De Anybot is een van de eerste (dus nog primitieve) telepresence robots.

Telepresence robots: werken op afstand

Telewerken krijgt steeds meer een letterlijke betekenis. Remote-controlled telepresence robots rukken op. Een wandeling op de maan, door een rokende vulkaan of werken in de buurt van een ontplofte kerncentrale? De liefde bedrijven met iemand op duizenden kilometers afstand?  Of als iel mensje van vijftig kilo, zware zeecontainers lossen in de Rotterdamse haven? Straks kan het. De gevolgen.

Telepresence robots anno nu
De telepresence robots van nu, zoals VGo Communication’s VGo en de Anybots’ QB zijn eenvoudige videoschermen op wielen, met een camera en microfoon om hun bestuurder in staat te stellen, rond te rijden en met mensen te praten. De apparaten kunnen door middel van een web browser worden bediend.Onderzoekers als Katherine Tsui, een robotonderzoekster aan de universiteit van Massachusetts, te Lowell geloven zelfs dat telepresence robots de volgende stap zullen zijn in vergaderen op een afstand.

De robots kunnen ook de levens van mensen die aan huis gekluisterd zijn radicaal veranderen. Leila Takayama van robotontwikkelaar Willow Garage in Menlo Park, California, heeft bestudeerd hou oudere mensen reageerden op de technologie. Ze verwelkomden het idee om het huis uit te kunnen en door een park of museum te lopen – al was het dan via een robot.

De Anybot is een van de eerste (dus nog primitieve) telepresence robots.
De Anybot is een van de eerste (dus nog primitieve) telepresence robots.

Invloed op met elkaar omgaan
Als telepresentie een trend wordt, kan het nieuwe sociale regels creëren. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk je voor een robot te verstoppen, zoals dat met een telefoontje wel kan. Degene die je wil spreken ziet je immers. Tsui denkt daarom dat de kans een stuk kleiner zal worden dat iemand je negeert als je door middel van een telepresence robot de persoon aanspreekt, aldus Tsui.

We zijn tot nu toe ook gewend om mensen met meer respect te behandelen dan machines. Wat als een machine een avatar is van een mens?  Hoe zal deze technologie begrippen als persoonlijke ruimte en hinderlijk gedrag beïnvloeden?

Werken vanaf ander continent
Ook zal dit een nieuwe vorm van gastarbeid mogelijk maken. Op olieplatforms of andere gevaarlijke omgevingen kunnen voortaan robots worden ingezet die vanaf het vaste land worden bestuurd. Gastarbeiders hoeven niet meer naar rijke landen te verhuizen, maar kunnen vanaf hun eigen huis werken in een fabriek, mogelijk zelfs met bovenmenselijke krachten. De seksindustrie zal vermoedelijk ook allerlei toepassingen ontwikkelen. Godsdienstgeleerden mogen weer ethische regels bedenken voor deze nieuwe situatie. Is het overspel als je via een seksrobot de liefde bedrijft met iemand op duizenden kilometers afstand?

Toerisme
Ook zal telepresentie-toerisme vermoedelijk snel populair worden. Een wandeling over de diepzeebodem. Een oorlog live meemaken. Een bezoekje brengen aan Noord-Korea of een andere verboden plaats. Rondlopen op de maan of (voor mensen met tergend veel geduld) op Mars. Ook voor angsthazen is werken als oorlogsreporter nu mogelijk. Demonstreren kan gewoon vanaf je luie stoel. Wellicht kunnen ook agressieve voetbalsupporters via telepresence robots elkaar in elkaar meppen. En oh ja, ook de negen tot vijf telepresence soldaat zal vermoedelijk steeds meer gaan oprukken. Wat oorlogvoeren weer veel te gemakkelijk maakt…

Bron
New Scientist

Laat een reactie achter