de achttien, moet daarom een overtreding worden. Gezien de schadelijkheid van sigaretten moeten rookwaren alleen in gespecialiseerde rookwinkels worden verkocht aan mensen van achttien jaar en ouder.
 10. Op alle producten met transvetten, verzadigde vetten en teveel suiker, zout en dergelijke moet een felgekleurd waarschuwingslabel komen.
 11. Laat iedere Nederlander elk jaar medisch doorlichten. Zo vind je veel ziekten in een vroeg stadium. Ze zijn dan veel doeltreffender te behandelen. Ook zullen rokers en mensen met overgewicht veel gemotiveerder zijn iets te doen aan hun ongezonde leefgewoonten. Dit doorlichten moet net zo snel en automatisch gaan als een kort medisch onderzoek nu.
 12. Er moet een prototype exoskelet worden ontwikkeld dat voor weinig geld in enorme oplages vervaardigd kan worden. Hierdoor kunnen de meeste ouderen met lichamelijke klachten alsnog zelfstandig wonen.
 13. Dementie is op langere termijn de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Nu al zijn er 250 000 Alzheimerpatiënten in Nederland die intensiev e zorg vereisen. Naar verwachting zijn er over tien jaar veel meer Alzheimerpatiënten door de vergrijzing. Er moet dus prioriteit komen naar structurele oplossingen om Alzheimer te voorkomen of stop te zetten.
 14. Het tuchtrecht moet worden afgeschaft en vervangen worden door in medische zaken gespecialiseerde algemene rechtbanken.

Bronnen
1. Zorgbalans 2010 – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2. Personeelsopbouw verschilt sterk per zorgsector – CBS webmagazine (2008)
3. Papierwinkel Nederlandse zorg grootst – Tijdschrift voor Verzorgenden
4. Raimond W.M. Giard, Klagen over bureaucratie in de zorg? Tijd voor een proactieve medische professie – Commentaar

12 gedachten over “Red de gezondheidszorg, bezuinig 50%”

 1. Punt 3 zal, zeker in het begin, de bureaucratisme alleen maar in de hand werken.
  Punt 5 staat hier tegenover, hier wordt juist minder de focus gelegd op de lange termijn.
  Ik zie ook niet hoe punt 8 het bureaucratisme zal verminderen. Dit is toch juist meer dossiers over en weer sturen?
  Punt 11 zullen de verzekeringsmaatschappijen blij mee zijn, de mensen zelf niet.

  1. Noemen jullie dat zorg, dat noem ik dwingen en besodemieteren ik laat mij niet dwingen nergens toe, zijn jullie nu helemaal van de pot gerukt. Pas als de voeding schoon is kunnen mensen langer leven, doe nou niet net of mensen langer leven dat belachelijk gedoe zijn we allang beu!!!Ik heb in anderhalf jaar 6 familieleden verloren, hoezo worden we ouder, de oudste was 70 leugens zijn het anders niks. zorg eerst maar eens dat die E nummers en aspartaam verdwijnt, dan leven mensen langer, stelletje idioten. En dan zeggen ze ook nog dat mensen die roken korter leven, JE GAAT NIET VOOR JE TIJD DOOD HOOR. Leugens en nog eens leugens daar worden we mee dood gebombardeerd en dan heb ik het nog niet eens over wat er in de lucht gebeurt en met de HAARP en de genocide die aan de gang is, ik ben 65 dacht je nou echt dat ik gek ben???
   Ogen en oren open houden en zelf nadenken en niet klakkeloos aan nemen wat HIER staat!!

 2. De drijfveer achter het bureaucratisme is een (ziekelijke) drang naar gelijke behandeling. Dit zijn echt vaak ethische vraagstukken, waar we steeds meer tegenaan lijken te lopen. Vroeger waren dit soort vraagstukken vaak makkelijker: iemand met een hogere status werd nou eenmaal eerder behandeld, punt. Tegenwoordig is iedereen gelijk en heeft ieder mens een gelijk recht op leven. Om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt op ethisch gebied, moeten veel formulieren worden ingevuld (’testjes’ worden uitgevoerd).
  Vermindering van bureaucratisme leidt ongetwijfeld tot het laconieker omgaan met ethische kwesties. Is dat wat we willen? Gelijkheid lijkt het meest belangrijke goed in NL, dus dat verander je niet zo maar…

 3. Marijuana legaliseren – werkt zeer goed in de vorm van olie, orale opname. Veel gevallen van genezing van chronische ziekten bekend en gepubliceerd.

  Medische wereld geeft aan dat er “goed potentieel” is voor deze zeer geneeskrachtige plant, maar dat meer “gestructureerd onderzoek” nodig is” hetgeen nooit wordt gedaan. Ondertussen lijden chronische patienten…..

  Zoek op: Run From The Cure van Rick Simpson – nu woonachtig in Nederland.

  In steeds meer landen zijn er initiatieven door individuen die mensen helpen door (vaak kosteloos) medische cannabis in olievorm te leveren.

  Gezondheid iedereen.

 4. Ik wordt daar zo moe van he. Al dat gezeik over de rokers. Het heeft niets met rokers te maken.
  Het heeft te maken met fijnstof/straling enz….
  Daar worden we zo ziek van. Rokers zijn echt niet vaker ziek en zijn vaak de meer vrolijker mensen. mensen die roken hebben veel minder stress en wat kost de staat veel geld al die mensen die thuis zitten door alle druk die op ze gelegd wordt.
  Dus ik zou zeggen breng deze mensen aan het roken en alles wordt een stuk goedkoper straks.
  Ik snap alleen niet dat de mensen in dat fabeltje over roken geloven. Vroger was erook niet zoveel ziekte en toen rookten er meer mensen als nu en de bevolkingsdichtheid is nu ook nog eens 7 keer zo hoog als 100jaar geleden. Pas toen de industrie begon te groeien is de gezondheid achteruit gegaan van de mensen.

 5. De essentie van gezondzijn ligt in eerste instantie bij zuivere informatie en persoonijke communicatie.

  We leven in een tijd van heel veel onzuivere (op afhankelijkheid georienteerde) informatie die de werkelijke ziektekiem is.

  Ik ben niet bang, maar realiseer mij dat dit de komende periode ons gigantisch gaat opbreken cq zichtbaar worden.

  Alle extrinsieke zorg is een business-model die uit – ongetwijfeld – goede bedoelingen is ontstaan, maar nu helemaal doorgeslagen als een kankerverwekkende octopus in onze gezamenlijke cirkel een weg vreet door onze gemeenschap; als een menselijke proeftuin voor een gesubsidieerde wetenschap die niets kan behalve beter registreren en administreren.

  Als je goed kijkt dan snap je wat er exponentieel scheef lopend is; zorg had nooit in de gemeenschappelijke cirkel als een verplichting (omgedraaid geimplementeerd) ingebracht dienen te worden.

  Afschuwelijk wat ik allemaal zie; vreselijk hoe het verdeel en heers principe ook via dit – op afhankelijkheid georienteerde – kankergezwel een steeds groter wordende cirkel aan slachtoffers in haar greep heeft gekregen.

  Een degeneratief proces kun je afleiden aan de hand van de (on-)afhankelijkheid van haar authentieke, unieke en op eigen benen staande mensen die zelf een vrije ruimte hebben om te creeeren zonder in hun cirkel lastig gevallen te worden door zogenaamde kennis.
  Statische kennis bestaat niet; het zijn altijd vloeiende waarnemingen !

 6. Schaf premies en zorgverzekeraars af, die genezen niemand en laat de overheid rechtstreeks 90% van de zorgkosten vergoeden en 95% als de kosten over de 20.000 euro per jaar zijn. Dit systeem hebben ze in Italië en werkt goed.
  Betaal chirurgen per operatie die de gezondheid van de patiënt verbeterd, zodat onnodige behandelingen niet meer gedaan worden.
  Vergoed van medicijnen alleen het goedkoopste merk en chemokuren alleen bij de soorten kanker waar het genezings percentage door chemokuur boven de 5% uitkomt.
  Hef accijnzen op alle producten die de zorgkosten veroorzaken.

Laat een reactie achter